פתיחת התפריט הראשי

כנסיית הרועה הטוב

כנסייה קתולית-פרנציסקנית השוכנת במרכזה של העיר יריחו
מראה הכנסייה
השבת מאור עיניו של ברטימי העיוור
עץ השקמה עליו טיפס לפי המסורת זכי כדי לצפות בישו

כנסיית הרועה הטובערבית: كنيسة الراعي الصالح) היא כנסייה קתולית-פרנציסקנית השוכנת במרכזה של העיר יריחו. הכנסייה הוקמה בשנים 1924-1925 על ידי האדריכל האיטלקי אנטוניו ברלוצי, והיא משמשת ככנסיית הרובע עבור הקהילה הקתולית הקטנה של העיר, המונה ב-200 איש (כנסייה אורתודוקסית סמוכה משמשת קהילה בת 250 איש נוספים).

הכנסייה מנציחה בשמה את ישו הרועה הטוב, אשר עשה ביריחו שני ניסים. בראשון השיב את מאור עיניו של ברטימי (ברטימיוס) העיוור אשר ישב לצד הדרך וקיבץ נדבות:

"ויבאו יריחו ויהי כצאתו מיריחו הוא ותלמידיו והמון עם רב והנה ברטימי בן טימי איש עור ישב על יד הדרך לשאל נדבות׃ וישמע כי הוא ישוע הנצרי ויחל לצעק ויאמר אנא בן דוד ישוע חנני׃ ויגערו בו רבים להשתיקו והוא הרבה לצעק בן דוד חנני׃ ויעמד ישוע ויאמר קראו לו ויקראו לעור ויאמרו אליו חזק קום קרא לך׃ וישלך את שמלתו מעליו ויקם ויבא אל ישוע׃ ויען ישוע ויאמר אליו מה חפצת ואעשה לך ויאמר אליו העור רבוני כי אראה׃ ויאמר ישוע אליו לך לך אמונתך הושיעה לך ופתאם ראה וילך אחרי ישוע בדרך." (הבשורה על-פי מרקוס 10, 46-52)

בנס השני גאל ישו את זכי (זכריה) המוכס העשיר, והשיבו מדרכו הרעה:

"ויבוא ויעבר ביריחו׃ והנה איש ושמו זכי מראשי המוכסים והוא עשיר׃ ויבקש לראות את ישוע מי הוא ולא יכל מפני העם כי שפל קומה היה׃ ויקדם וירץ ויעל על שקמה לראותו כי שם הדרך אשר יעבר בה׃ ויהי בבאו אל המקום ההוא ויבט ישוע ויראהו ויאמר אליו זכי רד מהר כי צריך אני לשבת היום בביתך׃ וימהר וירד ויאספהו בשמחה׃ וילונו כל הראים לאמר בא ללון בבית איש חוטא׃ ויעמד זכי ויאמר אל האדון הנה אדני את מחצית נכסי אני נתן לעניים ואם עשקתי איש אשיב לו ארבעתים׃ ויאמר אליו ישוע היום היתה תשועה לבית הזה באשר בן אברהם גם הוא׃ כי בא בן האדם לבקש ולהושיע את האבד." (הבשורה על-פי לוקס 19, 1-10)

לפי המסורת, ביריחו ניצב עץ השקמה עליו טיפס זכי כדי לצפות בישו.

קישורים חיצונייםעריכה