en:Java Man

איש, שכותב לפעמים ב-Java. צדיק הרבה. רשימת אב גד משתמש:JavaMan/ארגז חול משתמש:JavaMan/קישור לרשימה באנגלית משתמש:JavaMan/מוטי אבירם

מדריך קלינגר לזכויות יוצרים

כלים עריכה

משתמש:JavaMan/קו המשווה

ערכים חשובים (לדעתי) שטרם נכתבו עריכה

(חלק מהרשימה נלקח ממשתמש:דב ט.)

מנוי שנתי לוויקיפדיה יוענק במתנה למי שיכתוב אחד מהערכים להלן:

אנשים עריכה

חברות תעופה עריכה

דברים אחרים עריכה

יום אחד יהיו פה הפניות עריכה

הטרוניה הוויקיפדית האקטואלית עריכה

ויקיפד אחד מאיים על ויקיפד אחר בתביעה משפטית וויקיפדיה העברית מחרישה.

אנחנו לא עומדים בסטנדרטים שאנו דורשים מאחרים