משתמש:Netanel488/ערכים חשובים לשכתוב

ערכים חשובים מתוך קטגוריות השכתובעריכה

רשימת ערכים עבריים מאוד. מאוד. בסיסיים. שלא צריכים להיות כתובים גרוע: