בדיני המסים פטור ממס הוא סעיף המוציא מתחולתו של המס גופים מסוימים (אנשים או תאגידים) או פעילויות מסוימות. בחלק מהמקרים ניתן פטור מלא, ובמקרים אחרים ניתן פטור מוגבל לתקרה. מתן פטור ממס מנוגד לגישה לפיה ראוי לתת למס בסיס רחב ככל האפשר. לחריגה מגישה זו בדמות פטור ממס שתי סיבות עיקריות:

  • התחשבות ביכולת של משלמי המיסים לשלם את המס.
  • רצון של המחוקק לעודד פעילויות מסוימות, שהפטור ממס מהווה תמריץ לביצוען.

כללי המס והפטור ממס שונים ממדינה למדינה, ופעמים רבות נתונים למחלוקת הן בציבור (למי לתת את הפטור) והן בבתי המשפט (על מי חלים כללי הפטור).

דיוטי פרי

עריכה
  ערך מורחב – דיוטי פרי

דיוטי פריאנגלית: Duty free – פָּטוּר ממס), או חנות פטורה ממס, היא חנות המופעלת בנמלי תעופה, בנמלי הים, במעברי גבול יבשתיים וכן במטוסי נוסעים ובאוניות הנמצאים בנסיעה בינלאומית, ובה נמכרים ליוצאים לחו"ל מוצרים פטורים ממס. בדרך כלל ניתן פטור ממכס וממע"מ, ולעיתים גם ממסים נוספים. בנמלי התעופה והים נמצאות חנויות אלה באזור שלאחר ביקורת הדרכונים, ובאוניות נפתחת החנות לאחר היציאה מתחום המים הטריטוריאליים. המוצרים הפטורים ממס נמכרים רק ליוצאים לחו"ל, ויש מקרים שהקונים נדרשים להוכיח זאת באמצעות הצגה של שובר עלייה למטוס. בתחומי האיחוד האירופי נמכרים המוצרים בחנויות אלה רק ליוצאים אל מחוץ למדינות האיחוד.

המוצרים הנמכרים בחנויות הפטורות ממס הם מוצרים לצריכה אישית, ובפרט משקאות חריפים, מוצרי טבק ובשמים, ממתקים, מוצרי אלקטרוניקה וצילום ומוצרי אופנה יוקרתיים (ביגוד, נעליים, תיקים וכדומה).

בכניסה לישראל רשאי כל נוסע להביא איתו מוצרי יבוא (והמוצרים הפטורים ממס בכלל זה) בסך 200 דולר, מבלי שיידרש לשלם מס כלשהו בגינם. על מוצרים שמחירם גבוה יותר יש לשלם מכס, אך הם פטורים ממע"מ וממס קנייה.

הפטור ממס לקניות בחנויות דיוטי פרי מעניק יתרון לחנויות אלה על פני חנויות המוכרות מוצרים דומים בתחומי המדינה, תוך חיוב במס מלא. בישראל הביא יתרון זה לעתירות אחדות לבג"ץ מצד רשתות שיווק, בדרישה להטיל הגבלות שונות על חנויות הדיוטי פרי, אך עתירות אלה נדחו.

אמנה למניעת כפל מס

עריכה

אמנה למניעת כפל מס נועדה למנוע כפל מס כאשר אדם חייב במס בשתי מדינות, למשל משום שהוא אזרח של אחת מהן ומפיק הכנסות באחרת. אחת הדרכים למניעת כפל מס היא מתן פטור ממס לאדם באחת משתי המדינות, כך שישילם את המס שהוא חייב בו רק באחת מהן.

בישראל

עריכה

מס הכנסה

עריכה

קשת רחבה של הכנסות, כמפורט בסעיף 2 לפקודת מס הכנסה, חייבת במס הכנסה. סעיף 9 לפקודה מונה כשלושים נושאים שבהם ניתן פטור ממס הכנסה להכנסות מסוימות. סעיפי פטור עיקריים:

(1) תשלומים, שירותים וטובות הנאה המשתלמים או הניתנים מאוצר המדינה לנשיא או לנשיא לשעבר או לשאיריו בקשר למילוי תפקידו כנשיא, למעט משכורת וקיצבה. בעבר גם משכורתו של הנשיא הייתה פטורה ממס. שורשיו של פטור זה בממשלת המנדט, שהעניקה פטור זה לנציב העליון.
(1א) תשלומים, שירותים וטובות הנאה המשתלמים או הניתנים מאוצר המדינה לראש הממשלה או לראש הממשלה לשעבר או לשאיריו בקשר למילוי תפקידו כראש הממשלה, למעט משכורת וקצבה. פטור זה נוסף בשנת 2018, ונומק בכך שראוי להשוות את המיסוי של ראש הממשלה לזה של נשיא המדינה[1].
(4) סכומים המשתלמים לנציגים דיפלומטיים ולפקידים קונסולריים בשירות סדיר של מדינה זרה בעד משרותיהם או בעד שירותיהם בתפקידם הרשמי, אם אותה מדינה זרה גומלת פטורים כאלה למדינת ישראל.
(5) הכנסה מיגיעה אישית של עיוור או של נכה שנקבעה לו נכות של 100% (ובתנאים מסוימים - 90%). פטור זה מוגבל לתקרה 614,400 ש"ח לשנה בשנת 2021).
(6) קצבת נכות שמשלם משרד הביטחון לנכי צה"ל וקצבת שאירים שמשלם משרד הביטחון לשאירים של חללי צה"ל.
(6ג) קצבת נכות, קצבת אזרח ותיק, קצבת שאירים וקצבת תלויים שמשלם המוסד לביטוח לאומי.
(7א) פיצויי פיטורים המשולמים לעובד או לשאיריו. פטור זה מוגבל לתקרה התלויה בוותק של העובד.
(16א) סכומים שמשך עובד מחשבונו בקרן השתלמות.
(16ב) סכומים שמשך יחיד מחשבונו בקרן השתלמות לעצמאים.
(22) דמי מזונות שמקבל יחיד ממי שהיה נשוי לו או ממי שהוא נשוי לו וחי בנפרד ממנו, ודמי מזונות שמקבל יחיד בעד ילדיו מההורה האחר.
(27) כספים שקיבל חייל משוחרר לפי חוק קליטת חיילים משוחררים.
(29) מלגה שקיבל סטודנט או לחוקר בתקופת לימודיו במוסד לימוד ומחקר.

פטורים נוספים ממס הכנסה מופיעים בסעיפים אחרים של פקודת מס הכנסה ובחוקים אחרים.

מס ערך מוסף

עריכה

מס ערך מוסף חל על כל עסקה של מכירת מוצר או שירות, למעט עסקאות מהסוגים הבאים:[2]

  • מכירת יהלומים ואבנים יקרות מאדם שעיסוקו בכך לאדם אחר שעיסוקו בכך.
  • השכרת נכס למגורים לתקופה שאינה עולה על 25 שנים.
  • השכרת מקרקעין והחכרת מקרקעין שהוראות חוק הגנת הדייר, התשל"ב-1972, חלות עליהם.
  • מכירת מקרקעין המושכרים בתנאי שכירות מוגנים כאמור.
  • מכירות באזור אילת. על-פי חוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממיסים), מכירת מוצרים או מתן שירותים בעיר אילת או במועצה האזורית חבל אילות בידי עוסק תושב האזור לצריכה באזור אילת או שימוש בה, פטורים ממע"מ. הנמקה לפטור זה מופיעה בדברי ההסבר להצעת החוק: "יש ציפייה למשיכת תיירים בעקבות מתן אפשרות לרכוש באזור הסחר החופשי טובין, מיובאים ומקומיים, בפטור ממסים עקיפים."[3] על מספר מוצרים בני קיימא כמכוניות, מדיחי כלים וכדומה לא חל הפטור והם חייבים במע"מ בשיעור מלא. בינואר 1994 בוטל הפטור על מכירת סיגריות באילת בשל פרופורציות צריכה לא הגיוניות (עם ביטול הפטור ירד שיעור קניית הסיגריות באילת ב-65%).
  • שירותים מעוסק פטור.

יבוא

עריכה

על מוצרים המיובאים לישראל חלים מיסים אחדים: מכס, מס קנייה ומס ערך מוסף. למשלוח ביבוא אישי ניתן פטור מלא ממסים אלה כאשר מחירו עד 75 דולר, ומשלוח שמחירו בין 75 דולר ל-500 דולר חייב במע"מ בלבד[4].

מס שבח מקרקעין

עריכה

מס שבח מקרקעין הוא מס המוטל על רווח הון הנובע ממכירת מקרקעין בישראל או מכירת מניות באיגוד מקרקעין. סוג מס זה הוא פיתוח ישראלי ייחודי היוצר הבחנה בין מיסוי רווח הון הנובע ממקרקעין בישראל לרווח הון הנובע מנכסים אחרים. למס מערכת מסועפת של פטורים. בפרט מי שהייתה בבעלותו דירה יחידה במשך 18 חודשים לפחות לפני מכירתה, ובעת המכירה לא קיימת בבעלותו יותר מדירת מגורים אחת, זכאי למכור אותה בפטור מלא ממס שבח מקרקעין כ"דירת מגורים מזכה". פטור זה מוגבל בתקרה. כאשר מחיר הדירה הוא מעל הפטור יהיה המוכר זכאי לפטור ממס שבח מקרקעין עד לסכום התקרה.

מס מעסיקים

עריכה
  ערך מורחב – מס מעסיקים

בשנים 1975–2007 הוטל על המעסיקים בישראל מס מעסיקים בשיעור מסוים מהשכר ששילמו. עם הטלת המס לא ניתנו בו פטורים כלשהם[5],, אך בהמשך ניתנו בו פטורים למעסיקים באחדים מענפי המשק, ומחלוקות רבות צצו סביב השאלה מי נמנה עם הזכאים לפטור. הפטור העיקרי ניתן בסעיף 2א (א) לחוק, שבו נאמר:

"מעסיק המשלם הכנסת עבודה בעד עבודה באחד מאלה יהיה פטור ממס מעסיקים בשל אותה הכנסה:
(1) במפעל תעשייתי שעיקר פעילותו בשנת המס היא פעילות ייצורית כמשמעותה בחוק עידוד התעשייה (מיסים), תשכ"ט-1969;
(2) במשק חקלאי המשמש בשנת המס בעיקר לייצור תוצרת חקלאית לרבות צמחים ובעלי חיים;
(3) בתאגיד העוסק בשיווק ואשר לפחות 70% מהשיווק שלו בשנת המס הם מכירות לחוץ לארץ של מוצרים תעשייתיים שיוצרו בישראל או של תוצרת חקלאית ישראלית, בין דרך מכירה של מוצרים ותוצרת כאמור שקנה ובין דרך מכירתם בשביל אחר תמורת עמלה;
(4) בהפעלת מלון, פנסיון, בית מרגוע, בית הארחה או בית אבות;
(5) בבניית בתי מגורים או בעבודה הקשורה בהכנה או בהשלמה של בניה כאמור, לרבות עבודות חפירה, סלילת דרכים ועבודות עפר".

לאוכלוסיות נוספות ניתן פטור בחוקי עידוד אחדים. למשל, מלכ"רים באזורי קו עימות דרומי היו פטורים ממס מעסיקים בשנת 2007[6], וחוק אזור סחר חופשי באילת פטר מהמס מעסיק תושב אילת בשל הכנסת עבודה שהוא משלם בעד עבודה המתבצעת באילת.

ארנונה

עריכה

ארנונה היא מס מוניציפלי המוטל על מחזיקי נדל"ן (דירות, עסקים וכו') ביישוב מסוים, למימון פעולתה של הרשות המקומית. ההנחות והפטורים מהארנונה העירונית מפורטים בפקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין), 1938, בחוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה), התשי"ג-1953 בפקודת העיריות ובפקודת המועצות המקומיות, ובעוד מספר חיקוקים ייעודיים.

קישורים חיצוניים

עריכה

הערות שוליים

עריכה