קטגוריה:משפחת לעוי-וייספיש-בהר"ן

קטגוריה זו מרכזת את צאצאיו של הרב אברהם לעווי מפוזנן, בני משפחותיהם של שלושת בניו - רבי נחום, רבי אשר למל ורבי יעקב יהודה לייב - שעלו לירושלים באמצע המאה ה-19. חלקם שינו את שמם לוייספיש, וחלק מצאצאי הרב נחום לעווי שינו את שמם לבהר"ן (בן הרב נחום).