אלופות ואלופי ישראל בשחייה

רשימת כל השחיינים שזכו במדליות באליפות ישראל בשחיי

רשימת כל השחיינים שזכו במדליות באליפות ישראל בשחייה במהלך השנים, לפי המשחים השונים.

עיינו גם בפורטל

פורטל השחייה הוא שער לכל הערכים והנושאים הקשורים לשחייה תחרותית. הפורטל מציג את כל האלופים האולימפיים, אלופי העולם, את שיאי העולם, את אליפויות אירופה וכן את כל שחייני העלית הישראלים לדורותיהם.

אליפויות ארץ ישראל לפני קום המדינה

עריכה
אליפות ארץ ישראל 1934
שחייניות
תחרות
100 מטר חופשי מרים פרנק
מכבי תל אביב
1:39.3 דקות שרה סברנסקי
מכבי חיפה
1:45 דקות מלכה לדמן
מכבי תל אביב
1:51.3 דקות
100 מטר גב מרים וולף
מכבי חיפה
1:51.7 דקות מרים פרנק
מכבי תל אביב
2:16.6 דקות מלכה לדמן
מכבי תל אביב
2:27.9 דקות
שחיינים
תחרות
100 מטר חופשי ג'ורג' פלש
מכבי חיפה
1:07.5 דקות
שיא ארץ ישראל
לרנר
מכבי תל אביב
1:09.4 דקות לזר
דולפין חיפה
1:10 דקות
400 מטר חופשי אלפרד גוט
מכבי תל אביב
6:15.4 דקות לזם
דולפין חיפה
6:23.6 דקות עזרא הויזדורף
מכבי תל אביב
6:24.5 דקות
100 מטר גב עזרא הויזדורף
מכבי תל אביב
1:27.2 דקות אברהם ביגר
מכבי תל אביב
1:29.6 דקות מרבך
דולפין חיפה
1:42.1 דקות
100 מטר חזה בן עמי
מכבי תל אביב
1:27 דקות יעקב גודארד
מכבי תל אביב
1:28.4 דקות שיין
מכבי חיפה
1:30.1 דקות
200 מטר חזה יעקב גודארד
מכבי תל אביב
3:26 דקות טויסטר
מכבי חיפה
3:35 דקות בן עמי
מכבי תל אביב
3:35.1 דקות
שליחים 5x40 מטר חופשי מכבי תל אביב
עזרא הויזדורף
אברהם ביגר
שייפלד
רוזנפלד
ג'ורג' פלש
2:09 דקות
שליחים 3x100 מטר מעורב מכבי תל אביב
יעקב גודארד
עזרא הויזדורף
רוזנבלט
4:46 דקות
אליפות ארץ ישראל 1935
שחייניות
תחרות
60 מטר חזה נובק
חיפה
1:02.8 דקות י. שיין
חיפה
1:06.2 דקות בן גרשון
חיפה
1:10.8 דקות
100 מטר חופשי י. שיין
חיפה
1:48.7 דקות פ. גבלר
חיפה
1:52.2 דקות
שחיינים
תחרות
100 מטר חופשי וילהיים ארצי
מכבי חיפה
1:11.4 דקות לרנר
מכבי תל אביב
1:12.6 דקות אמפי
ימק"א ירושלים
1:15.6 דקות
200 מטר חופשי לרנר
מכבי תל אביב
2:56.9 דקות עמנואל כהנוביץ'
מכבי תל אביב
עזרא הויזדורף
מכבי תל אביב
2:59.1 דקות
100 מטר גב עזרא הויזדורף
מכבי תל אביב
1:32.3 דקות בן עמי
מכבי תל אביב
1:32.7 דקות ביגר
חיפה
1:38.4 דקות
200 מטר חזה וילהיים ארצי
מכבי חיפה
3:04.8 דקות
שיא ארץ ישראל
יעקב גודארד
מכבי תל אביב
3:26.3 דקות שיין
מכבי חיפה
3:35.4 דקות
שליחים 5x40 מטר חופשי מכבי חיפה 2:09.4 דקות מכבי תל אביב
אליפות ארץ ישראל 1938
שחייניות
תחרות
200 מטר חופשי יהודית דויטש
מכבי חיפה
2:47.6 דקות
שיא ארץ ישראל[1]
100 מטר גב חנה דויטש
מכבי חיפה
1:36.1 דקות
שיא ארץ ישראל
שחיינים
תחרות
100 מטר חופשי שלמה תנשמת
מכבי חיפה
1:05.5 דקות טיבור
מכבי עתיד
1:06.4 דקות לרנר
מכבי תל אביב
1:06.5 דקות
400 מטר חופשי פאול ואגו
מכבי חיפה
5:36.2 דקות פריחוצקי
מכבי עתיד
5:58.5 דקות פישר
מכבי עתיד
6:18.8 דקות
1500 מטר חופשי פאול ואגו
מכבי חיפה
22.59.8 דקות שלמה תנשמת
מכבי חיפה
23.47.8 דקות פריחוצקי
מכבי עתיד
24 דקות
100 מטר גב שמחה לוהר
מכבי עתיד
1:21.5 דקות עזרא הויזדורף
מכבי תל אביב
1:24.9 דקות לרנר
מכבי תל אביב
1:29.7 דקות
200 מטר חזה איאקס
מכבי עתיד
3:09.5 דקות אביגדור
מכבי עתיד
3:17.4 דקות וינריב
מכבי עתיד
3:20.1 דקות
שליחים 4x200 מטר חופשי מכבי חיפה
וילהיים ארצי
משה פייגנבוים
שלמה תנשמת
פאול ואגו
10:41 דקות
שיא ארץ ישראל
מכבי עתיד
הירשלר
פישר
פריחוצקי
טיבור
11:01.3 דקות מכבי חיפה ב'
אליפות ארץ ישראל 1939
שחייניות
תחרות
200 מטר חופשי יהודית דויטש
מכבי חיפה
1:19.4 דקות תהלה רייכרט
עתיד תל אביב
100 מטר גב אדית קפיך
מכבי חיפה
1:34.9 דקות
שיא ארץ ישראל
שחיינים
תחרות
100 מטר חופשי שלמה תנשמת
מכבי חיפה
1:05 דקות
400 מטר חופשי פאול ואגו
מכבי חיפה
פרנצי בק
1500 מטר חופשי
100 מטר גב בש
מכבי חיפה
1:29.6 דקות
שיא ארץ ישראל
ריינר
200 מטר חזה אלבוגן
מכבי חיפה
3:02.8 דקות
שליחים 4x50 מטר חופשי מכבי חיפה א' מכבי חיפה ב' מכבי תל אביב
אליפות ארץ ישראל 1945
שחייניות
תחרות
100 מטר חופשי יעל ברגהיים
מכבי חיפה
1:35.2 דקות אהובה דוד
מכבי טבריה
1:41.1 דקות
100 מטר חזה רות המרמן
ברית מכבים עתיד
1:43.8 דקות טרודה פלצ'ק
ברית מכבים עתיד
1:44 דקות
100 מטר גב טרודה פלצ'ק
ברית מכבים עתיד
1:51 דקות כץ
ברית מכבים עתיד
1:56.6 דקות
שחיינים
תחרות
100 מטר חופשי שלמה תנשמת
מכבי חיפה
1:06 דקות עמנואל רוטשטיין
מכבי רחובות
1:08 דקות בק
מכבי חיפה
400 מטר חופשי בק
מכבי חיפה
5:51.2 דקות עמנואל רוטשטיין
מכבי רחובות
5:52 דקות
100 מטר גב אורי זרנוב
מכבי חיפה
1:21.1 דקות שמחה לוהר
מכבי תל אביב
1:26.8 דקות
200 מטר חזה אליעזר קליינבאום
ברית מכבים עתיד
3:13.1 דקות שטריקס
ברית מכבים עתיד
3:16.2 דקות רוזנפלד
מכבי חיפה
שליחים 4x200 מטר חופשי מכבי חיפה 11:13.9 דקות מכבי חיפה 11:17.5 דקות
שליחים 3x100 מטר מעורב מכבי חיפה 3:56.2 דקות מכבי חיפה 4:05.1 דקות
אליפות ארץ ישראל 1946
שחייניות
תחרות
100 מטר חופשי אווה בראונר
מכבי חיפה
1:28.8 דקות אהובה דוד
מכבי טבריה
חוה שלמברג
מכבי חיפה
100 מטר חזה רות המרמן
ברית מכבים עתיד
1:42.4 דקות אסתר בירנבאום
ברית מכבים עתיד
שטימר
ברית מכבים עתיד
100 מטר גב זהבה הס
מכבי חיפה
1:50.5 דקות אווה בראונר
מכבי חיפה
שטימר
ברית מכבים עתיד
שחיינים
תחרות
100 מטר חופשי שלמה תנשמת
מכבי חיפה
1:06.7 דקות עמנואל רוטשטיין
רמת גן
בק
מכבי חיפה
400 מטר חופשי זאב ורדי
מכבי חיפה
5:51.7 דקות ישעיהו אלבאום
ברית מכבים עתיד
5:56 דקות עמנואל רוטשטיין
רמת גן
100 מטר גב אורי זרנוב
מכבי חיפה
1:20.8 דקות דן קפלביצקי
מכבי תל אביב
יוחנן קרמן
מכבי חיפה
200 מטר חזה זוננברג
ברית מכבים עתיד
3:13.3 דקות שטריקס
מכבי תל אביב
יצחק פיסטינר
שליחים 4x200 מטר חופשי מכבי חיפה
ביגר
שלמה תנשמת
זאב ורדי
בק
11:03.7 דקות ברית מכבים עתיד
ישעיהו אלבאום
רוזנברג

מכבי חיפה
שליחים 3x100 מטר מעורב מכבי חיפה 4:01.0 דקות ברית מכבים עתיד מכבי חיפה

50 מטר חופשי

עריכה
רשימת כל הזוכות והזוכים במשחה ל-50 מטר חופשי
שנה שחיינית קבוצה תוצאה שחיין קבוצה תוצאה
1981 עופרה מוניוז ה. גש"מ 28.18 שניות (ש.י.) ניר שמיר ה. גש"מ 24.20 שניות
עדי בן יהודה מ. קריית אונו 28.59 שניות יזהר שנהר ה. גליל עליון 25.00 שניות
ליאור בירקאן ה. ימק"א ירושלים 28.74 שניות זוהר וייס ה. גש"מ 25.05 שניות
1982 מירב הדר ה. גש"מ 28.13 שניות (ש.י.) ניר שמיר ה. גש"מ 24.05 שניות (ש.י.)
לורין רוזובקי מ. תל אביב 28.23 שניות אמיר גניאל מ. תל אביב 24.96 שניות
רותם גרטל ה. בני שמעון 28.63 שניות זוהר וייס ה. גש"מ 25.14 שניות
1983 עופרה מוניוז ה. גש"מ 28.55 שניות ניר שמיר ה. גש"מ 24.36 שניות
רותם גרטל ה. בני שמעון 28.74 שניות צבי רובינשטיין ה. עמק יזרעאל 24.80 שניות
ליאור בירקאן ה. ימק"א ירושלים 29.32 שניות רזיאל רימר ה. אשכול 25.03 שניות
1984 אילה הדר ה. גש"מ 28.96 שניות רזיאל רימר ה. עמק יזרעאל 24.79 שניות
רותם פורת ה. בני שמעון 29.31 שניות יזהר שנהר ה. עמק יזרעאל 25.22 שניות
מירב הדר ה. גש"מ 29.42 שניות משה שוורץ ה. ימק"א ירושלים 25.76 שניות
1985
1986 ענת ישראל מ. תל אביב 28.62 שניות רזיאל רימר ה. עמק חפר 24.61 שניות
ענת לויט ה.ה.ה.ב.ב. 28.68 שניות יוסי אפל מכבי קריית אונו 25.04 שניות
רותם פורת ה. עמק חפר 29.31 שניות שגיא שטיגמן ה. עמק חפר 25.08 שניות
1987 איריס קומן מ. נהריה 28.19 שניות זוהר וייס ה. בני שמעון 24.69 שניות
ענת ישראל מ. תל אביב 28.30 שניות אורי ברק ה. בני שמעון 25.34 שניות
נעמה מישר
1988 ענת לויט ה.ה.ה.ב.ב. 28.18 שניות רזיאל רימר ה. עמק יזרעאל 23.95 שניות
איריס קומן מ. נהריה 28.35 שניות יוסי אפל מ. תל אביב 24.11 שניות
רויטל וילנאי מרכז וייסגל 28.43 שניות זוהר וייס ה. בני שמעון 24.79 שניות
1989 ענת לויט ה.ה.ה.ב.ב. 28.34 שניות יוסי אפל מ. תל אביב 23.98 שניות
רויטל וילנאי מ. תל אביב 28.72 שניות רזיאל רימר ה. עמק יזרעאל 24.20 שניות
גליה אקר ה. ימק"א ירושלים 29.13 שניות יואב ברוק ה. בני שמעון
1990 איריס קומן ה. נהריה 28.45 שניות יואב ברוק ה. בני שמעון 23.85 שניות (ש.י.)
יוסי אפל מ. תל אביב 24.17 שניות
1991 קרן רגאל ה. גלבוע 27.53 שניות (ש.י.) יואב ברוק ה. בני שמעון 24.03 שניות
יוסי אפל מ. תל אביב 24.76 שניות
ערן גרומי ה. ירושלים 24.77 שניות
1992 קרן רגאל ה. גלבוע 27.40 שניות (ש.י.) יואב ברוק ה. נהריה
1993 קרן רגאל ה. ירושלים 28.04 שניות דימה ריבינסקי ה. ירושלים 24.43 שניות
גוני יהודאי ה. ירושלים 28.90 שניות ערן גרומי ה. ירושלים 24.47 שניות
יעל גוטהולף ה. ירושלים 29.04 שניות רז דר ה.ה.ה.ב.ב. 24.76 שניות
1994 ליטל כשריאל מ. מעלה אדומים 27.97 שניות דימה ריבינסקי ה. ירושלים 24.02 שניות
אניה גוסטומלסקי מ. חיפה 28.28 שניות אורן אזרד ה. נס ציונה 24.40 שניות
נעמי עזריאלי ה. ימק"א ירושלים 29.23 שניות איתן אורבך מ. חיפה 24.44 שניות
1995 ליטל כשריאל מ. מעלה אדומים 28.29 שניות יואב ברוק ה. נהריה 23.54 שניות
אניה גוסטומלסקי מ. חיפה 28.39 שניות
1996
1997 ליטל כשריאל מ. מעלה אדומים 27.96 שניות יואב ברוק ה. נהריה 23.79 שניות
1998
1999
2000
2001
2002 אניה גוסטומלסקי מ. חיפה 26.53 שניות (ש.י.) אלכסיי מנז'ולה ירושלים רבתי 23.58 שניות
2003 אניה גוסטומלסקי מ. חיפה 26.54 שניות עופר פינקלר ה. בת ים 23.85 שניות
2004 מאיה פינקלר ה. ירושלים 26.44 שניות ויטלי פושקר ה. ירושלים 23.62 שניות
אניה גוסטומלסקי מ. חיפה 26.65 שניות עופר פינקלר ה. ירושלים 23.77 שניות
ענבל לבבי ה. עמק חפר 27.88 שניות שי לבנת מ. חיפה 23.99 שניות
2005 אניה גוסטומלסקי מ. קריית ביאליק 26.29 שניות (ש.י.) שי לבנת מ. חיפה 23.81 שניות
2006[2] אניה גוסטומלסקי מ. קריית ביאליק 26.02 שניות (ש.י.) שי לבנת מ. חיפה 23.45 שניות
מאיה פינקלר ה. ירושלים 26.92 שניות מיקי מלול מ. קריית ביאליק 23.91 שניות
קרן זיבנר בני הרצליה 26.93 שניות נמרוד שפירא בר אור ירושלים רבתי 23.98 שניות
2007 אניה גוסטומלסקי מ. קריית ביאליק 25.48 שניות (ש.י.) שי לבנת מ. חיפה 23.28 שניות
מאיה פינקלר ה. ירושלים 26.83 שניות גלעד קאופמן ה. עמק חפר 23.37 שניות
קרן זיבנר בני הרצליה 26.95 שניות נמרוד שפירא בר אור ירושלים רבתי
2008[3] אניה גוסטומלסקי מ. קריית ביאליק 25.79 שניות נמרוד שפירא בר אור ירושלים רבתי 23.40 שניות
עמית עברי ה. עמק חפר 26.51 שניות גלעד קאופמן ה. עמק חפר 23.56 שניות
מאיה פינקלר ה. ירושלים 26.65 שניות יותם דנה מ. קריית ביאליק 23.58 שניות
2009 מרווה חרפק ה. קריית טבעון 26.42 שניות נמרוד שפירא בר אור ירושלים רבתי 22.75 שניות (ש.י.)
ניקול סמסוניוק מ. אשדוד 26.44 שניות גיא ברנע ה. ירושלים 22.84 שניות
קרן זיבנר בני הרצליה 26.49 שניות ויטלי פושקר ה. ירושלים 23.22 שניות
2010 ניקול סמסוניוק מ. אשדוד 26.32 שניות נמרוד שפירא בר אור ירושלים רבתי 23.30 שניות
קרן זיבנר בני הרצליה 26.76 שניות אלמוג אולשטיין ה. ירושלים 23.65 שניות
מרווה חרפק ה. קריית טבעון 27.21 שניות ניר ברנע ה. ירושלים 23.73 שניות
2011 אניה גוסטומלסקי ה. דולפין נתניה 26.76 שניות אלמוג אולשטיין ה. ירושלים 23.12 שניות
ניקול סמסוניוק מ. אשדוד 26.92 שניות נמרוד שפירא בר אור ירושלים רבתי 23.15 שניות
קרן זיבנר בני הרצליה 26.95 שניות יהב שחף ה. ירושלים 23.38 שניות
2012 אניה גוסטומלסקי ה. דולפין נתניה 26.55 שניות יהב שחף ה. ירושלים 23.03 שניות
אדווה בראון מ. ראשון לציון 26.69 שניות אלמוג אולשטיין ה. ירושלים 23.09 שניות
קרן זיבנר ה. דולפין נתניה 26.79 שניות גיא ברנע ה. ירושלים 23.25 שניות
2013 זוהר שיקלר ה. דולפין נתניה 26.07 שניות יהב שחף ה. ירושלים 22.71 שניות
אניה גוסטומלסקי ה. דולפין נתניה 26.14 שניות אור סבטייה מ. פ.מ. רעות 22.86 שניות
קרן זיבנר ה. דולפין נתניה 26.38 שניות אלמוג אולשטיין ה. ירושלים 22.88 שניות
2014 קרן זיבנר ה. דולפין נתניה 26.06 שניות אור סבטייה מ. פ.מ. רעות 22.54 שניות (ש.י.)
זוהר שיקלר ה. דולפין נתניה 26.12 שניות אלמוג אולשטיין ה. ירושלים 22.62 שניות
דורון לוי ה. ירושלים 26.98 שניות יהב שחף ה. ירושלים 22.70 שניות
2015 זוהר שיקלר ה. דולפין נתניה 25.30 שניות זיו קלונטרוב ה. עומר 22.38 שניות
אנדראה מורז ה. ירושלים 25.43 שניות אור סבטייה מ. פ.מ. רעות 22.86 שניות
קרן זיבנר ה. ירושלים 25.89 שניות מרקוס שלזינגר הפ. דולפין נתניה 22.89 שניות
2016 זוהר שיקלר ה. דולפין נתניה 25.38 שניות אור סבטייה מ. פ.מ. רעות 22.54 שניות
חיה סימון זבלודוף ה. דולפין נתניה 26.67 שניות מירון חרותי מ. חיפה 22.66 שניות
אניה גוסטומלסקי ה. דולפין נתניה 27.03 שניות מרקוס שלזינגר ה. דולפין נתניה 22.76 שניות
2017 אנדראה מורז ה. ירושלים 25.22 שניות מירון חרותי מ. חיפה 22.22 שניות
קרן זיבנר ה. דולפין נתניה 26.02 שניות מרקוס שלזינגר ה. דולפין נתניה 22.61 שניות
אניה גוסטומלסקי ה. דולפין נתניה 26.80 שניות גלב איאוניצ'ב 22.84 שניות
2018 זוהר שיקלר ה. דולפין נתניה 25.83 שניות גלב איאוניצ'ב 22.83 שניות
ג'סיקה שפילקו ה. פליפר חדרה 26.06 שניות גיא גרופר מ. חיפה 22.88 שניות
איטל שפושניקוב ה. ערד 26.52 שניות אורן מלכה מ. חיפה 23.15 שניות
2019 אנדראה מורז ה. ירושלים 25.11 שניות (ש.י.) מירון חרותי מ. חיפה 21.87 שניות (ש.י.)
זוהר שיקלר ה. דולפין נתניה 25.71 שניות מרקוס שלזינגר ה. דולפין נתניה 22.24 שניות
ג'סיקה שפילקו ה. פליפר חדרה 26.42 שניות דייוויד ריבינסקי ה. דולפין נתניה 22.63 שניות
2020 לא נערך בשל מגפת הקורונה
2021 אנסטסיה גורבנקו מ. קריית ביאליק 25.03 שניות (ש.י.) מירון חרותי מ. חיפה 21.96 שניות
אנדראה מורז ה. ירושלים 25.30 שניות מרקוס שלזינגר ה. דולפין נתניה 22.80 שניות
זוהר שיקלר ה. דולפין נתניה 25.42 שניות מארק שפרקין ה. ירושלים 22.86 שניות
2022 דריה גולובטי ה. בת ים 26.01 שניות מירון חרותי מ. חיפה 22.19 שניות
הדר קרפ ה. בית שמש 26.37 שניות זיו קלונטרוב מ. אשדוד 22.57 שניות
ג'סיקה שפילקו ירושלים רבתי 26.45 שניות מרטין קרטאבי ה. דולפין נתניה 22.73 שניות
2023 דריה גולובטי ה. בת ים 25.88 שניות מירון חרותי מ. חיפה 22.15 שניות
שאין גולנד ה. מ.א משגב 26.00 שניות מארק שפרקין ה. ירושלים 22.48 שניות
הדר קרפ ה. בית שמש 26.38 שניות דניאל נמיר ה. דולפין נתניה 22.76 שניות
גרג ליצ'ינסקי מ. חיפה

100 מטר חופשי

עריכה
רשימת כל הזוכות והזוכים במשחה ל-100 מטר חופשי
שנה שחיינית קבוצה תוצאה שחיין קבוצה תוצאה
1952 שושנה ריבנר ברית מכבים עתיד 1:15.2 דקות (ש.י.) נחום בוך ברית מכבים עתיד 1:04.5 דקות
אסתר לוי ה. חיפה 1:23.0 דקות ארנון טורין ה. חיפה 1:05.5 דקות
אורן מ. חיפה 1:26.7 דקות איתן פרויד ברית מכבים עתיד 1:07.7 דקות
1953
1954 שושנה ריבנר ברית מכבים עתיד 1:14.7 דקות עוזי בק מ. חיפה 1:04.4 דקות
רחל ברגשטיין ה. גוש זבולון 1:17.2 דקות נחום בוך ברית מכבים עתיד 1:04.6 דקות
ירדנה שאל ה. גוש זבולון 1:27.1 דקות גיורא אשכנזי ה. תל עמל 1:06.7 דקות
1955 שושנה ריבנר ברית מכבים עתיד 1:09.5 דקות יורם מנדלבאום ה. גבעת חיים 1:00.6 דקות
רחל ברגשטיין ה. גוש זבולון 1:17.6 דקות עוזי בק מ. חיפה 1:02.1 דקות
דורית שרצר ברית מכבים עתיד 1:22.3 דקות יובל תורן ה. שער הגולן 1:03.2 דקות
1956 שושנה ריבנר ברית מכבים עתיד 1:09.3 דקות עוזי בק מ. חיפה 1:00.6 דקות
רחל ברגשטיין ה. גוש זבולון 1:17.1 דקות יורם מנדלבאום ה. גבעת חיים 1:01.7 דקות
דורית שרצר ברית מכבים עתיד 1:19.6 דקות ראובן שנפר ה. גבעת חיים 1:02.5 דקות
1957 שושנה ריבנר ברית מכבים עתיד 1:09.5 דקות עמירם טראובר ברית מכבים עתיד 1:01.7 דקות
דורית שרצר ברית מכבים עתיד 1:20.0 דקות ראובן שנפר ה. גבעת חיים 1:02.1 דקות
ירדנה שאל ה. גוש זבולון 1:20.1 דקות יצחק לוריא ה. גבעת ברנר 1:02.5 דקות
1958 שושנה ריבנר ברית מכבים עתיד 1:10.8 דקות עוזי בק מ. חיפה 1:01.3 דקות
רבקה קרטין מ. חיפה 1:17.2 דקות עמירם טראובר ברית מכבים עתיד 1:01.7 דקות
ירדנה שאל ה. גוש זבולון 1:20.8 דקות יצחק לוריא ה. גבעת ברנר 1:01.7 דקות
1959 גלי להב ה. ניר דוד 1:11.5 דקות עמירם טראובר ברית מכבים עתיד 1:01.5 דקות
רבקה קרטין מ. חיפה 1:15.6 דקות יצחק לוריא ה. גבעת ברנר 1:01.8 דקות
רמה קורין ה. עמק הירדן 1:19.5 דקות עוזי בק מ. חיפה 1:01.8 דקות
1960 רבקה קרטין מ. חיפה 1:13.8 דקות דוד וייסמן ברית מכבים עתיד 1:01.2 דקות
חנה מרון ברית מכבים עתיד 1:17.8 דקות יצחק לוריא ה. גבעת ברנר 1:01.5 דקות
תלמי ה. גוש זבולון 1:18.3 דקות עוזי בק מ. חיפה 1:01.6 דקות
1961 בלהה קוצ'ינסקי ברית מכבים עתיד 1:17.9 דקות עוזי בק מ. חיפה 1:03.0 דקות
נעמי נייגר ברית מכבים עתיד
1962 גלי להב ה. ניר דוד 1:08.9 דקות רפאל לדנר ה. תל אביב 59.5 שניות (ש.י.)
מרי שנטל טראו ה. תל אביב עמית לובן ה. גוש זבולון 59.8 שניות
אנה דמש ברית מכבים עתיד 1:16.1 דקות דני קרפן ברית מכבים עתיד 1:02.1 דקות
1963 חנה קול ה. אפיקים 1:13.1 דקות עמית לובן ה. גוש זבולון 59.6 שניות
אנה דמש ברית מכבים עתיד 1:16.4 דקות רפאל לדנר ה. תל אביב 59.7 שניות
קרול קוברסקי ברית מכבים עתיד 1:16.4 דקות דניאל פרוכטר ה. גוש זבולון 1:00.7 דקות
1964 דורית זלץ ברית מכבים עתיד 1:13.6 דקות משה גרטל ה. גוש זבולון 59.5 שניות
אנה דמש ברית מכבים עתיד 1:16.2 דקות עמית לובן ה. גוש זבולון 1:01.7 דקות
גבי קראיין ברית מכבים עתיד 1:16.5 דקות אורי רדליך ה. גוש זבולון 1:01.9 דקות
1965 איבונה טוביס ה. חיפה 1:04.8 דקות (ש.י.) אברהם מלמד ה. גוש זבולון 58.9 שניות
דורית זלץ ברית מכבים עתיד 1:11.9 דקות משה גרטל ה. גוש זבולון 59.3 שניות
גבי קראיין ברית מכבים עתיד 1:13.8 דקות אורי רדליך ה. גוש זבולון 59.5 שניות
1966 דורית זלץ ברית מכבים עתיד 1:08.6 דקות משה גרטל ה. גוש זבולון 57.4 שניות
דורית שפיגל ה. תל אביב 1:11.5 דקות אברהם מלמד ה. גוש זבולון 58.1 שניות
ליאורה קולמן מ. חיפה 1:11.7 דקות אמנון קראוס ברית מכבים עתיד 59.1 שניות
1967 דורית זלץ ברית מכבים עתיד 1:05.5 דקות אברהם מלמד ה. גוש זבולון 57.3 שניות
איבונה טוביס ה. חיפה 1:06.7 דקות משה גרטל ה. גוש זבולון 57.4 שניות
נעמי לאופר מ. חיפה 1:10.0 דקות דן שטרן ה. גוש זבולון 58.5 שניות
1968 איבונה טוביס ה. חיפה 1:06.3 דקות אמנון קראוס ברית מכבים עתיד 58.1 שניות
ענת וייס ברית מכבים עתיד 1:09.3 דקות משה גרטל ה. גוש זבולון 58.2 שניות
שולמית דיבון ה. כפר הנשיא 1:11.0 דקות ברוך צ'יש ה. תל אביב 58.3 שניות
1969 דורית זלץ ברית מכבים עתיד 1:05.2 דקות דורון כהן ה. כפר הנשיא 58.6 שניות
איבונה טוביס ה. חיפה 1:06.1 דקות אברהם מלמד ה. גוש זבולון 59.2 שניות
ענת וייס ברית מכבים עתיד 1:07.1 דקות ברוך צ'יש ה. תל אביב 59.2 שניות
1970 דורית זלץ ברית מכבים עתיד 1:05.7 דקות דורון כהן ה. כפר הנשיא 58.6 שניות
ענת וייס ברית מכבים עתיד 1:07.9 דקות דן ברנר מ. חיפה 59.3 שניות
תמר ריפקינד ה. כפר הנשיא 1:08.8 דקות משה גרטל ה. גוש זבולון 59.4 שניות
1971 דורית זלץ ברית מכבים עתיד 1:04.4 דקות דורון כהן ה. כפר הנשיא 58.3 שניות
אילת יוטבת ה. הקישון 1:07.8 דקות יואל סמואל ה. גבעת חיים 58.3 שניות
רות ניצן ה. קישון 1:07.9 דקות אמיר נמינוב ה. כפר הנשיא 58.5 שניות
1972 אילת יוטבת ה. העמקים 1:04.9 דקות דן ברנר מ. חיפה 57.0 שניות
ענת וייס ברית מכבים עתיד 1:06.2 דקות יואל סמואל ה. גבעת חיים 57.8 שניות
גלינה ויינר ברית מכבים עתיד 1:09.4 דקות רמי באואר ה. העמקים 59.5 שניות
1973 ענת וייס ברית מכבים עתיד 1:06.9 דקות דן ברנר מ. חיפה 57.3 שניות
גלינה ויינר ברית מכבים עתיד 1:07.5 דקות אמנון קראוס ברית מכבים עתיד 58.2 שניות
אילת יוטבת ה. העמקים 1:08.1 דקות עופר ניסמן ה. העמקים 59.9 שניות
1974 גלינה ויינר ברית מכבים עתיד 1:05.5 דקות דן ברנר מ. חיפה 55.8 שניות
אסנת ארליך ה. חולון/בת ים 1:07.1 דקות אמנון קראוס ברית מכבים עתיד 56.1 שניות
איריס גילון ברית מכבים עתיד 1:08.3 דקות עדי פרג ה. העמקים 57.6 שניות
1975 אסנת ארליך ה. חולון/בת ים 1:04.8 דקות דן ברנר מ. חיפה 56.4 שניות
גלינה ויינר ברית מכבים עתיד 1:05.7 דקות ערן תיבון ה. מטה יהודה 57.6 שניות
לילך אריאל ה. העמקים 1:07.5 דקות אמנון קראוס ברית מכבים עתיד 58.0 שניות
1976 לילך אריאל ה. העמקים 1:04.0 דקות (ה.ש.י.) דן ברנר מ. חיפה 55.4 שניות
איריס קרפ ה. חולון/בת ים 1:04.48 דקות ניר שמיר ה. גבעת חיים 55.56 שניות
אסנת ארליך ה. חולון/בת ים 1:04.5 דקות אמנון קראוס ברית מכבים עתיד 57.2 שניות
1977 איריס קרפ ה. חולון/בת ים 1:03.69 דקות ניר שמיר ה. גבעת חיים 54.24 שניות
אסנת ארליך ה. חולון/בת ים 1:04.81 דקות רון קרמן מ. חיפה 54.95 שניות
נטע יוסף ה. בית ברל 1:05.17 דקות נדב בטשא ה. גוש זבולון 57.68 שניות
1978 נטע יוסף ה. בית ברל 1:03.43 דקות ניר שמיר ה. גבעת חיים 54.19 שניות
ליאור בירקאן ה. ימק"א ירושלים 1:03.79 דקות רון קרמן מ. חיפה 55.09 שניות
אסנת ארליך ה. חולון/בת ים 1:04.57 דקות אמיר גניאל מ. תל אביב 55.79 שניות
1979 מירב הדר ה. גש"מ 1:02.36 דקות ניר שמיר ה. גש"מ 53.39 שניות (ש.י.)
ליאור בירקאן ה. ימק"א ירושלים 1:02.43 דקות אמיר גניאל מ. תל אביב 54.02 שניות
מישל קובין ה. ימק"א ירושלים 1:03.44 דקות רון קרמן מ. חיפה 54.13 שניות
1980 עופרה מוניוז ה. מטה יהודה 1:00.91 דקות (ש.י.) ניר שמיר ה. גש"מ 52.69 שניות (ש.י.)
ליאור בירקאן ה. ימק"א ירושלים 1:01.69 דקות אמיר גניאל מ. תל אביב 54.25 שניות
מירב הדר ה. גש"מ 1:02.39 דקות זוהר וייס ה. גש"מ 54.38 שניות
1981 עופרה מוניוז ה. גש"מ 1:00.90 דקות (ש.י.) ניר שמיר ה. גש"מ 53.07 שניות
פבי סקלרובסקי ה. תל אביב 1:01.85 דקות זוהר וייס ה. גש"מ 53.85 שניות
הדר רובינשטיין מ. קריית אונו 1:02.30 דקות צבי רובינשטיין
1982 הדר רובינשטיין מ. קריית אונו 1:01.38 דקות ניר שמיר ה. גש"מ 52.98 שניות
לורין רוזובסקי מ. תל אביב 1:01.70 דקות אמיר גניאל מ. תל אביב 54.27 שניות
מירב הדר ה. גש"מ 1:02.09 דקות זוהר וייס ה. גש"מ 54.30 שניות
1983 הדר רובינשטיין מ. קריית אונו 1:01.45 דקות ניר שמיר ה. גש"מ 53.21 שניות
עופרה מוניוז ה. גש"מ 1:01.73 דקות זוהר וייס ה. גש"מ 53.96 שניות
ליאור בירקאן ה. גש"מ 1:02.11 דקות יזהר שנהר ה. עמק יזרעאל 54.77 שניות
1984 אילה הדר ה. גש"מ 1:02.60 דקות רזיאל רימר ה. עמק יזרעאל 54.41 שניות
עירית גלוסקינוס ה. ימק"א ירושלים 1:02.71 דקות יוחאי ליפשיץ ה. עמק יזרעאל 54.65 שניות
הדר גת ה. גש"מ שגב פורת ה. גליל עליון 54.73 שניות
1985 הדר רובינשטיין מ. קריית אונו 1:01.09 דקות שגב פורת ה. גליל עליון 53.16 שניות
עירית גלוסקינוס ה. ימק"א ירושלים 1:01.32 דקות זוהר וייס ה. בני שמעון 53.17 שניות
ענת ישראל מ. תל אביב 1:02.47 דקות יוחאי ליפשיץ ה. עמק יזרעאל 54.85 שניות
1986 ענת ישראל מ. תל אביב 1:02.12 דקות רזיאל רימר ה. עמק יזרעאל 54.02 שניות
רותם פורת ה. עמק חפר 1:02.28 דקות זוהר וייס ה. בני שמעון 54.13 שניות
ורד ליברמן מ. תל אביב 1:04.02 דקות אמיר שטרנפלד ה.ה.ה.ב.ב. 54.20 שניות
1987 ענת ישראל מ. תל אביב 1:02.14 דקות שגב פורת ה. גליל עליון 53.02 שניות
ענת לויט ה.ה.ה.ב.ב. 1:02.70 דקות זוהר וייס ה. בני שמעון 53.23 שניות
תמי לוין ה.ה.ה.ב.ב. שגיא שטיגמן ה. עמק חפר 54.50 שניות
1988 רויטל וילנאי מרכז וייסגל 1:01.98 דקות שגב פורת ה. גליל עליון 52.85 שניות
ענת לויט ה.ה.ה.ב.ב. 1:02.45 דקות זוהר וייס ה. בני שמעון 53.01 שניות
תמי לוין ה.ה.ה.ב.ב. 1:02.85 דקות אמיר שטרנפלד ה.ה.ה.ב.ב. 54.36 שניות
1989 גליה אקר ה. ימק"א ירושלים 1:03.04 דקות רז דר ה.ה.ה.ב.ב. 53.21 שניות
עינת גבאי מ. חיפה 1:03.29 דקות יואב ברוק ה. בני שמעון 53.25 שניות
תמי לוין ה.ה.ה.ב.ב. 1:03.76 דקות זוהר וייס ה. בני שמעון 53.48 שניות
1990 מיכל אמין ה.ה.ה.ב.ב. 1:03.21 דקות יואב ברוק ה. בני שמעון 52.16 שניות
שגב פורת ה. גליל עליון 53.29 שניות
1991 עינת גבאי מ. חיפה 1:01.63 דקות יואב ברוק ה. נהריה 52.06 שניות
גוני יהודאי ה. ירושלים ערן הירש מ. חיפה 53.27 שניות
מורן זומרפלד מ. נהריה
1992 יעל חצרוני 1:01.13 דקות יואב ברוק ה. נהריה 51.85 שניות
1993 גוני יהודאי ה. ירושלים 1:02.17 דקות דימה ריבינסקי ה. ירושלים 54.02 שניות
עינת גבאי מ. חיפה 1:02.46 דקות מורן זומרפלד מ. נהריה 54.02 שניות
שירה בש ה. נהריה 1:03.67 דקות רז דר ה.ה.ה.ב.ב. 54.08 שניות
1994 אניה גוסטומלסקי מ. חיפה 1:00.16 דקות איתן אורבך מ. חיפה 52.59 שניות
ליטל כשריאל מ. מעלה אדומים 1:00.65 דקות אורן אזרד ה. נס ציונה 52.95 שניות
נעמי עזריאלי ה. ימק"א ירושלים 1:02.26 דקות מורן זומרפלד מ. נהריה 54.19 שניות
1995
1996
1997 ורד בורוכובסקי מ. אשדוד 1:01.20 דקות יואב ברוק ה. נהריה 51.63 שניות
ניר פסקה ה. גלבוע 1:01.59 דקות אורן אזרד ה. נס ציונה 53.04 שניות
ערן גרומי ה. ירושלים 53.43 שניות
1998
1999
2000 אניה גוסטומלסקי מ. חיפה 57.18 שניות (ש.י.)
2001 אניה גוסטומלסקי מ. חיפה 57.35 שניות אלכסיי מנז'ולה ירושלים רבתי 51.89 שניות
2002 אניה גוסטומלסקי מ. חיפה 57.14 שניות איתן אורבך מ. קריית ביאליק 51.81 שניות
ורד בורוכובסקי מ. אשדוד 57.83 שניות אלכסיי מנז'ולה ירושלים רבתי 52.34 שניות
מאיה פינקלר 58.65 שניות גלעד קאופמן ה. עמק חפר 52.91 שניות
2003 אניה גוסטומלסקי מ. חיפה 56.94 שניות (ש.י.) שי לבנת מ. חיפה 51.67 שניות
2004 אניה גוסטומלסקי מ. חיפה 57.09 שניות שי לבנת מ. חיפה 51.02 שניות
מאיה פינקלר ה. ירושלים 57.74 שניות עופר פינקלר ה. ירושלים 51.82 שניות
קרן זיבנר בני הרצליה 59.03 שניות גלעד קאופמן ה. עמק חפר 52.64 שניות
2005 מאיה פינקלר ה. ירושלים 57.92 שניות שי לבנת מ. חיפה 51.01 שניות
2006 אניה גוסטומלסקי מ. קריית ביאליק 56.53 שניות שי לבנת מ. חיפה 50.82 שניות
2007 אניה גוסטומלסקי מ. קריית ביאליק 55.46 שניות (ש.י.) נמרוד שפירא בר אור ירושלים רבתי 50.60 שניות
קרן זיבנר בני הרצליה 58.31 שניות שי לבנת מ. חיפה 50.70 שניות
מאיה פינקלר הפועל ירושלים 58.53 שניות גלעד קאופמן ה. עמק חפר 52.24 שניות
2008 אניה גוסטומלסקי מ. קריית ביאליק 55.16 שניות (ש.י.) דן פרלמן ה. עמק חפר 51.92 שניות
מרווה חרפק ה. קריית טבעון 57.59 שניות שי לבנת מ. חיפה 52.24 שניות
קרן זיבנר בני הרצליה 58.06 שניות יורי סמויליץ' ירושלים רבתי 52.29 שניות
2009 מרווה חרפק ה. קריית טבעון 56.39 שניות נמרוד שפירא בר אור ירושלים רבתי 49.49 שניות
עמית עברי ה. עמק חפר 56.62 שניות יורי סמויליץ' ירושלים רבתי 50.82 שניות
קרן זיבנר בני הרצליה 57.53 שניות דניס גייבורונסקי ה. ירושלים 50.92 שניות
2010 עמית עברי ה. עמק חפר 57.57 שניות נמרוד שפירא בר אור ירושלים רבתי 49.89 שניות
ניקול סמסוניוק מ. אשדוד 57.92 שניות יורי סמויליץ' ירושלים רבתי 51.71 שניות
מרטינה מרקס מ. קריית אונו 58.20 שניות אלון מנדל מ. קריית ביאליק 52.06 שניות
2011 מרטינה מרקס מ. קריית אונו 57.72 שניות נמרוד שפירא בר אור ירושלים רבתי 50.15 שניות
ניקול סמסוניוק מ. אשדוד 58.09 שניות מקס ג'בן ה. ירושלים 51.61 שניות
נועה פלדמן ה. ירושלים יורי סמויליץ' ירושלים רבתי 51.79 שניות
2012 עמית עברי ה. עמק חפר 57.49 שניות נמרוד שפירא בר אור ירושלים רבתי 50.56 שניות
נועה פלדמן ה. ירושלים 58.11 שניות לירן קונובלוב ה. ירושלים 51.07 שניות
אדווה בראון מ. ראשון לציון 58.83 שניות יורי סמויליץ' ירושלים רבתי 51.32 שניות
2013 קרן זיבנר ה. דולפין נתניה 57.75 שניות דוד גמבורג ה. ירושלים 50.28 שניות
מרטינה מרקס מ. קריית אונו 57.79 שניות לירן קונובלוב ה. ירושלים 50.68 שניות
זוהר שיקלר בני הרצליה 57.91 שניות גלב איאונצ'ב ה. בת ים 50.74 שניות
2014 זוהר שיקלר ה. דולפין נתניה 57.34 שניות נמרוד שפירא בר אור ה. ירושלים 50.26 שניות
מאיה בכר מ. שוהם 58.54 שניות דוד גמבורג ה. ירושלים 50.37 שניות
אפרת רוטשטיין ירושלים רבתי 59.04 שניות אור סבטייה מ. פ.מ. רעות 50.48 שניות
2015 אנדראה מורז ה. ירושלים 54.40 שניות (ש.י.) דוד גמבורג ה. ירושלים 49.62 שניות
זוהר שיקלר ה. דולפין נתניה 57.07 שניות לירן קונובלוב ה. ירושלים 49.97 שניות
יובל סבה מ. כפר המכביה 58.53 שניות זיו קלונטרוב ה. עומר 50.46 שניות
2016 אנדראה מורז ה. ירושלים 55.40 שניות דוד גמבורג ה. ירושלים 49.45 שניות
זוהר שיקלר ה. דולפין נתניה 56.24 שניות תום קרמר ה. ירושלים 49.53 שניות
חיה סימון זבלודוף ה. דולפין נתניה 57.77 שניות לירן קונובלוב ה. ירושלים 49.81 שניות
2017 אנדראה מורז ה. ירושלים 54.74 שניות דוד גמבורג ה. ירושלים 49.77 שניות
עדן פסקרה מ. פ.מ. רעות 58.20 שניות מרקוס שלזינגר ה. דולפין נתניה 50.66 שניות
נועה שוהם ה. עמק חפר 59.16 שניות מארק שפרקין ה. ירושלים 50.81 שניות
2018 זוהר שיקלר ה. דולפין נתניה 57.63 שניות לירן קונובלוב ה. ירושלים 50.57 שניות
עדן פסקרה מ. פ.מ. רעות 58.13 שניות דניאל יעקב מ. פ.מ. רעות 50.92 שניות
איטל שפושניקוב ה. ערד 58.33 שניות גיא גרופר מ. חיפה 51.03 שניות
2019 אנדראה מורז ה. ירושלים 54.57 שניות מירון חרותי מ. חיפה 49.00 שניות
אביב ברזלי מ. חיפה 58.13 שניות גל כהן גרומי ה. עירוני הוד השרון 49.57 שניות
דריה גולובטי ה. בת ים 58.33 שניות תומר פרנקל ה. ירושלים 49.84 שניות
2020 לא נערך בשל מגפת הקורונה
2021 אנדראה מורז ה. ירושלים 54.23 שניות מירון חרותי מ. חיפה 49.23 שניות
דריה גולובטי ה. בת ים 56.10 שניות תומר פרנקל ה. ירושלים 49.27 שניות
זוהר שיקלר ה. דולפין נתניה 57.06 שניות דניס לוקטב מ. אשדוד 49.42 שניות
2022 דריה גולובטי ה. בת ים 56.09 שניות זיו קלונטרוב מ. אשדוד 49.56 שניות
הדר קרפ ה. בית שמש 57.38 שניות דניאל נמיר ה. דולפין נתניה 50.16 שניות
לאה פולונסקי מ. חיפה 57.60 שניות תומר פרנקל ה. ירושלים 50.32 שניות
2023 איילה שפיץ מ. חיפה 56.28 שניות תומר פרנקל ה. ירושלים 48.18 שניות (ש.י.)
שאין גולנד ה. מ.א. משגב 56.34 שניות דניס לוקטב מ. אשדוד 48.54 שניות
הדר קרפ ה. בית שמש 57.51 שניות גל כהן גרומי ה. ירושלים 49.28 שניות

200 מטר חופשי

עריכה
רשימת כל הזוכות והזוכים במשחה ל-200 מטר חופשי
שנה שחיינית קבוצה תוצאה שחיין קבוצה תוצאה
1966 דורית זלץ ברית מכבים עתיד 2:34.1 דקות משה גרטל ה. גוש זבולון 2:07.3 דקות (ש.י.)
ליאורה קולמן מ. חיפה 2:40.1 דקות דני רבס ה. גוש זבולון 2:07.7 דקות
דורית שפיגל ה. תל אביב 2:42.7 דקות אמנון קראוס ברית מכבים עתיד 2:08.2 דקות
1967 דורית זלץ ברית מכבים עתיד 2:21.0 דקות (ש.י.) משה גרטל ה. גוש זבולון 2:06.3 דקות
איבונה טוביס ה. חיפה 2:25.9 דקות דני רבס ה. גוש זבולון 2:08.9 דקות
שולמית דיבון ה. כפר הנשיא 2:39.0 דקות דן שטרן ה. גוש זבולון 2:10.2 דקות
1968 איבונה טוביס ה. חיפה 2:22.9 דקות אמנון קראוס ברית מכבים עתיד 2:05.5 דקות
ענת וייס ברית מכבים עתיד 2:33.1 דקות משה גרטל ה. גוש זבולון 2:07.0 דקות
דפנה תמרי ברית מכבים עתיד 2:36.7 דקות דן שטרן ה. גוש זבולון 2:08.1 דקות
1969 דורית זלץ ברית מכבים עתיד 2:21.1 דקות דורון כהן ה. כפר הנשיא 2:08.9 דקות
איבונה טוביס ה. חיפה 2:26.9 דקות דן ברנר מ. חיפה 2:10.1 דקות
ענת וייס ברית מכבים עתיד 2:27.9 דקות משה גרטל ה. גוש זבולון 2:10.7 דקות
1970 דורית זלץ ברית מכבים עתיד 2:23.8 דקות משה גרטל ה. גוש זבולון 2:07.8 דקות
תמר ריפקינד ה. כפר הנשיא 2:24.6 דקות דן ברנר מ. חיפה 2:08.2 דקות
ענת וייס ברית מכבים עתיד 2:32.7 דקות דורון כהן ה. כפר הנשיא 2:09.1 דקות
1971 דורית זלץ ברית מכבים עתיד 2:21.7 דקות יואל סמואל ה. גבעת חיים 2:05.4 דקות
אילת יוטבת ה. קישון 2:30.3 דקות אמיר נמינוב ה. כפר הנשיא 2:07.7 דקות
תמר ריפקינד ה. כפר הנשיא 2:32.9 דקות דורון כהן ה. כפר הנשיא 2:12.3 דקות
1972 אילת יוטבת ה. העמקים 2:21.9 דקות דן ברנר מ. חיפה 2:08.0 דקות
ענת וייס ברית מכבים עתיד 2:31.1 דקות עדי פרג ה. העמקים 2:13.3 דקות
איריס נאבל ה. אפיקים 2:34.3 דקות דן פיק מ. חיפה 2:14.7 דקות
1973
1974
1975 אסנת ארליך ה. חולון/בת ים 2:19.1 דקות (ש.י.) דן ברנר מ. חיפה 2:04.2 דקות
דניאלה יוסטר ברית מכבים עתיד 2:22.9 דקות נדב בטשא ה. גוש זבולון 2:06.7 דקות
גלינה ויינר ברית מכבים עתיד 2:26.9 דקות ניר שמיר ה. גבעת חיים 2:08.4 דקות
1976 אסנת ארליך ה. חולון/בת ים 2:18.6 דקות (ש.י.) ניר שמיר ה. גבעת חיים 2:02.9 דקות
איריס קרפ ה. חולון/בת ים 2:19.7 דקות דן ברנר מ. חיפה 2:03.1 דקות
יעל נתנאל ה. חצרים 2:24.7 דקות נדב בטשא ה. גשו זבולון 2:04.6 דקות
1977 אסנת ארליך ה. חולון/בת ים 2:16.71 דקות (ש.י.) ניר שמיר ה. גבעת חיים 2:00.69 דקות
איריס קרפ ה. חולון/בת ים 2:16.95 דקות רון קרמן מ. חיפה 2:03.83 דקות
נטע כנעני ה. בית ברל 2:19.02 דקות זוהר וייס ה. בית קמה 2:04.57 דקות
1978 אסנת ארליך ה. חולון/בת ים 2:17.22 דקות אמיר גניאל מ. תל אביב 1:58.61 דקות
נטע יוסף ה. בית ברל 2:18.09 דקות ניר שמיר ה. גבעת חיים 1:59.63 דקות
ליאור בירקאן ה. ימק"א ירושלים 2:18.71 דקות רון קרמן מ. חיפה 2:01.10 דקות
1979 ליאור בירקאן ה. ימק"א ירושלים 2:14.06 דקות אמיר גניאל מ. תל אביב 1:54.62 דקות (ש.י.)
מישל קובין ה. ימק"א ירושלים 2:15.78 דקות ניר שמיר ה. גבעת חיים/מנשה 1:56.19 דקות
עופרה מוניוז ה. מטה יהודה 2:20.02 דקות זוהר וייס ה. גבעת חיים/מנשה 1:57.59 דקות
1980 עופרה מוניוז ה. מטה יהודה 2:11.95 דקות (ש.י.) אמיר גניאל מ. תל אביב 1:54.66 דקות
פבי סקלרובסקי ה. תל אביב 2:13.25 דקות ניר שמיר ה. גש"מ 1:57.30 דקות
מישל קובין ה. ימק"א ירושלים 2:14.41 דקות זוהר וייס ה. גש"מ
1981 פבי סקלרובסקי ה. תל אביב 2:12.10 דקות ניר שמיר ה. גש"מ 1:57.64 דקות
הדר רובינשטיין מ. קריית אונו 2:13.07 דקות זוהר וייס ה. גש"מ 1:58.28 דקות
עופרה מוניוז ה. גש"מ 2:16.57 דקות ירון אילתי ה. גליל עליון 2:00.49 דקות
1982 הדר רובינשטיין מ. קריית אונו 2:09.62 דקות (ש.י.) אמיר גניאל מ. תל אביב 1:56.62 דקות
עירית גלוסקינוס ה. ימק"א ירושלים 2:17.80 דקות זוהר וייס ה. גש"מ 1:57.55 דקות
הדר קליינמן מ. קריית אונו 2:18.74 דקות אייל בן יהושע ה. נהריה 2:00.74 דקות
1983 הדר רובינשטיין מ. קריית אונו 2:12.40 דקות אמיר גניאל מ. תל אביב 1:54.34 דקות
אילה הדר ה. גש"מ 2:15.47 דקות זוהר וייס ה. גש"מ 1:58.65 דקות
דנה סער ה. גלבוע 2:15.74 דקות אייל שטיגמן ה. עמק יזרעאל 2:00.33 דקות
1984 אילה הדר ה. גש"מ 2:16.40 דקות שגב פורת ה. גליל עליון 1:57.58 דקות
יוחאי ליפשיץ ה. עמק יזרעאל 1:58.15 דקות
זוהר וייס ה. בני שמעון 1:59.67 דקות
1985 הדר רובינשטיין מ. קריית אונו 2:13.22 דקות שגב פורת ה. גליל עליון 1:55.18 דקות
רותם פורת ה. גש"ם 2:16.04 דקות זוהר וייס ה. בני שמעון 1:56.37 דקות
איילת שליזנגר מ. נהריה 2:17.44 דקות אמיר שטרנפלד מ. קריית אונו 1:57.80 דקות
1986 מיכל אמין ה.ה.ה.ב.ב. 2:15.26 דקות זוהר וייס ה. בני שמעון 1:57.79 דקות
זוהר לבנסברג ה. גליל עליון 2:16.17 דקות יוחאי ליפשיץ ה. עמק יזרעאל 1:57.89 דקות
הדר גת ה. עמק חפר 2:19.72 דקות אמיר שטרנפלד ה.ה.ה.ב.ב. 1:58.07 דקות
1987 עינת גבאי מ. חיפה 2:14.33 דקות שגב פורת ה. גליל עליון 1:55.27 דקות
מיכל אמין ה.ה.ה.ב.ב. 2:15.38 דקות זוהר וייס ה. בני שמעון 1:56.91 דקות
שרון טליתמן 2:17.58 דקות ערן הירש מ. חיפה 1:57.29 דקות
1988 מיכל אמין ה.ה.ה.ב.ב. 2:12.55 דקות שגב פורת ה. גליל עליון 1:55.44 דקות
עינת גבאי מ. חיפה 2:14.28 דקות זוהר וייס ה. בני שמעון 1:56.72 דקות
איילת שליזנגר 2:14.87 דקות ערן הירש מ. חיפה 1:57.62 דקות
1989 מיכל אמין ה.ה.ה.ב.ב. 2:10.88 דקות רז דר ה.ה.ה.ב.ב. 1:54.94 דקות
רוית אלון מ. קריית אונו 2:12.98 דקות יואב ברוק ה. בני שמעון 1:55.39 דקות
שני טליתמן ה. נהריה 2:14.14 דקות ברק עטר ה. בני שמעון 1:56.20 דקות
1990 מיכל אמין ה.ה.ה.ב.ב. 2:13.14 דקות שגב פורת ה. גליל עליון 1:54.55 דקות
רז דר ה.ה.ה.ב.ב 1:54.60 דקות
יואב ברוק ה. בני שמעון 1:54.93 דקות
1991 עינת גבאי מ. חיפה 2:10.43 דקות יואב ברוק 1:54.51 דקות
נלי טוסגי ה. נהריה 2:10.54 דקות ערן הירש מ. חיפה 1:55.22 דקות
קרן קינן רז דר ה.ה.ה.ב.ב. 1:57.67 דקות
1992 יעל חצרוני 2:12.36 דקות מורן זומרפלד מ. נהריה 1:54.46 דקות
ברק עטר ה. נהריה 1:57.69 דקות
1993 קרן רגאל ה. ירושלים 2:07.54 דקות (ש.י.) מורן זומרפלד מ. נהריה 1:56.39 דקות
עינת גבאי מ. חיפה 2:13.26 דקות אריאל דולינקו מ. חיפה 1:57.61 דקות
שרון גורסקי מ. קריית אונו 2:14.72 דקות רז דר ה.ה.ה.ב.ב. 1:59.24 דקות
1994 אופירה אשל ה. קריית טבעון 2:12.08 דקות מורן זומרפלד מ. נהריה 1:56.08 דקות
אניה גוסטומלסקי מ. חיפה 2:12.20 דקות אהוד דקטר ה. עומר 1:58.04 דקות
שרון גורסקי ה. גבעתיים 2:12.34 דקות דימה ריבינסקי ה. ירושלים 1:59.91 דקות
1995
1996
1997 ליטל כשריאל מ. מעלה אדומים 2:12.60 דקות מורן זומרפלד מ. נהריה 1:54.56 דקות
1998
1999
2000
2001 אניה גוסטומלסקי מ. חיפה 2:05.06 דקות יונתן כהן 1:54.56 דקות
2002 אניה גוסטומלסקי מ. חיפה 2:05.47 דקות שי לבנת מ. חיפה 1:54.59 דקות
מאיה פינקלר ה. בת ים 2:06.62 דקות ארי לימור מ. קריית אונו 1:55.21 דקות
אניה רבינוביץ' ה. ירושלים 2:07.57 דקות אהוד דקטר ה. ירושלים 1:55.99 דקות
2003 אניה גוסטומלסקי מ. חיפה 2:04.23 דקות שי לבנת מ. חיפה 1:54.74 דקות
2004 מאיה פינקלר ה. ירושלים 2:03.56 דקות (ש.י.) שי לבנת מ. חיפה 1:50.62 דקות
מור פליישמן מ. וייסגל 2:06.62 דקות שילו איילון ה. ירושלים 1:53.87 דקות
אניה גוסטומלסקי מ. חיפה 2:07.03 דקות עופר פינקלר ה. ירושלים 1:54.20 דקות
2005 אניה גוסטומלסקי מ. קריית ביאליק 2:03.60 דקות שי לבנת מ. חיפה 1:51.32 דקות
2006 אניה גוסטומלסקי מ. קריית ביאליק 2:04.39 דקות שי לבנת מ. חיפה 1:50.48 דקות
2007 אניה גוסטומלסקי מ. קריית ביאליק 2:02.27 דקות (ש.י.) נמרוד שפירא בר אור ירושלים רבתי 1:50.06 דקות
מאיה פינקלר ה. ירושלים 2:04.78 דקות שי לבנת מ. חיפה 1:50.10 דקות
מרווה חרפק ה. קריית טבעון 2:07.47 דקות עופר פינקלר ה. ירושלים 1:54.81 דקות
2008 מרווה חרפק ה. קריית טבעון 2:04.17 דקות נמרוד שפירא בר אור ירושלים רבתי 1:49.33 דקות
קרן זיבנר בני הרצליה 2:07.58 דקות דניס גייבורונסקי ה. ירושלים 1:52.67 דקות
אולגה ברסנייבה ה. ירושלים 2:08.80 דקות דן פרלמן ה עמק חפר 1:55.79 דקות
2009 מרווה חרפק ה. קריית טבעון 2:03.21 דקות נמרוד שפירא בר אור ירושלים רבתי 1:49.36 דקות
אפרת רוטשטיין ה. שחייני הנגב 2:04.59 דקות דניס גייבורונסקי ה. ירושלים 1:51.58 דקות
קרן זיבנר בני הרצליה 2:05.55 דקות יורי סמויליץ' ירושלים רבתי 1:53.18 דקות
2010 אפרת רוטשטיין ירושלים רבתי 2:05.60 דקות נמרוד שפירא בר אור ירושלים רבתי 1:50.31 דקות
מרטינה מרקס מ. קריית אונו 2:05.78 דקות תום קרמר מ. קריית ביאליק 1:52.55 דקות
מרווה חרפק ה. קריית טבעון 2:06.24 דקות דניס גייבורונסקי ה. ירושלים 1:53.16 דקות
2011 אפרת רוטשטיין ירושלים רבתי 2:04.25 דקות נמרוד שפירא בר אור ירושלים רבתי 1:49.36 דקות
מרטינה מרקס מ. קריית אונו 2:04.78 דקות מקס ג'בן ה. ירושלים 1:51.76 דקות
אנה וולצ'קוב מ. חיפה 2:08.53 דקות יורי סמויליץ' ירושלים רבתי 1:52.14 דקות
2012 אנה וולצ'קוב מ. חיפה 2:04.12 דקות נמרוד שפירא בר אור ירושלים רבתי 1:51.13 דקות
מרטינה מרקס מ. קריית אונו 2:04.60 דקות לירן קונובלוב ה. ירושלים 1:52.44 דקות
אפרת רוטשטיין ירושלים רבתי 2:07.56 דקות דוד גמבורג ה. ירושלים 1:52.59 דקות
2013 מרטינה מרקס מ. קריית אונו 2:03.34 דקות נמרוד שפירא בר אור ירושלים רבתי 1:50.49 דקות
זוהר שיקלר מ. קריית אונו 2:07.02 דקות לירן קונובלוב ה. ירושלים 1:51.61 דקות
אדווה בראון מ. ראשון לציון 2:07.30 דקות אלכסיי קוטליארסקי ירושלים רבתי 1:53.09 דקות
2014 עמית עברי ה. עמק חפר 2:02.91 דקות תום קרמר ה. ירושלים 1:50.43 דקות
מרטינה מרקס מ. קריית אונו 2:04.63 דקות דוד גמבורג ה. ירושלים 1:51.68 דקות
זוהר שיקלר ה. דולפין נתניה 2:07.96 דקות עידו הבר מ. קריית ביאליק 1:51.95 דקות
2015 אנדראה מורז ה. ירושלים 1:59.01 דקות (ש.י.) לירן קונובלוב ה. ירושלים 1:48.76 דקות
מרטינה מרקס מ. קריית אונו 2:05.31 דקות תום קרמר ה. ירושלים 1:49.05 דקות
רוני בווה ה. ירושלים 2:06.32 דקות יורי סמויליץ' ירושלים רבתי 1:52.55 דקות
2016 אנדראה מורז ה. ירושלים 2:00.98 דקות לירן קונובלוב ה. ירושלים 1:49.39 דקות
חיה סימון זבלודוף ה. דולפין נתניה 2:03.83 דקות תום קרמר ה. ירושלים 1:50.00 דקות
רוני בווה ה. ירושלים 2:04.90 דקות דוד גמבורג ה. ירושלים 1:50.05 דקות
2017 אנדראה מורז ה. ירושלים 2:00.07 דקות דניס לוקטב מ. אשדוד 1:49.34 דקות
רוני בווה ה. ירושלים 2:05.26 דקות דניאל נמיר ה. דולפין נתניה 1:50.10 דקות
מרטינה מרקס ה. ירושלים 2:06.03 דקות גיל קיזלר מ. חיפה 1:50.22 דקות
2018 בקי פוזדנר ה. בת ים 2:05.11 דקות לירן קונובלוב ה. ירושלים 1:50.84 דקות
מרטינה מרקס ה. ירושלים 2:05.78 דקות עידו הבר מ. קריית ביאליק 1:51.39 דקות
עדן פסקרה מ. פ.מ. רעות 2:06.36 דקות מיכאל סמירנוב ה. בית שמש 1:52.11 דקות
2019 אנדראה מורז ה. ירושלים 2:00.80 דקות יעקב טומרקין מ. אשדוד 1:49.22 דקות
בקי פוזדנר ה. בת ים 2:03.04 דקות דניס לוקטב מ. אשדוד 1:49.25 דקות
דריה גולובטי ה. בת ים 2:05.54 דקות דניאל נמיר ה. דולפין נתניה 1:49.31 דקות
2020 לא נערך בשל מגפת הקורונה
2021 אנדראה מורז ה. ירושלים 1:58.92 דקות גל כהן גרומי ה. עירוני הוד השרון 1:47.77 דקות
דריה גולובטי ה. בת ים 2:00.98 דקות דניס לוקטב מ. אשדוד 1:48.21 דקות
נגה זילברברג מ. פ.מ. רעות 2:03.02 דקות בר סולובייצ'יק מ. קריית ביאליק 1:48.63 דקות
2022 דריה גולובטי ה. בת ים 2:02.69 דקות דניאל נמיר ה. דולפין נתניה 1:49.31 דקות
יובל סגל ה. בת ים 2:04.77 דקות ניק רוזנברג מ. ראשון לציון 1:50.89 דקות
אופק אדיר ה. בת ים 2:05.00 דקות דניאל אייכל מ. קריית ביאליק 1:52.69 דקות
2023 דריה גולובטי ה. בת ים 1:58.24 דקות דניס לוקטב מ. אשדוד 1:46.17 דקות (ש.י.)
אנסטסיה גורבנקו מ. קרית ביאליק 1:58.82 דקות תומר פרנקל ה. ירושלים 1:46.90 דקות
איילה שפיץ מ. חיפה 1:59.03 דקות גל כהן גרומי ה. ירושלים 1:47.39 דקות

400 מטר חופשי

עריכה
רשימת כל הזוכות והזוכים במשחה ל-400 מטר חופשי
שנה שחיינית קבוצה תוצאה שחיין קבוצה תוצאה
1952 שושנה ריבנר ברית מכבים עתיד 6:34.0 דקות ישעיהו אלבאום ברית מכבים עתיד 5:27.9 דקות (ש.י.)
א. לוי ה. חיפה 6:54.2 דקות ארנון טורין ה. חיפה 5:26.2 דקות
נוגה למדני ה. חיפה 7:21.2 דקות נחום בוך ברית מכבים עתיד 5:43.4 דקות
1953
1954 שושנה ריבנר ברית מכבים עתיד 6:04.5 דקות עוזי רוזן ה. גוש זבולון 5:20.7 דקות
רחל ברגשטיין ה. גוש זבולון 6:37.3 דקות עמירם טראובר ברית מכבים עתיד 5:36.8 דקות
ירדנה שאל ה. גוש זבולון 6:56.5 דקות נחום בוך ברית מכבים עתיד 5:46.0 דקות
1955 שושנה ריבנר ברית מכבים עתיד 5:46.3 דקות יורם מנדלבאום ה. גבעת חיים 4:56.9 דקות
רחל ברגשטיין ה. גוש זבולון 6:30.8 דקות עמירם טראובר ברית מכבים עתיד 5:12.0 דקות
דורית שרצר ברית מכבים עתיד 6:33.0 דקות עוזי רוזן ה. שער העמקים 5:16.0 דקות
1956 שושנה ריבנר ברית מכבים עתיד 5:42.9 דקות יורם מנדלבאום ה. גבעת חיים 5:00.4 דקות
ג. רביב מ. חיפה 6:28.1 דקות עמירם טראובר ברית מכבים עתיד 5:08.0 דקות
דורית שרצר ברית מכבים עתיד 6:31.3 דקות עוזי רוזן ה. גוש זבולון 5:16.2 דקות
1957 שושנה ריבנר ברית מכבים עתיד 5:43.7 דקות עמירם טראובר ברית מכבים עתיד 5:15.1 דקות
דורית שרצר ברית מכבים עתיד 6:37.0 דקות יצחק לוריא ה. גבעת ברנר 5:20.5 דקות
שכטר ה. עמק הירדן 6:39.2 דקות דגן ה. גוש זבולון 5:30.4 דקות
1958 שושנה ריבנר ברית מכבים עתיד 5:44.0 דקות עמירם טראובר ברית מכבים עתיד 5:07.2 דקות
ירדנה שאל ה. גוש זבולון 6:29.0 דקות גבריאל נסט ברית מכבים עתיד 5:15.5 דקות
דורית שרצר ברית מכבים עתיד 6:32.0 דקות עוזי רוזן ה. גוש זבולון 5:17.2 דקות
1959 גלי להב ה. ניר דוד 5:58.8 דקות עמירם טראובר ברית מכבים עתיד 4:56.5 דקות
רמה קורין ה. עמק הירדן 6:29.1 דקות דניאל פרוכטר ה. גוש זבולון 5:06.9 דקות
רבקה קרטין מ. חיפה 6:48.7 דקות נ. שחם ה. מעוז חיים 5:19.9 דקות
1960 חנה מרון ברית מכבים עתיד 6:06.6 דקות דוד וייסמן ברית מכבים עתיד 4:52.6 דקות
רבקה קרטין מ. חיפה 6:08.9 דקות דניאל פרוכטר ה. גוש זבולון 4:56.5 דקות
נורית שלו ה. בית שאן 6:16.2 דקות דני קרפן ברית מכבים עתיד 4:58.1 דקות
אברהם מלמד ה. גוש זבולון
1961 אנה דמש ברית מכבים עתיד 6:08.7 דקות דוד וייסמן ברית מכבים עתיד 5:21.2 דקות
1962 מרי שנטל טראו ה. תל אביב 5:50.9 דקות דני קרפן ברית מכבים עתיד 4:47.2 דקות
חנה קול ה. אפיקים 5:52.6 דקות אברהם מלמד ה. גוש זבולון 4:47.2 דקות
טובה ולדמן מ. חיפה 5:56.0 דקות גרשון שפע ה. גבעת חיים 4:49.1 דקות
1963 חנה קול ה. אפיקים 5:40.4 דקות משה גרטל ה. גוש זבולון 4:44.9 דקות
טובה ולדמן מ. חיפה 6:03.5 דקות גרשון שפע ה. גבעת חיים 4:51.9 דקות
אנה דמש ברית מכבים עתיד 6:10.3 דקות עמית לובן ה. גוש זבולון 4:56.6 דקות
1964 דורית זלץ ברית מכבים עתיד 5:53.8 דקות משה גרטל ה. גוש זבולון 4:39.3 דקות
אנה דמש ברית מכבים עתיד 6:03.8 דקות עמית לובן ה. גוש זבולון 4:59.1 דקות
גבי קראין ברית מכבים עתיד 6:11.0 דקות אורי רדליך ה. גוש זבולון 5:00.4 דקות
1965 איבונה טוביס ה. חיפה 5:21.2 דקות (ש.י.) משה גרטל ה. גוש זבולון 4:35.1 דקות
דורית זלץ ברית מכבים עתיד 5:30.1 דקות דני רבס ה. גוש זבולון 4:41.2 דקות
גבי קראין ברית מכבים עתיד 5:57.4 דקות אברהם מלמד ה. גוש זבולון 4:41.9 דקות
1966 דורית זלץ ברית מכבים עתיד 5:23.8 דקות משה גרטל ה. גוש זבולון 4:32.2 דקות (ש.י.)
ליאורה קולמן מ. חיפה 5:37.9 דקות אמנון קראוס ברית מכבים עתיד 4:37.2 דקות
גבי קראין ברית מכבים עתיד 5:50.7 דקות דני רבס ה. גוש זבולון 4:38.2 דקות
1967 דורית זלץ ברית מכבים עתיד 5:10.2 דקות (ש.י.) משה גרטל ה. גוש זבולון 4:28.8 דקות (ש.י.)
ליאורה קולמן מ. חיפה 5:38.0 דקות אברהם מלמד ה. גוש זבולון 4:33.5 דקות
חנה אהרוני מ. חיפה 5:39.7 דקות דן שטרן ה. גוש זבולון 4:41.5 דקות
1968 איבונה טוביס ה. חיפה 5:02.8 דקות אמנון קראוס ברית מכבים עתיד 4:31.7 דקות
ענת וייס ברית מכבים עתיד 5:26.4 דקות משה גרטל ה. גוש זבולון 4:32.0 דקות
דפנה תמרי ברית מכבים עתיד 5:32.2 דקות דורון כהן ה. כפר הנשיא 4:35.5 דקות
1969 דורית זלץ ברית מכבים עתיד 5:01.4 דקות דורון כהן ה. כפר הנשיא 4:37.6 דקות
איבונה טוביס ה. חיפה 5:07.1 דקות דן שטרן ה. גוש זבולון 4:42.6 דקות
מלכה קובץ' ה. קריית טבעון 5:08.5 דקות דן ברנר מ. חיפה 4:46.3 דקות
1970 דורית זלץ ברית מכבים עתיד 5:03.1 דקות משה גרטל ה. גוש זבולון 4:29.4 דקות
תמר ריפקינד ה. כפר הנשיא 5:03.5 דקות דן ברנר מ. חיפה 4:41.7 דקות
ענת וייס ברית מכבים עתיד 5:18.7 דקות דורון כהן ה. כפר הנשיא 4:43.0 דקות
1971 דורית זלץ ברית מכבים עתיד 5:01.4 דקות אמיר נמינוב ה. כפר הנשיא 4:34.2 דקות
אילת יוטבת ה. קישון 5:09.3 דקות יואל סמואל ה. גבעת חיים 4:37.5 דקות
תמר ריפקינד ה. כפר הנשיא 5:09.6 דקות עודד צור ה. גניגר 4:43.5 דקות
1972 אילת יוטבת ה. העמקים 5:03.5 דקות דן ברנר מ. חיפה 4:34.8 דקות
ענת וייס ברית מכבים עתיד 5:27.5 דקות יואל סמואל ה. גבעת חיים 4:41.1 דקות
איריס גילון ברית מכבים עתיד 5:28.4 דקות עדי פרג ה. העמקים 4:43.6 דקות
1973 גלינה ויינר ברית מכבים עתיד 5:14.9 דקות דן ברנר מ. חיפה 4:35.0 דקות
דניאלה יוסטר ברית מכבים עתיד 5:17.0 דקות דב ניסמן ה. העמקים 4:36.2 דקות
אסנת ארליך ה. בת ים 5:20.7 דקות דן פיק מ. חיפה 4:38.5 דקות
1974 דניאלה יוסטר ברית מכבים עתיד 5:01.2 דקות עדי פרג ה. העמקים 4:22.9 דקות (ש.י.)
אסנת ארליך ה. בת ים 5:01.3 דקות דן ברנר מ. חיפה 4:32.2 דקות
גלינה ויינר ברית מכבים עתיד 5:09.2 דקות דן פיק מ. חיפה 4:32.6 דקות
1975 אסנת ארליך ה. בת ים 4:47.9 דקות (ש.י.) נדב בטשא ה. גוש זבולון 4:22.9 דקות
דניאלה יוסטר ברית מכבים עתיד 4:53.8 דקות ישי ורדי ה. בית קמה 4:29.6 דקות
מיכל אולשנסקי 5:13.1 דקות דן ברנר מ. חיפה 4:36.7 דקות
1976 אסנת ארליך ה. חולון/בת ים 4:49.0 דקות נדב בטשא ה. גוש זבולון 4:17.00 דקות (ש.י.)
איריס קרפ ה. חולון/בת ים 4:49.2 דקות אמרי גניאל ברית מכבים עתיד 4:26.5 דקות
דניאלה יוסטר ברית מכבים עתיד 4:57.2 דקות ניר שמיר ה. גבעת חיים 4:26.5 דקות
1977 אסנת ארליך ה. חולון/בת ים 4:48.13 דקות ניר שמיר ה. גבעת חיים 4:14.78 דקות
איריס קרפ ה. חולון/בת ים 4:48.99 דקות נדב בטשא ה. גוש זבולון 4:19.82 דקות
דניאלה יוסטר מ. תל אביב 4:55.25 דקות יורם כוכבי מ. תל אביב 4:21.35 דקות
1978 ליאור בירקאן ה. ימק"א ירושלים 4:50.08 דקות אמיר גניאל מ. תל אביב 4:14.80 דקות
אסנת ארליך ה. חולון/בת ים 4:51.43 דקות ניר שמיר ה. גבעת חיים 4:18.52 דקות
נטע יוסף ה. בית ברל 4:53.60 דקות זוהר וייס ה. בית קמה/אורים 4:18.94 דקות
1979 ליאור בירקאן ה. ימק"א ירושלים 4:39.71 דקות (ש.י.) אמיר גניאל מ. תל אביב 4:03.82 דקות
מישל קובין ה. ימק"א ירושלים 4:41.99 דקות זוהר וייס ה. גש"מ 4:16.19 דקות
עופרה מוניוז ה. מטה יהודה 4:48.10 דקות ניר שמיר ה. גש"מ 4:25.68 דקות
1980 ליאור בירקאן ה. ימק"א ירושלים 4:34.67 דקות (ש.י.) אמיר גניאל מ. תל אביב 4:02.91 דקות
מישל קובין ה. ימק"א ירושלים 4:42.12 דקות זוהר וייס ה. גש"מ 4:13.58 דקות
פבי סקלרובסקי ה. תל אביב 4:48.36 דקות ניר שמיר ה. גש"מ 4:21.84 דקות
1981 ליאור בירקאן ה. ימק"א ירושלים 4:39.21 דקות יוחאי ליפשיץ ה. עמק יזרעאל 4:08.18 דקות
פבי סקלרובסקי ה. תל אביב 4:40.80 דקות ניר שמיר ה. גש"מ 4:10.88 דקות