אלופות ואלופי ישראל בשחייה

רשימת כל השחיינים שזכו במדליות באליפות ישראל בשחייה במהלך השנים, לפי המשחים השונים.

עיינו גם בפורטל

Swimming portal.png

פורטל השחייה הוא שער לכל הערכים והנושאים הקשורים לשחייה תחרותית. הפורטל מציג את כל האלופים האולימפיים, אלופי העולם, את שיאי העולם, את אליפויות אירופה וכן את כל שחייני העלית הישראלים לדורותיהם.

אליפויות ארץ ישראל לפני קום המדינהעריכה

אליפות ארץ ישראל 1934
שחייניות
תחרות
Gouden medaille.svg
Zilveren medaille.svg
Bronzen medaille.svg
100 מטר חופשי מרים פרנק
מכבי תל אביב
1:39.3 דקות שרה סברנסקי
מכבי חיפה
1:45 דקות מלכה לדמן
מכבי תל אביב
1:51.3 דקות
100 מטר גב מרים וולף
מכבי חיפה
1:51.7 דקות מרים פרנק
מכבי תל אביב
2:16.6 דקות מלכה לדמן
מכבי תל אביב
2:27.9 דקות
שחיינים
תחרות
Gouden medaille.svg
Zilveren medaille.svg
Bronzen medaille.svg
100 מטר חופשי ג'ורג' פלש
מכבי חיפה
1:07.5 דקות
שיא ארץ ישראל
לרנר
מכבי תל אביב
1:09.4 דקות לזר
דולפין חיפה
1:10 דקות
400 מטר חופשי אלפרד גוט
מכבי תל אביב
6:15.4 דקות לזם
דולפין חיפה
6:23.6 דקות עזרא הויזדורף
מכבי תל אביב
6:24.5 דקות
100 מטר גב עזרא הויזדורף
מכבי תל אביב
1:27.2 דקות אברהם ביגר
מכבי תל אביב
1:29.6 דקות מרבך
דולפין חיפה
1:42.1 דקות
100 מטר חזה בן עמי
מכבי תל אביב
1:27 דקות יעקב גודארד
מכבי תל אביב
1:28.4 דקות שיין
מכבי חיפה
1:30.1 דקות
200 מטר חזה יעקב גודארד
מכבי תל אביב
3:26 דקות טויסטר
מכבי חיפה
3:35 דקות בן עמי
מכבי תל אביב
3:35.1 דקות
שליחים 5x40 מטר חופשי מכבי תל אביב
עזרא הויזדורף
אברהם ביגר
שייפלד
רוזנפלד
ג'ורג' פלש
2:09 דקות
שליחים 3x100 מטר מעורב מכבי תל אביב
יעקב גודארד
עזרא הויזדורף
רוזנבלט
4:46 דקות
אליפות ארץ ישראל 1935
שחייניות
תחרות
Gouden medaille.svg
Zilveren medaille.svg
Bronzen medaille.svg
60 מטר חזה נובק
חיפה
1:02.8 דקות י. שיין
חיפה
1:06.2 דקות בן גרשון
חיפה
1:10.8 דקות
100 מטר חופשי י. שיין
חיפה
1:48.7 דקות פ. גבלר
חיפה
1:52.2 דקות
שחיינים
תחרות
Gouden medaille.svg
Zilveren medaille.svg
Bronzen medaille.svg
100 מטר חופשי וילהיים ארצי
מכבי חיפה
1:11.4 דקות לרנר
מכבי תל אביב
1:12.6 דקות אמפי
ימק"א ירושלים
1:15.6 דקות
200 מטר חופשי לרנר
מכבי תל אביב
2:56.9 דקות עמנואל כהנוביץ'
מכבי תל אביב
עזרא הויזדורף
מכבי תל אביב
2:59.1 דקות
100 מטר גב עזרא הויזדורף
מכבי תל אביב
1:32.3 דקות בן עמי
מכבי תל אביב
1:32.7 דקות ביגר
חיפה
1:38.4 דקות
200 מטר חזה וילהיים ארצי
מכבי חיפה
3:04.8 דקות
שיא ארץ ישראל
יעקב גודארד
מכבי תל אביב
3:26.3 דקות שיין
מכבי חיפה
3:35.4 דקות
שליחים 5x40 מטר חופשי מכבי חיפה 2:09.4 דקות מכבי תל אביב
אליפות ארץ ישראל 1938
שחייניות
תחרות
Gouden medaille.svg
Zilveren medaille.svg
Bronzen medaille.svg
200 מטר חופשי יהודית דויטש
מכבי חיפה
2:47.6 דקות
שיא ארץ ישראל[1]
100 מטר גב חנה דויטש
מכבי חיפה
1:36.1 דקות
שיא ארץ ישראל
שחיינים
תחרות
Gouden medaille.svg
Zilveren medaille.svg
Bronzen medaille.svg
100 מטר חופשי שלמה תנשמת
מכבי חיפה
1:05.5 דקות טיבור
מכבי עתיד
1:06.4 דקות לרנר
מכבי תל אביב
1:06.5 דקות
400 מטר חופשי פאול ואגו
מכבי חיפה
5:36.2 דקות פריחוצקי
מכבי עתיד
5:58.5 דקות פישר
מכבי עתיד
6:18.8 דקות
1500 מטר חופשי פאול ואגו
מכבי חיפה
22.59.8 דקות שלמה תנשמת
מכבי חיפה
23.47.8 דקות פריחוצקי
מכבי עתיד
24 דקות
100 מטר גב שמחה לוהר
מכבי עתיד
1:21.5 דקות עזרא הויזדורף
מכבי תל אביב
1:24.9 דקות לרנר
מכבי תל אביב
1:29.7 דקות
200 מטר חזה איאקס
מכבי עתיד
3:09.5 דקות אביגדור
מכבי עתיד
3:17.4 דקות וינריב
מכבי עתיד
3:20.1 דקות
שליחים 4x200 מטר חופשי מכבי חיפה
וילהיים ארצי
משה פייגנבוים
שלמה תנשמת
פאול ואגו
10:41 דקות
שיא ארץ ישראל
מכבי עתיד
הירשלר
פישר
פריחוצקי
טיבור
11:01.3 דקות מכבי חיפה ב'
אליפות ארץ ישראל 1939
שחייניות
תחרות
Gouden medaille.svg
Zilveren medaille.svg
Bronzen medaille.svg
200 מטר חופשי יהודית דויטש
מכבי חיפה
1:19.4 דקות תהלה רייכרט
עתיד תל אביב
100 מטר גב אדית קפיך
מכבי חיפה
1:34.9 דקות
שיא ארץ ישראל
שחיינים
תחרות
Gouden medaille.svg
Zilveren medaille.svg
Bronzen medaille.svg
100 מטר חופשי שלמה תנשמת
מכבי חיפה
1:05 דקות
400 מטר חופשי פאול ואגו
מכבי חיפה
פרנצי בק
1500 מטר חופשי
100 מטר גב בש
מכבי חיפה
1:29.6 דקות
שיא ארץ ישראל
ריינר
200 מטר חזה אלבוגן
מכבי חיפה
3:02.8 דקות
שליחים 4x50 מטר חופשי מכבי חיפה א' מכבי חיפה ב' מכבי תל אביב
אליפות ארץ ישראל 1945
שחייניות
תחרות
Gouden medaille.svg
Zilveren medaille.svg
Bronzen medaille.svg
100 מטר חופשי יעל ברגהיים
מכבי חיפה
1:35.2 דקות אהובה דוד
מכבי טבריה
1:41.1 דקות
100 מטר חזה רות המרמן
ברית מכבים עתיד
1:43.8 דקות טרודה פלצ'ק
ברית מכבים עתיד
1:44 דקות
100 מטר גב טרודה פלצ'ק
ברית מכבים עתיד
1:51 דקות כץ
ברית מכבים עתיד
1:56.6 דקות
שחיינים
תחרות
Gouden medaille.svg
Zilveren medaille.svg
Bronzen medaille.svg
100 מטר חופשי שלמה תנשמת
מכבי חיפה
1:06 דקות עמנואל רוטשטיין
מכבי רחובות
1:08 דקות בק
מכבי חיפה
400 מטר חופשי בק
מכבי חיפה
5:51.2 דקות עמנואל רוטשטיין
מכבי רחובות
5:52 דקות
100 מטר גב אורי זרנוב
מכבי חיפה
1:21.1 דקות שמחה לוהר
מכבי תל אביב
1:26.8 דקות
200 מטר חזה אליעזר קליינבאום
ברית מכבים עתיד
3:13.1 דקות שטריקס
ברית מכבים עתיד
3:16.2 דקות רוזנפלד
מכבי חיפה
שליחים 4x200 מטר חופשי מכבי חיפה 11:13.9 דקות מכבי חיפה 11:17.5 דקות
שליחים 3x100 מטר מעורב מכבי חיפה 3:56.2 דקות מכבי חיפה 4:05.1 דקות
אליפות ארץ ישראל 1946
שחייניות
תחרות
Gouden medaille.svg
Zilveren medaille.svg
Bronzen medaille.svg
100 מטר חופשי אווה בראונר
מכבי חיפה
1:28.8 דקות אהובה דוד
מכבי טבריה
חוה שלמברג
מכבי חיפה
100 מטר חזה רות המרמן
ברית מכבים עתיד
1:42.4 דקות אסתר בירנבאום
ברית מכבים עתיד
שטימר
ברית מכבים עתיד
100 מטר גב זהבה הס
מכבי חיפה
1:50.5 דקות אווה בראונר
מכבי חיפה
שטימר
ברית מכבים עתיד
שחיינים
תחרות
Gouden medaille.svg
Zilveren medaille.svg
Bronzen medaille.svg
100 מטר חופשי שלמה תנשמת
מכבי חיפה
1:06.7 דקות עמנואל רוטשטיין
רמת גן
בק
מכבי חיפה
400 מטר חופשי זאב ורדי
מכבי חיפה
5:51.7 דקות ישעיהו אלבאום
ברית מכבים עתיד
5:56 דקות עמנואל רוטשטיין
רמת גן
100 מטר גב אורי זרנוב
מכבי חיפה
1:20.8 דקות דן קפלביצקי
מכבי תל אביב
יוחנן קרמן
מכבי חיפה
200 מטר חזה זוננברג
ברית מכבים עתיד
3:13.3 דקות שטריקס
מכבי תל אביב
יצחק פיסטינר
שליחים 4x200 מטר חופשי מכבי חיפה
ביגר
שלמה תנשמת
זאב ורדי
בק
11:03.7 דקות ברית מכבים עתיד
ישעיהו אלבאום
רוזנברג

מכבי חיפה
שליחים 3x100 מטר מעורב מכבי חיפה 4:01.0 דקות ברית מכבים עתיד מכבי חיפה

50 מטר חופשיעריכה

רשימת כל הזוכות והזוכים במשחה ל-50 מטר חופשי
שנה שחיינית קבוצה תוצאה שחיין קבוצה תוצאה
1981 Gold medal icon.svg עופרה מוניוז ה. גש"מ 28.18 שניות (ש.י.) Gold medal icon.svg ניר שמיר ה. גש"מ 24.20 שניות
Silver medal icon.svg עדי בן יהודה מ. קריית אונו 28.59 שניות Silver medal icon.svg יזהר שנהר ה. גליל עליון 25.00 שניות
Bronze medal icon.svg ליאור בירקאן ה. ימק"א ירושלים 28.74 שניות Bronze medal icon.svg זוהר וייס ה. גש"מ 25.05 שניות
1982 Gold medal icon.svg מירב הדר ה. גש"מ 28.13 שניות (ש.י.) Gold medal icon.svg ניר שמיר ה. גש"מ 24.05 שניות (ש.י.)
Silver medal icon.svg לורין רוזובקי מ. תל אביב 28.23 שניות Silver medal icon.svg אמיר גניאל מ. תל אביב 24.96 שניות
Bronze medal icon.svg רותם גרטל ה. בני שמעון 28.63 שניות Bronze medal icon.svg זוהר וייס ה. גש"מ 25.14 שניות
1983 Gold medal icon.svg עופרה מוניוז ה. גש"מ 28.55 שניות Gold medal icon.svg ניר שמיר ה. גש"מ 24.36 שניות
Silver medal icon.svg רותם גרטל ה. בני שמעון 28.74 שניות Silver medal icon.svg צבי רובינשטיין ה. עמק יזרעאל 24.80 שניות
Bronze medal icon.svg ליאור בירקאן ה. ימק"א ירושלים 29.32 שניות Bronze medal icon.svg רזיאל רימר ה. אשכול 25.03 שניות
1984 Gold medal icon.svg אילה הדר ה. גש"מ 28.96 שניות Gold medal icon.svg רזיאל רימר ה. עמק יזרעאל 24.79 שניות
Silver medal icon.svg רותם פורת ה. בני שמעון 29.31 שניות Silver medal icon.svg יזהר שנהר ה. עמק יזרעאל 25.22 שניות
Bronze medal icon.svg מירב הדר ה. גש"מ 29.42 שניות Bronze medal icon.svg משה שוורץ ה. ימק"א ירושלים 25.76 שניות
1985 Gold medal icon.svg Gold medal icon.svg
Silver medal icon.svg Silver medal icon.svg
Bronze medal icon.svg Bronze medal icon.svg
1986 Gold medal icon.svg ענת ישראל מ. תל אביב 28.62 שניות Gold medal icon.svg רזיאל רימר ה. עמק חפר 24.61 שניות
Silver medal icon.svg ענת לויט ה.ה.ה.ב.ב. 28.68 שניות Silver medal icon.svg יוסי אפל מכבי קריית אונו 25.04 שניות
Bronze medal icon.svg רותם פורת ה. עמק חפר 29.31 שניות Bronze medal icon.svg שגיא שטיגמן ה. עמק חפר 25.08 שניות
1987 Gold medal icon.svg איריס קומן מ. נהריה 28.19 שניות Gold medal icon.svg זוהר וייס ה. בני שמעון 24.69 שניות
Silver medal icon.svg ענת ישראל מ. תל אביב 28.30 שניות Silver medal icon.svg אורי ברק ה. בני שמעון 25.34 שניות
Bronze medal icon.svg נעמה מישר Bronze medal icon.svg
1988 Gold medal icon.svg ענת לויט ה.ה.ה.ב.ב. 28.18 שניות Gold medal icon.svg רזיאל רימר ה. עמק יזרעאל 23.95 שניות
Silver medal icon.svg איריס קומן מ. נהריה 28.35 שניות Silver medal icon.svg יוסי אפל מ. תל אביב 24.11 שניות
Bronze medal icon.svg רויטל וילנאי מרכז וייסגל 28.43 שניות Bronze medal icon.svg זוהר וייס ה. בני שמעון 24.79 שניות
1989 Gold medal icon.svg ענת לויט ה.ה.ה.ב.ב. 28.34 שניות Gold medal icon.svg יוסי אפל מ. תל אביב 23.98 שניות
Silver medal icon.svg רויטל וילנאי מ. תל אביב 28.72 שניות Silver medal icon.svg רזיאל רימר ה. עמק יזרעאל 24.20 שניות
Bronze medal icon.svg גליה אקר ה. ימק"א ירושלים 29.13 שניות יואב ברוק ה. בני שמעון
1990 Gold medal icon.svg איריס קומן ה. נהריה 28.45 שניות Gold medal icon.svg יואב ברוק ה. בני שמעון 23.85 שניות (ש.י.)
Silver medal icon.svg Silver medal icon.svg יוסי אפל מ. תל אביב 24.17 שניות
Bronze medal icon.svg Bronze medal icon.svg
1991 Gold medal icon.svg קרן רגאל ה. גלבוע 27.53 שניות (ש.י.) Gold medal icon.svg
Silver medal icon.svg Silver medal icon.svg
Bronze medal icon.svg Bronze medal icon.svg
1992 Gold medal icon.svg קרן רגאל ה. גלבוע 27.40 שניות (ש.י.) Gold medal icon.svg יואב ברוק ה. נהריה
Silver medal icon.svg Silver medal icon.svg
Bronze medal icon.svg Bronze medal icon.svg
1993 Gold medal icon.svg קרן רגאל ה. ירושלים 28.04 שניות Gold medal icon.svg דימה ריבינסקי ה. ירושלים 24.43 שניות
Silver medal icon.svg גוני יהודאי ה. ירושלים 28.90 שניות Silver medal icon.svg ערן גרומי ה. ירושלים 24.47 שניות
Bronze medal icon.svg יעל גוטהולף ה. ירושלים 29.04 שניות Bronze medal icon.svg רז דר ה.ה.ה.ב.ב. 24.76 שניות
1994 Gold medal icon.svg ליטל כשריאל מ. מעלה אדומים 27.97 שניות Gold medal icon.svg דימה ריבינסקי ה. ירושלים 24.02 שניות
Silver medal icon.svg אניה גוסטומלסקי מ. חיפה 28.28 שניות Silver medal icon.svg אורן אזרד ה. נס ציונה 24.40 שניות
Bronze medal icon.svg נעמי עזריאלי ה. ימק"א ירושלים 29.23 שניות Bronze medal icon.svg איתן אורבך מ. חיפה 24.44 שניות
1995 Gold medal icon.svg ליטל כשריאל מ. מעלה אדומים 28.29 שניות Gold medal icon.svg יואב ברוק ה. נהריה 23.54 שניות
Silver medal icon.svg אניה גוסטומלסקי מ. חיפה 28.39 שניות Silver medal icon.svg
Bronze medal icon.svg Bronze medal icon.svg
1996 Gold medal icon.svg Gold medal icon.svg
Silver medal icon.svg Silver medal icon.svg
Bronze medal icon.svg Bronze medal icon.svg
1997 Gold medal icon.svg ליטל כשריאל מ. מעלה אדומים 27.96 שניות Gold medal icon.svg יואב ברוק ה. נהריה 23.79 שניות
Silver medal icon.svg Silver medal icon.svg
Bronze medal icon.svg Bronze medal icon.svg
1998 Gold medal icon.svg Gold medal icon.svg
Silver medal icon.svg Silver medal icon.svg
Bronze medal icon.svg Bronze medal icon.svg
1999 Gold medal icon.svg Gold medal icon.svg
Silver medal icon.svg Silver medal icon.svg
Bronze medal icon.svg Bronze medal icon.svg
2000 Gold medal icon.svg Gold medal icon.svg
Silver medal icon.svg Silver medal icon.svg
Bronze medal icon.svg Bronze medal icon.svg
2001 Gold medal icon.svg Gold medal icon.svg
Silver medal icon.svg Silver medal icon.svg
Bronze medal icon.svg Bronze medal icon.svg
2002 Gold medal icon.svg אניה גוסטומלסקי מ. חיפה 26.53 שניות (ש.י.) Gold medal icon.svg אלכסיי מנז'ולה ירושלים רבתי 23.58 שניות
Silver medal icon.svg Silver medal icon.svg
Bronze medal icon.svg Bronze medal icon.svg
2003 Gold medal icon.svg אניה גוסטומלסקי מ. חיפה 26.54 שניות Gold medal icon.svg עופר פינקלר ה. בת ים 23.85 שניות
Silver medal icon.svg Silver medal icon.svg
Bronze medal icon.svg Bronze medal icon.svg
2004 Gold medal icon.svg מאיה פינקלר ה. ירושלים 26.44 שניות Gold medal icon.svg ויטלי פושקר ה. ירושלים 23.62 שניות
Silver medal icon.svg אניה גוסטומלסקי מ. חיפה 26.65 שניות Silver medal icon.svg עופר פינקלר ה. ירושלים 23.77 שניות
Bronze medal icon.svg ענבל לבבי ה. עמק חפר 27.88 שניות Bronze medal icon.svg שי לבנת מ. חיפה 23.99 שניות
2005 Gold medal icon.svg אניה גוסטומלסקי מ. קריית ביאליק 26.29 שניות (ש.י.) Gold medal icon.svg שי לבנת מ. חיפה 23.81 שניות
Silver medal icon.svg Silver medal icon.svg
Bronze medal icon.svg Bronze medal icon.svg
2006[2] Gold medal icon.svg אניה גוסטומלסקי מ. קריית ביאליק 26.02 שניות (ש.י.) Gold medal icon.svg שי לבנת מ. חיפה 23.45 שניות
Silver medal icon.svg מאיה פינקלר ה. ירושלים 26.92 שניות Silver medal icon.svg מיקי מלול מ. קריית ביאליק 23.91 שניות
Bronze medal icon.svg קרן זיבנר בני הרצליה 26.93 שניות Bronze medal icon.svg נמרוד שפירא בר אור ירושלים רבתי 23.98 שניות
2007 Gold medal icon.svg אניה גוסטומלסקי מ. קריית ביאליק 25.48 שניות (ש.י.) Gold medal icon.svg שי לבנת מ. חיפה 23.28 שניות
Silver medal icon.svg מאיה פינקלר ה. ירושלים 26.83 שניות Silver medal icon.svg גלעד קאופמן ה. עמק חפר 23.37 שניות
Bronze medal icon.svg קרן זיבנר בני הרצליה 26.95 שניות Silver medal icon.svg נמרוד שפירא בר אור ירושלים רבתי 23.37 שניות
2008[3] Gold medal icon.svg אניה גוסטומלסקי מ. קריית ביאליק 25.79 שניות Gold medal icon.svg נמרוד שפירא בר אור ירושלים רבתי 23.40 שניות
Silver medal icon.svg עמית עברי ה. עמק חפר 26.51 שניות Silver medal icon.svg גלעד קאופמן ה. עמק חפר 23.56 שניות
Bronze medal icon.svg מאיה פינקלר ה. ירושלים 26.65 שניות Bronze medal icon.svg יותם דנה מ. קריית ביאליק 23.58 שניות
2009 Gold medal icon.svg מרווה חרפק ה. קריית טבעון 26.42 שניות Gold medal icon.svg נמרוד שפירא בר אור ירושלים רבתי 22.75 שניות (ש.י.)
Silver medal icon.svg ניקול סמסוניוק מ. אשדוד 26.44 שניות Silver medal icon.svg גיא ברנע ה. ירושלים 22.84 שניות
Bronze medal icon.svg קרן זיבנר בני הרצליה 26.49 שניות Bronze medal icon.svg ויטלי פושקר ה. ירושלים 23.22 שניות
2010 Gold medal icon.svg ניקול סמסוניוק מ. אשדוד 26.32 שניות Gold medal icon.svg נמרוד שפירא בר אור ירושלים רבתי 23.30 שניות
Silver medal icon.svg קרן זיבנר בני הרצליה 26.76 שניות Silver medal icon.svg אלמוג אולשטיין ה. ירושלים 23.65 שניות
Bronze medal icon.svg מרווה חרפק ה. קריית טבעון 27.21 שניות Bronze medal icon.svg ניר ברנע ה. ירושלים 23.73 שניות
2011 Gold medal icon.svg אניה גוסטומלסקי ה. דולפין נתניה 26.76 שניות Gold medal icon.svg אלמוג אולשטיין ה. ירושלים 23.12 שניות
Silver medal icon.svg ניקול סמסוניוק מ. אשדוד 26.92 שניות Silver medal icon.svg נמרוד שפירא בר אור ירושלים רבתי 23.15 שניות
Bronze medal icon.svg קרן זיבנר בני הרצליה 26.95 שניות Bronze medal icon.svg יהב שחף ה. ירושלים 23.38 שניות
2012 Gold medal icon.svg אניה גוסטומלסקי ה. דולפין נתניה 26.55 שניות Gold medal icon.svg יהב שחף ה. ירושלים 23.03 שניות
Silver medal icon.svg אדווה בראון מ. ראשון לציון 26.69 שניות Silver medal icon.svg אלמוג אולשטיין ה. ירושלים 23.09 שניות
Bronze medal icon.svg קרן זיבנר ה. דולפין נתניה 26.79 שניות Bronze medal icon.svg גיא ברנע ה. ירושלים 23.25 שניות
2013 Gold medal icon.svg זוהר שיקלר ה. דולפין נתניה 26.07 שניות Gold medal icon.svg יהב שחף ה. ירושלים 22.71 שניות
Silver medal icon.svg אניה גוסטומלסקי ה. דולפין נתניה 26.14 שניות Silver medal icon.svg אור סבטייה מ. פ.מ. רעות 22.86 שניות
Bronze medal icon.svg קרן זיבנר ה. דולפין נתניה 26.38 שניות Bronze medal icon.svg אלמוג אולשטיין ה. ירושלים 22.88 שניות
2014 Gold medal icon.svg קרן זיבנר ה. דולפין נתניה 26.06 שניות Gold medal icon.svg אור סבטייה מ. פ.מ. רעות 22.54 שניות (ש.י.)
Silver medal icon.svg זוהר שיקלר ה. דולפין נתניה 26.12 שניות Silver medal icon.svg אלמוג אולשטיין ה. ירושלים 22.62 שניות
Bronze medal icon.svg דורון לוי ה. ירושלים 26.98 שניות Bronze medal icon.svg יהב שחף ה. ירושלים 22.70 שניות
2015 Gold medal icon.svg זוהר שיקלר ה. דולפין נתניה 25.30 שניות Gold medal icon.svg זיו קלונטרוב ה. עומר 22.38 שניות
Silver medal icon.svg אנדראה מורז ה. ירושלים 25.43 שניות Silver medal icon.svg אור סבטייה מ. פ.מ. רעות 22.86 שניות
Bronze medal icon.svg קרן זיבנר ה. ירושלים 25.89 שניות Bronze medal icon.svg מרקוס שלזינגר הפ. דולפין נתניה 22.89 שניות
2016 Gold medal icon.svg זוהר שיקלר ה. דולפין נתניה 25.38 שניות Gold medal icon.svg אור סבטייה מ. פ.מ. רעות 22.54 שניות
Silver medal icon.svg חיה סימון זבלודוף ה. דולפין נתניה 26.67 שניות Silver medal icon.svg מירון חרותי מ. חיפה 22.66 שניות
Bronze medal icon.svg אניה גוסטומלסקי ה. דולפין נתניה 27.03 שניות Bronze medal icon.svg מרקוס שלזינגר ה. דולפין נתניה 22.76 שניות
2017 Gold medal icon.svg אנדראה מורז ה. ירושלים 25.22 שניות Gold medal icon.svg מירון חרותי מ. חיפה 22.22 שניות
Silver medal icon.svg קרן זיבנר ה. דולפין נתניה 26.02 שניות Silver medal icon.svg מרקוס שלזינגר ה. דולפין נתניה 22.61 שניות
Bronze medal icon.svg אניה גוסטומלסקי ה. דולפין נתניה 26.80 שניות Bronze medal icon.svg גלב איאוניצ'ב 22.84 שניות
2018 Gold medal icon.svg זוהר שיקלר ה. דולפין נתניה 25.83 שניות Gold medal icon.svg גלב איאוניצ'ב 22.83 שניות
Silver medal icon.svg ג'סיקה שפילקו ה. פליפר חדרה 26.06 שניות Silver medal icon.svg גיא גרופר מ. חיפה 22.88 שניות
Bronze medal icon.svg איטל שפושניקוב ה. ערד 26.52 שניות Bronze medal icon.svg אורן מלכה מ. חיפה 23.15 שניות
2019 Gold medal icon.svg אנדראה מורז ה. ירושלים 25.11 שניות (ש.י.) Gold medal icon.svg מירון חרותי מ. חיפה 21.87 שניות (ש.י.)
Silver medal icon.svg זוהר שיקלר ה. דולפין נתניה 25.71 שניות Silver medal icon.svg מרקוס שלזינגר ה. דולפין נתניה 22.24 שניות
Bronze medal icon.svg ג'סיקה שפילקו ה. פליפר חדרה 26.42 שניות Bronze medal icon.svg דייוויד רבינסקי ה. דולפין נתניה 22.63 שניות
2020 לא נערך בשל מגפת הקורונה
2021 Gold medal icon.svg אנסטסיה גורבנקו מ. קריית ביאליק 25.03 שניות (ש.י.) Gold medal icon.svg מירון חרותי מ. חיפה 21.96 שניות
Silver medal icon.svg אנדראה מורז ה. ירושלים 25.30 שניות Silver medal icon.svg מרקוס שלזינגר ה. דולפין נתניה 22.80 שניות
Bronze medal icon.svg זוהר שיקלר ה. דולפין נתניה 25.42 שניות Bronze medal icon.svg מארק שפרקין ה. ירושלים 22.86 שניות
2022 Gold medal icon.svg דריה גולובטי ה. בת ים 26.01 שניות Gold medal icon.svg מירון חרותי מ. חיפה 22.19 שניות
Silver medal icon.svg הדר קרפ ה. בית שמש 26.37 שניות Silver medal icon.svg זיו קלונטרוב מ. אשדוד 22.57 שניות
Bronze medal icon.svg ג'סיקה שפילקו ירושלים רבתי 26.45 שניות Bronze medal icon.svg מרטין קרטאבי ה. דולפין נתניה 22.73 שניות

100 מטר חופשיעריכה

רשימת כל הזוכות והזוכים במשחה ל-100 מטר חופשי
שנה שחיינית קבוצה תוצאה שחיין קבוצה תוצאה
1952 Gold medal icon.svg שושנה ריבנר ברית מכבים עתיד 1:15.2 דקות (ש.י.) Gold medal icon.svg נחום בוך ברית מכבים עתיד 1:04.5 דקות
Silver medal icon.svg אסתר לוי ה. חיפה 1:23.0 דקות Silver medal icon.svg ארנון טורין ה. חיפה 1:05.5 דקות
Bronze medal icon.svg אורן מ. חיפה 1:26.7 דקות Bronze medal icon.svg איתן פרויד ברית מכבים עתיד 1:07.7 דקות
1953 Gold medal icon.svg Gold medal icon.svg
Silver medal icon.svg Silver medal icon.svg
Bronze medal icon.svg Bronze medal icon.svg
1954 Gold medal icon.svg שושנה ריבנר ברית מכבים עתיד 1:14.7 דקות Gold medal icon.svg עוזי בק מ. חיפה 1:04.4 דקות
Silver medal icon.svg רחל ברגשטיין ה. גוש זבולון 1:17.2 דקות Silver medal icon.svg נחום בוך ברית מכבים עתיד 1:04.6 דקות
Bronze medal icon.svg ירדנה שאל ה. גוש זבולון 1:27.1 דקות Bronze medal icon.svg גיורא אשכנזי ה. תל עמל 1:06.7 דקות
1955 Gold medal icon.svg שושנה ריבנר ברית מכבים עתיד 1:09.5 דקות Gold medal icon.svg יורם מנדלבאום ה. גבעת חיים 1:00.6 דקות
Silver medal icon.svg רחל ברגשטיין ה. גוש זבולון 1:17.6 דקות Silver medal icon.svg עוזי בק מ. חיפה 1:02.1 דקות
Bronze medal icon.svg דורית שרצר ברית מכבים עתיד 1:22.3 דקות Bronze medal icon.svg יובל תורן ה. שער הגולן 1:03.2 דקות
1956 Gold medal icon.svg שושנה ריבנר ברית מכבים עתיד 1:09.3 דקות Gold medal icon.svg עוזי בק מ. חיפה 1:00.6 דקות
Silver medal icon.svg רחל ברגשטיין ה. גוש זבולון 1:17.1 דקות Silver medal icon.svg יורם מנדלבאום ה. גבעת חיים 1:01.7 דקות
Bronze medal icon.svg דורית שרצר ברית מכבים עתיד 1:19.6 דקות Bronze medal icon.svg ראובן שנפר ה. גבעת חיים 1:02.5 דקות
1957 Gold medal icon.svg שושנה ריבנר ברית מכבים עתיד 1:09.5 דקות Gold medal icon.svg עמירם טראובר ברית מכבים עתיד 1:01.7 דקות
Silver medal icon.svg דורית שרצר ברית מכבים עתיד 1:20.0 דקות Silver medal icon.svg ראובן שנפר ה. גבעת חיים 1:02.1 דקות
Bronze medal icon.svg ירדנה שאל ה. גוש זבולון 1:20.1 דקות Bronze medal icon.svg יצחק לוריא ה. גבעת ברנר 1:02.5 דקות
1958 Gold medal icon.svg שושנה ריבנר ברית מכבים עתיד 1:10.8 דקות Gold medal icon.svg עוזי בק מ. חיפה 1:01.3 דקות
Silver medal icon.svg רבקה קרטין מ. חיפה 1:17.2 דקות Silver medal icon.svg עמירם טראובר ברית מכבים עתיד 1:01.7 דקות
Bronze medal icon.svg ירדנה שאל ה. גוש זבולון 1:20.8 דקות Bronze medal icon.svg יצחק לוריא ה. גבעת ברנר 1:01.7 דקות
1959 Gold medal icon.svg גלי להב ה. ניר דוד 1:11.5 דקות Gold medal icon.svg עמירם טראובר ברית מכבים עתיד 1:01.5 דקות
Silver medal icon.svg רבקה קרטין מ. חיפה 1:15.6 דקות Silver medal icon.svg יצחק לוריא ה. גבעת ברנר 1:01.8 דקות
Bronze medal icon.svg רמה קורין ה. עמק הירדן 1:19.5 דקות Bronze medal icon.svg עוזי בק מ. חיפה 1:01.8 דקות
1960 Gold medal icon.svg רבקה קרטין מ. חיפה 1:13.8 דקות Gold medal icon.svg דוד וייסמן ברית מכבים עתיד 1:01.2 דקות
Silver medal icon.svg חנה מרון ברית מכבים עתיד 1:17.8 דקות Silver medal icon.svg יצחק לוריא ה. גבעת ברנר 1:01.5 דקות
Bronze medal icon.svg תלמי ה. גוש זבולון 1:18.3 דקות Bronze medal icon.svg עוזי בק מ. חיפה 1:01.6 דקות
1961 Gold medal icon.svg בלהה קוצ'ינסקי ברית מכבים עתיד 1:17.9 דקות Gold medal icon.svg עוזי בק מ. חיפה 1:03.0 דקות
נעמי נייגר ברית מכבים עתיד Silver medal icon.svg
Bronze medal icon.svg Bronze medal icon.svg
1962 Gold medal icon.svg גלי להב ה. ניר דוד 1:08.9 דקות Gold medal icon.svg רפאל לדנר ה. תל אביב 59.5 שניות (ש.י.)
מרי שנטל טראו ה. תל אביב Silver medal icon.svg עמית לובן ה. גוש זבולון 59.8 שניות
Bronze medal icon.svg אנה דמש ברית מכבים עתיד 1:16.1 דקות Bronze medal icon.svg דני קרפן ברית מכבים עתיד 1:02.1 דקות
1963 Gold medal icon.svg חנה קול ה. אפיקים 1:13.1 דקות Gold medal icon.svg עמית לובן ה. גוש זבולון 59.6 שניות
Silver medal icon.svg אנה דמש ברית מכבים עתיד 1:16.4 דקות Silver medal icon.svg רפאל לדנר ה. תל אביב 59.7 שניות
Bronze medal icon.svg קרול קוברסקי ברית מכבים עתיד 1:16.4 דקות Bronze medal icon.svg דניאל פרוכטר ה. גוש זבולון 1:00.7 דקות
1964 Gold medal icon.svg דורית זלץ ברית מכבים עתיד 1:13.6 דקות Gold medal icon.svg משה גרטל ה. גוש זבולון 59.5 שניות
Silver medal icon.svg אנה דמש ברית מכבים עתיד 1:16.2 דקות Silver medal icon.svg עמית לובן ה. גוש זבולון 1:01.7 דקות
Bronze medal icon.svg גבי קראיין ברית מכבים עתיד 1:16.5 דקות Bronze medal icon.svg אורי רדליך ה. גוש זבולון 1:01.9 דקות
1965 Gold medal icon.svg איבונה טוביס ה. חיפה 1:04.8 דקות (ש.י.) Gold medal icon.svg אברהם מלמד ה. גוש זבולון 58.9 שניות
Silver medal icon.svg דורית זלץ ברית מכבים עתיד 1:11.9 דקות Silver medal icon.svg משה גרטל ה. גוש זבולון 59.3 שניות
Bronze medal icon.svg גבי קראיין ברית מכבים עתיד 1:13.8 דקות Bronze medal icon.svg אורי רדליך ה. גוש זבולון 59.5 שניות
1966 Gold medal icon.svg דורית זלץ ברית מכבים עתיד 1:08.6 דקות Gold medal icon.svg משה גרטל ה. גוש זבולון 57.4 שניות
Silver medal icon.svg דורית שפיגל ה. תל אביב 1:11.5 דקות Silver medal icon.svg אברהם מלמד ה. גוש זבולון 58.1 שניות
Bronze medal icon.svg ליאורה קולמן מ. חיפה 1:11.7 דקות Bronze medal icon.svg אמנון קראוס ברית מכבים עתיד 59.1 שניות
1967 Gold medal icon.svg דורית זלץ ברית מכבים עתיד 1:05.5 דקות Gold medal icon.svg אברהם מלמד ה. גוש זבולון 57.3 שניות
Silver medal icon.svg איבונה טוביס ה. חיפה 1:06.7 דקות Silver medal icon.svg משה גרטל ה. גוש זבולון 57.4 שניות
Bronze medal icon.svg נעמי לאופר מ. חיפה 1:10.0 דקות Bronze medal icon.svg דן שטרן ה. גוש זבולון 58.5 שניות
1968 Gold medal icon.svg איבונה טוביס ה. חיפה 1:06.3 דקות Gold medal icon.svg אמנון קראוס ברית מכבים עתיד 58.1 שניות
Silver medal icon.svg ענת וייס ברית מכבים עתיד 1:09.3 דקות Silver medal icon.svg משה גרטל ה. גוש זבולון 58.2 שניות
Bronze medal icon.svg שולמית דיבון ה. כפר הנשיא 1:11.0 דקות Bronze medal icon.svg ברוך צ'יש ה. תל אביב 58.3 שניות
1969 Gold medal icon.svg דורית זלץ ברית מכבים עתיד 1:05.2 דקות Gold medal icon.svg דורון כהן ה. כפר הנשיא 58.6 שניות
Silver medal icon.svg איבונה טוביס ה. חיפה 1:06.1 דקות Silver medal icon.svg אברהם מלמד ה. גוש זבולון 59.2 שניות
Bronze medal icon.svg ענת וייס ברית מכבים עתיד 1:07.1 דקות Bronze medal icon.svg ברוך צ'יש ה. תל אביב 59.2 שניות
1970 Gold medal icon.svg דורית זלץ ברית מכבים עתיד 1:05.7 דקות Gold medal icon.svg דורון כהן ה. כפר הנשיא 58.6 שניות
Silver medal icon.svg ענת וייס ברית מכבים עתיד 1:07.9 דקות Silver medal icon.svg דן ברנר מ. חיפה 59.3 שניות
Bronze medal icon.svg תמר ריפקינד ה. כפר הנשיא 1:08.8 דקות Bronze medal icon.svg משה גרטל ה. גוש זבולון 59.4 שניות
1971 Gold medal icon.svg דורית זלץ ברית מכבים עתיד 1:04.4 דקות Gold medal icon.svg דורון כהן ה. כפר הנשיא 58.3 שניות
Silver medal icon.svg אילת יוטבת ה. הקישון 1:07.8 דקות Silver medal icon.svg יואל סמואל ה. גבעת חיים 58.3 שניות
Bronze medal icon.svg רות ניצן ה. קישון 1:07.9 דקות Bronze medal icon.svg אמיר נמינוב ה. כפר הנשיא 58.5 שניות
1972 Gold medal icon.svg אילת יוטבת ה. העמקים 1:04.9 דקות Gold medal icon.svg דן ברנר מ. חיפה 57.0 שניות
Silver medal icon.svg ענת וייס ברית מכבים עתיד 1:06.2 דקות Silver medal icon.svg יואל סמואל ה. גבעת חיים 57.8 שניות
Bronze medal icon.svg גלינה ויינר ברית מכבים עתיד 1:09.4 דקות Bronze medal icon.svg רמי באואר ה. העמקים 59.5 שניות
1973 Gold medal icon.svg ענת וייס ברית מכבים עתיד 1:06.9 דקות Gold medal icon.svg דן ברנר מ. חיפה 57.3 שניות
Silver medal icon.svg גלינה ויינר ברית מכבים עתיד 1:07.5 דקות Silver medal icon.svg אמנון קראוס ברית מכבים עתיד 58.2 שניות
Bronze medal icon.svg אילת יוטבת ה. העמקים 1:08.1 דקות Bronze medal icon.svg עופר ניסמן ה. העמקים 59.9 שניות
1974 Gold medal icon.svg גלינה ויינר ברית מכבים עתיד 1:05.5 דקות Gold medal icon.svg דן ברנר מ. חיפה 55.8 שניות
Silver medal icon.svg אסנת ארליך ה. חולון/בת ים 1:07.1 דקות Silver medal icon.svg אמנון קראוס ברית מכבים עתיד 56.1 שניות
Bronze medal icon.svg איריס גילון ברית מכבים עתיד 1:08.3 דקות Bronze medal icon.svg עדי פרג ה. העמקים 57.6 שניות
1975 Gold medal icon.svg אסנת ארליך ה. חולון/בת ים 1:04.8 דקות Gold medal icon.svg דן ברנר מ. חיפה 56.4 שניות
Silver medal icon.svg גלינה ויינר ברית מכבים עתיד 1:05.7 דקות Silver medal icon.svg ערן תיבון ה. מטה יהודה 57.6 שניות
Bronze medal icon.svg לילך אריאל ה. העמקים 1:07.5 דקות Bronze medal icon.svg אמנון קראוס ברית מכבים עתיד 58.0 שניות
1976 Gold medal icon.svg לילך אריאל ה. העמקים 1:04.0 דקות (ה.ש.י.) Gold medal icon.svg דן ברנר מ. חיפה 55.4 שניות
Silver medal icon.svg איריס קרפ ה. חולון/בת ים 1:04.48 דקות Silver medal icon.svg ניר שמיר ה. גבעת חיים 55.56 שניות
Bronze medal icon.svg אסנת ארליך ה. חולון/בת ים 1:04.5 דקות Bronze medal icon.svg אמנון קראוס ברית מכבים עתיד 57.2 שניות
1977 Gold medal icon.svg איריס קרפ ה. חולון/בת ים 1:03.69 דקות Gold medal icon.svg ניר שמיר ה. גבעת חיים 54.24 שניות
Silver medal icon.svg אסנת ארליך ה. חולון/בת ים 1:04.81 דקות Silver medal icon.svg רון קרמן מ. חיפה 54.95 שניות
Bronze medal icon.svg נטע יוסף ה. בית ברל 1:05.17 דקות Bronze medal icon.svg נדב בטשא ה. גוש זבולון 57.68 שניות
1978 Gold medal icon.svg נטע יוסף ה. בית ברל 1:03.43 דקות Gold medal icon.svg ניר שמיר ה. גבעת חיים 54.19 שניות
Silver medal icon.svg ליאור בירקאן ה. ימק"א ירושלים 1:03.79 דקות Silver medal icon.svg רון קרמן מ. חיפה 55.09 שניות
Bronze medal icon.svg אסנת ארליך ה. חולון/בת ים 1:04.57 דקות Bronze medal icon.svg אמיר גניאל מ. תל אביב 55.79 שניות
1979 Gold medal icon.svg מירב הדר ה. גש"מ 1:02.36 דקות Gold medal icon.svg ניר שמיר ה. גש"מ 53.39 שניות (ש.י.)
Silver medal icon.svg ליאור בירקאן ה. ימק"א ירושלים 1:02.43 דקות Silver medal icon.svg אמיר גניאל מ. תל אביב 54.02 שניות
Bronze medal icon.svg מישל קובין ה. ימק"א ירושלים 1:03.44 דקות Bronze medal icon.svg רון קרמן מ. חיפה 54.13 שניות
1980 Gold medal icon.svg עופרה מוניוז ה. מטה יהודה 1:00.91 דקות (ש.י.) Gold medal icon.svg ניר שמיר ה. גש"מ 52.69 שניות (ש.י.)
Silver medal icon.svg ליאור בירקאן ה. ימק"א ירושלים 1:01.69 דקות Silver medal icon.svg אמיר גניאל מ. תל אביב 54.25 שניות
Bronze medal icon.svg מירב הדר ה. גש"מ 1:02.39 דקות Bronze medal icon.svg זוהר וייס ה. גש"מ 54.38 שניות
1981 Gold medal icon.svg עופרה מוניוז ה. גש"מ 1:00.90 דקות (ש.י.) Gold medal icon.svg ניר שמיר ה. גש"מ 53.07 שניות
Silver medal icon.svg פבי סקלרובסקי ה. תל אביב 1:01.85 דקות Silver medal icon.svg זוהר וייס ה. גש"מ 53.85 שניות
Bronze medal icon.svg הדר רובינשטיין מ. קריית אונו 1:02.30 דקות Bronze medal icon.svg צבי רובינשטיין
1982 Gold medal icon.svg הדר רובינשטיין מ. קריית אונו 1:01.38 דקות Gold medal icon.svg ניר שמיר ה. גש"מ 52.98 שניות
Silver medal icon.svg לורין רוזובסקי מ. תל אביב 1:01.70 דקות Silver medal icon.svg אמיר גניאל מ. תל אביב 54.27 שניות
Bronze medal icon.svg מירב הדר ה. גש"מ 1:02.09 דקות Bronze medal icon.svg זוהר וייס ה. גש"מ 54.30 שניות
1983 Gold medal icon.svg הדר רובינשטיין מ. קריית אונו 1:01.45 דקות Gold medal icon.svg ניר שמיר ה. גש"מ 53.21 שניות
Silver medal icon.svg עופרה מוניוז ה. גש"מ 1:01.73 דקות Silver medal icon.svg זוהר וייס ה. גש"מ 53.96 שניות
Bronze medal icon.svg ליאור בירקאן ה. גש"מ 1:02.11 דקות Bronze medal icon.svg יזהר שנהר ה. עמק יזרעאל 54.77 שניות
1984 Gold medal icon.svg אילה הדר ה. גש"מ 1:02.60 דקות Gold medal icon.svg רזיאל רימר ה. עמק יזרעאל 54.41 שניות
Silver medal icon.svg עירית גלוסקינוס ה. ימק"א ירושלים 1:02.71 דקות Silver medal icon.svg יוחאי ליפשיץ ה. עמק יזרעאל 54.65 שניות
Bronze medal icon.svg הדר גת ה. גש"מ Bronze medal icon.svg שגב פורת ה. גליל עליון 54.73 שניות
1985 Gold medal icon.svg הדר רובינשטיין מ. קריית אונו 1:01.09 דקות Gold medal icon.svg שגב פורת ה. גליל עליון 53.16 שניות
Silver medal icon.svg עירית גלוסקינוס ה. ימק"א ירושלים 1:01.32 דקות Silver medal icon.svg זוהר וייס ה. בני שמעון 53.17 שניות
Bronze medal icon.svg ענת ישראל מ. תל אביב 1:02.47 דקות Bronze medal icon.svg יוחאי ליפשיץ ה. עמק יזרעאל 54.85 שניות
1986 Gold medal icon.svg ענת ישראל מ. תל אביב 1:02.12 דקות Gold medal icon.svg רזיאל רימר ה. עמק יזרעאל 54.02 שניות
Silver medal icon.svg רותם פורת ה. עמק חפר 1:02.28 דקות Silver medal icon.svg זוהר וייס ה. בני שמעון 54.13 שניות
Bronze medal icon.svg ורד ליברמן מ. תל אביב 1:04.02 דקות Bronze medal icon.svg אמיר שטרנפלד ה.ה.ה.ב.ב. 54.20 שניות
1987 Gold medal icon.svg ענת ישראל מ. תל אביב 1:02.14 דקות Gold medal icon.svg שגב פורת ה. גליל עליון 53.02 שניות
Silver medal icon.svg ענת לויט ה.ה.ה.ב.ב. 1:02.70 דקות Silver medal icon.svg זוהר וייס ה. בני שמעון 53.23 שניות
Bronze medal icon.svg תמי לוין ה.ה.ה.ב.ב. Bronze medal icon.svg שגיא שטיגמן ה. עמק חפר 54.50 שניות
1988 Gold medal icon.svg רויטל וילנאי מרכז וייסגל 1:01.98 דקות Gold medal icon.svg שגב פורת ה. גליל עליון 52.85 שניות
Silver medal icon.svg ענת לויט ה.ה.ה.ב.ב. 1:02.45 דקות Silver medal icon.svg זוהר וייס ה. בני שמעון 53.01 שניות
Bronze medal icon.svg תמי לוין ה.ה.ה.ב.ב. 1:02.85 דקות Bronze medal icon.svg אמיר שטרנפלד ה.ה.ה.ב.ב. 54.36 שניות
1989 Gold medal icon.svg גליה אקר ה. ימק"א ירושלים 1:03.04 דקות Gold medal icon.svg רז דר ה.ה.ה.ב.ב. 53.21 שניות
Silver medal icon.svg עינת גבאי מ. חיפה 1:03.29 דקות Silver medal icon.svg יואב ברוק ה. בני שמעון 53.25 שניות
Bronze medal icon.svg תמי לוין ה.ה.ה.ב.ב. 1:03.76 דקות Bronze medal icon.svg זוהר וייס ה. בני שמעון 53.48 שניות
1990 Gold medal icon.svg מיכל אמין ה.ה.ה.ב.ב. 1:03.21 דקות Gold medal icon.svg יואב ברוק ה. בני שמעון 52.16 שניות
Silver medal icon.svg Silver medal icon.svg שגב פורת ה. גליל עליון 53.29 שניות
Bronze medal icon.svg Bronze medal icon.svg
1991 Gold medal icon.svg עינת גבאי מ. חיפה 1:01.63 דקות Gold medal icon.svg יואב ברוק ה. נהריה 52.06 שניות
Silver medal icon.svg Silver medal icon.svg
Bronze medal icon.svg Bronze medal icon.svg
1992 Gold medal icon.svg יעל חצרוני 1:01.13 דקות Gold medal icon.svg יואב ברוק ה. נהריה 51.85 שניות
Silver medal icon.svg Silver medal icon.svg
Bronze medal icon.svg Bronze medal icon.svg
1993 Gold medal icon.svg גוני יהודאי ה. ירושלים 1:02.17 דקות Gold medal icon.svg דימה ריבינסקי ה. ירושלים 54.02 שניות
Silver medal icon.svg עינת גבאי מ. חיפה 1:02.46 דקות Silver medal icon.svg מורן זומרפלד מ. נהריה 54.02 שניות
Bronze medal icon.svg שירה בש ה. נהריה 1:03.67 דקות Bronze medal icon.svg רז דר ה.ה.ה.ב.ב. 54.08 שניות
1994 Gold medal icon.svg אניה גוסטומלסקי מ. חיפה 1:00.16 דקות Gold medal icon.svg איתן אורבך מ. חיפה 52.59 שניות
Silver medal icon.svg ליטל כשריאל מ. מעלה אדומים 1:00.65 דקות Silver medal icon.svg אורן אזרד ה. נס ציונה 52.95 שניות
Bronze medal icon.svg נעמי עזריאלי ה. ימק"א ירושלים 1:02.26 דקות Bronze medal icon.svg מורן זומרפלד מ. נהריה 54.19 שניות
1995 Gold medal icon.svg Gold medal icon.svg
Silver medal icon.svg Silver medal icon.svg
Bronze medal icon.svg Bronze medal icon.svg
1996 Gold medal icon.svg Gold medal icon.svg
Silver medal icon.svg Silver medal icon.svg
Bronze medal icon.svg Bronze medal icon.svg
1997 Gold medal icon.svg ורד בורוכובסקי מ. אשדוד 1:01.20 דקות Gold medal icon.svg יואב ברוק ה. נהריה 51.63 שניות
Silver medal icon.svg ניר פסקה ה. גלבוע 1:01.59 דקות Silver medal icon.svg אורן אזרד ה. נס ציונה 53.04 שניות
Bronze medal icon.svg Bronze medal icon.svg ערן גרומי ה. ירושלים 53.43 שניות
1998 Gold medal icon.svg Gold medal icon.svg
Silver medal icon.svg Silver medal icon.svg
Bronze medal icon.svg Bronze medal icon.svg
1999 Gold medal icon.svg Gold medal icon.svg
Silver medal icon.svg Silver medal icon.svg
Bronze medal icon.svg Bronze medal icon.svg
2000 Gold medal icon.svg אניה גוסטומלסקי מ. חיפה 57.18 שניות (ש.י.) Gold medal icon.svg
Silver medal icon.svg Silver medal icon.svg
Bronze medal icon.svg Bronze medal icon.svg
2001 Gold medal icon.svg אניה גוסטומלסקי מ. חיפה 57.35 שניות Gold medal icon.svg אלכסיי מנז'ולה ירושלים רבתי 51.89 שניות
Silver medal icon.svg Silver medal icon.svg
Bronze medal icon.svg Bronze medal icon.svg
2002 Gold medal icon.svg אניה גוסטומלסקי מ. חיפה 57.14 שניות Gold medal icon.svg איתן אורבך מ. קריית ביאליק 51.81 שניות
Silver medal icon.svg ורד בורוכובסקי מ. אשדוד 57.83 שניות Silver medal icon.svg אלכסיי מנז'ולה ירושלים רבתי 52.34 שניות
Bronze medal icon.svg מאיה פינקלר 58.65 שניות Bronze medal icon.svg גלעד קאופמן ה. עמק חפר 52.91 שניות
2003 Gold medal icon.svg אניה גוסטומלסקי מ. חיפה 56.94 שניות (ש.י.) Gold medal icon.svg שי לבנת מ. חיפה 51.67 שניות
Silver medal icon.svg Silver medal icon.svg
Bronze medal icon.svg Bronze medal icon.svg
2004 Gold medal icon.svg אניה גוסטומלסקי מ. חיפה 57.09 שניות Gold medal icon.svg שי לבנת מ. חיפה 51.02 שניות
Silver medal icon.svg מאיה פינקלר 57.74 שניות Silver medal icon.svg
Bronze medal icon.svg קרן זיבנר בני הרצליה 59.03 שניות Bronze medal icon.svg
2005 Gold medal icon.svg מאיה פינקלר ה. ירושלים 57.92 שניות Gold medal icon.svg שי לבנת מ. חיפה 51.01 שניות
Silver medal icon.svg Silver medal icon.svg
Bronze medal icon.svg Bronze medal icon.svg
2006 Gold medal icon.svg אניה גוסטומלסקי מ. קריית ביאליק 56.53 שניות Gold medal icon.svg שי לבנת מ. חיפה 50.82 שניות
Silver medal icon.svg Silver medal icon.svg
Bronze medal icon.svg Bronze medal icon.svg
2007 Gold medal icon.svg אניה גוסטומלסקי מ. קריית ביאליק 55.46 שניות (ש.י.) Gold medal icon.svg נמרוד שפירא בר אור ירושלים רבתי 50.60 שניות
Silver medal icon.svg קרן זיבנר בני הרצליה 58.31 שניות Silver medal icon.svg שי לבנת מ. חיפה 50.70 שניות
Bronze medal icon.svg מאיה פינקלר הפועל ירושלים 58.53 שניות Bronze medal icon.svg גלעד קאופמן ה. עמק חפר 52.24 שניות
2008 Gold medal icon.svg אניה גוסטומלסקי מ. קריית ביאליק 55.16 שניות (ש.י.) Gold medal icon.svg דן פרלמן ה. עמק חפר 51.92 שניות
Silver medal icon.svg מרווה חרפק ה. קריית טבעון 57.59 שניות Silver medal icon.svg
Bronze medal icon.svg קרן זיבנר בני הרצליה 58.06 שניות Bronze medal icon.svg
2009 Gold medal icon.svg מרווה חרפק ה. קריית טבעון 56.39 שניות Gold medal icon.svg נמרוד שפירא בר אור ירושלים רבתי 49.49 שניות
Silver medal icon.svg עמית עברי ה. עמק חפר 56.62 שניות Silver medal icon.svg יורי סמויליץ' ירושלים רבתי 50.82 שניות
Bronze medal icon.svg קרן זיבנר בני הרצליה 57.53 שניות Bronze medal icon.svg דניס גייבורונסקי ה. ירושלים 50.92 שניות
2010 Gold medal icon.svg עמית עברי ה. עמק חפר 57.57 שניות Gold medal icon.svg נמרוד שפירא בר אור ירושלים רבתי 49.89 שניות
Silver medal icon.svg ניקול סמסוניוק מ. אשדוד 57.92 שניות Silver medal icon.svg יורי סמויליץ' ירושלים רבתי 51.71 שניות
Bronze medal icon.svg מרטינה מרקס מ. קריית אונו 58.20 שניות Bronze medal icon.svg אלון מנדל מ. קריית ביאליק 52.06 שניות
2011 Gold medal icon.svg מרטינה מרקס מ. קריית אונו 57.72 שניות Gold medal icon.svg נמרוד שפירא בר אור ירושלים רבתי 50.15 שניות
Silver medal icon.svg ניקול סמסוניוק מ. אשדוד 58.09 שניות Silver medal icon.svg מקס ג'בן ה. ירושלים 51.61 שניות
נועה פלדמן ה. ירושלים Bronze medal icon.svg יורי סמויליץ' ירושלים רבתי 51.79 שניות
2012 Gold medal icon.svg עמית עברי ה. עמק חפר 57.49 שניות Gold medal icon.svg נמרוד שפירא בר אור ירושלים רבתי 50.56 שניות
Silver medal icon.svg נועה פלדמן ה. ירושלים 58.11 שניות Silver medal icon.svg לירן קונובלוב ה. ירושלים 51.07 שניות
Bronze medal icon.svg אדווה בראון מ. ראשון לציון 58.83 שניות Bronze medal icon.svg יורי סמויליץ' ירושלים רבתי 51.32 שניות
2013 Gold medal icon.svg קרן זיבנר ה. דולפין נתניה 57.75 שניות Gold medal icon.svg דוד גמבורג ה. ירושלים 50.28 שניות
Silver medal icon.svg מרטינה מרקס מ. קריית אונו 57.79 שניות Silver medal icon.svg לירן קונובלוב ה. ירושלים 50.68 שניות
Bronze medal icon.svg זוהר שיקלר בני הרצליה 57.91 שניות Bronze medal icon.svg גלב איאונצ'ב ה. בת ים 50.74 שניות
2014 Gold medal icon.svg זוהר שיקלר ה. דולפין נתניה 57.34 שניות Gold medal icon.svg נמרוד שפירא בר אור ה. ירושלים 50.26 שניות
Silver medal icon.svg מאיה בכר מ. שוהם 58.54 שניות Silver medal icon.svg דוד גמבורג ה. ירושלים 50.37 שניות
Bronze medal icon.svg אפרת רוטשטיין ירושלים רבתי 59.04 שניות Bronze medal icon.svg אור סבטייה מ. פ.מ. רעות 50.48 שניות
2015 Gold medal icon.svg אנדראה מורז ה. ירושלים 54.40 שניות (ש.י.) Gold medal icon.svg דוד גמבורג ה. ירושלים 49.62 שניות
Silver medal icon.svg זוהר שיקלר ה. דולפין נתניה 57.07 שניות Silver medal icon.svg לירן קונובלוב ה. ירושלים 49.97 שניות
Bronze medal icon.svg יובל סבה מ. כפר המכביה 58.53 שניות Bronze medal icon.svg זיו קלונטרוב ה. עומר 50.46 שניות
2016 Gold medal icon.svg אנדראה מורז ה. ירושלים 55.40 שניות Gold medal icon.svg דוד גמבורג ה. ירושלים 49.45 שניות
Silver medal icon.svg זוהר שיקלר ה. דולפין נתניה 56.24 שניות Silver medal icon.svg תום קרמר ה. ירושלים 49.53 שניות
Bronze medal icon.svg חיה סימון זבלודוף ה. דולפין נתניה 57.77 שניות Bronze medal icon.svg לירן קונובלוב ה. ירושלים 49.81 שניות
2017 Gold medal icon.svg אנדראה מורז ה. ירושלים 54.74 שניות Gold medal icon.svg דוד גמבורג ה. ירושלים 49.77 שניות
Silver medal icon.svg עדן פסקרה מ. פ.מ. רעות 58.20 שניות Silver medal icon.svg מרקוס שלזינגר ה. דולפין נתניה 50.66 שניות
Bronze medal icon.svg נועה שוהם ה. עמק חפר 59.16 שניות Bronze medal icon.svg מארק שפרקין ה. ירושלים 50.81 שניות
2018 Gold medal icon.svg זוהר שיקלר ה. דולפין נתניה 57.63 שניות Gold medal icon.svg לירן קונובלוב ה. ירושלים 50.57 שניות
Silver medal icon.svg עדן פסקרה מ. פ.מ. רעות 58.13 שניות Silver medal icon.svg דניאל יעקב מ. פ.מ. רעות 50.92 שניות
Bronze medal icon.svg איטל שפושניקוב ה. ערד 58.33 שניות Bronze medal icon.svg גיא גרופר מ. חיפה 51.03 שניות
2019 Gold medal icon.svg אנדראה מורז ה. ירושלים 54.57 שניות Gold medal icon.svg מירון חרותי מ. חיפה 49.00 שניות
Silver medal icon.svg אביב ברזלי מ. חיפה 58.13 שניות Silver medal icon.svg גל כהן גרומי ה. עירוני הוד השרון 49.57 שניות
Bronze medal icon.svg דריה גולובטי ה. בת ים 58.33 שניות Bronze medal icon.svg תומר פרנקל ה. ירושלים 49.84 שניות
2020 לא נערך בשל מגפת הקורונה
2021 Gold medal icon.svg אנדראה מורז ה. ירושלים 54.23 שניות Gold medal icon.svg מירון חרותי מ. חיפה 49.23 שניות
Silver medal icon.svg דריה גולובטי ה. בת ים 56.10 שניות Silver medal icon.svg תומר פרנקל ה. ירושלים 49.27 שניות
Bronze medal icon.svg זוהר שיקלר ה. דולפין נתניה 57.06 שניות Bronze medal icon.svg דניס לוקטב מ. אשדוד 49.42 שניות
2022 Gold medal icon.svg דריה גולובטי ה. בת ים 56.09 שניות Gold medal icon.svg זיו קלונטרוב מ. אשדוד 49.56 שניות
Silver medal icon.svg הדר קרפ ה. בית שמש 57.38 שניות Silver medal icon.svg דניאל נמיר ה. דולפין נתניה 50.16 שניות
Bronze medal icon.svg לאה פולונסקי מ. חיפה 57.60 שניות Bronze medal icon.svg תומר פרנקל ה. ירושלים 50.32 שניות

200 מטר חופשיעריכה

רשימת כל הזוכות והזוכים במשחה ל-200 מטר חופשי
שנה שחיינית קבוצה תוצאה שחיין קבוצה תוצאה
1966 Gold medal icon.svg דורית זלץ ברית מכבים עתיד 2:34.1 דקות Gold medal icon.svg משה גרטל ה. גוש זבולון 2:07.3 דקות (ש.י.)
Silver medal icon.svg ליאורה קולמן מ. חיפה 2:40.1 דקות Silver medal icon.svg דני רבס ה. גוש זבולון 2:07.7 דקות
Bronze medal icon.svg דורית שפיגל ה. תל אביב 2:42.7 דקות Bronze medal icon.svg אמנון קראוס ברית מכבים עתיד 2:08.2 דקות
1967 Gold medal icon.svg דורית זלץ ברית מכבים עתיד 2:21.0 דקות (ש.י.) Gold medal icon.svg משה גרטל ה. גוש זבולון 2:06.3 דקות
Silver medal icon.svg איבונה טוביס ה. חיפה 2:25.9 דקות Silver medal icon.svg דני רבס ה. גוש זבולון 2:08.9 דקות
Bronze medal icon.svg שולמית דיבון ה. כפר הנשיא 2:39.0 דקות Bronze medal icon.svg דן שטרן ה. גוש זבולון 2:10.2 דקות
1968 Gold medal icon.svg איבונה טוביס ה. חיפה 2:22.9 דקות Gold medal icon.svg אמנון קראוס ברית מכבים עתיד 2:05.5 דקות
Silver medal icon.svg ענת וייס ברית מכבים עתיד 2:33.1 דקות Silver medal icon.svg משה גרטל ה. גוש זבולון 2:07.0 דקות
Bronze medal icon.svg דפנה תמרי ברית מכבים עתיד 2:36.7 דקות Bronze medal icon.svg דן שטרן ה. גוש זבולון 2:08.1 דקות
1969 Gold medal icon.svg דורית זלץ ברית מכבים עתיד 2:21.1 דקות Gold medal icon.svg דורון כהן ה. כפר הנשיא 2:08.9 דקות
Silver medal icon.svg איבונה טוביס ה. חיפה 2:26.9 דקות Silver medal icon.svg דן ברנר מ. חיפה 2:10.1 דקות
Bronze medal icon.svg ענת וייס ברית מכבים עתיד 2:27.9 דקות Bronze medal icon.svg משה גרטל ה. גוש זבולון 2:10.7 דקות
1970 Gold medal icon.svg דורית זלץ ברית מכבים עתיד 2:23.8 דקות Gold medal icon.svg משה גרטל ה. גוש זבולון 2:07.8 דקות
Silver medal icon.svg תמר ריפקינד ה. כפר הנשיא 2:24.6 דקות Silver medal icon.svg דן ברנר מ. חיפה 2:08.2 דקות
Bronze medal icon.svg ענת וייס ברית מכבים עתיד 2:32.7 דקות Bronze medal icon.svg דורון כהן ה. כפר הנשיא 2:09.1 דקות
1971 Gold medal icon.svg דורית זלץ ברית מכבים עתיד 2:21.7 דקות Gold medal icon.svg יואל סמואל ה. גבעת חיים 2:05.4 דקות
Silver medal icon.svg אילת יוטבת ה. קישון 2:30.3 דקות Silver medal icon.svg אמיר נמינוב ה. כפר הנשיא 2:07.7 דקות
Bronze medal icon.svg תמר ריפקינד ה. כפר הנשיא 2:32.9 דקות Bronze medal icon.svg דורון כהן ה. כפר הנשיא 2:12.3 דקות
1972 Gold medal icon.svg אילת יוטבת ה. העמקים 2:21.9 דקות Gold medal icon.svg דן ברנר מ. חיפה 2:08.0 דקות
Silver medal icon.svg ענת וייס ברית מכבים עתיד 2:31.1 דקות Silver medal icon.svg עדי פרג ה. העמקים 2:13.3 דקות
Bronze medal icon.svg איריס נאבל ה. אפיקים 2:34.3 דקות Bronze medal icon.svg דן פיק מ. חיפה 2:14.7 דקות
1973 Gold medal icon.svg Gold medal icon.svg
Silver medal icon.svg Silver medal icon.svg
Bronze medal icon.svg Bronze medal icon.svg
1974 Gold medal icon.svg Gold medal icon.svg
Silver medal icon.svg Silver medal icon.svg
Bronze medal icon.svg Bronze medal icon.svg
1975 Gold medal icon.svg אסנת ארליך ה. חולון/בת ים 2:19.1 דקות (ש.י.) Gold medal icon.svg דן ברנר מ. חיפה 2:04.2 דקות
Silver medal icon.svg דניאלה יוסטר ברית מכבים עתיד 2:22.9 דקות Silver medal icon.svg נדב בטשא ה. גוש זבולון 2:06.7 דקות
Bronze medal icon.svg גלינה ויינר ברית מכבים עתיד 2:26.9 דקות Bronze medal icon.svg ניר שמיר ה. גבעת חיים 2:08.4 דקות
1976 Gold medal icon.svg אסנת ארליך ה. חולון/בת ים 2:18.6 דקות (ש.י.) Gold medal icon.svg ניר שמיר ה. גבעת חיים 2:02.9 דקות
Silver medal icon.svg איריס קרפ ה. חולון/בת ים 2:19.7 דקות Silver medal icon.svg דן ברנר מ. חיפה 2:03.1 דקות
Bronze medal icon.svg יעל נתנאל ה. חצרים 2:24.7 דקות Bronze medal icon.svg נדב בטשא ה. גשו זבולון 2:04.6 דקות
1977 Gold medal icon.svg אסנת ארליך ה. חולון/בת ים 2:16.71 דקות (ש.י.) Gold medal icon.svg ניר שמיר ה. גבעת חיים 2:00.69 דקות
Silver medal icon.svg איריס קרפ ה. חולון/בת ים 2:16.95 דקות Silver medal icon.svg רון קרמן מ. חיפה 2:03.83 דקות
Bronze medal icon.svg נטע כנעני ה. בית ברל 2:19.02 דקות Bronze medal icon.svg זוהר וייס ה. בית קמה 2:04.57 דקות
1978 Gold medal icon.svg אסנת ארליך ה. חולון/בת ים 2:17.22 דקות Gold medal icon.svg אמיר גניאל מ. תל אביב 1:58.61 דקות
Silver medal icon.svg נטע יוסף ה. בית ברל 2:18.09 דקות Silver medal icon.svg ניר שמיר ה. גבעת חיים 1:59.63 דקות
Bronze medal icon.svg ליאור בירקאן ה. ימק"א ירושלים 2:18.71 דקות Bronze medal icon.svg רון קרמן מ. חיפה 2:01.10 דקות
1979 Gold medal icon.svg ליאור בירקאן ה. ימק"א ירושלים 2:14.06 דקות Gold medal icon.svg אמיר גניאל מ. תל אביב 1:54.62 דקות (ש.י.)
Silver medal icon.svg מישל קובין ה. ימק"א ירושלים 2:15.78 דקות Silver medal icon.svg ניר שמיר ה. גבעת חיים/מנשה 1:56.19 דקות
Bronze medal icon.svg עופרה מוניוז ה. מטה יהודה 2:20.02 דקות Bronze medal icon.svg זוהר וייס ה. גבעת חיים/מנשה 1:57.59 דקות
1980 Gold medal icon.svg עופרה מוניוז ה. מטה יהודה 2:11.95 דקות (ש.י.) Gold medal icon.svg אמיר גניאל מ. תל אביב 1:54.66 דקות
Silver medal icon.svg פבי סקלרובסקי ה. תל אביב 2:13.25 דקות Silver medal icon.svg ניר שמיר ה. גש"מ 1:57.30 דקות
Bronze medal icon.svg מישל קובין ה. ימק"א ירושלים 2:14.41 דקות Bronze medal icon.svg זוהר וייס ה. גש"מ
1981 Gold medal icon.svg פבי סקלרובסקי ה. תל אביב 2:12.10 דקות Gold medal icon.svg ניר שמיר ה. גש"מ 1:57.64 דקות
Silver medal icon.svg הדר רובינשטיין מ. קריית אונו 2:13.07 דקות Silver medal icon.svg זוהר וייס ה. גש"מ 1:58.28 דקות
Bronze medal icon.svg עופרה מוניוז ה. גש"מ 2:16.57 דקות Bronze medal icon.svg ירון אילתי ה. גליל עליון 2:00.49 דקות
1982 Gold medal icon.svg הדר רובינשטיין מ. קריית אונו 2:09.62 דקות (ש.י.) Gold medal icon.svg אמיר גניאל מ. תל אביב 1:56.62 דקות
Silver medal icon.svg עירית גלוסקינוס ה. ימק"א ירושלים 2:17.80 דקות Silver medal icon.svg זוהר וייס ה. גש"מ 1:57.55 דקות
Bronze medal icon.svg הדר קליינמן מ. קריית אונו 2:18.74 דקות Bronze medal icon.svg אייל בן יהושע ה. נהריה 2:00.74 דקות
1983 Gold medal icon.svg הדר רובינשטיין מ. קריית אונו 2:12.40 דקות Gold medal icon.svg אמיר גניאל מ. תל אביב 1:54.34 דקות
Silver medal icon.svg אילה הדר ה. גש"מ 2:15.47 דקות Silver medal icon.svg זוהר וייס ה. גש"מ 1:58.65 דקות
Bronze medal icon.svg דנה סער ה. גלבוע 2:15.74 דקות Bronze medal icon.svg אייל שטיגמן ה. עמק יזרעאל 2:00.33 דקות
1984 Gold medal icon.svg אילה הדר ה. גש"מ 2:16.40 דקות Gold medal icon.svg שגב פורת ה. גליל עליון 1:57.58 דקות
Silver medal icon.svg Silver medal icon.svg יוחאי ליפשיץ ה. עמק יזרעאל 1:58.15 דקות
Bronze medal icon.svg Bronze medal icon.svg זוהר וייס ה. בני שמעון 1:59.67 דקות
1985 Gold medal icon.svg הדר רובינשטיין מ. קריית אונו 2:13.22 דקות Gold medal icon.svg שגב פורת ה. גליל עליון 1:55.18 דקות
Silver medal icon.svg רותם פורת ה. גש"ם 2:16.04 דקות Silver medal icon.svg זוהר וייס ה. בני שמעון 1:56.37 דקות
Bronze medal icon.svg איילת שליזנגר מ. נהריה 2:17.44 דקות Bronze medal icon.svg אמיר שטרנפלד מ. קריית אונו 1:57.80 דקות
1986 Gold medal icon.svg מיכל אמין ה.ה.ה.ב.ב. 2:15.26 דקות Gold medal icon.svg זוהר וייס ה. בני שמעון 1:57.79 דקות
Silver medal icon.svg זוהר לבנסברג ה. גליל עליון 2:16.17 דקות Silver medal icon.svg יוחאי ליפשיץ ה. עמק יזרעאל 1:57.89 דקות
Bronze medal icon.svg הדר גת ה. עמק חפר 2:19.72 דקות Bronze medal icon.svg אמיר שטרנפלד ה.ה.ה.ב.ב. 1:58.07 דקות
1987 Gold medal icon.svg עינת גבאי מ. חיפה 2:14.33 דקות Gold medal icon.svg שגב פורת ה. גליל עליון 1:55.27 דקות
Silver medal icon.svg מיכל אמין ה.ה.ה.ב.ב. 2:15.38 דקות Silver medal icon.svg זוהר וייס ה. בני שמעון 1:56.91 דקות
Bronze medal icon.svg שרון טליתמן 2:17.58 דקות Bronze medal icon.svg ערן הירש מ. חיפה 1:57.29 דקות
1988 Gold medal icon.svg מיכל אמין ה.ה.ה.ב.ב. 2:12.55 דקות Gold medal icon.svg שגב פורת ה. גליל עליון 1:55.44 דקות
Silver medal icon.svg עינת גבאי מ. חיפה 2:14.28 דקות Silver medal icon.svg זוהר וייס ה. בני שמעון 1:56.72 דקות
Bronze medal icon.svg איילת שליזנגר 2:14.87 דקות Bronze medal icon.svg ערן הירש מ. חיפה 1:57.62 דקות
1989 Gold medal icon.svg מיכל אמין ה.ה.ה.ב.ב. 2:10.88 דקות Gold medal icon.svg רז דר ה.ה.ה.ב.ב. 1:54.94 דקות
Silver medal icon.svg רוית אלון מ. קריית אונו 2:12.98 דקות Silver medal icon.svg יואב ברוק ה. בני שמעון 1:55.39 דקות
Bronze medal icon.svg שני טליתמן ה. נהריה 2:14.14 דקות Bronze medal icon.svg ברק עטר ה. בני שמעון 1:56.20 דקות
1990 Gold medal icon.svg מיכל אמין ה.ה.ה.ב.ב. 2:13.14 דקות Gold medal icon.svg שגב פורת ה. גליל עליון 1:54.55 דקות
Silver medal icon.svg Silver medal icon.svg רז דר ה.ה.ה.ב.ב 1:54.60 דקות
Bronze medal icon.svg Bronze medal icon.svg יואב ברוק ה. בני שמעון 1:54.93 דקות
1991 Gold medal icon.svg Gold medal icon.svg
Silver medal icon.svg Silver medal icon.svg
Bronze medal icon.svg Bronze medal icon.svg
1992 Gold medal icon.svg יעל חצרוני 2:12.36 דקות Gold medal icon.svg מורן זומרפלד מ. נהריה 1:54.46 דקות
Silver medal icon.svg Silver medal icon.svg ברק עטר ה. נהריה 1:57.69 דקות
Bronze medal icon.svg Bronze medal icon.svg
1993 Gold medal icon.svg קרן רגאל ה. ירושלים 2:07.54 דקות (ש.י.) Gold medal icon.svg מורן זומרפלד מ. נהריה 1:56.39 דקות
Silver medal icon.svg עינת גבאי מ. חיפה 2:13.26 דקות Silver medal icon.svg אריאל דולינקו מ. חיפה 1:57.61 דקות
Bronze medal icon.svg שרון גורסקי מ. קריית אונו 2:14.72 דקות Bronze medal icon.svg רז דר ה.ה.ה.ב.ב. 1:59.24 דקות
1994 Gold medal icon.svg אופירה אשל ה. קריית טבעון 2:12.08 דקות Gold medal icon.svg מורן זומרפלד מ. נהריה 1:56.08 דקות
Silver medal icon.svg אניה גוסטומלסקי מ. חיפה 2:12.20 דקות Silver medal icon.svg אהוד דקטר ה. עומר 1:58.04 דקות
Bronze medal icon.svg שרון גורסקי ה. גבעתיים 2:12.34 דקות Bronze medal icon.svg דימה ריבינסקי ה. ירושלים 1:59.91 דקות
1995 Gold medal icon.svg Gold medal icon.svg
Silver medal icon.svg Silver medal icon.svg
Bronze medal icon.svg Bronze medal icon.svg
1996 Gold medal icon.svg Gold medal icon.svg
Silver medal icon.svg Silver medal icon.svg
Bronze medal icon.svg Bronze medal icon.svg
1997 Gold medal icon.svg ליטל כשריאל מ. מעלה אדומים 2:12.60 דקות Gold medal icon.svg מורן זומרפלד מ. נהריה 1:54.56 דקות
Silver medal icon.svg Silver medal icon.svg
Bronze medal icon.svg Bronze medal icon.svg
1998 Gold medal icon.svg Gold medal icon.svg
Silver medal icon.svg Silver medal icon.svg
Bronze medal icon.svg Bronze medal icon.svg
1999 Gold medal icon.svg Gold medal icon.svg
Silver medal icon.svg Silver medal icon.svg
Bronze medal icon.svg Bronze medal icon.svg
2000 Gold medal icon.svg Gold medal icon.svg
Silver medal icon.svg Silver medal icon.svg
Bronze medal icon.svg Bronze medal icon.svg
2001 Gold medal icon.svg אניה גוסטומלסקי מ. חיפה 2:05.06 דקות Gold medal icon.svg יונתן כהן 1:54.56 דקות
Silver medal icon.svg Silver medal icon.svg
Bronze medal icon.svg Bronze medal icon.svg
2002 Gold medal icon.svg אניה גוסטומלסקי מ. חיפה 2:05.47 דקות Gold medal icon.svg שי לבנת מ. חיפה 1:54.59 דקות
Silver medal icon.svg מאיה פינקלר ה. בת ים 2:06.62 דקות Silver medal icon.svg ארי לימור מ. קריית אונו 1:55.21 דקות
Bronze medal icon.svg אניה רבינוביץ' ה. ירושלים 2:07.57 דקות Bronze medal icon.svg אהוד דקטר ה. ירושלים 1:55.99 דקות
2003 Gold medal icon.svg אניה גוסטומלסקי מ. חיפה 2:04.23 דקות Gold medal icon.svg שי לבנת מ. חיפה 1:54.74 דקות
Silver medal icon.svg Silver medal icon.svg
Bronze medal icon.svg Bronze medal icon.svg
2004 Gold medal icon.svg מאיה פינקלר ה. ירושלים 2:03.56 דקות (ש.י.) Gold medal icon.svg שי לבנת מ. חיפה 1:50.62 דקות
Silver medal icon.svg מור פליישמן מ. וייסגל 2:06.62 דקות Silver medal icon.svg שילו איילון ה. ירושלים 1:53.87 דקות
Bronze medal icon.svg אניה גוסטומלסקי מ. חיפה 2:07.03 דקות Bronze medal icon.svg עופר פינקלר ה. ירושלים 1:54.20 דקות
2005 Gold medal icon.svg אניה גוסטומלסקי מ. קריית ביאליק 2:03.60 דקות Gold medal icon.svg שי לבנת מ. חיפה 1:51.32 דקות
Silver medal icon.svg Silver medal icon.svg
Bronze medal icon.svg Bronze medal icon.svg
2006 Gold medal icon.svg אניה גוסטומלסקי מ. קריית ביאליק 2:04.39 דקות Gold medal icon.svg שי לבנת מ. חיפה 1:50.48 דקות
Silver medal icon.svg Silver medal icon.svg
Bronze medal icon.svg Bronze medal icon.svg
2007 Gold medal icon.svg אניה גוסטומלסקי מ. קריית ביאליק 2:02.27 דקות (ש.י.) Gold medal icon.svg נמרוד שפירא בר אור ירושלים רבתי 1:50.06 דקות
Silver medal icon.svg מאיה פינקלר ה. ירושלים 2:04.78 דקות Silver medal icon.svg שי לבנת מ. חיפה 1:50.10 דקות
Bronze medal icon.svg מרווה חרפק ה. קריית טבעון 2:07.47 דקות Bronze medal icon.svg עופר פינקלר ה. ירושלים 1:54.81 דקות
2008 Gold medal icon.svg מרווה חרפק ה. קריית טבעון 2:04.51 דקות Gold medal icon.svg נמרוד שפירא בר אור ירושלים רבתי 1:48.87 דקות
Silver medal icon.svg Silver medal icon.svg
Bronze medal icon.svg Bronze medal icon.svg
2009 Gold medal icon.svg מרווה חרפק ה. קריית טבעון 2:03.21 דקות Gold medal icon.svg נמרוד שפירא בר אור ירושלים רבתי 1:49.36 דקות
Silver medal icon.svg אפרת רוטשטיין ה. שחייני הנגב 2:04.59 דקות Silver medal icon.svg דניס גייבורונסקי ה. ירושלים 1:51.58 דקות
Bronze medal icon.svg קרן זיבנר בני הרצליה 2:05.55 דקות Bronze medal icon.svg יורי סמויליץ' ירושלים רבתי 1:53.18 דקות
2010 Gold medal icon.svg אפרת רוטשטיין ירושלים רבתי 2:05.60 דקות Gold medal icon.svg נמרוד שפירא בר אור ירושלים רבתי 1:50.31 דקות
Silver medal icon.svg מרטינה מרקס מ. קריית אונו 2:05.78 דקות Silver medal icon.svg תום קרמר מ. קריית ביאליק 1:52.55 דקות
Bronze medal icon.svg מרווה חרפק ה. קריית טבעון 2:06.24 דקות Bronze medal icon.svg דניס גייבורונסקי ה. ירושלים 1:53.16 דקות
2011 Gold medal icon.svg אפרת רוטשטיין ירושלים רבתי 2:04.25 דקות Gold medal icon.svg נמרוד שפירא בר אור ירושלים רבתי 1:49.36 דקות
Silver medal icon.svg מרטינה מרקס מ. קריית אונו 2:04.78 דקות Silver medal icon.svg מקס ג'בן ה. ירושלים 1:51.76 דקות
Bronze medal icon.svg אנה וולצ'קוב מ. חיפה 2:08.53 דקות Bronze medal icon.svg יורי סמויליץ' ירושלים רבתי 1:52.14 דקות
2012 Gold medal icon.svg אנה וולצ'קוב מ. חיפה 2:04.12 דקות Gold medal icon.svg נמרוד שפירא בר אור ירושלים רבתי 1:51.13 דקות
Silver medal icon.svg מרטינה מרקס מ. קריית אונו 2:04.60 דקות Silver medal icon.svg לירן קונובלוב ה. ירושלים 1:52.44 דקות
Bronze medal icon.svg אפרת רוטשטיין ירושלים רבתי 2:07.56 דקות Bronze medal icon.svg דוד גמבורג ה. ירושלים 1:52.59 דקות
2013 Gold medal icon.svg מרטינה מרקס מ. קריית אונו 2:03.34 דקות Gold medal icon.svg נמרוד שפירא בר אור ירושלים רבתי 1:50.49 דקות
Silver medal icon.svg זוהר שיקלר מ. קריית אונו 2:07.02 דקות Silver medal icon.svg לירן קונובלוב ה. ירושלים 1:51.61 דקות
Bronze medal icon.svg אדווה בראון מ. ראשון לציון 2:07.30 דקות Bronze medal icon.svg אלכסיי קוטליארסקי ירושלים רבתי 1:53.09 דקות
2014 Gold medal icon.svg עמית עברי ה. עמק חפר 2:02.91 דקות Gold medal icon.svg תום קרמר ה. ירושלים 1:50.43 דקות
Silver medal icon.svg מרטינה מרקס מ. קריית אונו 2:04.63 דקות Silver medal icon.svg דוד גמבורג ה. ירושלים 1:51.68 דקות
Bronze medal icon.svg זוהר שיקלר ה. דולפין נתניה 2:07.96 דקות Bronze medal icon.svg עידו הבר מ. קריית ביאליק 1:51.95 דקות
2015 Gold medal icon.svg אנדראה מורז ה. ירושלים 1:59.01 דקות (ש.י.) Gold medal icon.svg לירן קונובלוב ה. ירושלים 1:48.76 דקות
Silver medal icon.svg מרטינה מרקס מ. קריית אונו 2:05.31 דקות Silver medal icon.svg תום קרמר ה. ירושלים 1:49.05 דקות
Bronze medal icon.svg רוני בווה ה. ירושלים 2:06.32 דקות Bronze medal icon.svg יורי סמויליץ' ירושלים רבתי 1:52.55 דקות
2016 Gold medal icon.svg אנדראה מורז ה. ירושלים 2:00.98 דקות Gold medal icon.svg לירן קונובלוב ה. ירושלים 1:49.39 דקות
Silver medal icon.svg חיה סימון זבלודוף ה. דולפין נתניה 2:03.83 דקות Silver medal icon.svg תום קרמר ה. ירושלים 1:50.00 דקות
Bronze medal icon.svg רוני בווה ה. ירושלים 2:04.90 דקות Bronze medal icon.svg דוד גמבורג ה. ירושלים 1:50.05 דקות
2017 Gold medal icon.svg אנדראה מורז ה. ירושלים 2:00.07 דקות Gold medal icon.svg דניס לוקטב מ. אשדוד 1:49.34 דקות
Silver medal icon.svg רוני בווה ה. ירושלים 2:05.26 דקות Silver medal icon.svg דניאל נמיר ה. דולפין נתניה 1:50.10 דקות
Bronze medal icon.svg מרטינה מרקס ה. ירושלים 2:06.03 דקות Bronze medal icon.svg גיל קיזלר מ. חיפה 1:50.22 דקות
2018 Gold medal icon.svg בקי פוזנר ה. בת ים 2:05.11 דקות Gold medal icon.svg לירן קונובלוב ה. ירושלים 1:50.84 דקות
Silver medal icon.svg מרטינה מרקס ה. ירושלים 2:05.78 דקות Silver medal icon.svg עידו הבר מ. קריית ביאליק 1:51.39 דקות
Bronze medal icon.svg עדן פסקרה מ. פ.מ. רעות 2:06.36 דקות Bronze medal icon.svg מיכאל סמירנוב ה. בית שמש 1:52.11 דקות
2019 Gold medal icon.svg אנדראה מורז ה. ירושלים 2:00.80 דקות Gold medal icon.svg יעקב טומרקין מ. אשדוד 1:49.22 דקות
Silver medal icon.svg בקי פוזנר ה. בת ים 2:03.04 דקות Silver medal icon.svg דניס לוקטב מ. אשדוד 1:49.25 דקות
Bronze medal icon.svg דריה גולובטי ה. בת ים 2:05.54 דקות Bronze medal icon.svg דניאל נמיר ה. דולפין נתניה 1:49.31 דקות
2020 לא נערך בשל מגפת הקורונה
2021 Gold medal icon.svg אנדראה מורז ה. ירושלים 1:58.92 דקות Gold medal icon.svg גל כהן גרומי ה. עירוני הוד השרון 1:47.77 דקות
Silver medal icon.svg דריה גולובטי ה. בת ים 2:00.98 דקות Silver medal icon.svg דניס לוקטב מ. אשדוד 1:48.21 דקות
Bronze medal icon.svg נגה זילברברג מ. פ.מ. רעות 2:03.02 דקות Bronze medal icon.svg בר סולובייצ'יק מ. קריית ביאליק 1:48.63 דקות
2022 Gold medal icon.svg דריה גולובטי ה. בת ים 2:02.69 דקות Gold medal icon.svg דניאל נמיר ה. דולפין נתניה 1:49.31 דקות
Silver medal icon.svg יובל סגל ה. בת ים 2:04.77 דקות Silver medal icon.svg ניק רוזנברג מ. ראשון לציון 1:50.89 דקות
Bronze medal icon.svg אופק אדיר ה. בת ים 2:05.00 דקות Bronze medal icon.svg דניאל אייכל מ. קריית ביאליק 1:52.69 דקות

400 מטר חופשיעריכה

רשימת כל הזוכות והזוכים במשחה ל-400 מטר חופשי
שנה שחיינית קבוצה תוצאה שחיין קבוצה תוצאה
1952 Gold medal icon.svg שושנה ריבנר ברית מכבים עתיד 6:34.0 דקות Gold medal icon.svg ישעיהו אלבאום ברית מכבים עתיד 5:27.9 דקות (ש.י.)
Silver medal icon.svg א. לוי ה. חיפה 6:54.2 דקות Silver medal icon.svg ארנון טורין ה. חיפה 5:26.2 דקות
Bronze medal icon.svg נוגה למדני ה. חיפה 7:21.2 דקות Bronze medal icon.svg נחום בוך ברית מכבים עתיד 5:43.4 דקות
1953 Gold medal icon.svg Gold medal icon.svg
Silver medal icon.svg Silver medal icon.svg
Bronze medal icon.svg Bronze medal icon.svg
1954 Gold medal icon.svg שושנה ריבנר ברית מכבים עתיד 6:04.5 דקות Gold medal icon.svg עוזי רוזן ה. גוש זבולון 5:20.7 דקות
Silver medal icon.svg רחל ברגשטיין ה. גוש זבולון 6:37.3 דקות Silver medal icon.svg עמירם טראובר ברית מכבים עתיד 5:36.8 דקות
Bronze medal icon.svg ירדנה שאל ה. גוש זבולון 6:56.5 דקות Bronze medal icon.svg נחום בוך ברית מכבים עתיד 5:46.0 דקות
1955 Gold medal icon.svg שושנה ריבנר ברית מכבים עתיד 5:46.3 דקות Gold medal icon.svg יורם מנדלבאום ה. גבעת חיים 4:56.9 דקות
Silver medal icon.svg רחל ברגשטיין ה. גוש זבולון 6:30.8 דקות Silver medal icon.svg עמירם טראובר ברית מכבים עתיד 5:12.0 דקות
Bronze medal icon.svg דורית שרצר ברית מכבים עתיד 6:33.0 דקות Bronze medal icon.svg עוזי רוזן ה. שער העמקים 5:16.0 דקות
1956 Gold medal icon.svg שושנה ריבנר ברית מכבים עתיד 5:42.9 דקות Gold medal icon.svg יורם מנדלבאום ה. גבעת חיים 5:00.4 דקות
Silver medal icon.svg ג. רביב מ. חיפה 6:28.1 דקות Silver medal icon.svg עמירם טראובר ברית מכבים עתיד 5:08.0 דקות
Bronze medal icon.svg דורית שרצר ברית מכבים עתיד 6:31.3 דקות Bronze medal icon.svg עוזי רוזן ה. גוש זבולון 5:16.2 דקות
1957 Gold medal icon.svg שושנה ריבנר ברית מכבים עתיד 5:43.7 דקות Gold medal icon.svg עמירם טראובר ברית מכבים עתיד 5:15.1 דקות
Silver medal icon.svg דורית שרצר ברית מכבים עתיד 6:37.0 דקות Silver medal icon.svg יצחק לוריא ה. גבעת ברנר 5:20.5 דקות
Bronze medal icon.svg שכטר ה. עמק הירדן 6:39.2 דקות Bronze medal icon.svg דגן ה. גוש זבולון 5:30.4 דקות
1958 Gold medal icon.svg שושנה ריבנר ברית מכבים עתיד 5:44.0 דקות Gold medal icon.svg עמירם טראובר ברית מכבים עתיד 5:07.2 דקות
Silver medal icon.svg ירדנה שאל ה. גוש זבולון 6:29.0 דקות Silver medal icon.svg גבריאל נסט ברית מכבים עתיד 5:15.5 דקות
Bronze medal icon.svg דורית שרצר ברית מכבים עתיד 6:32.0 דקות Bronze medal icon.svg עוזי רוזן ה. גוש זבולון 5:17.2 דקות
1959 Gold medal icon.svg גלי להב ה. ניר דוד 5:58.8 דקות Gold medal icon.svg עמירם טראובר ברית מכבים עתיד 4:56.5 דקות
Silver medal icon.svg רמה קורין ה. עמק הירדן 6:29.1 דקות Silver medal icon.svg דניאל פרוכטר ה. גוש זבולון 5:06.9 דקות
Bronze medal icon.svg רבקה קרטין מ. חיפה 6:48.7 דקות Bronze medal icon.svg נ. שחם ה. מעוז חיים 5:19.9 דקות
1960 Gold medal icon.svg חנה מרון ברית מכבים עתיד 6:06.6 דקות Gold medal icon.svg דוד וייסמן ברית מכבים עתיד 4:52.6 דקות
Silver medal icon.svg רבקה קרטין מ. חיפה 6:08.9 דקות Silver medal icon.svg דניאל פרוכטר ה. גוש זבולון 4:56.5 דקות
Bronze medal icon.svg נורית שלו ה. בית שאן 6:16.2 דקות Bronze medal icon.svg דני קרפן ברית מכבים עתיד 4:58.1 דקות
אברהם מלמד ה. גוש זבולון
1961 Gold medal icon.svg אנה דמש ברית מכבים עתיד 6:08.7 דקות Gold medal icon.svg דוד וייסמן ברית מכבים עתיד 5:21.2 דקות
Silver medal icon.svg Silver medal icon.svg
Bronze medal icon.svg Bronze medal icon.svg
1962 Gold medal icon.svg מרי שנטל טראו ה. תל אביב 5:50.9 דקות Gold medal icon.svg דני קרפן ברית מכבים עתיד 4:47.2 דקות
Silver medal icon.svg חנה קול ה. אפיקים 5:52.6 דקות אברהם מלמד ה. גוש זבולון 4:47.2 דקות
Bronze medal icon.svg טובה ולדמן מ. חיפה 5:56.0 דקות Bronze medal icon.svg גרשון שפע ה. גבעת חיים 4:49.1 דקות
1963 Gold medal icon.svg חנה קול ה. אפיקים 5:40.4 דקות Gold medal icon.svg משה גרטל ה. גוש זבולון 4:44.9 דקות
Silver medal icon.svg טובה ולדמן מ. חיפה 6:03.5 דקות Silver medal icon.svg גרשון שפע ה. גבעת חיים 4:51.9 דקות
Bronze medal icon.svg אנה דמש ברית מכבים עתיד 6:10.3 דקות Bronze medal icon.svg עמית לובן ה. גוש זבולון 4:56.6 דקות
1964 Gold medal icon.svg דורית זלץ ברית מכבים עתיד 5:53.8 דקות Gold medal icon.svg משה גרטל ה. גוש זבולון 4:39.3 דקות
Silver medal icon.svg אנה דמש ברית מכבים עתיד 6:03.8 דקות Silver medal icon.svg עמית לובן ה. גוש זבולון 4:59.1 דקות
Bronze medal icon.svg גבי קראין ברית מכבים עתיד 6:11.0 דקות Bronze medal icon.svg אורי רדליך ה. גוש זבולון 5:00.4 דקות
1965 Gold medal icon.svg איבונה טוביס ה. חיפה 5:21.2 דקות (ש.י.) Gold medal icon.svg משה גרטל ה. גוש זבולון 4:35.1 דקות
Silver medal icon.svg דורית זלץ ברית מכבים עתיד 5:30.1 דקות Silver medal icon.svg דני רבס ה. גוש זבולון 4:41.2 דקות
Bronze medal icon.svg גבי קראין ברית מכבים עתיד 5:57.4 דקות Bronze medal icon.svg אברהם מלמד ה. גוש זבולון 4:41.9 דקות
1966 Gold medal icon.svg דורית זלץ ברית מכבים עתיד 5:23.8 דקות Gold medal icon.svg משה גרטל ה. גוש זבולון 4:32.2 דקות (ש.י.)
Silver medal icon.svg ליאורה קולמן מ. חיפה 5:37.9 דקות Silver medal icon.svg אמנון קראוס ברית מכבים עתיד 4:37.2 דקות
Bronze medal icon.svg גבי קראין ברית מכבים עתיד 5:50.7 דקות Bronze medal icon.svg דני רבס ה. גוש זבולון 4:38.2 דקות
1967 Gold medal icon.svg דורית זלץ ברית מכבים עתיד 5:10.2 דקות (ש.י.) Gold medal icon.svg משה גרטל ה. גוש זבולון 4:28.8 דקות (ש.י.)
Silver medal icon.svg ליאורה קולמן מ. חיפה 5:38.0 דקות Silver medal icon.svg אברהם מלמד ה. גוש זבולון 4:33.5 דקות
Bronze medal icon.svg חנה אהרוני מ. חיפה 5:39.7 דקות Bronze medal icon.svg דן שטרן ה. גוש זבולון 4:41.5 דקות
1968 Gold medal icon.svg איבונה טוביס ה. חיפה 5:02.8 דקות Gold medal icon.svg אמנון קראוס ברית מכבים עתיד 4:31.7 דקות
Silver medal icon.svg ענת וייס ברית מכבים עתיד 5:26.4 דקות Silver medal icon.svg משה גרטל ה. גוש זבולון 4:32.0 דקות
Bronze medal icon.svg דפנה תמרי ברית מכבים עתיד 5:32.2 דקות Bronze medal icon.svg דורון כהן ה. כפר הנשיא 4:35.5 דקות
1969 Gold medal icon.svg דורית זלץ ברית מכבים עתיד 5:01.4 דקות Gold medal icon.svg דורון כהן ה. כפר הנשיא 4:37.6 דקות
Silver medal icon.svg איבונה טוביס ה. חיפה 5:07.1 דקות Silver medal icon.svg דן שטרן ה. גוש זבולון 4:42.6 דקות
Bronze medal icon.svg מלכה קובץ' ה. קריית טבעון 5:08.5 דקות Bronze medal icon.svg דן ברנר מ. חיפה 4:46.3 דקות
1970 Gold medal icon.svg דורית זלץ ברית מכבים עתיד 5:03.1 דקות Gold medal icon.svg משה גרטל ה. גוש זבולון 4:29.4 דקות
Silver medal icon.svg תמר ריפקינד ה. כפר הנשיא 5:03.5 דקות Silver medal icon.svg דן ברנר מ. חיפה 4:41.7 דקות
Bronze medal icon.svg ענת וייס ברית מכבים עתיד 5:18.7 דקות Bronze medal icon.svg דורון כהן ה. כפר הנשיא 4:43.0 דקות
1971 Gold medal icon.svg דורית זלץ ברית מכבים עתיד 5:01.4 דקות Gold medal icon.svg אמיר נמינוב ה. כפר הנשיא 4:34.2 דקות
Silver medal icon.svg אילת יוטבת ה. קישון 5:09.3 דקות Silver medal icon.svg יואל סמואל ה. גבעת חיים 4:37.5 דקות
Bronze medal icon.svg תמר ריפקינד ה. כפר הנשיא 5:09.6 דקות Bronze medal icon.svg עודד צור ה. גניגר 4:43.5 דקות
1972 Gold medal icon.svg אילת יוטבת ה. העמקים 5:03.5 דקות Gold medal icon.svg דן ברנר מ. חיפה 4:34.8 דקות
Silver medal icon.svg ענת וייס ברית מכבים עתיד 5:27.5 דקות Silver medal icon.svg יואל סמואל ה. גבעת חיים 4:41.1 דקות
Bronze medal icon.svg איריס גילון ברית מכבים עתיד 5:28.4 דקות Bronze medal icon.svg עדי פרג ה. העמקים 4:43.6 דקות
1973 Gold medal icon.svg גלינה ויינר ברית מכבים עתיד 5:14.9 דקות Gold medal icon.svg דן ברנר מ. חיפה 4:35.0 דקות
Silver medal icon.svg דניאלה יוסטר ברית מכבים עתיד 5:17.0 דקות Silver medal icon.svg דב ניסמן ה. העמקים 4:36.2 דקות
Bronze medal icon.svg אסנת ארליך ה. בת ים 5:20.7 דקות Bronze medal icon.svg דן פיק מ. חיפה 4:38.5 דקות
1974 Gold medal icon.svg דניאלה יוסטר ברית מכבים עתיד 5:01.2 דקות Gold medal icon.svg עדי פרג ה. העמקים 4:22.9 דקות (ש.י.)
Silver medal icon.svg אסנת ארליך ה. בת ים 5:01.3 דקות Silver medal icon.svg דן ברנר מ. חיפה 4:32.2 דקות
Bronze medal icon.svg גלינה ויינר ברית מכבים עתיד 5:09.2 דקות Bronze medal icon.svg דן פיק מ. חיפה 4:32.6 דקות
1975 Gold medal icon.svg אסנת ארליך ה. בת ים 4:47.9 דקות (ש.י.) Gold medal icon.svg נדב בטשא ה. גוש זבולון 4:22.9 דקות
Silver medal icon.svg דניאלה יוסטר ברית מכבים עתיד 4:53.8 דקות Silver medal icon.svg ישי ורדי ה. בית קמה 4:29.6 דקות
Bronze medal icon.svg מיכל אולשנסקי 5:13.1 דקות Bronze medal icon.svg דן ברנר מ. חיפה 4:36.7 דקות
1976 Gold medal icon.svg אסנת ארליך ה. חולון/בת ים 4:49.0 דקות Gold medal icon.svg נדב בטשא ה. גוש זבולון 4:17.00 דקות (ש.י.)
Silver medal icon.svg איריס קרפ ה. חולון/בת ים 4:49.2 דקות Silver medal icon.svg אמרי גניאל ברית מכבים עתיד 4:26.5 דקות
Bronze medal icon.svg דניאלה יוסטר ברית מכבים עתיד 4:57.2 דקות Bronze medal icon.svg ניר שמיר ה. גבעת חיים 4:26.5 דקות
1977 Gold medal icon.svg אסנת ארליך ה. חולון/בת ים 4:48.13 דקות Gold medal icon.svg ניר שמיר ה. גבעת חיים 4:14.78 דקות
Silver medal icon.svg איריס קרפ ה. חולון/בת ים 4:48.99 דקות Silver medal icon.svg נדב בטשא ה. גוש זבולון 4:19.82 דקות
Bronze medal icon.svg דניאלה יוסטר מ. תל אביב 4:55.25 דקות Bronze medal icon.svg יורם כוכבי מ. תל אביב 4:21.35 דקות
1978 Gold medal icon.svg ליאור בירקאן ה. ימק"א ירושלים 4:50.08 דקות Gold medal icon.svg אמיר גניאל מ. תל אביב 4:14.80 דקות
Silver medal icon.svg אסנת ארליך ה. חולון/בת ים 4:51.43 דקות Silver medal icon.svg ניר שמיר ה. גבעת חיים 4:18.52 דקות
Bronze medal icon.svg נטע יוסף ה. בית ברל 4:53.60 דקות Bronze medal icon.svg זוהר וייס ה. בית קמה/אורים 4:18.94 דקות
1979 Gold medal icon.svg ליאור בירקאן ה. ימק"א ירושלים 4:39.71 דקות (ש.י.) Gold medal icon.svg אמיר גניאל מ. תל אביב 4:03.82 דקות
Silver medal icon.svg מישל קובין ה. ימק"א ירושלים 4:41.99 דקות Silver medal icon.svg זוהר וייס ה. גש"מ 4:16.19 דקות
Bronze medal icon.svg עופרה מוניוז ה. מטה יהודה 4:48.10 דקות Bronze medal icon.svg ניר שמיר ה. גש"מ 4:25.68 דקות
1980 Gold medal icon.svg ליאור בירקאן ה. ימק"א ירושלים 4:34.67 דקות (ש.י.) Gold medal icon.svg אמיר גניאל מ. תל אביב 4:02.91 דקות
Silver medal icon.svg מישל קובין ה. ימק"א ירושלים 4:42.12 דקות Silver medal icon.svg זוהר וייס ה. גש"מ 4:13.58 דקות
Bronze medal icon.svg פבי סקלרובסקי ה. תל אביב 4:48.36 דקות Bronze medal icon.svg ניר שמיר ה. גש"מ 4:21.84 דקות
1981 Gold medal icon.svg ליאור בירקאן ה. ימק"א ירושלים 4:39.21 דקות Gold medal icon.svg יוחאי ליפשיץ ה. עמק יזרעאל 4:08.18 דקות
Silver medal icon.svg פבי סקלרובסקי ה. תל אביב 4:40.80 דקות Silver medal icon.svg ניר שמיר ה. גש"מ 4:10.88 דקות
Bronze medal icon.svg מיכל כהן מ. תל אביב 4:50.86 דקות Bronze medal icon.svg זוהר וייס ה. גש"מ 4:14.01 דקות
1982 Gold medal icon.svg הדר רובינשטיין מ. קריית אונו 4:31.37 דקות (ש.י.) Gold medal icon.svg אמיר גניאל מ. תל אביב 4:08.58 דקות
Silver medal icon.svg הדר קליינמן מ. קריית אונו 4:48.32 דקות Silver medal icon.svg יוחאי ליפשיץ ה. עמק יזרעאל 4:10.47 דקות
Bronze medal icon.svg דנה סער ה. גלבוע 4:51.66 דקות Bronze medal icon.svg זוהר וייס ה. גש"מ 4:11.01 דקות
1983 Gold medal icon.svg הדר רובינשטיין מ. קריית אונו 4:31.68 דקות Gold medal icon.svg אמיר גניאל מ. תל אביב 4:03.34 דקות
Silver medal icon.svg יפעת שור מ. קריית אונו 4:45.20 דקות Silver medal icon.svg דרור גרינברג ה. גלבוע 4:13.23 דקות
Bronze medal icon.svg דנה סער . גלבוע 4:45.35 דקות Bronze medal icon.svg שגב פורת ה. גליל עליון 4:13.54 דקות
1984 Gold medal icon.svg הדר קליינמן מ. קריית אונו 4:33.0 דקות Gold medal icon.svg יוחאי ליפשיץ ה. עמק יזרעאל 4:06.77 דקות
Silver medal icon.svg אילה הדר ה. גש"מ 4:43.89 דקות Silver medal icon.svg שגב פורת ה. גליל עליון 4:07.44 דקות
Bronze medal icon.svg יפעת שור מ. קריית אונו Bronze medal icon.svg עידו שפירא ה. גש"ם 4:09.40 דקות
1985 Gold medal icon.svg הדר רובינשטיין מ. קריית אונו 4:35.52 דקות Gold medal icon.svg שגב פורת ה. גליל עליון 4:05.51 דקות
Silver medal icon.svg רותם פורת ה. גש"מ 4:45.37 דקות Silver medal icon.svg זוהר וייס ה. בני שמעון 4:07.85 דקות
Bronze medal icon.svg קרן סדן ה. עמק הירדן 4:48.47 דקות Bronze medal icon.svg אמיר שטרנפלד מ. קריית אונו 4:12.15 דקות
1986 Gold medal icon.svg מיכל אמין ה.ה.ה.ב.ב. 4:42.18 דקות Gold medal icon.svg יוחאי ליפשיץ ה. עמק יזרעאל 4:08.82 דקות
Silver medal icon.svg מורין פרידמן ה.ה.ה.ב.ב. 4:45.15 דקות Silver medal icon.svg ערן הירש מ. חיפה 4:10.15 דקות
Bronze medal icon.svg עינת גבאי מ. חיפה 4:46.51 דקות Bronze medal icon.svg זוהר וייס ה. בני שמעון 4:10.97 דקות
1987 Gold medal icon.svg עינת גבאי מ. חיפה 4:39.18 דקות Gold medal icon.svg שגב פורת ה. גליל עליון 4:02.81 דקות
Silver medal icon.svg איילת אורן ה. גליל עליון 4:42.83 דקות Silver medal icon.svg ערן הירש מ. חיפה 4:07.27 דקות
Bronze medal icon.svg מיכל אמין ה.ה.ה.ב.ב. 4:45.83 דקות Bronze medal icon.svg ברק עטר ה. בני שמעון 4:11.06 דקות
1988 Gold medal icon.svg מיכל אמין ה.ה.ה.ב.ב. 4:32.04 דקות Gold medal icon.svg שגב פורת ה. גליל עליון 4:01.67 דקות
Silver medal icon.svg עינת גבאי מ. חיפה 4:39.94 דקות Silver medal icon.svg ערן הירש מ. חיפה 4:06.32 דקות
Bronze medal icon.svg שרון אקסלרוד ה. נתניה 4:43.88 דקות Bronze medal icon.svg רז דר ה.ה.ה.ב.ב. 4:06.67 דקות
1989 Gold medal icon.svg מיכל אמין ה.ה.ה.ב.ב. 4:30.80 דקות Gold medal icon.svg רז דר ה.ה.ה.ב.ב. 4:00.83 דקות
Silver medal icon.svg שני טליתמן ה. נהריה 4:39.53 דקות Silver medal icon.svg ברק עטר ה. בני שמעון 4:01.76 דקות
Bronze medal icon.svg עינת גבאי מ. חיפה 4:40.15 דקות Bronze medal icon.svg ניל מזרחי מ. חיפה 4:17.36 דקות
1990 Gold medal icon.svg מיכל אמין ה.ה.ה.ב.ב. 4:37.45 דקות Gold medal icon.svg רז דר ה.ה.ה.ב.ב. 4:00.66 דקות
Silver medal icon.svg הדס ברכה Silver medal icon.svg סרגיי פירוב 4:02.76 דקות
Bronze medal icon.svg Bronze medal icon.svg
1991 Gold medal icon.svg Gold medal icon.svg
Silver medal icon.svg Silver medal icon.svg
Bronze medal icon.svg Bronze medal icon.svg
1992 Gold medal icon.svg Gold medal icon.svg מורן זומרפלד מ. נהריה
Silver medal icon.svg Silver medal icon.svg ברק עטר ה. נהריה 4:03.33 דקות
Bronze medal icon.svg Bronze medal icon.svg
1993 Gold medal icon.svg קרן רגאל ה. ירושלים 4:27.31 דקות Gold medal icon.svg אריאל דולינקו מ. חיפה 4:03.79 דקות
Silver medal icon.svg שרון גורסקי מ. קריית אונו 4:35.75 דקות Silver medal icon.svg מורן זומרפלד מ. נהריה 4:04.33 דקות
Bronze medal icon.svg עינת גבאי מ. חיפה 4:39.15 דקות Bronze medal icon.svg ברק עטר ה. נהריה 4:13.80 דקות
1994 Gold medal icon.svg אופירה אשל ה. קריית טבעון 4:35.73 דקות Gold medal icon.svg מורן זומרפלד מ. נהריה 4:07.06 דקות
Silver medal icon.svg אביטל ברסלר מ. ראשון לציון 4:35.98 דקות Silver medal icon.svg אהוד דקטר ה. עומר 4:11.73 דקות
Bronze medal icon.svg שרון גורסקי ה. גבעתיים Bronze medal icon.svg לירן אורן ה. נהריה
1995 Gold medal icon.svg אופירה אשל ה. קריית טבעון 4:35.07 דקות Gold medal icon.svg אהוד דקטר ה. עומר 4:03.25 דקות
Silver medal icon.svg Silver medal icon.svg מורן זומרפלד מ. נהריה 4:06.51 דקות
Bronze medal icon.svg Bronze medal icon.svg
1996 Gold medal icon.svg Gold medal icon.svg
Silver medal icon.svg Silver medal icon.svg
Bronze medal icon.svg Bronze medal icon.svg
1997 Gold medal icon.svg אביטל ברסלר מ. קריית אונו 4:39.29 דקות Gold medal icon.svg אהוד דקטר ה. נהריה 4:01.70 דקות
Silver medal icon.svg Silver medal icon.svg
Bronze medal icon.svg Bronze medal icon.svg
1998 Gold medal icon.svg Gold medal icon.svg
Silver medal icon.svg Silver medal icon.svg
Bronze medal icon.svg Bronze medal icon.svg
1999 Gold medal icon.svg Gold medal icon.svg מיקי חליקה ה. ירושלים 3:56.88 דקות (ש.י.)
Silver medal icon.svg Silver medal icon.svg
Bronze medal icon.svg Bronze medal icon.svg
2000 Gold medal icon.svg Gold medal icon.svg
Silver medal icon.svg Silver medal icon.svg
Bronze medal icon.svg Bronze medal icon.svg
2001 Gold medal icon.svg אניה רבינוביץ' ה. ירושלים 4:23.64 דקות Gold medal icon.svg מיקי חליקה ה. ירושלים 4:00.74 דקות
Silver medal icon.svg Silver medal icon.svg
Bronze medal icon.svg Bronze medal icon.svg
2002 Gold medal icon.svg אניה רבינוביץ' ה. ירושלים 4:23.61 דקות Gold medal icon.svg שילו איילון ה. ירושלים 3:56.28 דקות (ש.י.)
Silver medal icon.svg מאיה פינקלר ה. בת ים 4:24.22 דקות Silver medal icon.svg מיקי חליקה ה. ירושלים 4:01.75 דקות
Bronze medal icon.svg עדי ביכמן מ. קריית אונו 4:30.97 דקות Bronze medal icon.svg שי לבנת מ. חיפה 4:03.89 דקות
2003 Gold medal icon.svg אניה רבינוביץ' ה. ירושלים 4:26.49 דקות Gold medal icon.svg שילו איילון ה. ירושלים 3:55.56 דקות
Silver medal icon.svg Silver medal icon.svg
Bronze medal icon.svg Bronze medal icon.svg
2004 Gold medal icon.svg מאיה פינקלר ה. ירושלים 4:20.46 דקות Gold medal icon.svg שי לבנת מ. חיפה 3:55.78 דקות
Silver medal icon.svg מור פליישמן מ. וייסגל 4:25.05 דקות Silver medal icon.svg
Bronze medal icon.svg מאשה בליזניוק 4:30.08 דקות Bronze medal icon.svg
2005 Gold medal icon.svg אולגה ברסנייבה ה. ירושלים 4:20.86 דקות Gold medal icon.svg שי לבנת מ. חיפה 3:57.87 דקות
Silver medal icon.svg Silver medal icon.svg
Bronze medal icon.svg Bronze medal icon.svg
2006 Gold medal icon.svg מאיה פינקלר ה. ירושלים 4:21.88 דקות Gold medal icon.svg נמרוד שפירא בר אור ירושלים רבתי 3:56.64 דקות
Silver medal icon.svg Silver medal icon.svg
Bronze medal icon.svg Bronze medal icon.svg
2007 Gold medal icon.svg אולגה ברסנייבה ה. ירושלים 4:22.51 דקות Gold medal icon.svg נמרוד שפירא בר אור ירושלים רבתי 3:55.23 דקות
Silver medal icon.svg מאיה פינקלר ה. ירושלים 4:26.38 דקות