שיחה:ימים נוראים

תגובה אחרונה: לפני 24 ימים מאת יעקב בנושא שכתוב

ימים נוראים/עשרת ימי תשובה עריכה

מעולם לא שמעתי על מישהו שקורא לעשרת ימי תשובה הימים הנוראים. יעקב בויקי 21:12, 8 פברואר 2006 (UTC)

מוזר שלא שמעת, זהו כינוי מוכר מאוד. Pacman 21:13, 8 פברואר 2006 (UTC)

עולמנו מלא בהפתעות: בגוגל יש לביטוי ימים נוראים 29,900 מופעים! עליהןם יש להוסיף עוד 18,500 מופעים של הימים הנוראים. דוד שי 21:31, 8 פברואר 2006 (UTC)
תודה. אבל הימים הנוראים הם high holidays בויקי האנגלי, ולא עשרת ימי תשובה. סידרתי את העניינים כמיטב יכולתי. מתוך עיון בויקי האנגלי תוכלו לראות את ההבדל. אני משאיר למישהו אחר לתקן את ימים נוראים.
עכשיו אני רואה שהמקור לעמוד היה אתר משרד החינוך. אני עדיין חושב שזו טעות. ייתכן שבעדות המזרח יש מי שמשתמש במושג ימים נוראים כחופף את עשרת ימי תשובה אבל אני בספק רב מאוד. אם זה מה שמשרד החינוך משיג במאה המושגים שלו, אולי עדיף שיבטל את המושגים. http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Portal/TichnunLimudim/Musagim100Hide/YamimNorayim.htm יעקב בויקי 21:52, 8 פברואר 2006 (UTC)
לא רק משרד החינוך חושב כך אלא גם מילון אבן שושן, וגם אני הקטן, שאינני מבני עדות המזרח, סבור כך. שחזרתי את הערך. דוד שי 22:12, 8 פברואר 2006 (UTC)
אבן שושן כותב במהדורה שלי "כינוי לימי ראש השנה ויום הכיפורים, וכן לעשרת ימי התשובה שביניהם". כלומר, הוא במפורש מבדיל בין המושגים. השימוש במושג ימים נוראים לעשרת ימי התשובה הוא משני, והוא תקף באותה מידה כמו שהוא תקף לכל חודש אלול ולהושענא רבה. ראה את הלינק שנמצא בדף של הערך. אני ניסיתי להבהיר את הדברים בערך שאני כתבתי. בכל מקרה, הערך כפי שהוא עכשיו מטעה, לדעתי. יעקב בויקי 22:35, 8 פברואר 2006 (UTC)
ללא ספק עשרת ימי תשובה נקראים במקומות רבים גם ימים נוראים. לכן לדעתי יש לאחד את שני הערכים הנפרדים הללו בויקיפדיה, ולבצע הפניה מן הערך המעוקר. זאת למרות שבגוף הערך ציינתי שיש שכללו בימים הנוראים גם מספר ימים לפני עשרת ימי תשובה. י. 22:25, 8 פברואר 2006 (UTC)
ערוך השולחן כותב "אין לאבל להתפלל בימים נוראים לפני העמוד". (תקפ"א ד'). המשנה ברורה כותב: (תקפ"א סעיף קטן ז': "ואבל אסור לעבור לפני התיבה בראש השנה ויום הכיפורים ... אבל בימי הסליחות אפילו בער"ה ועשי"ת מותר." ייתכן שהם חלוקים, אבל אני בספק גדול. לדעתי יש לציין ברורות בערך שיש לימים נוראים משמעויות שונות ואחד מהם (לדעתי הפחות שבהם) הוא עשרת ימי תשובה. הגדרות אחרות מטעות. יעקב בויקי 23:30, 8 פברואר 2006 (UTC)

ערכתי את המבוא בהתאם לגישות השונות. בדורות הקודמים "ימים נוראים" התייחסו כמעט באופן בלעדי לראש השנה ויום הכיפורים (במחזורים אפשר למצוא עד היום "שחרית לימים נוראים", שכמובן איננה שחרית לימי חול). אלא שהביטוי "עשרת ימי תשובה" הוא דתי בעיקרו, ולכן (כך אני מנחש) בתקופה האחרונה התבקש כינוי אחר לתקופה זו; הימים הנוראים תפסו את החלל שנוצר. בכל מקרה אני לא רואה הרבה טעם בערכים נפרדים לימים נוראים ולעשרת ימי תשובה, ולדעתי עדיף לאחד (תחת השם "ימים נוראים"). עוזי ו. 23:52, 8 פברואר 2006 (UTC)

דווקא בגלל הבלבול אסור לאחד את הערכים. רק להסביר את המשמעויות השונות של ימים נוראים אפשר למלא ערך. יעקב בויקי 00:04, 9 פברואר 2006 (UTC)

אני מעביר את המשך הדיון לדף זה: ויקיפדיה:רשימת מועמדים למחיקה/:עשרת ימי תשובה י. 00:14, 9 פברואר 2006 (UTC)

שלוש תקופות עריכה

הערך פותח בקטע הבא:

המונח ימים נוראים מתייחס במקורות שונים לשלוש תקופות בלוח השנה העברי. בדרך כלל הכוונה היא לחגי ראשית השנה, ראש השנה ויום הכיפורים, או לעשרת הימים מא' בתשרי עד י' בתשרי, הנקראים גם עשרת ימי תשובה. במקורות אחרים כללו בימים הנוראים גם את ימי אמירת הסליחות מחודש אלול.

למיטב ידיעתי לא קיימת במקורות התייחסות המזהה את המונח 'ימים נוראים' עם ראש השנה ויום הכיפורים, ואינה כוללת בתוך מונח זה את כל התקופה הנמצאת ברצף שבין שני חגים אלה, קרי: עשרת ימי התשובה. אם מישהו מכיר מקור כזה, אשמח לראות אותו. י. 00:56, 9 פברואר 2006 (UTC)

אין לי כרגע ספרים תחת ידי. מצאתי את המקורות המשניים הבאים: כאן, כאן (סוף פסקה ראשונה), וכאן, ועוד מקור מעניין, ממש כאן. עוזי ו. 03:23, 9 פברואר 2006 (UTC)
OK עוזי, אני מרים ידיים. מול גלגולי והתפתחות השפה, אין לי מה לומר. אמנם המקורות שהבאת אינם ברי סמכה מבחינה נורמטיבית, אולם הם אכן מלמדים שבשפה מדוברת יש המתייחסים בביטוי "ימים נוראים" רק לרה"ש וליוה"כ (המקור האחרון אינו ראיה גם מן הבחינה הזו, אולם אין לכך משמעות). בהצלחה בכתיבת הערך מחדש לפי הקריטריונים שהצעת (כמובן שניתן כעת לבטל את ההצבעה על איחוד הערכים). יום טוב. י. 11:48, 9 פברואר 2006 (UTC)
ביטלתי את ההצבעה על האיחוד (העברה לארכיון) כרם יהושע 12:41, 9 פברואר 2006 (UTC)

<העברה מדף ההצבעה>

ההצעה פשוטה: הערך ימים נוראים יסביר שלמונח הזה יש כמה פירושים אפשריים, כולל דוגמאות ודיון (אם יש צורך). אפשר לאזכר שם מחזות, ספרים ושירים שהביטוי הזה תופס בהם מקום בולט, וכן הלאה. הערך לא יעסוק ב"מנהגי הימים הנוראים" או ב"תפילות הימים הנוראים", משום שלביטוי הזה עשויות להיות משמעויות שונות במקורות שונים. על הלכות ומנהגים צריך לכתוב בערכים שמתייחסים חד-משמעית לימים מסויימים בשנה. כל עניין, לפי תחולתו הרחבה ביותר. אם למשל יש מנהג לקרוא עשרה פרקי תהלים בכל יום מימי עשרת ימי תשובה, נכתוב זאת בערך המתאים. על תפילת נעילה נכתוב רק בערך יום הכיפורים (ולא בעשרת ימי תשובה או הלוח העברי, למרות שהם כוללים את תפילת נעילה). עוזי ו. 01:18, 9 פברואר 2006 (UTC)

תחולת הימים הנוראים עריכה

מפותחת כאן תיאוריה מעניינת על התפתחות במושג ימים נוראים, ועל כך שהתפתחות זו היא כרונולוגית: החל מן המשמעות המצומצמת ועד המשמעות המרחיבה. אני לא יודע אם התיאוריה נכונה. לדעתי אפשר שמזמנים קדומים כבר שימשו כמה משמעויות בו זמנית. כך או כך, השימוש שנעשה כאן במקורות הוא אנכרוניסטי באופן בוטה. המהרי"ל, כידוע, הוא מן הקדומים ביותר שבתקופת הראשונים. לעומת זאת, ערוך השלחן, המשנ"ב, ושלחן ערוך הרב (שלא לדבר על הרמן כהן) הם מן הדורות המאוחרים שבתקופת האחרונים. אני הייתי משנה את כל הניסוח, ומתאר את השימושים השונים, בלי לטעון להתפתחות כרונולגית כלל! בברכה י. 20:03, 9 פברואר 2006 (UTC)

תקן את הטעון תיקון. דוד שי 20:11, 9 פברואר 2006 (UTC)
אני מסכים. תודה. תיקנתי לפי הבנתי. תתקן עוד אם צריך. אגב, אם יש לך שו"ת ממוחשב אולי תמצא עוד מקורות. אחר כך נוכל אולי לנפות ולהשאיר את המקורות היותר מייצגים. יעקב בויקי 20:38, 9 פברואר 2006 (UTC)

וואו עריכה

מעניין מאוד

נורא עריכה

נורא?1 מהם הימים הנוראים?2 מתי חלים הימים הנוראים ?3 מהו הקשר בין עלית משה להר סיני לימים הנוראים ?4 5בשורה3 כתובה: הם נקראים "הימים הנוראים ".מה התפקיד המירכאות במשפט זה? 6.בשורה 5 כתוב "מראש חודש אלול "...מה תפקיד המירכאות במשפט זה ? 4.10.0212

קישור שבור עריכה

במהלך מספר ריצות אוטומטיות של הבוט, נמצא שהקישור החיצוני הבא אינו זמין. אנא בדקו אם הקישור אכן שבור, ותקנו אותו או הסירו אותו במקרה זה!

--Matanyabot - שיחה 05:20, 15 במאי 2013 (IDT)תגובה[תגובה]

סיכום והצעת איחוד עריכה

בהמשך לדיון שהתקיים כאן לפני כמה שנים (2006) ולמהלך שניסיתי לפני שנתיים בערך בין כסה לעשור, אני מציעה לאחד את כל ערכי המושגים הרלוונטיים לערך אחד, שיכיל בין היתר הסבר מדויק על ההבדלים ביניהם במסורות השונות. כך יוכל להיווצר סוף-סוף ערך אחיד שמתאר את מאפייני ומנהגי הימים האלה, מבלי לאלץ כפילויות וקפיצה של הקורא המבולבל מערך לערך כדי לפרש לעצמו את ההבדלים. הכוונה לערכים: ימים נוראים, עשרת ימי תשובה, בין כסה לעשור. -- ענבל • ט"ז באלול ה'תשע"ג • 04:40, 22 באוגוסט 2013 (IDT)תגובה[תגובה]

אני תומך באיחוד בין כסה לעשור ועשרת ימי תשובה, שאין הצדקה לקיומם כשני ערכים. לימים נוראים משמעות שאינה חופפת לשני הקודמים. דוד שי - שיחה 11:14, 6 בספטמבר 2013 (IDT)תגובה[תגובה]
אני מסכים עם דוד שי ובעקבות הקונצנזוס איחדתי את שני הראשונים. אין הצדקה לאיחוד ימים נוראים עם עשי"ת - בראשון יש להדגיש מאפיינים הקיימים לר"ה ויו"כ בלבד, ובשני מאפיינים המשותפים לכל עשרת הימים. שדדשכשיחה • י"ח בתשרי ה'תשע"ד • 00:38, 22 בספטמבר 2013 (IDT)תגובה[תגובה]
הורדתי את תבנית האיחוד. גילגמש שיחה 14:44, 5 באפריל 2014 (IDT)תגובה[תגובה]

משוב מ-15 בספטמבר 2014 עריכה

יפה 95.86.121.219 15:34, 15 בספטמבר 2014 (IDT) ––––תגובה[תגובה]

עשרת ימי תשובה עריכה

בכותרת עשרת ימי תשובה לא מפורט מספיק 109.66.39.161 15:13, 10 באוקטובר 2015 (IDT)תגובה[תגובה]

עשרת ימי עריכה

בעשרת ימי תשובה לא כתוב בכלל על הנושא 109.66.39.161 15:26, 10 באוקטובר 2015 (IDT)תגובה[תגובה]

משוב מ-8 באוקטובר 2016 עריכה

לכתוב למה קוראים לימים הנוראים כך? 46.120.140.44 12:37, 8 באוקטובר 2016 (IDT) מיפני שבימים האלה מבקשים סליחה על כל המעשים הרעים שעשינותגובה[תגובה]

שכתוב עריכה

הדברים שיש לטפל בערך. א. כרגע מהערך נראה ש"ימים נוראים" זה מושג בחסידות חב"ד, שישנם עוד יהודים שמשתמשים בו. ב. יש לנסח את הערך בצורה של ערך אנציקלופדי, לא של שיעור בקהילה. ג. יש להחליט מהו היקפם של הימים הנושאים, ובהתאם לכתוב על "מנהגי הימים הנושראים" בצורה מסודרת. (יש לשקול להוריד לחלוטין את הפרק, בשל כפילות עם אלול ועשרת ימי תשובה, ולחלופין לכתוב בפרק זה רק מנהגים שמשותפים לראש השנה ויום הכיפורים בלבד, בהיעדר ערך שמתייחס אליהם כמכלול). david7031שיחה • כ"ט באב ה'תשפ"ב • 02:22, 26 באוגוסט 2022 (IDT)תגובה[תגובה]

איני מבין מה הטענה לגבי חסידות חב"ד. שולחן ערוך הרב היה זמין בידי והבאתי אותו כהדגמה לשימוש במושג. הא ותו לא. אתה מוזמן להרחיב את הערך עם מגוון יותר רחב של מקורות. כפי שתראה בדיון למעלה, הערך הזה עוסק בעיקרו במושג. אתה מוזמן להרחיב את הערך. תבנית השכתוב לא עוזר ואני מסיר אותו. יעקב - שיחה 18:27, 30 באוגוסט 2023 (IDT)תגובה[תגובה]
חזרה לדף "ימים נוראים".