פתיחת התפריט הראשי

הבהרת ניסוחעריכה

כתוב בראש הערך: "...מורה על חכם הנזכר במשנה או חי אותה למשך תקופה" אולי צריך להיות כתוב: "...מורה על חכם הנזכר במשנה או חי במשך תקופת המשנה" ? Noop 9 יולי 2005 15:30 (UTC)

כך עשיתי. דוד שי 9 יולי 2005 16:27 (UTC)

רבי יוסיעריכה

מדוע ברשימת התנאים בסוף הערך נזכר רבי יוסי פעמיים: פעם כרבי יוסי ופעם כרבי יוסי בן חלפתא? מלמד כץ 17:20, 16 בינואר 2007 (IST)

צודק. הרשימה של "חותמי המשנה" שם היתה די מוזרה וכללה יחד שמות של חכמים משלושה-ארבעה דורות. עדכנתי. בברכה, ינבושד 09:52, 17 בינואר 2007 (IST).

תרומת אלמוניעריכה

אלמוני הוסיף לערך את הקטע הבא. מאחר שהסקירה ההסטורית קיימת בערך, הקטע הזה מהווה כפילות. אני מעתיק אותו לכאן למקרה שמישהו ירצה לעיין או למצוא פרטים נוספים.

תנאים- חכמי ההלכה בא"י מזמני הלל ואילך ועד לחתימת משנה. כ-150 תנאים נזכרים במשנה בשמם אך לא כולם מכונים תנאים. תקופת התנאים נחלקת ל-5 דורות, ולדור השישי של תנאים-למחצה- בני זמנו של ר' יהודה הנשיא. בתקופת התנאים אירעו שני מעורות מכריעים בתולדות ישראל: 1) חורבן הבית השני. 2) נפילת ביתר ודיכויו הסופי של מרד בר-כוכבא.
משחרב המקדש הקים רבן יוחנן בן זכאי מרכז רוחני וישיבה ביבנה, ובכך עשה את הישיבה למוסד האקדמי העיקרי בעולם היהדות. תקופה קצרה זו של שגשוג ופריחה נקטעה באיבה עם תחילת מלחמת בר-כוכבא, והגזירות הממושכות והאכזריות נגד לימוד תורה.
משחלפו המלחמות, התארגנו תלמידי ר' עקיבא והחלו לבסס מחדש חיי לימוד ישיבה כמסורת רבותיהם. מרכז התורה עבר אז לגליל , ובתקופה זו בולטת פעולתו של ר' מאיר. מסרתו – בעיקר -היא המשוקעת במשנת ר' יהודה הנשיא, תלמידו וחותם המשנה והתקופה התנאית.
על רקע ההיסטורי לתקופת התנאים ופעלם - בצורת סנהדרין גדולה- גרמה שיתכנסו אל מקום אחד רבים בעלי רקע שומה ומסורות נבדלות. ולפיכך הייתה פעולתם הראשונה לאסוף יחד את מסורותיהם השונות, ולטוות אותן למסכתות מאורגנות. פעולה זו – היא שעמדה ביסוד יצירתם הספרותית הגדולה של התנאים, שניתן לחלקה לשני סוגים עיקריים: 1) הסוג הקודיפיקטורי (חומר נערך עפ"י קטגוריות מופשטות). 2) הסוג המדרשי (שנערך עפ"י סדר המקרא).
במשנה – משתקפת עפ"י רוב מסרתו של ר' עקיבא בהלכה, ואילו במדרשים - משקפים במידה רבה יותר את מסורותיו של ר' ישמעאל.
תקופת התנאים הייתה ברובה תקופת-משבר חמורה בתו"י בא"י. העוני גבר , המסים כילו את מה שנותר , והיו שנים שלימוד תורה היו כרוכים בסכנת-נפשות ובמעשים של קדוש-השם. ואעפ"כ הלך והתחזק בהדרגה מעמד התורה ולימודה בא"י כל אותה עת. חלק מן התנאים התפרנסו ממלאכה, ואף כונו על שמה.
אחרי מרד בר-כוכבא ביקש רשב"י להחדיר את העיקרון שת"ח חייבים להקדיש עצמם לתורה ללא שיור, ולוותר לחלוטין על עסקי-חולין שלהם. אך כלל החכמים דחה עמדה זו.
בעיקרו של דבר היו התנאים ת"ח ומורי הוראה. הם פירשו את ההלכה והורוה לעם בבהמ"ד ובבהכ"נ. מלבד זאת, היה זה חלק מאחריותם לעודד את העם ולחזק את רוחו, ולדאוג לתקנת מעמדו הרוחני והמוסרי הכללי. ראשי התנאים היו גם נציגי העם כלפי השלטונות הרומיים, ומהם שיצאו בשליחויות קשות לרומא לשטוח את קובלנות העם ולנסות להקל מעולו. התנאים הטביעו חותמם על חיי האומה, והיו שותפים למאבקיה המדיניים והחברתיים.

בברכה, ינבושד 22:06, 12 באפריל 2007 (IDT).

החלפת סרגלעריכה

הסרגל החדש {{טווח שנים בתולדות עם ישראל}} מחליף את הישן {{השתלשלות ההלכה}}. אין צורך בשני סרגלים.  דףסרגל אחד לעם אחדשיחה • 15:41, 06/03/2008 כ"ט באדר א' ה'תשס"ח

למה אין תאריכים בערכים העוסקים בתנאים, אמוראים, סנהדרין וכו'עריכה

היום אני עוברת על ערכים רבים הקשורים בתנאים, סנהדרין, אמוראים וכו'. הם לא חיו בחלל האויר. למה אין תאריכים? אני לא מבינה איך אפשר לכתוב ערך על אדם או גוף שהתקיים בעבר מבלי לצייו ברור תאריכי התחלה וסוף? כל הערכים האלה דורשים השלמה Hanay שיחה ראית את פורטל הארכאולוגיה? 14:59, 4 בנובמבר 2009 (IST)

אני חושש שהדבר בלתי אפשרי על פי רוב. ניתן בדרך כלל לשייך חכם לדור מסויים על ידי כך שרואים מי רבותיו (שבשמם מסר ידיעות), תלמידיו (שאמרו דברים בשמו) וחבריו (עימם דן כשווה אל שווים), אך תיארוך מדוייק כמעט לא אפשרי. הסיבה היא שרק לעיתים נדירות יש תיעוד במקורות הרבניים הקדומים (להבדיל מספרות רבנית של ימי הביניים המאוחרים והלאה) של תאריכי פטירה, קל וחומר תאריכי לידה. זה פשוט לא מתועד (בעיקר מהטעם שרוב רובה של ספרות חז"ל אינה היסטורית במטרתה ותאריכים, אם ניתנו, הם בדרך אגב. חריגים הם סדר עולם ואגרת רב שרירא גאון ועוד מעטים). פה ושם יש לנו ידיעות (כגון רבן גמליאל השישי וזקנו רבי יהודה הנשיא או רבי עקיבא), ותאריכים אלו ידועים בעיקר כיוון שיש בין חכמים אלו לשליטים לא יהודים (בעיקר הרומאים) או אירועים היסטוריים (חורבן בית שני, מרד בר כוכבא וכו') שלגביהם יש לנו תאריכים ידועים, אך זה טיפה בים. ממילא, נאלצים להסתפק על פי רוב בבירור הדור בו חיו. ‏DGtal‏ 15:20, 4 בנובמבר 2009 (IST)
גם אם המידע הוא לא חד משמעי, בודאי יש יותר מאשר כתוב בערכים השונים. לא נעשה כל מאמץ לתארך. אני ממליצה להשתמש ב: אטלס כרטא לתולדות ארץ ישראל, יש שם יותר תאריכים מאשר כתובים בערכים כאן. באטלס בפרק תקופת בית שני משנה והתלמוד שנכתב ע"י מיכאל אבי-יונה ושמואל ספראי נכתב שרבי יהודה הנשיא חי בין 135 - 220, בשונה ממה שכתוב בערך שלו. וגם במקרה שהשנה המדויקת לא ידועה בודאי ידועה המאה בה הם נולדו ומתו ואולי גם אם המחצית הראשונה או השניה. צריך להכניס מה שיודעים לא רק ממקורות רבניים. האנציקלופדיה מיועדת לכולם. לא משאירים דמויות כה חשובות בהסטוריה היהודית ללא תאריכים Hanay שיחה ראית את פורטל הארכאולוגיה? 17:32, 4 בנובמבר 2009 (IST)
לגבי חלק מהדמויות יש תיארוך מדויק (באיגרת רב שרירא גאון, בעיקר), אבל לרובם אין. לכן מקובל לציין את התנאים ואמוראים לפי דורות שבהם הם פעלו. ממילא אפשר להמיר זאת גם לתאריך מקורב. בברכה, ינבושד • כ"ג בחשוון ה'תש"ע.

משמעות המילה תנאעריכה

בס"ד! טעות בערך! המשמעות המדויקת של המילה "תנא"=שונה (שם עצם ולא בזמן הווה). -- הודעה זו הושארה על ידי אנונימי/ת

למילה תנא כמה משמעויות. ביניהן הפועל "תנא" - שנה, למד: "תנא מיניה ארבעין זימנין". בברכה, ינבושד • י"ז באדר ה'תש"ע.

הפועל "תנה" הוא פשוט הגרסה הארמית של הפועל העברי "שנה" במשמעות "חזר". קוראים להם "תנאים" מאותה סיבה שלמה שכתבו קראו "משנה": לפני שנכתב המשנה, הוא היה "תורה שבעל פה", שנלמדה על ידי חזרה שוב ושוב ושינון החומר בעל-פה. חייבים להסביר לפחות שקיים קשר בין "תנאים" (ארמית) ל"משנה" (עברית) - כרגע הערך מציג את המילה "תנאים" ככינוי חסר פשר, היו יכולים לקרוא להם גם "ברווזים" באותה מידה... Nyh - שיחה 11:33, 15 בינואר 2018 (IST)

מה צריך להוסיף בויקיפדית התנאיםעריכה

צריך לפרט את התנאים בתקופות שונות. התנאים מהדור הראשון השני השלישי הרביעי והחמישי! זה חייב להיכתב מכיוון שיש על הדורות והתנאים עבודות שונות של תלמידים ומבוגרים.! אנא קחו את זה לתשומת לבכם. 87.69.81.88 16:00, 4 בספטמבר 2011 (IDT)

סרגל השתלשלות ההלכהעריכה

לדעתי צריך להחליף את הכיתוב השתלשלות הדורות או משהו בסגנון. מה שבטוח השתלשלות ההלכה זה לא הגדרה נכונה. מלאכים - שיחה 19:01, 11 ביוני 2018 (IDT)

חזרה לדף "תנאים".