ויקיפדיה:בודק/בחירת בודקים - 22

דף זה הוא דף ארכיון של דיון או הצבעה שהסתיימו. את המשך הדיון יש לקיים בדף השיחה של הערך או הנושא הנידון. אין לערוך דף זה.

Skip to top
Skip to bottom

  • זוהי הצבעה על תפקיד בודק, המתקיימת עקב פרישתו של נויקלן מהתפקיד. בהצבעה אמור להיבחר בודק אחד, נוסף על הבודקים המכהנים. ההצבעה מתנהלת על-פי הכללים שנקבעו בדף הנהלים, והיא תיפתח ב-21 בנובמבר 2016 בשעה 20:00, ותינעל ב-28 בנובמבר באותה שעה.
  • המועמדים לתפקיד מתבקשים להציע עצמם לפני התאריך הנקוב. אין להצביע לפני תאריך זה.
  • דיונים הקשורים להצבעה ולמתמודדים בה, יתנהלו בדף השיחה של דף הבחירה.

נוהלי ההצבעה עריכה

 1. הגשת מועמדות. כל משתמש הכשיר להיבחר (על-פי סעיף 1 לעיל) יכול להציע את שמו בדף ההצבעה טרם פתיחתה. המועמד יוכל להסיר את מועמדותו בכל עת, עד תום ההצבעה.
 2. קיום הצבעה. הצבעה בפועל תתקיים בהינתן מועמד אחד לפחות.
 3. בעלי זכות בחירה. בהצבעה יכול להשתתף כל בעל זכות בחירה, למעט המועמדים עצמם. (מי שהיה מועמד והסיר את מועמדותו, אינו נחשב עוד מועמד לעניין זה).
 4. אופן ההצבעה. ההצבעה מתנהלת כאמור בסעיף 2, מפתיחתה ועד נעילתה. כל מצביע רשאי להצביע "בעד" אחד מן המועמדים, או "נגד כל המועמדים", ולנמק את הצבעתו בקיצור נמרץ (עד שמונים תווים, למעט שם המשתמש והתאריך, בגודל כתב סטנדרטי, ללא הדגשה וללא צבע).
 5. משך ההצבעה. ההצבעה תארך שבעה ימים.
 6. סיכום ההצבעה. בתום ההצבעה, ידורגו המועמדים שמספר התומכים בהם כפול לפחות ממספר המצביעים "נגד כל המועמדים", ושיש להם 25 תומכים או יותר, על-פי מספר התומכים. המועמדים שנבחרו הם הראשונים בדרוג זה, עד למילוי מכסת הבודקים שיש לבחור. אם כלה המניין בין שני מועמדים שמספר תומכיהם שווה, יסכימו ביניהם המועמדים שזה מספר התומכים שלהם, פה אחד, מי נבחר. בהיעדר הסכמה פה אחד (בתוך יממה מתום ההצבעה), יבחר ביניהם ביורוקרט. במקרה של מועמד יחיד יהיה עליו לעמוד בתנאי הדירוג (מספר תומכים כפול ממספר מתנגדים ו-25 תומכים או יותר).
 7. מינוי בפועל. מינוי הבודקים יהיה בתוקף, בכל מקרה, מתום ההצבעה, ותיכתב בקשה במטא לקבלת המינוי. לפי הנחיות קרן ויקימדיה, הבודקים חייבים לזהות עצמם בפני הקרן לפני שיקבלו את התפקיד. הזיהוי יתבצע לפי הנהלים הכתובים במכתב זה: שליחת תצלום של תעודה מזהה כלשהי הכתובה באותיות לטיניות (רשיון נהיגה, דרכון) באמצעות פקס, דואר אלקטרוני או דואר רגיל למשרדי קרן ויקימדיה בארצות הברית. לאחר מכן עליהם לבקש את ההרשאה בדף המתאים, בציינם שם שביצעו את הזיהוי. בודק נבחר שלא זיהה עצמו בפני הקרן ולא קיבל את המינוי הטכני בתוך 14 ימים מיום בחירתו, ייחשב כאילו התפטר, והתפקיד יעבור לבא אחריו בדירוג.
 8. הסתיימה ההצבעה ומספר הבודקים לא הגיע למספר הקבוע, יפעלו לפי סעיף 3 תחת הכותרת "מספר הבודקים".

רשימת המועמדים עריכה

ראו את הדיון המקדים בדף השיחה

בעד מתניה Support עריכה

 1. זו זכות להיות הראשון. נרו יאירשיחה • כ' בחשוון ה'תשע"ז • 20:32, 21 בנובמבר 2016 (IST)תגובה[תגובה]
 2. Guycn2 · ☎‏‏ 20:45, 21 בנובמבר 2016 (IST)תגובה[תגובה]
 3. ותודה רבה על נכונותך להתנדב. ‏Lionster‏ • שיחה 20:51, 21 בנובמבר 2016 (IST)תגובה[תגובה]
 4. ובלבד שתהיה פעיל חנה Hanayשיחהמיזם אוניברסיטת חיפה כבר שנה רביעית 20:58, 21 בנובמבר 2016 (IST)תגובה[תגובה]
 5. Liad Malone - שיחה 23:29, 21 בנובמבר 2016 (IST)תגובה[תגובה]
 6. יגאל (בקשת עזרה, IKhitron ושיחה) 23:45, 21 בנובמבר 2016 (IST)תגובה[תגובה]
 7. יורי - שיחה 00:06, 22 בנובמבר 2016 (IST)תגובה[תגובה]
 8. הויקי - שיחה 00:08, 22 בנובמבר 2016 (IST)תגובה[תגובה]
 9. הולם אף בלי להיות מתמודד יחיד. תודה על ההתנדבות. קובץ על ידשיחהוִיקִיפֶּד מְנַקֵּדהצטרפו לרשימת המומחים 00:32, 22 בנובמבר 2016 (IST)תגובה[תגובה]
 10. Ovedcשיחהאמצו ערך יתום! 11:11, 22 בנובמבר 2016 (IST)תגובה[תגובה]
 11. ברור! דריה - שיחה 11:21, 22 בנובמבר 2016 (IST)תגובה[תגובה]
 12. (שימנשמע?) מה, אין? 11:24, 22 בנובמבר 2016 (IST)תגובה[תגובה]
 13. חיזוק משמעותי לצוות הקיים. בריאן - שיחה 12:02, 22 בנובמבר 2016 (IST)תגובה[תגובה]
 14. כמו קודמיי מי-נהר - שיחה 18:37, 22 בנובמבר 2016 (IST)תגובה[תגובה]
 15. הכל כבר נאמר לעיל :) אלדדשיחה 18:43, 22 בנובמבר 2016 (IST)תגובה[תגובה]
 16. Ravit - שיחה 20:01, 22 בנובמבר 2016 (IST)תגובה[תגובה]
 17. יזהר ברקשיחה • כ"ב בחשוון ה'תשע"ז • 20:19, 22 בנובמבר 2016 (IST)תגובה[תגובה]
 18. איזה כיף שהוא חוזר • חיים 7שיחה • 11:58, 23 בנובמבר 2016 (IST)תגובה[תגובה]
 19. שיר § שיג § שיח § 01:11, 25 בנובמבר 2016 (IST)תגובה[תגובה]
 20. Tomtom‏ ‏ • שיחה 13:20, 27 בנובמבר 2016 (IST)תגובה[תגובה]
 21. אמיר מלכי-אור - שיחה 13:28, 27 בנובמבר 2016 (IST)תגובה[תגובה]
 22. אינג. יונה ב. - שיחה - הבה נכחילה 13:29, 27 בנובמבר 2016 (IST)תגובה[תגובה]
 23. דוד א. - שיחה 18:04, 27 בנובמבר 2016 (IST)תגובה[תגובה]
 24. יואב ר. - שיחה 12:44, 28 בנובמבר 2016 (IST)תגובה[תגובה]
 25. אלעדב. - שיחה 12:58, 28 בנובמבר 2016 (IST)תגובה[תגובה]
 26. וישחזור להיות ביורוקרט גם. Mr. W ~‏ T ~ בית המשפטים העליון 13:23, 28 בנובמבר 2016 (IST)תגובה[תגובה]
 27. כדי שיהיה רוב ברור. Shannen - שיחה 14:11, 28 בנובמבר 2016 (IST)תגובה[תגובה]
 28. מיכאל משיכון בבלישיחה • כ"ז בחשוון ה'תשע"ז • 14:21, 28 בנובמבר 2016 (IST)תגובה[תגובה]

נגד כל המועמדים Against all candidates עריכה

 1. אורשיחה • 18:42, 22 בנובמבר 2016 (IST)תגובה[תגובה]

תוצאות ההצבעה עריכה