עניתי על ההודעה האחרונה
בתאריך 24 ביולי 2024

גודל הדף כעת הוא 0.06 ק"ב

24 ביולי 2024
י"ח בתמוז ה'תשפ"ד
המשפט היומי:
זה לא בחירה לחיות, זו זכות להיות חי.

דף הבית בית

הודעה בדף שיחה הודעה

שלח מייל דואר

רשימת תרומות תרומות

מונה תרומות מונה

תבניות שיצרתי תבניות

תיבות שונות שונות

ארכיב המדינה ארכיב

לשמור על נימוס בבקשה

להתחיל דיון עם חיים 7

להתחיל דיון