עניתי על ההודעה האחרונה
בתאריך 14 בנובמבר 2020 (כ"ז בחשוון ה'תשפ"א)

גודל הדף כעת הוא 0.78 ק"ב

1 בדצמבר 2020 - ט"ו בכסלו ה'תשפ"א
המשפט היומי:
לתרום מעצמך, בשביל עצמך.

דף הבית בית

הודעה בדף שיחה הודעה

שלח מייל דואר

רשימת תרומות תרומות

מונה תרומות מונה

תבניות שיצרתי תבניות

תיבות שונות שונות

ארכיב המדינה ארכיב


לשמור על נימוס בבקשה

משיח בכיכרעריכה

בדף השיחה של משיח בכיכר רמזת שאני בובת קש, בפעם הברה שזה יקרה אני אתלונן עליך למפעילים, אמירה לא ראויה כלל וכלל--יאללה בלגןשיחה • כ"ו בחשוון ה'תשפ"א 08:02, 13 בנובמבר 2020 (IST)

שבוע טוב, קח כוס מים תרגע ותקרא שוב את מה שכתבתי, זה שאתה חושב שכתבתי שהינך בובת קש אמורה להדליק נורה אדומה? • חיים 7שיחה • 20:55, 14 בנובמבר 2020 (IST)