היי, אני איתמר. נולדתי בשנות ה-70. פקחתי עיניים בשנות ה-80. התחלתי ללכת בשנות ה-90. התחלתי לדבר בשנות ה-2000. לאט לאט, כמו שאומרים.

מה כל זה אומר?עריכה

המילה סמכות מופיעה בערך הומניזם רק פעם אחת, במשפט "פנימיותו של האדם מהווה את מקור הסמכות המוסרית",
וגם בערך דת רק פעם אחת, במשפט "ספר קדוש, כהנים גדולים או חכמים הם מקור הסמכות הרוחנית",
וגם בערך השיטה המדעית רק פעם אחת: "שיטת הסמכות" מופיעה בתור השיטה השניה-הכי-גרועה לגיבוש דעה.

המילה אמונה מופיעה בדת 10 פעמים, בהשיטה המדעית 4 פעמים (בהקשר של אמונה מול מדע), ובהומניזם רק פעם אחת, ודווקא במשפט "ההומניסטים מאמינים כי לכל בני האדם יש מצפון שאינו תלוי באמונה דתית".

המילה אמת מופיעה 15 פעמים בהשיטה המדעית ולא מופיעה כלל בדת או בהומניזם.

המילים אלוהים ו-האל מופיעות בהומניזם כמעט פי שלושה מאשר בדת (מוזר, הא?) ולא מופיעות כלל בהשיטה המדעית (כמובן)

המילה מוסר מופיעה 8 פעמים בהומניזם, פעמיים בדת ולא מופיעה בהשיטה המדעית.

מילים מהשורש קדושה, קודש וכו' (ומעניין שגם מוות) מופיעות 3 פעמים בדת, ולא מופיעות בהומניזם ובהשיטה המדעית.

העמוד הכי חשוב בויקיפדיהעריכה