משתמש:שילוני/רשימת יצירות

סוגות עריכה

הסוגה בויקינתונים בויקיפדיה העברית בויקיפדיה האנגלית ויקיטקסט ביבליוגרפיה מזהה   VIAF  
‏מדרש‏ (Q202344) מדרש Midrash מדרשים
‏הספרים החיצוניים היהודיים‏ (Q3620673) הספרים החיצוניים Jewish apocrypha ספרים חיצוניים וגנוזים שרי האלף השלם 000615719
‏אגדה ביהדות‏ (Q393148) אגדה Aggadah 000188823
‏ספרות חז"ל‏ (Q2117603) ספרות חז"ל Rabbinic literature ספרות חז"ל 001794166
‏ספרי המקבים‏ (Q524457) *** Books of the Maccabees *** *** *** 173837806
‏תנ"ך‏ (Q83367) תנ"ך Tanakh תנ"ך ביבליוגרפיה 000615754 ***

יצירות עריכה

היצירה בויקינתונים בויקיפדיה העברית בויקיפדיה האנגלית נושא ויקיטקסט ביבליוגרפיה מזהה   VIAF   מאגרים
‏תהילים קנ"א‏ (Q1052253) מזמור קנ"א Psalm 151 ספרים חיצוניים מזמור קנ״א 000616202 61148207994800342663
***
‏בן סירא‏ (Q155980) בן סירא Sirach תרגום השבעים בן סירא ביבליוגרפיה 000010837 293200012
תבנית:מא
‏אלפא ביתא דבן סירא‏ (Q2642339) אלפא ביתא דבן סירא Alphabet of Sirach אגדה *** 000009051 216290656
תבנית:מא
‏מדרש אלה אזכרה‏ (Q1331755) **** Midrash Eleh Ezkerah אגדה מדרש אלה אזכרה 000093188 177056337
***
‏ברייתא דמלאכת המשכן‏ (Q4858214) ברייתא דמלאכת המשכן Baraita on the Erection of the Tabernacle ברייתא ברייתא דמלאכת המשכן 000365775 183139726
תבנית:מא
‏ספר טוביה‏ (Q131737) ספר טוביה Book of Tobit תרגום השבעים ספר טוביה 000010861 292395001
תבנית:מא
‏ברייתא דישועה‏ (Q28004264) ברייתא דישועה *** ברייתא ברייתא דישועה *** *** תבנית:מא
‏‫ילקוט המכירי‏ (Q47932680) *** *** ספר אסופות *** 000616313 316597896
***
‏התוספתא‏ (Q1341410) תוספתא Tosefta ברייתא תוספתא ביבליוגרפיה 000616624 183470613
***
‏ברייתא דמסכת נדה‏ (Q12404718) ברייתא דמסכת נדה *** ברייתא *** *** 005078917 203181876
תבנית:מא
‏ספר מקבים א‏ (Q161985) מקבים א 1 Maccabees תרגום השבעים מקבים א שרי האלף השלם 000616196 ***
‏מכילתא דרבי ישמעאל‏ (Q27966918) מכילתא דרבי ישמעאל Mekhilta of Rabbi Ishmael מדרש הלכה מכילתא שרי האלף השלם 000091640 *** תבנית:מא
‏מגילת תענית‏ (Q2703716) מגילת תענית Megillat Taanit ברייתא מגילת תענית *** 000616332 176610632
***
‏ילקוט שמעוני‏ (Q1995834) ילקוט שמעוני Yalkut Shimoni ספר אסופות ילקוט שמעוני *** 001794164 174216301
***
‏מדרש יונה‏ (Q6842975) *** Midrash Jonah *** *** 001794168 *** ***
‏יוסיפון‏ (Q1561132) יוסיפון (ספר) Josippon כרוניקה ספר יוסיפון שרי האלף 000144718 177010705
תבנית:מא
‏ספר יהושע השומרוני‏ (Q4943041) *** Samaritan Chronicle כרוניקה *** *** *** *** ***
‏דברי הימים לירחמיאל‏ (Q5114061) *** Chronicles of Jerahmeel כרוניקה *** שרי האלף השלם *** *** ***
‏חכמת שלמה‏ (Q202135) חכמת שלמה Book of Wisdom ספרים חיצוניים *** 000010862 185864900
***
‏צוואת שלמה‏ (Q684055) *** Testament of Solomon ספרים חיצוניים *** 001673418 184435535
***
‏צוואת אברהם‏ (Q1858348) צוואת אברהם Testament of Abraham ספרים חיצוניים *** 000130736 180959031
***
‏ברייתא דרבי שמואל‏ (Q4858210) *** Baraita of Samuel ברייתא *** *** 000616694 186643402
תבנית:מא
‏אותיות דרבי עקיבא‏ (Q2839539) אותיות דרבי עקיבא Alphabet of Rabbi Akiva אגדה אלפא ביתא דרבי עקיבא 000164481 183575933
***
‏ספר נחמיה‏ (Q131640) ספר נחמיה Book of Nehemiah תנ"ך ספר נחמיה *** 000616263 293984971
***

יצירות עם מחבר עריכה

היצירה בויקינתונים בויקיפדיה העברית בויקיפדיה האנגלית נושא ויקיטקסט ביבליוגרפיה מזהה   VIAF   מאגרים המחבר בויקינתונים
‏פירוש הרמב"ן על התורה‏ (Q55713032) *** *** פרשנות המקרא רמב"ן על המקרא *** 001442859
 004044176
308266537
181452223
*** ‏רמב"ן‏ (Q355455)
‏פירוש רש"י לתורה‏ (Q12410588) פירוש רש"י לתורה *** פרשנות המקרא רש"י על התורה שרי האלף השלם 000303768 179430671
*** ‏רש"י‏ (Q26456)