1 במרץ 2022.
תם. לא נשלם.ערכים שכתבתי:

ערכים שתרמתי להם: