המשתמש פורום CFO נוצר כחלק מפרויקט של פורום CFO להעשרת הערכים הכלכליים בויקיפדיה העברית, כשירות לקהילה בישראל ובהתאם להחלטת וועדת ההיגוי של הפורום.

הכוונה היא לעדכן וליצור ערכים בסיסים מעולם הכלכלה על בסיס הרקע העשיר של סמנכ"לי הכספים של החברות המובילות במשק הישראלי.

ערכים שנוספו על ידי CFO forumעריכה

ערכים שנערכו על ידי CFO forumעריכה

 • השקעה - פסקת "אסטרטגיית השקעת עודפי מזומנים" נכתבה בסיוע של אלי יונס, מנכ"ל מזרחי-טפחות
 • אופציה - נערך בסיוע של תומר נחום CFO נובה מכשירי מדידה
 • חיתום - נערך בסיוע של דרור טנא CFO קבוצת אי. בי. אי. ותומר חוכמה
 • חשבונית - נערך בסיוע של יוספה צור חשבת Intel Israel ומורן קלמן - מהנדס תעשיה וניהול
 • שוק ההון - נערך בסיוע של דן דנאי CFO אלי לילי ישראל
 • שטר חוב - נערך בסיוע של אלי יונס, מנכ"ל מזרחי-טפחות
 • מסחר אלקטרוני - נערך בסיוע של יוספה צור חשבת Intel Israel ומורן קלמן - מהנדס תעשיה וניהול
 • מניה - נערך בסיוע של אלי יונס, מנכ"ל מזרחי-טפחות
 • ניכוי מס במקור - נערך בסיוע של דרור טנא CFO קבוצת אי. בי. אי.
 • הכנסה בעין - נערך בסיוע של דרור טנא CFO קבוצת אי. בי. אי.
 • נייר ערך המיר - נערך בסיוע של דרור טנא CFO קבוצת אי. בי. אי. וארז מור
 • חשבון נוסטרו - נערך בסיוע של דרור טנא CFO קבוצת אי. בי. אי.
 • אמות מידה פיננסיות - נערך בסיוע של אלי יונס, מנכ"ל מזרחי-טפחות
 • בנק - נערך בסיוע של אלי יונס, מנכ"ל מזרחי-טפחות
 • אסטרטגיית אוקיינוס כחול - נערך בסיוע של זאב בוטויניק HP ISRAEL CFO, ענבל אורנשטיין ועידית רייס
 • ביקורת (חשבונאות) - נערך בסיוע של יוספה צור חשבת Intel Israel ואלכס פרסמן, סטודנט לחשבונאות
 • גוש האירו - נערך בסיוע של זאב בוטויניק HP ISRAEL CFO, ענבל אורנשטיין ומתן ביליג
 • דוח רווח והפסד - נערך בסיוע של דרור מורן CFO אלון החזקות ברבוע כחול ישראל
 • גידור - נערך בסיוע של זאב בוטויניק HP ISRAEL CFO, ענבל אורנשטיין ומתן ביליג
 • דוח על תזרימי המזומנים - נערך בסיוע של יוספה צור חשבת Intel Israel, הילה קדוש, סטודנטית לחשבונאות ואיתי עטר, סטודנט לחשבונאות
ובסיוע של זאב בוטויניק HP ISRAEL CFO וענת וינטר-קליין
 • הלימות ההון - נערך בסיוע של זאב בוטויניק HP ISRAEL CFO, ענבל אורנשטיין ואסף דוברין
 • חוות דעת (חשבונאות) - נערך בסיוע של זאב בוטויניק HP ISRAEL CFO, ענבל אורנשטיין
 • חוזה עתידי - נערך בסיוע של זאב בוטויניק HP ISRAEL CFO ומתן ביליג
 • חוק לעידוד השקעות הון - נערך בסיוע של יוספה צור חשבת Intel Israel ואיתי מויאל, רו"ח
 • יתרון להיקף - נערך בסיוע של דרור מורן CFO אלון החזקות ברבוע כחול ישראל
 • מכפיל הון - נערך בסיוע של זאב בוטויניק HP ISRAEL CFO, ענבל אורנשטיין ועידית רייס
 • מכפיל רווח - נערך בסיוע של זאב בוטויניק HP ISRAEL CFO, ענבל אורנשטיין ועידית רייס
 • קמעונאות - נערך בסיוע של דרור מורן CFO אלון החזקות ברבוע כחול ישראל
 • קרן הון סיכון - נערך בסיוע של זאב בוטויניק HP ISRAEL CFO ואתי עמור מ- Indigo Israel
 • תקן דיווח כספי בינלאומי - נערך בסיוע של זאב בוטויניק HP ISRAEL CFO ואסף דוברין
 • ארביטראז' - נערך בסיוע של דרור מורן CFO אלון החזקות ברבוע כחול ישראל
 • היפר-אינפלציה - נערך בסיוע של זאב בוטויניק HP ISRAEL CFO, ענבל אורנשטיין ומתן ביליג
 • קרן השקעות פרטיות - נערך בסיוע של דרור מורן CFO אלון החזקות ברבוע כחול ישראל
 • אג"ח להמרה - נערך בסיוע של זאב בוטויניק HP ISRAEL CFO, ענבל אורנשטיין ואפרת נוסרי
 • דוח על השינויים בהון העצמי - נערך בסיוע של זאב בוטויניק HP ISRAEL CFO ואורה מואד מ- Indigo Israel
 • דוחות כספיים - נערך בסיוע של זאב בוטויניק HP ISRAEL CFO ואסף דוברין
 • דיבידנד - נערך בסיוע של דרור מורן CFO אלון החזקות ברבוע כחול ישראל
 • הפרשה (חשבונאות) - נערך בסיוע של זאב בוטויניק HP ISRAEL CFO וענבל אורנשטיין
 • התחייבויות לזמן ארוך - נערך בסיוע של דרור מורן CFO אלון החזקות ברבוע כחול ישראל
 • יתרת רווח - נערך בסיוע של זאב בוטויניק HP ISRAEL CFO ואורה מואד מ- Indigo Israel
 • כשל ממשלה - נערך בסיוע של דרור מורן CFO אלון החזקות ברבוע כחול ישראל
 • מידע פנים - נערך בסיוע של זאב בוטויניק HP ISRAEL CFO וענת וינטר-קליין
 • רבעון (שנת כספים) - נערך בסיוע של זאב בוטויניק HP ISRAEL CFO וענבל אורנשטיין
 • ריבית ליבור - נערך בסיוע של זאב בוטויניק HP ISRAEL CFO ומתן ביליג
 • שווי כוח הקנייה - נערך בסיוע של דרור מורן CFO אלון החזקות ברבוע כחול ישראל
 • שרשרת הערך - נערך בסיוע של זאב בוטויניק HP ISRAEL CFO ועידית רייס
 • שעבוד (בטוחה) - נערך בסיוע של דרור טנא CFO קבוצת אי. בי. אי.
 • החזר השקעה - נערך בסיוע של חיים פרננדס CFO קופת חולים לאומית
 • מחיר השוק - נערך בסיוע של קובי אלטמן, חשב חברת טבע ועמי גולדנשטיין Global Transfer Pricing Manager
 • התחייבויות שוטפות - נערך בסיוע של בנק הפועלים
 • רווח - נערך בסיוע של בנק הפועלים
 • רווח גולמי - נערך בסיוע של בנק הפועלים