סגל

דף פירושונים

האם התכוונתם ל...

שם המשפחה סג"ל פירושו: 'סגן לכהונה' או 'סגן לוויה'.

אישים:

אישים ששם משפחתם סג"ל:

ראו גם