קטגוריה:אנליזה וקטורית

אנליזה וקטורית היא התחום במתמטיקה העוסק באנליזה מתמטית של וקטורים, ובחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פונקציות רבות משתנים המוגדרות מעל מרחב וקטורי, בדרך כלל אוקלידי תלת-ממדי.