בין כסה לעשור עריכה

בהכרה על תגובך לייצור קטגוריא בשם "כהנים מחברי ספרות תורנית" -שנראה כשם טוב לכלול את תוכנו. אמנם, לזמן העכשווי אשמור ייעוצך למנוע יישומה--פרץ הכהןשיחההידעת, אסור לאכול בשר בקר מבהמה טרם הרמת מתנותיה?• ז' בתשרי ה'תשע"א • 19:28, 14 בספטמבר 2010 (IST)תגובה

אם תפנה עריכה

אם תפנה ותוכל לעיין בערך משתמש:פרץ הכהן/הכהן כאיש מורה ולשפוטו על מנת לשכללו למען ייקומו לערך יציב (ולו יקרא שמך עליו, אך יקום לתועלת קידוש הכהנים בעם). --פרץ הכהןשיחההידעת, אסור לאכול בשר בקר מבהמה טרם הרמת מתנותיה?• ז' בתשרי ה'תשע"א • 19:31, 14 בספטמבר 2010 (IST)תגובה

סליחה שלא עניתי - אני בקושי נמצא בויקיפדיה. בכל אופן ראיתי שעזר כבר התייחס לערך הנ"ל, ואין לי מה להוסיף. בנילה - שיחה 11:32, 20 בספטמבר 2010 (IST)תגובה

קביעת מדיניות אחידה לערכי ההלכה עריכה

ראה טיוטה כאן ונא הבע את דעתך ו/או נכונותך להשתתף. עזר - שיחה 19:42, 5 באוקטובר 2010 (IST)תגובה

לגבי מה שדיברנו בבוקר על לוח הזמנים שלי עריכה

בתוקף החל מיום ראשון הבעל"ט, ואשמח אם תעיר לי על חריגותי. עזר - שיחה 19:00, 7 באוקטובר 2010 (IST)תגובה

אזהרה עריכה

הרגת אותי. דרכיה דרכי נועםשיחה • כ"ט בתשרי ה'תשע"א • למנינם: 19:05, 7 באוקטובר 2010 (IST)תגובה

לא הכרת? זו בדיחה ישנה. כנראה אתה באמת לומד יבמות ברצינות, ולא מתעסק עם השטויות מסביב... בנילה - שיחה 19:18, 7 באוקטובר 2010 (IST)תגובה
מה אגב הידע שלך במסכת? מותר לשאול אותך שאלות? דרכיה דרכי נועםשיחה • כ"ט בתשרי ה'תשע"א • למנינם: 19:22, 7 באוקטובר 2010 (IST)תגובה
למדתי חלקים ממנה בשיעור ג (עם עיונים בקובץ הערות ור' נחום), אך זה היה מזמן. שוב למדתי בשיעור ט', בלי עיונים כנ"ל, אך בפעם הזאת למדתי את כל המסכת - ודווקא די נהניתי (זו היתה המסכת הראשונה שלמדתי אחרי החתונה). אמנם גם זה היה לפני מספר שנים בלתי מבוטל... לגבי שאלות - אפשר לשאול, לא מובטחות תשובות... בנילה - שיחה 19:29, 7 באוקטובר 2010 (IST)תגובה
תוס' בדף ל' כותב שלמ"ד נישואין מפילין, שצרת ע אסורה גם אם הע כבר אינה ע' יותר, למשל אחות אשה שאשתו מתה, נמצא אפיזודה מעניינת, הע' עצמה מותרת, ואילו הצרה שאסורה רק מחמת היותה צרת ע' - אסורה. יש לך הסבר על כך? (אל תבהל, זה קושיא קשה במיוחד). בעקבות הודעתך בדף השיחה שלי, אז בכל מקום שהיה כתוב ע - ר - וו - ה, שמתי ע'. מקווה שזה יעזור. דרכיה דרכי נועםשיחה • כ"ט בתשרי ה'תשע"א • למנינם:
אתה טועה. חל עליה איסור נוסף של אשת אח שלא במקום מצווה. ברי"א. 20:00, 7 באוקטובר 2010 (IST)
על מי על הף? מה פתאום? היא כבר לא ף בשעת נפילה. דרכיה דרכי נועםשיחה • כ"ט בתשרי ה'תשע"א • למנינם: 20:36, 7 באוקטובר 2010 (IST)תגובה
אל תשכח שהע' וצרתה היו נשואות לאחיו. זה יוצר איסור של אש"א שלב"מ. אם נישואין מפילין נקבעת זיקת הייבום כבר בנישואין, ומכיון שהע' אינה יכולה להתייבם גם צרתה אינה יכולה, ונשארת באיסור אש"א שלב"מ. גם הע' עצמה תהיה אסורה אח"כ מדין אש"א, אף שהותרה מדין אחות אשה. 20:39, 7 באוקטובר 2010 (IST)
דד"נ, תוס' בדף ל,א ד"ה ונאסרה אינו כותב שלמ"ד נישואין מפילין, שצרת ע' אסורה גם אם הע' כבר אינה ע' יותר. להיפך - הוא מניח זאת בקושיה, אך מתרץ שלא על זה נאמר נישואין מפילים. בנילה - שיחה 20:48, 7 באוקטובר 2010 (IST)תגובה
לברי"א: בתוס' כאן כתוב כך: ”י"ל דלא מהני למימר נישואין מפילין אלא לענין שאם היתה צרת ע' שעה אחת שוב אין לה היתר אע"פ שבשעת נפילה כבר אינה צרת ע' אבל כאן משום נישואין מפילין לא נחשבנה כאילו נפלה בחיי אשתו ויצאה ממנו באותה שעה משום אחות אשה:” משמע שהע' עצמה אינה מותרת. לבנילה: הציטוט שהבאתי מוכיח כי דבריך שגויים, תוס' כן כותב את זה. דרכיה דרכי נועםשיחה • כ"ט בתשרי ה'תשע"א • למנינם: 20:59, 7 באוקטובר 2010 (IST)תגובה
תוס' אומר שצרת ע' אסורה אפי' אם הע' מתה עוד בחיי האח, משום נישואין מפילין. בנוסף אומר תוס', שאם היה מצב שהיא לא הייתה צרת ע' בנישואין השניים אלא רק בראשונים, אין אומרים בזה נישואין מפילין והיא תהיה מותרת לו. 21:38, 7 באוקטובר 2010 (IST)
דד"נ, אדרבה, מהקטע שהבאת רואים שתוס' דוחה הו"א זו (אליו התכוונתי מלכתחילה). את ההו"א הזו יש להבין כפי שהסביר ברי"א - לדעת תוס' (כאמור, בהו"א) ההיתר של אחות אשה לאחר מות אשתו לא נאמר בשני אחים שנשאו שתי אחיות, כי נישואים מפילים ואחות האשה נאסרה עולמית משעת נישואים.בנילה - שיחה 21:45, 7 באוקטובר 2010 (IST)תגובה

אם כבר הגענו לזה - מה שכתוב בערך יבום וחליצה תחת הכותרת "נישואין מפילים או מיתה מפלת" כאילו יש מחלוקת תלמודית בשאלה זו- אינו נראה לי נכון, כי אין תנא או אמורא שאומר שלדעתו נישואין מפילים. רבי ירמיה בדף י"ג סובר שיש משנה שסוברת כן (לא שהוא עצמו סובר כן!) ורבא חולק עליו, והדברים מובאים גם בדף ל'. בדף ק"ט אביי מסביר שרבי אלעזר הסתפק האם מיתה מפלת או נישואין מפילים, ואמוראים אחרים ובפרט רבא חולקים ומסבירים אחרת את רבי אלעזר. בדף פ"ד הדברים מובאים כהו"א בלבד, וראה תוס' שם. נמצא שנישואין מפילים אינה דעה תלמודית אלא סברא המובאת בתלמוד כאפשרות להסביר מקורות מסוימים, ותו לא. בנילה - שיחה 22:02, 7 באוקטובר 2010 (IST)תגובה

ברי"א, עדיין לא הבנתי אותך, במשך מחצית השעה האחרונה אני עמל להבין את דבריך שיתאימו ללשון התוספות. אפשר לשוחח עימך במסנג'ר??
בנילה: בקשר לדבריך הראשונים למה אתה אומר שתוס' דוחה? הרי ”י"ל דלא מהני למימר נישואין מפילין אלא לענין שאם היתה צרת ע' שעה אחת שוב אין לה היתר אע"פ שבשעת נפילה כבר אינה צרת ע'”? וכנ" - איני מבין את דבריך, אפשר להתדיין עימך במסנגר'?
בקשר לדבריך האחרונים של הערך יבום וחליצה: ומה עם ארבעת האמוראים בדף ל' ע"ב? דרכיה דרכי נועםשיחה • כ"ט בתשרי ה'תשע"א • למנינם: 22:32, 7 באוקטובר 2010 (IST)תגובה
א. אני לא מכיר את התוכנה הזאת. נצטרך לדבר בטלפון. אם אתה רוצה שלח לי מייל דרך ויקיפדיה עם מס' הטלפון שלך ובימים הקרובים, כשאוכל, אחזור אליך. ב. לא יודע לאיזה אמוראים אתה מתכוון. בנילה - שיחה 23:37, 7 באוקטובר 2010 (IST)תגובה
א. יש לך גימיי'ל? ב. רב אשי, רב נחמן, רב ירמיה ורבא. שנים מהם סוברים שנישואין מפילין, ושנים מהם סבורים שהמיתה מפלת. דרכיה דרכי נועםשיחה • כ"ט בתשרי ה'תשע"א • למנינם: 23:41, 7 באוקטובר 2010 (IST)תגובה
א. אם ג'ימייל זה דוא"ל שנגמר בgmail - התשובה היא לא. ב. רב אשי ורבא סוברים שמיתה מפלת - מצויין, אין ויכוח שיש דעה כזאת! רב ירמיה (ורב נחמן שסובר כמותו לפי הגמ') אינם אומרים שהם עצמם סוברים שנישואים מפילים, אלא שיש מחלוקת משניות בעניין, ויש משנה מסוימת שיש להסבירה לפי הסברא שנישואים מפילים. נמצא שזו רק סברא ולא דעה. לילה טוב! בנילה - שיחה 23:49, 7 באוקטובר 2010 (IST)תגובה
למה שלא תפתח חשבון דוא"ל כזה? חבל. דרכיה דרכי נועםשיחה • כ"ט בתשרי ה'תשע"א • למנינם: 23:54, 7 באוקטובר 2010 (IST)תגובה
למה כן? יש לי דוא"ל במסגרת אחרת. בנילה - שיחה 23:58, 7 באוקטובר 2010 (IST)תגובה
האפשרויות שיש בגימייל, הם עצומות: צ'אט - אפשר לשוחח במהירות דרך האימייל, ללא "שלח", פשוט כל מה שאני כותב אתה רואה באותה שניה. טלפון - טלפון בתוך האיימייל ללא תשלום וללא חשיפת מספרינו, ועוד. דרכיה דרכי נועםשיחה • ל' בתשרי ה'תשע"א • למנינם: 00:02, 8 באוקטובר 2010 (IST)תגובה

נא לבא לעזרתי עריכה

נא לבא לעזרתי בדיון חשוב מאד בעניין הכהונה --פרץ הכהןשיחההידעת, אסור לאכול בשר בקר מבהמה טרם הרמת מתנותיה?• ו' בחשוון ה'תשע"א • 19:25, 13 באוקטובר 2010 (IST)תגובה

סליחה שלא עניתי. אני לא פעיל בויקיפדיה (באופן קבוע או זמני - ימים יגידו). בנילה - שיחה 21:24, 20 באוקטובר 2010 (IST)תגובה
מה פירוש אתה לא פעיל? החלטה כזאת צריך לקבל אחרי דיון במזנון. ברור שאת אישורי לא קיבלת. ברכות אריאל פ. (slav4)דף שיחה 22:27, 20 באוקטובר 2010 (IST)תגובה
חן חן למר. בנילה - שיחה 00:16, 29 באוקטובר 2010 (IST)תגובה

הקובץ בדוא"ל עריכה

נסיתי פעמיים להוריד את הקובץ אך ללא הצלחה:


חלה שגיאה בניסיון ההורדה

אנו מתנצלים, אך לא ניתן להוריד את הקובץ/קבצים המבוקשים משרתי ג'מבו מייל. ייתכן והדבר נובע מכך שהקבצים לא נמצאים יותר על-גבי שרתי ג'מבו מייל.


נא לייעץ או לפשר עם עוד דרך לראות תשורת הכהןפרץ הכהןשיחההידעת, אסור לאכול בשר בקר מבהמה טרם הרמת מתנותיה?• כ"ד בחשוון ה'תשע"א • 18:55, 31 באוקטובר 2010 (IST)תגובה

אנסה בדרך אחרת. בנילה - שיחה 21:50, 31 באוקטובר 2010 (IST)תגובה
בדוק שוב.בנילה - שיחה 21:25, 3 בנובמבר 2010 (IST)תגובה

הכותל המערבי עריכה

נא ראה במדרש איכה א, לא, את השתלשלות הדברים בחורבן חומות הר הבית, כאשר פנגר הדוכס הערבי לא מצליח להחריב את הכותל המערבי דנגזר עליה מן שמיא שלא יחרב לעולם, שם מדובר בחומות (טכסייא בלע"ז אאל"ט)כך שאין אפשרות לפרשן את הסיפור על כותלי בית המקדש, כאשר תבין זאת נא שים לב שהעץ יוסף מפנה לשם בשמות רבה כסמך לדברי המדרש שמעולם לא זזה שכינה מכותל המערבי, לאחר מכן שקול בחיוב להסכים עם דברי, ובהתאם לחזק את עמדתי בדיון בדף השיחה של הכותל המערבי. רוב נחת. טיפוסי - שיחה 13:37, 10 בנובמבר 2010 (IST)תגובה

א. אצלי זה בפיסקה לב (ולא בפסקה לא). ב. אני לא ראיתי כתוב במדרש שפנגר לא הצליח להחריב, ומשמע שלא רצה מהנימוק שנתן לקיסר. ג. את המדרש אי אפשר לפרש על הכותל המערבי שלנו, שהוא כותל הר הבית, מהסיבה שכתבה תמרה, שכן כותלי הר הבית לא חרבו ואילו במדרש כתוב שרק הכותל המערבי לא חרב. ד. אינני מכיר את המילה טכסייא, האם הכוונה לחומות או לקירות, אבל בכל אופן קירות בית המקדש היו רחבים מאד, ולכן אפשר בהחלט לקרוא להם חומות. בנילה - שיחה 13:48, 10 בנובמבר 2010 (IST)תגובה
א.כנראה גם אצלי, וט.ל.ח. ב. ג. ו-ד. אמלא בס"ד בהמשך, בתודה. טיפוסי - שיחה 13:52, 10 בנובמבר 2010 (IST)תגובה

סבינו, סבנו עריכה

יש תשובה לשאלתך בייעוץ לשוני. ––אמיר א׳ אהרוני - שיחה 21:08, 23 בנובמבר 2010 (IST)תגובה

תודה רבה. האמת ששמתי לב ל"דיוק" שלך ממילון אבן שושן, אך לא היה ברור לי מנין לאבן שושן שכך היא הצורה הנכונה. בנילה - שיחה 21:27, 23 בנובמבר 2010 (IST)תגובה

ברוך השב עריכה

ברכות אריאל פ. (slav4)דף שיחה 20:34, 3 באפריל 2011 (IDT)תגובה

תודה רבה. נראה עד מתי... בנילה - שיחה 20:38, 3 באפריל 2011 (IDT)תגובה

אזכור שמות נספים באסונות/נופלים בקרב עריכה

שלום,
בעקבות התנגדות ויקיפדים לקביעת סף שרירותי הוסף להצבעה לאחר תחילתה "סעיף 1 א - לפי שיקול דעת, המגובה ברוב בדף השיחה". סעיף זה אינו מתנה בסף שרירותי. לתשומת ליבך. אנונימי17 - שיחה 21:37, 9 באפריל 2011 (IDT)תגובה

תודה שהפנית את תשומת לבי. הצבעתי בעד הסעיף החדש. בנילה - שיחה 12:48, 10 באפריל 2011 (IDT)תגובה

חוסייני נפל או נהרג? עריכה

מסתבר שהוא "נהרג" בדף הערך שלו אולם בדף ערך אחר נכתב כי "נפל". מכיוון שנדמה לי שהשתתפת בעבר בדיון שנוהל בדף השיחה של עבד אל-קאדר אל-חוסייני ובדף שיחת תבנית:חייל חשבתי שתתעניין בהחלטה לפתוח את הדיון מחדש בדף שיחה:שייח' ג'ראח. בברכה. ALC - שיחה 01:12, 27 באפריל 2011 (IDT)תגובה

דניאל משה לוי יוסף רוטשטיין, מקרא וארכיאולוגיה עריכה

שלום בנילה. תודה על הוספת העמודים! יש עוד ערכים שדניאל משה לוי הוסיף בהן את ספרו לקראיה נוספת. ראה מיוחד:תרומות/דניאל_משה_לוי. אולי תדע להמציא לי את מספר העמודים להם הם מתייחסים? תודה ושבת שלום. שלומי וייס - שיחה 18:48, 10 ביוני 2011 (IDT)תגובה

אין לי כוח לעבור על הכל. אם אתה צריך משהו ספציפי - ציין כאן. אציין רק שבחלק מהמקרים ההפניה לספר מיותרת כי כל מה שמופיע בספר מופיע גם במאמר באתר דעת (למשל בעניין כתובת תל דן). בנילה - שיחה 23:43, 11 ביוני 2011 (IDT)תגובה
לא ידעתי שיש מאמרים שלו באתר דעת. תודה על המידע. נראה מה נעשה עם זה. שלומי וייס - שיחה 00:07, 12 ביוני 2011 (IDT)תגובה

קוהוט עריכה

אני לא אתקן אותך, אבל אני מזמין אותך לאתגר: הבא לי הצעה אחת של קוהוט שהתקבלה במחקר. אני חושש שהאמת המרה היא, שלבחורצ'יק היו כמויות אדירות של אנרגיה ושל רצון טוב, אבל פשוט אפס יכולת בלשנית... בולס שקמים - שיחה 22:11, 29 ביוני 2011 (IDT)תגובה

שיניתי לא מתוך ידיעה, אלא כי הניסוח הביקורתי היה נראה לי מוגזם. אם ידוע לך ששום הצעה שלו לא התקבלה (אף שקשה לי להאמין) אתה רשאי מצדי להחזיר את מה שכתבת. אגב, לדעתך אין שום ערך רק לחידושים האישיים שלו, או גם לאלה של החוקרים האחרים שנטלו חלק במהדורת ערוך השלם שלו (כמו, למשל, עמנואל לעף)? בנילה - שיחה 22:16, 29 ביוני 2011 (IDT)תגובה
אני מסכים שזה מאוד מפתיע, בעיקר לאור המראה החיצוני המרשים של המהדורה. אני עדיין מחפש מי שיביא לי הצעה אחת שלו שהתקבלה במחקר. לגבי הערך, לא אכפת לי שיישאר הניסוח המעודן שלך, אני מפרגן לו.
לא ידוע לי שחוקרים אחרים נטלו חלק בערוך השלם. אני מניח שאתה מכוון לכרך "תוספות ערוך השלם" שיצא לאחר מותו, שבו השתתפו מספר חוקרים בעריכת קראוס. שם הובאו עדכונים והשלמות מתוך הספרות שהתפרסמה לאחר צאת המהדורה (כמו צמחי היהודים של לעף, פירוש הגאונים לסדר טהרות של אפשטיין ועוד), וזה אכן כרך חשוב ביותר. בולס שקמים - שיחה 22:49, 29 ביוני 2011 (IDT)תגובה

מזל טוב! עריכה

מ ז ל   ט ו ב ! בנילה. עוד הרבה שנות עבודה מהנות כאן בויקיפדיה! זר       ממני אלך. --כיכר השבת - שיחה 00:00, 5 ביולי 2011 (IDT)תגובה

תודה רבה! ולגבי הברכה - כבר אינני עובד בויקיפדיה (במיוחד מאז שהפסיקו לשלם משכורת בזמן...). אני רק מציץ מדי פעם, וכך גם יהיה כנראה בעתיד. בנילה - שיחה 00:20, 5 ביולי 2011 (IDT)תגובה
חחח... בכל אופן המון מזל טוב! --כיכר השבת - שיחה 00:53, 5 ביולי 2011 (IDT)תגובה
  שכרנו מן השמיים. ברכות אריאל פ. (slav4)דף שיחה 15:57, 5 ביולי 2011 (IDT)תגובה

מ ז ל   ט ו ב ! גם ממני, --Yoavd - שיחה 17:47, 5 ביולי 2011 (IDT)תגובה

מ ז ל   ט ו ב ! עד 120 ‏dMy‏ • שיחה • 20:46‏, 05/07/2011 • ד' בתמוז ה'תשע"א
עד 120 לפחות! ‏עמיחישיחה 19:58, 6 ביולי 2011 (IDT)תגובה
תודה לכולכם, תבורכו מפי עליון! בנילה - שיחה 23:59, 6 ביולי 2011 (IDT)תגובה
אינני יודע כיצד קרה שפספסתי (אני משתדל לעקוב אחרי ימי הולדת ויקיפדיים) אבל מוטב מאוחר אז מאחל המון מ ז ל   ט ו ב ! ALC • ו' בתמוז ה'תשע"א • 03:20, 8 ביולי 2011 (IDT)תגובה
מזל"ט גם ממני שפם אדום - שיחה00:39, 28 באוגוסט 2011 (IDT)תגובה

שביעי של פסח עריכה

בעקבות הערתו הנכונה של משתמש:מי-נהר בשיחה:רומפלנאכט, באתי לבקש שתכתוב את הערך החסר שביעי של פסח, (כרגע קיימת רק הפניה לערך פסח). שפם אדום - שיחה00:39, 28 באוגוסט 2011 (IDT)תגובה

לאור מיעוט פעילתי בוויקיפדיה בתקופה האחרונה (אני עסוק יותר וגם החיידק עזב אותי) כנראה שאני לא הכתובת לבקשות מסוג זה (ותודה על הברכה למעלה) בנילה - שיחה 22:19, 29 באוגוסט 2011 (IDT)תגובה
טוב, אחפש מישהו אחר. שא ברכה שפם אדום - שיחה22:49, 29 באוגוסט 2011 (IDT)תגובה

נעים לראותך שוב עריכה

ברוך חזרתך בנילה!--פרץ הכהןשיחהבשר גלאטט• ט' בשבט ה'תשע"ב • 20:41, 1 בפברואר 2012 (IST)תגובה

לא חזרתי. רק הצצתי. --בנילה - שיחה 21:29, 1 בפברואר 2012 (IST)תגובה
אם אתה כבר מציץ--פרץ הכהןשיחהבשר גלאטט• כ"ב בסיוון ה'תשע"ו • 18:40, 27 ביוני 2016 (IDT)תגובה