תיבות משתמש/ת
Noia 64 apps karm.svg

משתמש זה נמצא בוויקיפדיה במשך
12 שנים, 8 חודשים ו־15 ימים.

Maimonides-2.jpg משתמש זה הינו יהודי המאמין בי"ג עיקרי האמונה לרמב"ם, ללא כחל וסרק.
Moses Isserles.jpg משתמש זה הוא יהודי שומר תורה ומצוות, ומקפיד על ההלכה, קלה כחמורה.
Kac 1924-10-19 Pinsk jews reading mishnah.jpg משתמש זה אוהב ללמוד תורה

מי שהולך בדרכי התורה - מגלה עד מהרה כי אכן, דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום.

התענוג והרוגע שבעשיית המצוות, תחושת ילד הנותן ידו בידו של אביו ולא נפרד ממנו לרגע, ביודעו כי הוא מגין עליו. התענוג הרוחני שבלימוד התורה‎‎‎‎, שהוא התענוג העילאי ביותר שיכול האדם להרגיש בעולם הזה, כדברי הרמב"ם בספר המצוות המצווה השלישית.

דרכיה של התורה הם דרכי נועם, ונתיבותיה שלום. התורה מפלסת לאדם את דרכו הנעימה והישרה בעולם, מעניקה לו אושר ושמחה, סיפוק ורוגע.

קטגוריה:ויקיפדיה: הצבעות מחיקה ושחזור:

ערכיםעריכה

ערכים שיצרתי: תורה: דרכיה דרכי נועםשיעור כלליחלותקידושין שאין מסורין לביאהמתעסקמאמר (ייבום)נאסרה (הלכה)צרת ערווהאשת אח שיש לה בניםנפילה לייבוםמלאכת דשמלאכת מעמרמלאכת שוחטמקלקל (שבת)מלאכת מחתךמלאכת קורעמלאכת כותבמלאכת בוררמלאכות בונה וסותרמלאכת ממחקרחיצה בשבתרבנים: • רבי העשיל מקראקא • רבי שמואל שמלקא מניקלשבורג • רבי פנחס הירשפרונג • רבי נחום פרצוביץ • רבי משולם פייש לאווי • רבי משה אריה פריינד • רבי יחזקאל ראטה • רבי יצחק אייזיק רוזנבוים • רבי מנחם נחום טברסקי (הראשון) • רבי אהרן מטשרנוביל • רבי ירוחם פישל יהושע ברנשטייןחצרות:חסידות רחמסטריווקאחסידות דאראגתבנית:חצרות טשרנובילחסידות טריסקבריסק:ישיבת בריסקחידושי רבינו חיים הלויחידושי הגר"ח (סטנסיל)ברכת שמואלחידושי רבי נחום • רבי משולם דוד הלוי סולובייצ'יקקובץ שיעוריםערכים נוספים ישיבת טשיביןישיבת אוהל תורהבית אהרן • ערכים שהרחבתי: יהרג ואל יעבורמסכת אהלות • רבי דוד טוורסקיחסידות טשרנובילזיקה (ייבום) • רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק (מירושלים) • רבי ברוך בר לייבוביץ • רבי אלחנן וסרמן

.... ...

ערכים שיש להבהיר את מעמדםעריכה