משתמש זה הוא כהן שמצפה לעבוד בבית המקדש השלישי


פרץ הכהן מעוטף בטלית, טנרסוויל (אפסטייט ניו יורק), חודש סיון, תש"פ
במסיבת הבת מצוה של בתו, חודש טבת, ה'תשע"ז
פרץ הכהן (עם בתו)

ערכים שייצרתי;

כהונהעריכה

מצוות קידוש זרעו של אהרן | זרוע לחיים וקיבה | כהן מוחזק | משמרת חזיר | בית דין של כהנים | בת כהן | שדה אחוזה | חרם (מתנות כהונה) | מכירי כהונה | הכהנים בני צדוק | קנסו של עזרא | האיסור לכהן להורות כשהוא שיכור | תקיעת הכהנים בחצוצרות | משמרת ידעיה | הוריית כהן בנגע הצרעת | משמרת שערים | משמרת הקוץ | מצוות בית דין שיהיו בו כהנים ולויים | אשת כהן | משמרת ישוע | האיסור לכהן להטמא למת | משמרת יקים | שלוש עשרה ערי הכהנים | משמרת מעזיהו | כהן משוח מלחמה

אישיםעריכה

פרץ הכהן | שלמה הכהן (מקובל) | נוריאל | עזריהו בן צדוק | אליעזר מבלגנצי | חיים הכהן (מקובל) | יעקב הכהן מנהר פקוד | מרדכי הכהן (מקובל) | רב כהן צדק בן איבומאי גאון | רב חנינאי כהנא בן הונא גאון | אמריהו כהן הראש | הרב משה בן ששת | הרב יוסף צאייח | אהרן הכהן פרחיה | רבינו אשר הכהן | מנחם הכהן ריזיקוב | רבי שמעון בר אבא | רבי יהודה בן פזי | רבי פנחס בר חמא | רבי שמעון בן יהוצדק | רבי שמעון בן יוסי | מצליח הכהן גאון | דוד בן זכאי | חנמאל בן שלום | משה הכהן ממגנצא | כמהם בן ברזילי | אברהם הכהן בן יוסף | שלמה הכהן גאון (השני) | שפטיה בן אמיתי | יהויקים בן יהושע | הרב בנציון כהן

הלכהעריכה

מיעוט אחר מיעוט | דבר שאינו מתפרש במקומו ומתפרש במקום אחר | דבר שנאמר בזה ואינו עניין לו | היקש הלכתי | נצחיות התורה | גבולי יחזקאל | מחלוקת קביעת לוח השנה (ד'תרפ"ב) | מחיית שבעה עממין | אגרת מרד

שונותעריכה

ירושלים החדשה | גבעת גרב | מגדל חננאל | ערבות מואב | עין אל-כנסה | זוהר חדש | סגוס | צדדה | הר שנין | הר אל-אקרע | בן אשה הישראלית | בני עבדי שלמה | הר אפרים | אתבעל מלך צידונים | עין חוגה | שוטר (מקרא)

תבניותעריכה

תבנית:כ"ד מתנות כהונה | תבנית:ערי הכהנים

קטגוריותעריכה

כהנים מורי הלכה | "מצוות שנעשות על ידי כהן" | "ערי הכהנים"

ערכים פרטיים שערכתיעריכה

משתמש:פרץ הכהן/כ"ד מקומות שנקראו הכהנים לויים

משתמש:פרץ הכהן/מצווה לכהן להורות בדיני ערכין

משתמש:פרץ הכהן/המצווה שיהיה בסנהדרין כהנים ולויים

משתמש:פרץ הכהן/כהן מיוחס

משתמש:פרץ הכהן/הכהן כאיש מורה

משתמש:פרץ הכהן/הוראת הכהן המשיח

משתמש:פרץ הכהן/בית השלישי לשיטת המלבי"ם

משתמש:פרץ הכהן/ערי הכהנים

משתמש:פרץ הכהן/ערים המוקפים חומה