שיחת תבנית:הארץ/הלבשת קישורים ערומים

תגובה אחרונה: לפני 24 ימים מאת KotzBot בנושא ריצות חודשיות
בוט ההסבה

ראו גם:

מבוא

ראו וק:בוט/בקשות#בוט "הארץ". עמד (שיחה | תרומות) • ט"ז בניסן ה'תשפ"ג • 04:35, 7 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

אישורים

מאשר בורה בורה - שיחה 21:44, 10 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

מאשר עמד (שיחה | תרומות) • כ' בניסן ה'תשפ"ג • 21:47, 10 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

תקציר עריכה

הלבשת קישורים ערומים לאתר הארץ בתבנית:הארץ

חיפושים

insource:/www\.haaretz\.co\.il/

ביטוי רגולרי להסבה מושהה

(?<ATCALA>\{\{הערה\||\{\{הערה\|שם\=[^\|]*?\||\<ref[^\>]*?\>|\*\s?)(?<A>[^\{\n]*?|\{\{קישור כללי\|[^\}\n]*?כתובת\s?\=\s?||\{\{Cite news\|[^\}\n]*?url\s?\=\s?)\[?https?\:\/\/www\.haaretz\.co\.il\/(?<URL>[^\{\n]*?)(?<B>\s[^\{\n]*?\][^\{\n]*?|\|[^\}\n]*?\}\}|)(?<SOF>\.?\}\}|\/?\<\/ref\>|\n)

מפרט הסבה מושהה

<<<יהי $AB##<<<A>>><<<B>>>>>>...
<<<יהי $כותרת_מתבנית##<<<$AB##רק:\|\s?(?<C>title|כותרת)\s?\=\s?(?<D>[^\|]*?)\|==>${D}>>>>>>...
<<<יהי $שם_משפחה_מתבנית##<<<$AB##רק:\|\s?last\s?\=\s?(?<G>[^\|]*?)\|==>${G}>>>>>>...
<<<יהי $שם_פרטי_מתבנית##<<<$AB##רק:\|\s?first\s?\=\s?(?<H>[^\|]*?)\|==>${H}>>>>>>...
<<<יהי $מחבר_מתבנית##<<<$AB##רק:\|\s?הכותב\s?\=\s?(?<E>[^\|]*?)\|==>${E}>>>>>>...

ביטוי רגולרי להסבה

(?<התחלה>\{\{הערה\||\{\{הערה\|שם\=[^\|]*?\||\*\s?)(?<מחבר>[ א-ת]*?)\, \[?https?\:\/\/www\.haaretz\.co\.il\/(?<כתובת>[^\s]*?) (?<כותרת>[^\]]*?)\]\,? (באתר \"?\[?\[?הארץ|\"?\[?\[?הארץ)\]?\]?\"?\,? (\{\{כ\}\}|)(?<תאריך>[0-9]{1,2}\/[0-9]{1,2}\/[0-9]{2,4}|[0-9]{1,2}\.[0-9]{1,2}\.[0-9]{2,4}|[0-9]{1,2} ב[^\s]*? [0-9]{2,4})

מפרט הסבה

<<<דלג אם יש##<<<שם הדף##רק:\,>>>>>>...
<<<יהי $כתובת_ראשונית##https://www.haaretz.co.il/<<<כתובת>>>>>>...
<<<יהי $כתובת##<<<$כתובת_ראשונית##כתובת מעודכנת>>>>>>...
<<<דלג אם ריק##<<<תוכן דף אינטרנט##<<<$כתובת>>>>>>>>>...
<<<יהי $True_אם_בחינם##<<<חישוב##<<<$כתובת##רק:(premium|highlight)##גודל>>>=0##הסר:False>>>>>>...
<<<יהי $מחבר_מהכתובת_ראשוני##<<<תוכן דף אינטרנט##<<<$כתובת>>>##רק:\'author name'\: \"(?<MECABER>.*?)\,?\"==>${MECABER}##הסרר:מאת\s##עטוף ב:...GGGG##הסר:,GGGG##הסר:GGGG>>>>>>...
<<<יהי $מחבר_מהכתובת##<<<$מחבר_מהכתובת_ראשוני##החלףר:(?<SHEM>[^\,]*)==>{{ס:#קיים:${SHEM}|{{ס:#שווה:<<<שם הדף>>>|${SHEM}|${SHEM}|{{ס:#שווה:,|<<<$מחבר_מהכתובת_ראשוני##רק:\,>>>|[[${SHEM}]]|${SHEM}}}}}|${SHEM}}}##החלףר:(?<T>\, )(?<NAME>[^\,]*)==>${T}{{ס:#קיים:${NAME}|{{ס:#שווה:<<<שם הדף>>>|${NAME}|${NAME}|{{ס:#שווה:,|<<<$מחבר_מהכתובת_ראשוני##רק:\,>>>|[[${NAME}]]|${NAME}}}|${NAME}}}|${NAME}}}##החלףר:\[\[\s==><<<רווח>>>[[##החלףר:\,(?<G>\{\{)==>, ${G}>>>>>>...
<<<יהי $כותרת_מהכתובת##<<<תוכן דף אינטרנט##<<<$כתובת>>>##רק:\<meta property\=\"og\:title\" content\=\"(?<COTERET>.*?)\"\/\>==>${COTERET}##החלף:"==>"##החלף:|==>{{!}}##החלף:'==>'>>>>>>...
<<<יהי $זיהוי##<<<$כתובת##הסרר:.*\/>>>>>>...
<<<יהי $תאריך_מהכתובת##{{ס:#תנאי:<<<מידע נוסף>>>|<<<מידע נוסף>>>,<<<רווח>>>|}}<<<$כתובת##רק:\/(?<Year>[0-9]{4})\-(?<Month>[0-9]{2})\-(?<Day>[0-9]{2})==>${Day} ב{{ס:#בחר:${Month}|1=ינואר|2=פברואר|3=מרץ|4=אפריל|5=מאי|6=יוני|7=יולי|8=אוגוסט|9=ספטמבר|10=אוקטובר|11=נובמבר|12=דצמבר}} ${Year}##החלףר:0(?<Number>[0-9]) ב==>${Number} ב>>>>>>...
<<<יהי$תאריך_מהטקסט##<<<תאריך##החלףר:(\.|\/)(?<M>[0-9]{1,2})(\.|\/)==><<<רווח>>>ב{{ס:#בחר:${M}|1=ינואר|2=פברואר|3=מרץ|4=אפריל|5=מאי|6=יוני|7=יולי|8=אוגוסט|9=ספטמבר|10=אוקטובר|11=נובמבר|12=דצמבר}}<<<רווח>>>>>>>>>...
<<<יהי $תאריך_סופי##{{ס:#תנאי:<<<$תאריך_מהכתובת>>>|<<<$תאריך_מהכתובת>>>|<<<$תאריך_מהטקסט>>>}}>>>...
<<<יהי $מחבר_סופי##{{ס:#תנאי:<<<$מחבר_מהכתובת>>>|<<<$מחבר_מהכתובת>>>|<<<מחבר>>>}}>>>...
<<<יהי $כותרת_סופי##{{ס:#תנאי:<<<$כותרת_מהכתובת>>>|<<<$כותרת_מהכתובת>>>|<<<כותרת>>>}}>>>...
<<<התחלה>>>...
{{ס:#שווה:<<<$True_אם_בחינם>>>|True|{{ס:#בחר:<<<$תאריך##רק:[0-9]{4}>>>|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023={{הארץ|<<<$מחבר_סופי>>>|<<<$כותרת_סופי>>>|<<<$זיהוי>>>|<<<$תאריך_סופי>>>|מנויים=לא}}|#ברירת מחדל={{הארץ|<<<$מחבר_סופי>>>|<<<$כותרת_סופי>>>|<<<$זיהוי>>>|<<<$תאריך_סופי>>>}}}}|{{הארץ|<<<$מחבר_סופי>>>|<<<$כותרת_סופי>>>|<<<$זיהוי>>>|<<<$תאריך_סופי>>>}}}}

דיון

עמד, קודם כל יש לך שגיאת תחביר. ראה דף הפלט. חוץ מזה, בבקשה המקורית שלי ביקשתי את הסבת כל הקישורים הפרטיזניים, ולא רק את אלה הפתוחים. אם תעשה את זה, הפתוחים כבר יתפסו בריצה הבאה של הבוט. בורה בורה - שיחה 11:24, 7 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

נראה לי תיקנתי את שגיאת התחביר. מריץ לבדוק.
מה הכוונה 'העירוניים' ו'הפתוחים'? העירומים? עמד (שיחה | תרומות) • ט"ז בניסן ה'תשפ"ג • 12:24, 7 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]
או ש'הפתוחים' הכוונה ללא תשלום?
בכל מקרה, קודם שההסבה המצומצמת תעבוד ואז ננסה להרחיב. עמד (שיחה | תרומות) • ט"ז בניסן ה'תשפ"ג • 13:57, 7 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]
פתוחים=ללא תשלום, עירומים=פרטיזננים ללא תבנית בורה בורה - שיחה 20:39, 7 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]
בורה בורה המפרט הזה גם מוכן לדעתי. תוכל להתרשם בדפי הפלט. תאשר? עמד (שיחה | תרומות) • כ' בניסן ה'תשפ"ג • 21:37, 10 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]
כן, מאשר. עקבתי אחריו תוך כדי עבודה. בורה בורה - שיחה 21:43, 10 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]
עמד, הבוט הזה מותאם לריצות חודשיות? בורה בורה - שיחה 01:53, 11 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]
הוא עובד מעולה אבל עשה כמה עריכות שגויות ששחזרתי. כל עוד לא אותר ונוטרל הגורם המדוייק לתקלה אי אפשר להריץ את זה שוב. עמד (שיחה | תרומות) • כ' בניסן ה'תשפ"ג • 01:56, 11 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]
טוב, הוספתי דילוג במקרה שיש פסיק בשם הדף או שיש תבנית ref, אני חושב שכיסיתי את כל התקלות ואפשר להוסיף לחודשי. עמד (שיחה | תרומות) • כ' בניסן ה'תשפ"ג • 02:07, 11 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

סטטוס

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-7,626 דפים מתוך 7,626. KotzBotדף שיחהתרומות19:42, 10 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק באוסטלגיה: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=346720, מהסיבה: "The remote server returned an error: (503) Service Unavailable." "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError"‏ • KotzBotדף שיחהתרומות19:45, 10 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק באוסטלגיה: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=346720, מהסיבה: "The remote server returned an error: (404) Not Found." "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError"‏ • KotzBotדף שיחהתרומות19:45, 10 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 81 עריכות; 0 דולגו במפורש; 807 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. ההסבה נעצרה לאחר 9 עמודי פלט @מש:עמדKotzBotדף שיחהתרומות19:52, 10 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-7,655 דפים מתוך 7,655. KotzBotדף שיחהתרומות20:02, 10 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק באוסטלגיה: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=346720, מהסיבה: "The remote server returned an error: (503) Service Unavailable." "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError"‏ • KotzBotדף שיחהתרומות20:06, 10 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק באוסטלגיה: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=346720, מהסיבה: "The remote server returned an error: (404) Not Found." "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError"‏ • KotzBotדף שיחהתרומות20:06, 10 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 79 עריכות; 0 דולגו במפורש; 793 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. ההסבה נעצרה לאחר 9 עמודי פלט @מש:עמדKotzBotדף שיחהתרומות20:12, 10 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-7,670 דפים מתוך 7,670. KotzBotדף שיחהתרומות20:30, 10 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק באוסטלגיה: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=346720, מהסיבה: "The remote server returned an error: (503) Service Unavailable." "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError"‏ • KotzBotדף שיחהתרומות20:33, 10 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק באוסטלגיה: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=346720, מהסיבה: "The remote server returned an error: (404) Not Found." "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError"‏ • KotzBotדף שיחהתרומות20:33, 10 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 79 עריכות; 0 דולגו במפורש; 796 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. ההסבה נעצרה לאחר 9 עמודי פלט @מש:עמדKotzBotדף שיחהתרומות20:39, 10 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-7,685 דפים מתוך 7,685. תג=36085885 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות22:43, 10 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  שמירת הדף שיחת תבנית:הארץ/הלבשת קישורים ערומים/פלט נכשלה עקב spamfilter בניסיון לרשום לדף שיחת תבנית:הארץ/הלבשת קישורים ערומים/פלטKotzBotדף שיחהתרומות22:44, 10 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  ויתרתי על הכתיבה לדף '2023 (אלבום)' בגלל חשש מבוסס לעריכה שגויה. אח שלי תחזור לריצה יבשה • KotzBotדף שיחהתרומות22:44, 10 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  שמירת הדף שיחת תבנית:הארץ/הלבשת קישורים ערומים/פלט נכשלה עקב spamfilter בניסיון לרשום לדף שיחת תבנית:הארץ/הלבשת קישורים ערומים/פלטKotzBotדף שיחהתרומות22:45, 10 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  ויתרתי על הכתיבה לדף 'Africa (שיר של טוטו)' בגלל חשש מבוסס לעריכה שגויה. אח שלי תחזור לריצה יבשה • KotzBotדף שיחהתרומות22:45, 10 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  ויתרתי על הכתיבה לדף 'Blackstar' בגלל חשש מבוסס לעריכה שגויה. אח שלי תחזור לריצה יבשה • KotzBotדף שיחהתרומות22:46, 10 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  ויתרתי על הכתיבה לדף 'Fable' בגלל חשש מבוסס לעריכה שגויה. אח שלי תחזור לריצה יבשה • KotzBotדף שיחהתרומות22:47, 10 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת (עצרתי בגלל {{עצור}}) 0 עריכות; 0 דולגו במפורש; 56 לא נצפה שינוי, 4 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:עמד תג=36085885 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות22:47, 10 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1 דפים מתוך 7,696. KotzBotדף שיחהתרומות22:57, 10 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 20 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:עמדKotzBotדף שיחהתרומות22:57, 10 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-7,676 דפים מתוך 7,676. תג=36086388 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות23:43, 10 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק באוסטלגיה: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=346720, מהסיבה: "The remote server returned an error: (503) Service Unavailable." "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError"‏ • KotzBotדף שיחהתרומות23:47, 10 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק בדוד זונדלוביץ': כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=358155, מהסיבה: "The remote server returned an error: (404) Not Found." "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError"‏ • KotzBotדף שיחהתרומות00:09, 11 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק בהמצאה: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=521083&contrassID=2&subContrassID=2&sbSubContrassID=0, מהסיבה: "The remote server returned an error: (404) Not Found." "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError"‏ • KotzBotדף שיחהתרומות00:22, 11 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק בהתאבדותו של טיילר קלמנטי: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/captain/spages/1191699.html, מהסיבה: "The remote server returned an error: (404) Not Found." "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError"‏ • KotzBotדף שיחהתרומות00:26, 11 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק ביוסיף סטלין: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=625614&contrassID=2&subContrassID=4&sbSubContrassID=0, מהסיבה: "The remote server returned an error: (404) Not Found." "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError"‏ • KotzBotדף שיחהתרומות00:38, 11 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק ביעל איתן: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/images/Edge/panim2906/panim2.html, מהסיבה: "The remote server returned an error: (404) Not Found." "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError"‏ • KotzBotדף שיחהתרומות00:39, 11 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק בלהט"ב ויהדות: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?itemNo=1182119, מהסיבה: "The remote server returned an error: (404) Not Found." "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError"‏ • KotzBotדף שיחהתרומות00:45, 11 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק במריו לוי (חקלאי): כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?itemNo=338846, מהסיבה: "The remote server returned an error: (404) Not Found." "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError"‏ • KotzBotדף שיחהתרומות00:57, 11 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק בשרלוט ברונטה: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=575728, מהסיבה: "The remote server returned an error: (404) Not Found." "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError"‏ • KotzBotדף שיחהתרומות01:26, 11 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק בתומר שרון: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/images/Edge/Musaf/panim/p2007/panim2.html, מהסיבה: "The remote server returned an error: (404) Not Found." "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError"‏ • KotzBotדף שיחהתרומות01:26, 11 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק בתזמורת הנשים באושוויץ: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=606688, מהסיבה: "The remote server returned an error: (404) Not Found." "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError"‏ • KotzBotדף שיחהתרומות01:26, 11 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 628 עריכות; 11 דולגו במפורש; 7048 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:עמד תג=36086388 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות01:28, 11 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

ריצות חודשיות

משתמש:דוד שי הגנה חלשה בבקשה. בורה בורה - שיחה 02:21, 11 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-6,865 דפים מתוך 6,865. תג=36104040 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות23:59, 12 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק באוסטלגיה: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=346720, מהסיבה: "The remote server returned an error: (404) Not Found." "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError"‏ • KotzBotדף שיחהתרומות23:59, 12 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק בדוד זונדלוביץ': כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=358155, מהסיבה: "The remote server returned an error: (404) Not Found." "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError"‏ • KotzBotדף שיחהתרומות00:01, 13 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק בהמצאה: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=521083&contrassID=2&subContrassID=2&sbSubContrassID=0, מהסיבה: "The remote server returned an error: (404) Not Found." "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError"‏ • KotzBotדף שיחהתרומות00:02, 13 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק בהתאבדותו של טיילר קלמנטי: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/captain/spages/1191699.html, מהסיבה: "The remote server returned an error: (404) Not Found." "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError"‏ • KotzBotדף שיחהתרומות00:03, 13 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק ביוסיף סטלין: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=625614&contrassID=2&subContrassID=4&sbSubContrassID=0, מהסיבה: "The remote server returned an error: (404) Not Found." "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError"‏ • KotzBotדף שיחהתרומות00:05, 13 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק ביעל איתן: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/images/Edge/panim2906/panim2.html, מהסיבה: "The remote server returned an error: (404) Not Found." "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError"‏ • KotzBotדף שיחהתרומות00:05, 13 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק בלהט"ב ויהדות: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?itemNo=1182119, מהסיבה: "The remote server returned an error: (404) Not Found." "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError"‏ • KotzBotדף שיחהתרומות00:06, 13 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק במריו לוי (חקלאי): כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?itemNo=338846, מהסיבה: "The remote server returned an error: (404) Not Found." "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError"‏ • KotzBotדף שיחהתרומות00:08, 13 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק במשתמש:Yuvalhad/ארגז חול: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/CM.articles_item,1050,209,33271,.aspx, מהסיבה: "The remote server returned an error: (404) Not Found." "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError"‏ • KotzBotדף שיחהתרומות00:09, 13 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק בשרלוט ברונטה: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=575728, מהסיבה: "The remote server returned an error: (404) Not Found." "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError"‏ • KotzBotדף שיחהתרומות00:13, 13 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק בתומר שרון: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/images/Edge/Musaf/panim/p2007/panim2.html, מהסיבה: "The remote server returned an error: (404) Not Found." "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError"‏ • KotzBotדף שיחהתרומות00:13, 13 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק בתזמורת הנשים באושוויץ: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=606688, מהסיבה: "The remote server returned an error: (404) Not Found." "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError"‏ • KotzBotדף שיחהתרומות00:13, 13 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 14 עריכות; 17 דולגו במפורש; 6845 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 5 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:עמד תג=36104040 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות00:14, 13 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-6,845 דפים מתוך 6,845. תג=36237994 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות15:05, 4 במאי 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק באוסטלגיה: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=346720, מהסיבה: The remote server returned an error: (503) Service Unavailable. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות15:06, 4 במאי 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק בדוד זונדלוביץ': כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=358155, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות15:08, 4 במאי 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק בהמצאה: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=521083&contrassID=2&subContrassID=2&sbSubContrassID=0, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות15:10, 4 במאי 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק בהתאבדותו של טיילר קלמנטי: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/captain/spages/1191699.html, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות15:11, 4 במאי 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק ביוסיף סטלין: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=625614&contrassID=2&subContrassID=4&sbSubContrassID=0, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות15:12, 4 במאי 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק ביעל איתן: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/images/Edge/panim2906/panim2.html, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות15:13, 4 במאי 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק בלהט"ב ויהדות: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?itemNo=1182119, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות15:13, 4 במאי 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק במריו לוי (חקלאי): כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?itemNo=338846, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות15:15, 4 במאי 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק בשרלוט ברונטה: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=575728, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות15:20, 4 במאי 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק בתומר שרון: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/images/Edge/Musaf/panim/p2007/panim2.html, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות15:20, 4 במאי 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק בתזמורת הנשים באושוויץ: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=606688, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות15:20, 4 במאי 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 4 עריכות; 16 דולגו במפורש; 6836 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 5 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:עמד תג=36237994 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות15:21, 4 במאי 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-6,852 דפים מתוך 6,852. תג=36247552 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות09:03, 6 במאי 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק באוסטלגיה: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=346720, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות09:04, 6 במאי 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק בדוד זונדלוביץ': כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=358155, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות09:06, 6 במאי 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק בהמצאה: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=521083&contrassID=2&subContrassID=2&sbSubContrassID=0, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות09:07, 6 במאי 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק בהתאבדותו של טיילר קלמנטי: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/captain/spages/1191699.html, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות09:07, 6 במאי 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק ביוסיף סטלין: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=625614&contrassID=2&subContrassID=4&sbSubContrassID=0, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות09:09, 6 במאי 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק ביעל איתן: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/images/Edge/panim2906/panim2.html, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות09:09, 6 במאי 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק בלהט"ב ויהדות: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?itemNo=1182119, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות09:10, 6 במאי 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק במריו לוי (חקלאי): כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?itemNo=338846, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות09:11, 6 במאי 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק בשרלוט ברונטה: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=575728, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות09:15, 6 במאי 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק בתומר שרון: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/images/Edge/Musaf/panim/p2007/panim2.html, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות09:15, 6 במאי 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק בתזמורת הנשים באושוויץ: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=606688, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות09:15, 6 במאי 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 1 עריכות; 16 דולגו במפורש; 6846 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 5 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:עמד תג=36247552 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות09:15, 6 במאי 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-6,842 דפים מתוך 6,842. תג=36455545 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות16:06, 6 ביוני 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק באוסטלגיה: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=346720, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות16:07, 6 ביוני 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק בדוד זונדלוביץ': כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=358155, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות16:10, 6 ביוני 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק בהמצאה: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=521083&contrassID=2&subContrassID=2&sbSubContrassID=0, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות16:11, 6 ביוני 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק בהתאבדותו של טיילר קלמנטי: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/captain/spages/1191699.html, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות16:12, 6 ביוני 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק ביוסיף סטלין: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=625614&contrassID=2&subContrassID=4&sbSubContrassID=0, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות16:14, 6 ביוני 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק ביעל איתן: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/images/Edge/panim2906/panim2.html, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות16:14, 6 ביוני 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק בלהט"ב ויהדות: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?itemNo=1182119, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות16:15, 6 ביוני 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק במריו לוי (חקלאי): כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?itemNo=338846, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות16:17, 6 ביוני 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק בשרלוט ברונטה: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=575728, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות16:22, 6 ביוני 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק בתומר שרון: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/images/Edge/Musaf/panim/p2007/panim2.html, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות16:22, 6 ביוני 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק בתזמורת הנשים באושוויץ: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=606688, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות16:22, 6 ביוני 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 12 עריכות; 17 דולגו במפורש; 6826 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 4 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:עמד תג=36455545 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות16:23, 6 ביוני 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-6,794 דפים מתוך 6,794. תג=36635859 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות11:35, 4 ביולי 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק באוסטלגיה: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=346720, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות11:36, 4 ביולי 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק בדוד זונדלוביץ': כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=358155, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות11:38, 4 ביולי 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק בהמצאה: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=521083&contrassID=2&subContrassID=2&sbSubContrassID=0, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות11:40, 4 ביולי 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק בהתאבדותו של טיילר קלמנטי: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/captain/spages/1191699.html, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות11:41, 4 ביולי 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק ביוסיף סטלין: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=625614&contrassID=2&subContrassID=4&sbSubContrassID=0, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות11:43, 4 ביולי 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק ביעל איתן: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/images/Edge/panim2906/panim2.html, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות11:43, 4 ביולי 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק בלהט"ב ויהדות: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?itemNo=1182119, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות11:43, 4 ביולי 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק במריו לוי (חקלאי): כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?itemNo=338846, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות11:45, 4 ביולי 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק בשרלוט ברונטה: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=575728, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות11:50, 4 ביולי 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק בתומר שרון: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/images/Edge/Musaf/panim/p2007/panim2.html, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות11:50, 4 ביולי 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק בתזמורת הנשים באושוויץ: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=606688, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות11:50, 4 ביולי 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 12 עריכות; 17 דולגו במפורש; 6778 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 4 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:עמד תג=36635859 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות11:50, 4 ביולי 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-6,827 דפים מתוך 6,827. תג=36829976 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות11:42, 4 באוגוסט 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק באוסטלגיה: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=346720, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות11:42, 4 באוגוסט 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק בדוד זונדלוביץ': כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=358155, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות11:44, 4 באוגוסט 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק בהמצאה: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=521083&contrassID=2&subContrassID=2&sbSubContrassID=0, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות11:46, 4 באוגוסט 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק בהתאבדותו של טיילר קלמנטי: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/captain/spages/1191699.html, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות11:46, 4 באוגוסט 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק ביוסיף סטלין: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=625614&contrassID=2&subContrassID=4&sbSubContrassID=0, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות11:48, 4 באוגוסט 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק ביעל איתן: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/images/Edge/panim2906/panim2.html, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות11:48, 4 באוגוסט 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק בלהט"ב ויהדות: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?itemNo=1182119, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות11:49, 4 באוגוסט 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק במריו לוי (חקלאי): כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?itemNo=338846, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות11:50, 4 באוגוסט 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק בשרלוט ברונטה: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=575728, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות11:54, 4 באוגוסט 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק בתומר שרון: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/images/Edge/Musaf/panim/p2007/panim2.html, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות11:55, 4 באוגוסט 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק בתזמורת הנשים באושוויץ: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=606688, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות11:55, 4 באוגוסט 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 7 עריכות; 17 דולגו במפורש; 6818 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 2 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:עמד תג=36829976 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות11:55, 4 באוגוסט 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-6,811 דפים מתוך 6,811. תג=37031424 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות13:09, 4 בספטמבר 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק באוסטלגיה: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=346720, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות13:10, 4 בספטמבר 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק בדוד זונדלוביץ': כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=358155, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות13:12, 4 בספטמבר 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק בהמצאה: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=521083&contrassID=2&subContrassID=2&sbSubContrassID=0, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות13:13, 4 בספטמבר 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק בהתאבדותו של טיילר קלמנטי: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/captain/spages/1191699.html, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות13:14, 4 בספטמבר 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק ביוסיף סטלין: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=625614&contrassID=2&subContrassID=4&sbSubContrassID=0, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות13:15, 4 בספטמבר 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק ביעל איתן: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/images/Edge/panim2906/panim2.html, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות13:16, 4 בספטמבר 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק בלהט"ב ויהדות: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?itemNo=1182119, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות13:16, 4 בספטמבר 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק במריו לוי (חקלאי): כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?itemNo=338846, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות13:18, 4 בספטמבר 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק בשרלוט ברונטה: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=575728, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות13:22, 4 בספטמבר 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק בתומר שרון: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/images/Edge/Musaf/panim/p2007/panim2.html, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות13:22, 4 בספטמבר 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק בתזמורת הנשים באושוויץ: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=606688, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות13:22, 4 בספטמבר 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 3 עריכות; 17 דולגו במפורש; 6807 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 1 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:עמד תג=37031424 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות13:22, 4 בספטמבר 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-6,543 דפים מתוך 6,543. תג=37225448 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות13:01, 4 באוקטובר 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק בהמצאה: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=521083&contrassID=2&subContrassID=2&sbSubContrassID=0, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות13:04, 4 באוקטובר 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק בהתאבדותו של טיילר קלמנטי: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/captain/spages/1191699.html, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות13:05, 4 באוקטובר 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק ביוסיף סטלין: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=625614&contrassID=2&subContrassID=4&sbSubContrassID=0, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות13:06, 4 באוקטובר 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק ביעל איתן: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/images/Edge/panim2906/panim2.html, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות13:06, 4 באוקטובר 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק במשתמש:Yuvalhad/ארגז חול: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/CM.articles_item,1050,209,33271,.aspx, מהסיבה: Max. redirections exceeded. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות13:11, 4 באוקטובר 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק בתומר שרון: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/images/Edge/Musaf/panim/p2007/panim2.html, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות13:15, 4 באוקטובר 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 20 עריכות; 11 דולגו במפורש; 6514 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 7 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:עמד תג=37225448 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות13:15, 4 באוקטובר 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-5,375 דפים מתוך 5,375. תג=37411705 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות12:11, 4 בנובמבר 2023 (IST)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק בהמצאה: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=521083&contrassID=2&subContrassID=2&sbSubContrassID=0, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות12:13, 4 בנובמבר 2023 (IST)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק בהתאבדותו של טיילר קלמנטי: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/captain/spages/1191699.html, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות12:14, 4 בנובמבר 2023 (IST)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק ביוסיף סטלין: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=625614&contrassID=2&subContrassID=4&sbSubContrassID=0, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות12:15, 4 בנובמבר 2023 (IST)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק ביעל איתן: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/images/Edge/panim2906/panim2.html, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות12:15, 4 בנובמבר 2023 (IST)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק במשתמש:Yuvalhad/ארגז חול: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/CM.articles_item,1050,209,33271,.aspx, מהסיבה: Max. redirections exceeded. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות12:18, 4 בנובמבר 2023 (IST)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק בתומר שרון: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/images/Edge/Musaf/panim/p2007/panim2.html, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות12:21, 4 בנובמבר 2023 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 5 עריכות; 11 דולגו במפורש; 5361 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 7 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:עמד תג=37411705 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות12:21, 4 בנובמבר 2023 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-4,986 דפים מתוך 4,986. תג=37792520 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות10:54, 4 בינואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  רקורסיה אינסופית - כנראה בעיה במפרט (בעיבוד הדף אנה מריה יוקל). בדוק את המבנה הזה: $תאריך##רק:[0-9]{4} @מש:עמדKotzBotדף שיחהתרומות10:55, 4 בינואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  ויתרתי על הכתיבה לדף 'אנה מריה יוקל' בגלל חשש מבוסס לעריכה שגויה. אח שלי תחזור לריצה יבשה • KotzBotדף שיחהתרומות10:55, 4 בינואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  רקורסיה אינסופית - כנראה בעיה במפרט (בעיבוד הדף אסתר אייזן). בדוק את המבנה הזה: $תאריך##רק:[0-9]{4} @מש:עמדKotzBotדף שיחהתרומות10:56, 4 בינואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  ויתרתי על הכתיבה לדף 'אסתר אייזן' בגלל חשש מבוסס לעריכה שגויה. אח שלי תחזור לריצה יבשה • KotzBotדף שיחהתרומות10:56, 4 בינואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  רקורסיה אינסופית - כנראה בעיה במפרט (בעיבוד הדף בלוצ'ים). בדוק את המבנה הזה: $תאריך##רק:[0-9]{4} @מש:עמדKotzBotדף שיחהתרומות10:57, 4 בינואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  ויתרתי על הכתיבה לדף 'בלוצ'ים' בגלל חשש מבוסס לעריכה שגויה. אח שלי תחזור לריצה יבשה • KotzBotדף שיחהתרומות10:57, 4 בינואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  רקורסיה אינסופית - כנראה בעיה במפרט (בעיבוד הדף בת' גיבונס). בדוק את המבנה הזה: $תאריך##רק:[0-9]{4} @מש:עמדKotzBotדף שיחהתרומות10:57, 4 בינואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  ויתרתי על הכתיבה לדף 'בת' גיבונס' בגלל חשש מבוסס לעריכה שגויה. אח שלי תחזור לריצה יבשה • KotzBotדף שיחהתרומות10:57, 4 בינואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  רקורסיה אינסופית - כנראה בעיה במפרט (בעיבוד הדף דייוויד בדיל). בדוק את המבנה הזה: $תאריך##רק:[0-9]{4} @מש:עמדKotzBotדף שיחהתרומות10:58, 4 בינואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  ויתרתי על הכתיבה לדף 'דייוויד בדיל' בגלל חשש מבוסס לעריכה שגויה. אח שלי תחזור לריצה יבשה • KotzBotדף שיחהתרומות10:58, 4 בינואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק בהמצאה: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=521083&contrassID=2&subContrassID=2&sbSubContrassID=0, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות10:59, 4 בינואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  רקורסיה אינסופית - כנראה בעיה במפרט (בעיבוד הדף הסכסוך האיראני-ישראלי). בדוק את המבנה הזה: $תאריך##רק:[0-9]{4} @מש:עמדKotzBotדף שיחהתרומות10:59, 4 בינואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  ויתרתי על הכתיבה לדף 'הסכסוך האיראני-ישראלי' בגלל חשש מבוסס לעריכה שגויה. אח שלי תחזור לריצה יבשה • KotzBotדף שיחהתרומות10:59, 4 בינואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק בהתאבדותו של טיילר קלמנטי: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/captain/spages/1191699.html, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות11:00, 4 בינואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  רקורסיה אינסופית - כנראה בעיה במפרט (בעיבוד הדף זוהר הרקיע). בדוק את המבנה הזה: $תאריך##רק:[0-9]{4} @מש:עמדKotzBotדף שיחהתרומות11:00, 4 בינואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  ויתרתי על הכתיבה לדף 'זוהר הרקיע' בגלל חשש מבוסס לעריכה שגויה. אח שלי תחזור לריצה יבשה • KotzBotדף שיחהתרומות11:00, 4 בינואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  רקורסיה אינסופית - כנראה בעיה במפרט (בעיבוד הדף חכאי שוט). בדוק את המבנה הזה: $תאריך##רק:[0-9]{4} @מש:עמדKotzBotדף שיחהתרומות11:01, 4 בינואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  ויתרתי על הכתיבה לדף 'חכאי שוט' בגלל חשש מבוסס לעריכה שגויה. אח שלי תחזור לריצה יבשה • KotzBotדף שיחהתרומות11:01, 4 בינואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  רקורסיה אינסופית - כנראה בעיה במפרט (בעיבוד הדף חתול הבית). בדוק את המבנה הזה: $תאריך##רק:[0-9]{4} @מש:עמדKotzBotדף שיחהתרומות11:01, 4 בינואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  ויתרתי על הכתיבה לדף 'חתול הבית' בגלל חשש מבוסס לעריכה שגויה. אח שלי תחזור לריצה יבשה • KotzBotדף שיחהתרומות11:01, 4 בינואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  רקורסיה אינסופית - כנראה בעיה במפרט (בעיבוד הדף טכניקת הרפיה). בדוק את המבנה הזה: $תאריך##רק:[0-9]{4} @מש:עמדKotzBotדף שיחהתרומות11:02, 4 בינואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  ויתרתי על הכתיבה לדף 'טכניקת הרפיה' בגלל חשש מבוסס לעריכה שגויה. אח שלי תחזור לריצה יבשה • KotzBotדף שיחהתרומות11:02, 4 בינואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק ביוסיף סטלין: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=625614&contrassID=2&subContrassID=4&sbSubContrassID=0, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות11:02, 4 בינואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק ביעל איתן: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/images/Edge/panim2906/panim2.html, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות11:03, 4 בינואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  רקורסיה אינסופית - כנראה בעיה במפרט (בעיבוד הדף כוכי דוקטורי). בדוק את המבנה הזה: $תאריך##רק:[0-9]{4} @מש:עמדKotzBotדף שיחהתרומות11:03, 4 בינואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  ויתרתי על הכתיבה לדף 'כוכי דוקטורי' בגלל חשש מבוסס לעריכה שגויה. אח שלי תחזור לריצה יבשה • KotzBotדף שיחהתרומות11:03, 4 בינואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק במשתמש:Yuvalhad/ארגז חול: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/CM.articles_item,1050,209,33271,.aspx, מהסיבה: Max. redirections exceeded. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות11:05, 4 בינואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  רקורסיה אינסופית - כנראה בעיה במפרט (בעיבוד הדף נדודי שינה). בדוק את המבנה הזה: $תאריך##רק:[0-9]{4} @מש:עמדKotzBotדף שיחהתרומות11:06, 4 בינואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  ויתרתי על הכתיבה לדף 'נדודי שינה' בגלל חשש מבוסס לעריכה שגויה. אח שלי תחזור לריצה יבשה • KotzBotדף שיחהתרומות11:06, 4 בינואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  רקורסיה אינסופית - כנראה בעיה במפרט (בעיבוד הדף ניסיון הפיכת תוצאות הבחירות לנשיאות ארצות הברית ב-2020). בדוק את המבנה הזה: $תאריך##רק:[0-9]{4} @מש:עמדKotzBotדף שיחהתרומות11:07, 4 בינואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  רקורסיה אינסופית - כנראה בעיה במפרט (בעיבוד הדף ניסיון הפיכת תוצאות הבחירות לנשיאות ארצות הברית ב-2020). בדוק את המבנה הזה: $תאריך##רק:[0-9]{4} @מש:עמדKotzBotדף שיחהתרומות11:07, 4 בינואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  ויתרתי על הכתיבה לדף 'ניסיון הפיכת תוצאות הבחירות לנשיאות ארצות הברית ב-2020' בגלל חשש מבוסס לעריכה שגויה. אח שלי תחזור לריצה יבשה • KotzBotדף שיחהתרומות11:07, 4 בינואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  רקורסיה אינסופית - כנראה בעיה במפרט (בעיבוד הדף נתניאל קלייטמן). בדוק את המבנה הזה: $תאריך##רק:[0-9]{4} @מש:עמדKotzBotדף שיחהתרומות11:08, 4 בינואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  ויתרתי על הכתיבה לדף 'נתניאל קלייטמן' בגלל חשש מבוסס לעריכה שגויה. אח שלי תחזור לריצה יבשה • KotzBotדף שיחהתרומות11:08, 4 בינואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  רקורסיה אינסופית - כנראה בעיה במפרט (בעיבוד הדף עינת אדמוני). בדוק את המבנה הזה: $תאריך##רק:[0-9]{4} @מש:עמדKotzBotדף שיחהתרומות11:08, 4 בינואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  ויתרתי על הכתיבה לדף 'עינת אדמוני' בגלל חשש מבוסס לעריכה שגויה. אח שלי תחזור לריצה יבשה • KotzBotדף שיחהתרומות11:08, 4 בינואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  רקורסיה אינסופית - כנראה בעיה במפרט (בעיבוד הדף קרול גיליגן). בדוק את המבנה הזה: $תאריך##רק:[0-9]{4} @מש:עמדKotzBotדף שיחהתרומות11:10, 4 בינואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  ויתרתי על הכתיבה לדף 'קרול גיליגן' בגלל חשש מבוסס לעריכה שגויה. אח שלי תחזור לריצה יבשה • KotzBotדף שיחהתרומות11:10, 4 בינואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  רקורסיה אינסופית - כנראה בעיה במפרט (בעיבוד הדף שולה רוס). בדוק את המבנה הזה: $תאריך##רק:[0-9]{4} @מש:עמדKotzBotדף שיחהתרומות11:10, 4 בינואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  ויתרתי על הכתיבה לדף 'שולה רוס' בגלל חשש מבוסס לעריכה שגויה. אח שלי תחזור לריצה יבשה • KotzBotדף שיחהתרומות11:10, 4 בינואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק בתומר שרון: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/images/Edge/Musaf/panim/p2007/panim2.html, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות11:11, 4 בינואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 0 עריכות; 10 דולגו במפורש; 4960 לא נצפה שינוי, 17 תקלות, 7 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:עמד תג=37792520 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות11:11, 4 בינואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-5,044 דפים מתוך 5,044. תג=37994593 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות15:11, 4 בפברואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  רקורסיה אינסופית - כנראה בעיה במפרט (בעיבוד הדף אנה מריה יוקל). בדוק את המבנה הזה: $תאריך##רק:[0-9]{4} @מש:עמדKotzBotדף שיחהתרומות15:12, 4 בפברואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  ויתרתי על הכתיבה לדף 'אנה מריה יוקל' בגלל חשש מבוסס לעריכה שגויה. אח שלי תחזור לריצה יבשה • KotzBotדף שיחהתרומות15:12, 4 בפברואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  רקורסיה אינסופית - כנראה בעיה במפרט (בעיבוד הדף אסתר אייזן). בדוק את המבנה הזה: $תאריך##רק:[0-9]{4} @מש:עמדKotzBotדף שיחהתרומות15:13, 4 בפברואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  ויתרתי על הכתיבה לדף 'אסתר אייזן' בגלל חשש מבוסס לעריכה שגויה. אח שלי תחזור לריצה יבשה • KotzBotדף שיחהתרומות15:13, 4 בפברואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  רקורסיה אינסופית - כנראה בעיה במפרט (בעיבוד הדף בלוצ'ים). בדוק את המבנה הזה: $תאריך##רק:[0-9]{4} @מש:עמדKotzBotדף שיחהתרומות15:13, 4 בפברואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  ויתרתי על הכתיבה לדף 'בלוצ'ים' בגלל חשש מבוסס לעריכה שגויה. אח שלי תחזור לריצה יבשה • KotzBotדף שיחהתרומות15:13, 4 בפברואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  רקורסיה אינסופית - כנראה בעיה במפרט (בעיבוד הדף בת' גיבונס). בדוק את המבנה הזה: $תאריך##רק:[0-9]{4} @מש:עמדKotzBotדף שיחהתרומות15:14, 4 בפברואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  ויתרתי על הכתיבה לדף 'בת' גיבונס' בגלל חשש מבוסס לעריכה שגויה. אח שלי תחזור לריצה יבשה • KotzBotדף שיחהתרומות15:14, 4 בפברואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  רקורסיה אינסופית - כנראה בעיה במפרט (בעיבוד הדף דייוויד בדיל). בדוק את המבנה הזה: $תאריך##רק:[0-9]{4} @מש:עמדKotzBotדף שיחהתרומות15:14, 4 בפברואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  ויתרתי על הכתיבה לדף 'דייוויד בדיל' בגלל חשש מבוסס לעריכה שגויה. אח שלי תחזור לריצה יבשה • KotzBotדף שיחהתרומות15:15, 4 בפברואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  רקורסיה אינסופית - כנראה בעיה במפרט (בעיבוד הדף המכביה השבע-עשרה). בדוק את המבנה הזה: $תאריך##רק:[0-9]{4} @מש:עמדKotzBotדף שיחהתרומות15:15, 4 בפברואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  ויתרתי על הכתיבה לדף 'המכביה השבע-עשרה' בגלל חשש מבוסס לעריכה שגויה. אח שלי תחזור לריצה יבשה • KotzBotדף שיחהתרומות15:15, 4 בפברואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק בהמצאה: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=521083&contrassID=2&subContrassID=2&sbSubContrassID=0, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות15:15, 4 בפברואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  רקורסיה אינסופית - כנראה בעיה במפרט (בעיבוד הדף הסכסוך האיראני-ישראלי). בדוק את המבנה הזה: $תאריך##רק:[0-9]{4} @מש:עמדKotzBotדף שיחהתרומות15:16, 4 בפברואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  ויתרתי על הכתיבה לדף 'הסכסוך האיראני-ישראלי' בגלל חשש מבוסס לעריכה שגויה. אח שלי תחזור לריצה יבשה • KotzBotדף שיחהתרומות15:16, 4 בפברואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק בהתאבדותו של טיילר קלמנטי: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/captain/spages/1191699.html, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות15:16, 4 בפברואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  רקורסיה אינסופית - כנראה בעיה במפרט (בעיבוד הדף זוהר הרקיע). בדוק את המבנה הזה: $תאריך##רק:[0-9]{4} @מש:עמדKotzBotדף שיחהתרומות15:17, 4 בפברואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  ויתרתי על הכתיבה לדף 'זוהר הרקיע' בגלל חשש מבוסס לעריכה שגויה. אח שלי תחזור לריצה יבשה • KotzBotדף שיחהתרומות15:17, 4 בפברואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  רקורסיה אינסופית - כנראה בעיה במפרט (בעיבוד הדף חכאי שוט). בדוק את המבנה הזה: $תאריך##רק:[0-9]{4} @מש:עמדKotzBotדף שיחהתרומות15:17, 4 בפברואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  ויתרתי על הכתיבה לדף 'חכאי שוט' בגלל חשש מבוסס לעריכה שגויה. אח שלי תחזור לריצה יבשה • KotzBotדף שיחהתרומות15:17, 4 בפברואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  רקורסיה אינסופית - כנראה בעיה במפרט (בעיבוד הדף חתול הבית). בדוק את המבנה הזה: $תאריך##רק:[0-9]{4} @מש:עמדKotzBotדף שיחהתרומות15:18, 4 בפברואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  ויתרתי על הכתיבה לדף 'חתול הבית' בגלל חשש מבוסס לעריכה שגויה. אח שלי תחזור לריצה יבשה • KotzBotדף שיחהתרומות15:18, 4 בפברואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  רקורסיה אינסופית - כנראה בעיה במפרט (בעיבוד הדף טכניקת הרפיה). בדוק את המבנה הזה: $תאריך##רק:[0-9]{4} @מש:עמדKotzBotדף שיחהתרומות15:18, 4 בפברואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  ויתרתי על הכתיבה לדף 'טכניקת הרפיה' בגלל חשש מבוסס לעריכה שגויה. אח שלי תחזור לריצה יבשה • KotzBotדף שיחהתרומות15:18, 4 בפברואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  רקורסיה אינסופית - כנראה בעיה במפרט (בעיבוד הדף יוסי אלי). בדוק את המבנה הזה: $תאריך##רק:[0-9]{4} @מש:עמדKotzBotדף שיחהתרומות15:19, 4 בפברואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  ויתרתי על הכתיבה לדף 'יוסי אלי' בגלל חשש מבוסס לעריכה שגויה. אח שלי תחזור לריצה יבשה • KotzBotדף שיחהתרומות15:19, 4 בפברואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק ביוסיף סטלין: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=625614&contrassID=2&subContrassID=4&sbSubContrassID=0, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות15:19, 4 בפברואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק ביעל איתן: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/hasite/images/Edge/panim2906/panim2.html, מהסיבה: The remote server returned an error: (404) Not Found. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות15:19, 4 בפברואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  רקורסיה אינסופית - כנראה בעיה במפרט (בעיבוד הדף כדנית). בדוק את המבנה הזה: $תאריך##רק:[0-9]{4} @מש:עמדKotzBotדף שיחהתרומות15:20, 4 בפברואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  ויתרתי על הכתיבה לדף 'כדנית' בגלל חשש מבוסס לעריכה שגויה. אח שלי תחזור לריצה יבשה • KotzBotדף שיחהתרומות15:20, 4 בפברואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  רקורסיה אינסופית - כנראה בעיה במפרט (בעיבוד הדף כוכי דוקטורי). בדוק את המבנה הזה: $תאריך##רק:[0-9]{4} @מש:עמדKotzBotדף שיחהתרומות15:20, 4 בפברואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  ויתרתי על הכתיבה לדף 'כוכי דוקטורי' בגלל חשש מבוסס לעריכה שגויה. אח שלי תחזור לריצה יבשה • KotzBotדף שיחהתרומות15:20, 4 בפברואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  רקורסיה אינסופית - כנראה בעיה במפרט (בעיבוד הדף לורן גרוף). בדוק את המבנה הזה: $תאריך##רק:[0-9]{4} @מש:עמדKotzBotדף שיחהתרומות15:21, 4 בפברואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  ויתרתי על הכתיבה לדף 'לורן גרוף' בגלל חשש מבוסס לעריכה שגויה. אח שלי תחזור לריצה יבשה • KotzBotדף שיחהתרומות15:21, 4 בפברואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  רקורסיה אינסופית - כנראה בעיה במפרט (בעיבוד הדף מולי מלצר). בדוק את המבנה הזה: $תאריך##רק:[0-9]{4} @מש:עמדKotzBotדף שיחהתרומות15:21, 4 בפברואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  ויתרתי על הכתיבה לדף 'מולי מלצר' בגלל חשש מבוסס לעריכה שגויה. אח שלי תחזור לריצה יבשה • KotzBotדף שיחהתרומות15:21, 4 בפברואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  רקורסיה אינסופית - כנראה בעיה במפרט (בעיבוד הדף מקס טינטנר). בדוק את המבנה הזה: $תאריך##רק:[0-9]{4} @מש:עמדKotzBotדף שיחהתרומות15:22, 4 בפברואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  ויתרתי על הכתיבה לדף 'מקס טינטנר' בגלל חשש מבוסס לעריכה שגויה. אח שלי תחזור לריצה יבשה • KotzBotדף שיחהתרומות15:22, 4 בפברואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  רקורסיה אינסופית - כנראה בעיה במפרט (בעיבוד הדף משה גרשטל). בדוק את המבנה הזה: $תאריך##רק:[0-9]{4} @מש:עמדKotzBotדף שיחהתרומות15:22, 4 בפברואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  ויתרתי על הכתיבה לדף 'משה גרשטל' בגלל חשש מבוסס לעריכה שגויה. אח שלי תחזור לריצה יבשה • KotzBotדף שיחהתרומות15:22, 4 בפברואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  רקורסיה אינסופית - כנראה בעיה במפרט (בעיבוד הדף משתמש:BenG1/מתן גוטמן). בדוק את המבנה הזה: $תאריך##רק:[0-9]{4} @מש:עמדKotzBotדף שיחהתרומות15:23, 4 בפברואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  רקורסיה אינסופית - כנראה בעיה במפרט (בעיבוד הדף משתמש:BenG1/מתן גוטמן). בדוק את המבנה הזה: $תאריך##רק:[0-9]{4} @מש:עמדKotzBotדף שיחהתרומות15:23, 4 בפברואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  ויתרתי על הכתיבה לדף 'משתמש:BenG1/מתן גוטמן' בגלל חשש מבוסס לעריכה שגויה. אח שלי תחזור לריצה יבשה • KotzBotדף שיחהתרומות15:23, 4 בפברואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  בעודי עוסק במשתמש:Yuvalhad/ארגז חול: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://www.haaretz.co.il/CM.articles_item,1050,209,33271,.aspx, מהסיבה: Max. redirections exceeded. "System.Net.HttpWebResponse" "ProtocolError‏ • KotzBotדף שיחהתרומות15:24, 4 בפברואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  רקורסיה אינסופית - כנראה בעיה במפרט (בעיבוד הדף מתן גוטמן). בדוק את המבנה הזה: $תאריך##רק:[0-9]{4} @מש:עמדKotzBotדף שיחהתרומות15:25, 4 בפברואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  רקורסיה אינסופית - כנראה בעיה במפרט (בעיבוד הדף מתן גוטמן). בדוק את המבנה הזה: $תאריך##רק:[0-9]{4} @מש:עמדKotzBotדף שיחהתרומות15:25, 4 בפברואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  ויתרתי על הכתיבה לדף 'מתן גוטמן' בגלל חשש מבוסס לעריכה שגויה. אח שלי תחזור לריצה יבשה • KotzBotדף שיחהתרומות15:26, 4 בפברואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  רקורסיה אינסופית - כנראה בעיה במפרט (בעיבוד הדף נדודי שינה). בדוק את המבנה הזה: $תאריך##רק:[0-9]{4} @מש:עמדKotzBotדף שיחהתרומות15:26, 4 בפברואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  ויתרתי על הכתיבה לדף 'נדודי שינה' בגלל חשש מבוסס לעריכה שגויה. אח שלי תחזור לריצה יבשה • KotzBotדף שיחהתרומות15:26, 4 בפברואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  רקורסיה אינסופית - כנראה בעיה במפרט (בעיבוד הדף ניסיון הפיכת תוצאות הבחירות לנשיאות ארצות הברית ב-2020). בדוק את המבנה הזה: $תאריך##רק:[0-9]{4} @מש:עמדKotzBotדף שיחהתרומות15:26, 4 בפברואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  רקורסיה אינסופית - כנראה בעיה במפרט (בעיבוד הדף ניסיון הפיכת תוצאות הבחירות לנשיאות ארצות הברית ב-2020). בדוק את המבנה הזה: $תאריך##רק:[0-9]{4} @מש:עמדKotzBotדף שיחהתרומות15:27, 4 בפברואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  ויתרתי על הכתיבה לדף 'ניסיון הפיכת תוצאות הבחירות לנשיאות ארצות הברית ב-2020' בגלל חשש מבוסס לעריכה שגויה. אח שלי תחזור לריצה יבשה • KotzBotדף שיחהתרומות15:27, 4 בפברואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  רקורסיה אינסופית - כנראה בעיה במפרט (בעיבוד הדף נר על החלון). בדוק את המבנה הזה: $תאריך##רק:[0-9]{4} @מש:עמדKotzBotדף שיחהתרומות15:27, 4 בפברואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  ויתרתי על הכתיבה לדף 'נר על החלון' בגלל חשש מבוסס לעריכה שגויה. אח שלי תחזור לריצה יבשה • KotzBotדף שיחהתרומות15:27, 4 בפברואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  רקורסיה אינסופית - כנראה בעיה במפרט (בעיבוד הדף נתניאל קלייטמן). בדוק את המבנה הזה: $תאריך##רק:[0-9]{4} @מש:עמדKotzBotדף שיחהתרומות15:28, 4 בפברואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  ויתרתי על הכתיבה לדף 'נתניאל קלייטמן' בגלל חשש מבוסס לעריכה שגויה. אח שלי תחזור לריצה יבשה • KotzBotדף שיחהתרומות15:28, 4 בפברואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  רקורסיה אינסופית - כנראה בעיה במפרט (בעיבוד הדף עינת אדמוני). בדוק את המבנה הזה: $תאריך##רק:[0-9]{4} @מש:עמדKotzBotדף שיחהתרומות15:29, 4 בפברואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  ויתרתי על הכתיבה לדף 'עינת אדמוני' בגלל חשש מבוסס לעריכה שגויה. אח שלי תחזור לריצה יבשה • KotzBotדף שיחהתרומות15:29, 4 בפברואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  רקורסיה אינסופית - כנראה בעיה במפרט (בעיבוד הדף פסטיבל דרום אדום). בדוק את המבנה הזה: $תאריך##רק:[0-9]{4} @מש:עמדKotzBotדף שיחהתרומות15:29, 4 בפברואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  ויתרתי על הכתיבה לדף 'פסטיבל דרום אדום' בגלל חשש מבוסס לעריכה שגויה. אח שלי תחזור לריצה יבשה • KotzBotדף שיחהתרומות15:30, 4 בפברואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  רקורסיה אינסופית - כנראה בעיה במפרט (בעיבוד הדף ציפי לביא). בדוק את המבנה הזה: $תאריך##רק:[0-9]{4} @מש:עמדKotzBotדף שיחהתרומות15:30, 4 בפברואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  רקורסיה אינסופית - כנראה בעיה במפרט (בעיבוד הדף ציפי לביא). בדוק את המבנה הזה: $תאריך##רק:[0-9]{4} @מש:עמדKotzBotדף שיחהתרומות15:30, 4 בפברואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  ויתרתי על הכתיבה לדף 'ציפי לביא' בגלל חשש מבוסס לעריכה שגויה. אח שלי תחזור לריצה יבשה • KotzBotדף שיחהתרומות15:31, 4 בפברואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  רקורסיה אינסופית - כנראה בעיה במפרט (בעיבוד הדף צמחים טורפים). בדוק את המבנה הזה: $תאריך##רק:[0-9]{4} @מש:עמדKotzBotדף שיחהתרומות15:31, 4 בפברואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  ויתרתי על הכתיבה לדף 'צמחים טורפים' בגלל חשש מבוסס לעריכה שגויה. אח שלי תחזור לריצה יבשה • KotzBotדף שיחהתרומות15:31, 4 בפברואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  רקורסיה אינסופית - כנראה בעיה במפרט (בעיבוד הדף קרול גיליגן). בדוק את המבנה הזה: $תאריך##רק:[0-9]{4} @מש:עמדKotzBotדף שיחהתרומות15:32, 4 בפברואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  ויתרתי על הכתיבה לדף 'קרול גיליגן' בגלל חשש מבוסס לעריכה שגויה. אח שלי תחזור לריצה יבשה • KotzBotדף שיחהתרומות15:32, 4 בפברואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  רקורסיה אינסופית - כנראה בעיה במפרט (בעיבוד הדף רחל גרוסמן). בדוק את המבנה הזה: $תאריך##רק:[0-9]{4} @מש:עמדKotzBotדף שיחהתרומות15:32, 4 בפברואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  ויתרתי על הכתיבה לדף 'רחל גרוסמן' בגלל חשש מבוסס לעריכה שגויה. אח שלי תחזור לריצה יבשה • KotzBotדף שיחהתרומות15:32, 4 בפברואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]