שלמה לייב רוקח

רבי שלמה לייב מירוסלב

הרב שלמה לייב רוקח הוא רב חסידי ואדמו"ר מירוסלב במודיעין עילית. לשעבר ראש רשת הכוללים של חסידות בעלז.

ביוגרפיהעריכה

נולד להרב נפתלי רוקח, נכד לרבי יהודה זונדל רוקח. נישא לבת רבי יצחק דוד רוקח בנו של רבי יהושע רוקח, בן המהרי"ד מבעלז ואדמו"ר בירוסלב.

כיהן כראש רשת הכוללים של חסידות בעלז.

בתש"ס עבר למודיעין עילית שם הקים את בית המדרש היכל יהושע על שם רבי יהושע רוקח מירוסלב, בנין גדול בו גם שטיבלאך ומקווה.

משמש כאב"ד בבית הדין של מודיעין עילית.

ספריועריכה

משפחתועריכה

האדמו"ר ממחנובקה בעלזא הוא אח אשתו. אחיו הרב אלעזר מכונה האדמו"ר מרופשיץ.

ילדיועריכה
  • חתנו הרב לייפער, ראש כולל בוהוש במודיעין עילית ובנו של רבי ברוך פנחס לייפער האדמו"ר מחוסט בישראל
  • בנו הרב אברהם, חתן רבי אליעזר זאב רוזנבוים האדמו"ר מנדבורנה
  • חתנו הרב יחיאל מיכל בן גיסו רבי יהושע רוקח האדמו"ר ממחנובקה בעלזא
  • בנו הרב יהושע חתן רבי פסח שטרן האדמו"ר מדינוב בנתניה
  • בנו הרב שלום, חתן רבי מאיר יצחק אייזיק רוזנבוים, האדמו"ר מנדבורנה ירושלים
  • חתנו הרב שמואל דוד ליברמן, ר"מ בישיבת שומרי אמונים בירושלים ונכד הרב יוסף ליברמן
  • בנו הרב אהרן, חתן האדמו"ר מזידיטשוב