גיל

פרק הזמן מאז ההיווצרות
(הופנה מהדף אריכות ימים)
הערך נמצא בשלבי עבודה, החל מ4 באפריל 2021: כדי למנוע התנגשויות עריכה ועבודה כפולה, אתם מתבקשים שלא לערוך את הערך בטרם תוסר ההודעה הזו, אלא אם כן תיאמתם זאת עם מניח התבנית.
שיפור הערך
אם הערך לא נערך במשך שבוע ניתן להסיר את התבנית ולערוך אותו, אך לפני כן רצוי להזכיר את התבנית למשתמש שהניח אותה, באמצעות הודעה בדף שיחתו.
ערך זה זקוק לעריכה: הסיבה לכך היא: ניסוח.
אתם מוזמנים לסייע ולתקן את הבעיות, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. אם אתם סבורים כי אין בדף בעיה, ניתן לציין זאת בדף השיחה.

גיל הוא פרק הזמן שחלף מאז היווצרותו של דבר-מה. השימוש הנפוץ ביותר במונח הוא לציון משך חייו של יצור חי.

גיל האדםעריכה

חיי האדם מתחלקים רעיונית למספר חלקים, הנקבעים על פי גילו. השלב הראשון הוא הינקות, שמתייחס לולד בשנים הראשונות לחייו. לאחר מכן מגיע שלב הילדות שמתאר אדם בגילי 3 עד 12, ומגיע לפני שלב ההתבגרות, שמתאר את תקופת שנות העשרה של האדם, שבהן הנער מגלה ומעצב את אישיותו. בתום שלב ההתבגרות, האדם מגיע לשלב הבגרות ונחשב לאדם בוגר. התקופה הזו מאופיינת בהאטה בקצב ההתפתחות ובהתייצבות זהותו המגובשת של האדם. אדם יחשב לבוגר החל מתום גיל ההתבגרות, ועד לסוף חייו. לתקופות מסוימות המוכלות בתקופת הבגרות ניתן שם המייחד אותן, משום שהן מציגות מאפיינים יחודיים לעומת שלב הבגרות עצמו. בסביבות גיל 50, האדם מגיע לגיל המעבר שמתאפיין בצורה שונה אצל גברים ואצל נשים. התקופה האחרונה במחזור חייו של האדם קרויה זקנה. לא תמיד קיים גיל מוגדר למעבר משלב חיים אחד למשנהו, וקיום של הגדרה כזו תלוי בתרבות וברמת החיים של האדם.

חישוב גיל האדםעריכה

צורת חישוב גיל האדם הנפוצה בתרבות המערבית היא ספירת כמות הזמן שעברה מיום לידתו של האדם ועד לנקודת הזמן הנוכחית, כאשר השנה מעוגלת כלפי מטה. בתנ"ך ובדברי חז"ל בדרך כלל עגלו כלפי מעלה[דרוש מקור]. עם זאת, בתרבויות שונות במזרח אסיה מצויה צורת חישוב נוספת, כאשר גילו של האדם בעת היוולדו הוא אחד (ולא אפס), ועם כל תחילת שנה חדשה בלוח השנה (בין אם זה הלוח הגריגוריאני או לוח מסורתי או מקומי) גילו של האדם עולה בשנה. צורת מנין זו יכולה להביא להפרש של עד 2 שנות ספירה מול צורת המנין הנפוצה במערב.

הגיל בתרבותעריכה

יום הולדת של אדם הוא היום בשנה שבו התאריך זהה לתאריך הלידה של אותו אדם. ביום זה נמדד גילו בשנים שלמות. יום זה נחשב בדרך כלל ליום שמח ונחוג על ידי האדם בחברת משפחתו וחבריו.

יש הנוהגים, בעיקר נשים, שלא לחשוף בפומבי את גילם.[1]

בתרבויות שונות מציינים טקסי מעבר שונים את המעבר מתקופת חיים אחת למשנייה. ביהדות מסומלת הכניסה לעולם על ידי טקסים כגון ברית המילה, פדיון הבן, זבד הבת, ואת המעבר מילדות לבגרות מסמל טקס הבר מצווה.

 
ליתוגרפיה אמריקאית מסביבות 1849 המתארת את מעגל החיים של אשה

התנא יהודה בן תימא נותן בפרקי אבות (ה', כ"א) תוכנית עבודה מפורטת לאדם בהתאם לגילו:

בן חמש שנים למקרא;
בן עשר למשנה;
בן שלוש עשרה למצוות;
בן חמש עשרה לתלמוד;
בן שמונה עשרה לחופה;
בן עשרים לרדוף;
בן שלושים לכוח;
בן ארבעים לבינה;
בן חמישים לעצה;
בן שישים לזקנה;
בן שבעים לשיבה;
בן שמונים לגבורה;
בן תשעים לשוח;
בן מאה כאלו מת ועבר ובטל מן העולם.

הגיל בחקיקהעריכה

 
שלט המורה על הגבלת גיל, בכניסה למועדון במתחם יד חרוצים בתל אביב. בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון, הבחנה זו בין גברים לנשים מנוגדת לחוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים.

במרבית המדינות, החוק מכיר בקבוצות גיל אחדות, ובזכויות או מגבלות שונות חלות על האזרח בהתאם לגילו. בחוק הפלילי בישראל, למשל, ההבחנה היא בין קטין, מי שגילו קטן מ-18 שנה, לבין בגיר; יכול להצביע בבחירות מי שגילו 18 שנה ומעלה, ולהיבחר לכנסת מגיל 21 ואילך; וכן הלאה. חוק שגילו של אדם נמצא במרכזו הוא חוק גיל פרישה. יחד עם הבחנות אלה, שסיבותיהן ענייניות, אסורה אפליה מטעמי גיל (היא נאסרה במפורש בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה). אפליה מטעמי גיל קרויה גילנות.

חישוב הגיל בחוקי מדינת ישראל נעשה, כאמור בחוק הפרשנות, על-פי הלוח הגרגוריאני. יוצאי דופן הם:

 • חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986, שבו נקבע "חישוב גילים ייעשה לפי הלוח העברי". כיוון שגיל הגיוס לצה"ל הוא 18 שנה, נוצר קונפליקט בין קביעה זו לבין אמנות בינלאומיות שישראל חתמה עליהן ובהן נקבע שהגיל המינימלי לגיוס חובה לכוחות לוחמים ולהשתתפות בפעילות לחימה הוא גיל 18 (לפי הלוח הגרגוריאני). לפתרון הבעיה תוקן חוק שירות ביטחון, כך שלא ניתן לגייס אדם שטרם מלאו לו 18 שנים לפי הלוח הגרגוריאני.
 • חוק הבחירות לכנסת, שלעניין זכות הבחירה לכנסת נקבע בו שאדם נחשב זכאי להצביע אם יום הולדתו ה-18, לפי התאריך העברי או הלועזי, המוקדם מביניהם, חל לא יאוחר מיום הבחירות.[2]

תאריך הולדתו של אדם נרשם במרשם האוכלוסין. לעיתים מבקש אדם לתקן רישום זה, ובכך לשנות את גילו הרשמי. הכללים לעריכת שינוי כזה נקבעו בחוק קביעת גיל, תשכ"ד-1963.‏[3] זכויות בביטוח הלאומי הנובעות משינוי גיל חלות ממועד השינוי ולא למפרע.[4]

אריכות ימיםעריכה

 
אן פאודר (8 באפריל 1807 - 10 ביולי 1917), כפי שצולמה ביום הולדתה ה-110

אריכות ימים היא מושג המתייחס לרף העליון של תוחלת החיים האנושית. מדובר במושג תרבותי ורפואי, למשל בספרי הרפתקאות, מדע בדיוני ורומנים אוטופיים. מיתוסים על אריכות ימים קיימים גם בהווה. עם זאת, קיים קושי רב באימות אורך החיים האנושי הארוך ביותר אי פעם, בשל העדר רישום, תיעוד ומדידות זמן מוקפדות בעבר או פערים שפתיים ותרבותיים. האדם המבוגר ביותר שגילו אומת היא הצרפתייה ז'אן לואיז קלמן שהלכה לעולמה בשנת 1997 בגיל 122 שנה ו-164 יום. נכון להיום האשה המבוגרת ביותר היא קנה טנקה בת 118 שחגגה את יום הולדתה האחרון ב-2 בינואר 2021.

לאורך השנים ריתקה האפשרות של הגעה לגיל מופלג אנשים רבים. ארגונים רבים מוקדשים לחקר הסיבות להזדקנות, דרכים למניעת הזדקנות, ודרכים להפוך את תהליכי ההזדקנות. חלקם אף רואים זאת כטרנס הומניזם ומרדף אחר האלמוות (למשל, כת הראלים). לעומתם, ישנם ארגונים המתנגדים ל"אנטי אייג'ינג", בטענה שאינה טבעית או מוסרית. מחקרים בדנמרק, מצאו שיטה לקביעת תאריך לידה על פי תיארוך פחמן-14 של עדשת העין. אימות הגיל, מבוסס על ידי ארגון מוסמך כמו ספר השיאים של גינס או קבוצת המחקר לגרונטולוגיה(אנ'), תוך שימוש לפחות ב-3 מקורות הניתנים לאימות, לפי הכללים המקובלים בחקר אריכות ימים. ספר השיאים של גינס החל את איסוף הנתונים בשנת 1955.[5] באנגלית, נפוץ הכינוי "Centenarian" (מהמילה Century - מאה), לאישים שעברו את גיל 100. מעל גיל 110, נפוץ המושג "Supercentenarian".

דתעריכה

בתנ"ך מוזכרים בני אדם רבים שהגיעו לגילים מופלגים. הזקן ביותר הוא מתושלח, אשר נפטר בגיל 969 שנה (ספר בראשית). בפרשנות המקרא המסורתית מבואר, שתוחלת החיים הייתה בתחילת הבריאה ארוכה בהרבה מאשר בימינו, ומספר השנים המגיע במקרים רבים קרוב לאלף, אלא שבמהלך הדורות חלה ירידה מתמדת, בתוחלת החיים, עד שהגיע לממוצע של 70 - 80 שנה, וכפי שמופיע בתהילים:

ימי שנותינו בהם שבעים שנה, ואם בגבורות שמונים שנה...

הוגים מתחום ביקורת המקרא טענו כי אריכות הימים הגבוהה במיוחד של הדמויות התנכ"יות היא תוצאה של טעויות בתרגום - בעת התרגום הוחלפו מחזורי הירח עם מחזורי השמש, וכי הגילים הממשיים המתוארים היו אמורים להיות אחד חלקי 12.4 (לפי מחזור ירחי של 29.5). לפי חישוב זה גילו של מתושלח הוא רק 78[דרוש מקור]. עם זאת, מופיעות בתנ"ך גם דמויות כגון מהללאל וחנוך שילדו ילדים בגיל 65 "שנים", ולפי פירוש זה גילם היה למעשה חמש שנים ושלושה חודשים, בעת הולדת בנם. לפי טענה נוצרית, אורך חיי בני האנוש ירד בהדרגה - בתחילה חיו בני האדם חיי נצח, אולם בשל חטאיהם, קיצר אלוהים באופן הדרגתי את חייהם בארבעה שלבים: בשלב הראשון לפחות מאלף שנה, לאחר מכן מתחת ל-500 שנה, לאחר מכן מתחת ל-200 שנה ולבסוף מתחת ל-120 שנה. נהוג לראות בגיל 120 גבול עליון של תוחלת החיים האנושית ובפרט הדבר בא לידי ביטוי בברכה "עד מאה ועשרים". יש שרואים בפסוק הבא מקור להערכת הגיל המקסימלי כמאה ועשרים: "ויאמר ה' לא ידון רוחי באדם לעלם בשגם הוא בשר והיו ימיו מאה ועשרים שנה" (בראשית, ו', ג'). קשה להניח שזו אכן כוונת הפסוק, שכן רבים מגיבורי התנ"ך האריכו ימים מעבר לסף זה, כך אהרן נפטר בגיל 123, שרה בגיל 127, ויצחק הגיע לגיל 180. רש"י מפרש כי הפסוק עוסק בזמן שקצב אלוהים לבני האדם בטרם הביא עליהם את המבול.

ההסבר המקובל הוא שסיפורים אלו הם מיתוסים של אריכות ימים - קיימת נטייה להגזים בתיאורים של גילים מופלגים במיתולוגיה של תרבויות שונות. לדוגמה, לפי המסורת, חלק מהקיסרים הראשונים של יפן וסין שלטו יותר ממאה שנים. עם הקידמה, נבדקה אמיתות גילאיהם של דמויות היסטוריות שונות לפי רישומים שונים, וגילם ירד לרמות מציאותיות יותר.

האנשים המבוגרים בעולםעריכה

  ערכים מורחבים – רשימת האנשים המבוגרים ביותר שתועדו, רשימת האנשים החיים המבוגרים ביותר

האדם המבוגר ביותר שגילו אומת הוא הצרפתייה ז'אן לואיז קלמן שהלכה לעולמה בשנת 1997 בגיל 122 שנים ו-164 ימים. הגבר המבוגר ביותר שגילו אומת היה ג'ירואמון קימורה, מיפן, שהלך לעולמו בגיל 116 שנים, ו-54 ימים.

נכון למרץ 2021, האשה החיה המבוגרת ביותר היא קנה טנקה שחגגה את יום הולדתה ה-118 ב-2 בינואר 2021. הגבר החי המבוגר ביותר האחרון היה רוברט וייטון, מבריטניה, שחגג את יום הולדתו ה-112 ב-29 במרץ 2020, אך הוא מת זמן קצר לאחר מכן. התקן של הגבר החי המבוגר ביותר טרם אויש רשמית, אך לפי רישומים, הגבר המבוגר ביותר שחי היום הוא סטורנינו דה לה פונטה גרסיה מספרד.[6]

בממוצע, 100 הנשים המבוגרות ביותר, חיו מספר שנים יותר מ-100 הגברים המבוגרים ביותר. הסטטיסטיקה מראה שרק אחד מ-100 אנשים המגיעים לגיל 100, יגיע גם לגיל 110.‏ גילם של חמישים אנשים אומת בגיל 115, כאשר עשרים ושניים מתוכם הגיעו לגיל 116, ועשרה חצו את גיל 117. רק קלמן חצתה את גיל 120.

נכון לאפריל 2020, עשרת האנשים המאומתים המבוגרים ביותר שחיו היו כולן נשים.

הנשים שגילן אומת כמבוגר ביותר מעולםעריכה

דירוג שם תאריך לידה תאריך פטירה גיל מדינה
1 ז'אן לואיז קלמן ‏21 בפברואר 1875 4 באוגוסט 1997 122 שנים, 164 ימים צרפת
2 שרה קנהאוס ‏24 בספטמבר 1880 30 בדצמבר 1999 119 שנים, 97 ימים ארצות הברית
3 נאבי ט'גימה ‏8 באוגוסט 1900 21 באפריל 2018 117 שנים, 260 ימים יפן

הגברים שגילם אומת כמבוגר ביותר מעולםעריכה

דירוג שם תאריך לידה תאריך פטירה גיל מדינה
1 ג'ירואמון קימורה ‏19 באפריל 1897 12 ביוני 2013 116 שנים, 54 ימים יפן
2 כריסטיאן מורטנסן ‏16 באוגוסט 1882 25 באפריל 1998 115 שנים, 252 ימים ארצות הברית
3 אמיליאנו מרקדו דל טורו ‏21 באוגוסט 1891 24 בינואר 2007 115 שנים, 156 ימים פורטו-ריקו

האנשים החיים שגילם המאומת הוא המבוגר ביותרעריכה

נכון לאפריל 2020, 10 האנשים המאומתים המבוגרים ביותר החיים הן נשים.

דירוג שם תאריך לידה גיל מדינה
1 קנה טנקה ‏2 בינואר 1903 118 שנים ו-96 ימים יפן
2 לוסיל רנדון ‏11 בפברואר 1904 117 שנים ו-56 ימים צרפת
3 מריה קונובוביץ' ‏27 במאי 1904 116 שנים ו-315 ימים בלארוס

האנשים המבוגרים ביותר בישראלעריכה

בישראל, הגבר המבוגר ביותר שגילו אומת הוא ישראל קרישטל, שנולד בפולין, נולד ב-15 בספטמבר 1903 ונפטר ב-11 באוגוסט 2017, בגיל 113 ו-330 ימים. האישה המבוגרת ביותר שגילה אומת הייתה מריה פוגונווסקה, שנולדה בפולין, נולדה ב-30 באוקטובר 1897, ונפטרה ב-15 ביולי 2009 בגיל 111 ו-258 ימים.[7] קיימים מספר מקרים של אנשים שהגיעו לגיל 129 אך תאריך לידתם לא אומת ובהם אלי בן מוחמד אל אמרי מתוניסיה[8] (2010-1880) וקוקו איסטמבולובה מרוסיה (2019-1889).[9]

גילם של בעלי חייםעריכה

משך החיים (הגיל המקסימלי) של בעלי-חיים שונים משתנה בין מינים שונים. בעלי-החיים בעלי משך החיים הקצר ביותר חיים ימים ספורים, בעוד שמספר מיני בעלי חיים יכולים להגיע לגילים של עשרות רבות של שנים. החיה בעלת תוחלת החיים הארוכה ביותר הידועה למדע היא ישנונן גרינלנדי שגילו מגיע גם ל-648 שנה.

הצבים ידועים בתוחלת חייהם הארוכה. כמה מן המינים מאריכי חיים יותר מכל יצור אחר כמעט בממלכת בעלי החיים, לעיתים אף עד מאות שנים. על פי מדור המדע של הניו יורק טיימס, איברי גופם אינם מזדקנים, בניגוד למרבית אם לא כל בעלי החיים האחרים. במרץ 2006 למשל, מת בגן החיות של קולקטה, הודו, צב ענק בן 250 שנה. מדענים טוענים, שישנם צבים, אשר בהיעדר מחלה או פציעה יכולים לחיות לנצח.[10] רק הלובסטרים ו"המדוזה בת האלמוות" Turritopsis nutricula, ואולי עוד סוג אחד או שניים של בעלי חיים נדירים מתחרים בצבים באורך חייהם הפוטנציאלי.[11]

גילם של צמחיםעריכה

מיני צמחים רבים הם חד-שנתיים, כלומר, הם מגיעים לגיל מקסימלי של שנה אחת, ולאחר מכן צומח פרט אחר במקומם. סוגים שונים של עצים, לעומת זאת, עשויים להגיע לגילים מופלגים; ידועים עצים שגילם נמדד באלפי שנים. בין העצים הללו נמנים זנים מסוימים של עצי אורן, עצי סקויה, ועצי גינקגו. הערכת גילם של עצים נעשית באמצעות ספירת הטבעות בתוך הגזע שלהם.

ראו גםעריכה

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה

 1. ^ רויטל חובלשופטות אמיתיות לא מגלות את הגיל שלהן, באתר הארץ, 13 בנובמבר 2014
 2. ^ הזכות לבחור לכנסת, באתר כל זכות
 3. ^ חוק קביעת גיל, תשכ"ד-1963, באתר חילן
 4. ^ עבל 516/05 רחל מולאיוף נגד המוסד לביטוח לאומי, ניתן ב-9 בינואר 2007;
  עבל 9551-11-16 זאב לנצ'יצקי נגד המוסד לביטוח לאומי, ניתן ב-4 ביוני 2018
 5. ^ "Oldest Living People Title Holders Since 1955". Guinness World Records. אורכב מ-המקור ב-2015-02-23. בדיקה אחרונה ב-23 בפברואר 2015. 
 6. ^ World's oldest man Bob Weighton dies, aged 112, ‏28 במאי 2020
 7. ^ "GRG World Supercentenarian Rankings List". Gerontology Research Group. אורכב מ-המקור ב-2018-05-25. בדיקה אחרונה ב-22 באפריל 2020. 
 8. ^ "TUNISIA OLDEST MAN 130 YEARS OLD - 다음뉴스". 6 בנובמבר 2015. אורכב מ-המקור ב-6 November 2015. 
 9. ^ World's 'oldest' woman who 'didn't enjoy single day' in long life dies aged 129 Mirror, 1 February 2019
 10. ^ ניו יורק טיימס, מדור המדע, 12 בדצמבר 2006
 11. ^ Big Lobsters and Eternal Life