גיבורי דוד

דמויות מקראיות
יש להשלים ערך זה: בערך זה חסר תוכן מהותי. לא מספיק למנות את שמות הגיבורים ולצטט את הפסוקים, כדאי לפרט אודותם, אחרת אין חשיבות אנציקלופדית. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.
הנכם מוזמנים להשלים את החלקים החסרים ולהסיר הודעה זו. שקלו ליצור כותרות לפרקים הדורשים השלמה, ולהעביר את התבנית אליהם.

גיבורי דוד הם עשרות גיבורי מלחמה ששירתו בצבאו של דוד המלך והיו הגדולים שבלוחמיו וכנראה גם ראשי הצבא וקציניו.

ככל הנראה היו מחבורת הלוחמים שהתגבשה סביב דוד בעת שברח מפני שאול במדבר יהודה בתחילת דרכו. רשימת הגיבורים מופיעה לראשונה בספר שמואל ב', פרק כ"ג וחוזרת שוב בספר דברי הימים א', פרק י"א.

היררכיה בגיבורי דוד

עריכה

לא כל גיבורי דוד היו באותו מעמד צבאי. הכתוב מציג אותם בכמה רמות, אך החלוקה אינה ברורה כל צורכה. ככל הנראה, כך היא החלוקה הכללית:

 1. שלושה גיבורים במעמד הבכיר ביותר: עדינו העצני, אלעזר בן דודו, שמא בן אגא.[1]
 2. שלושה גיבורים שניים להם: אבישי בן צרויה, בניהו בן יהוידע וגיבור שלישי שאינו נזכר.
 3. שאר הגיבורים.

הגיבורים ברמות הראשונות זוכים לפירוט מעשי גבורותיהם, בשונה משאר הגיבורים, המוזכרים בשמם בלבד.

מעל כולם היה שר הצבא, יואב בן צרויה. יואב עצמו אינו נזכר ברשימה בספר שמואל ב כג (נזכר רק נושא כליו), אך הוא נזכר במפקד הצבא בספר שמואל ב (ח, טז): וְיוֹאָב בֶּן-צְרוּיָה עַל-הַצָּבָא.

הבדלים בין הרשימות

עריכה

כאמור, רשימת גיבורי דוד מובאים מובאת פעמיים במקרא, פעם אחת בסוף ספר שמואל ופעם שנייה באמצע ספר דברי הימים. אומנם, ישנם הבדלים רבים, קלים ומשמעותיים יותר, בין שתי הרשימות.

ההבדל הבולט והמשמעותי ביותר הוא מספר הגיבורים. הרשימה בספר שמואל מסתיימת באוריה החיתי, ואילו הרשימה בספר דברי הימים מביאה אחריו עוד כחמישה עשר גיבורים.

מניין הגיבורים

עריכה

לאחר דברי דוד האחרונים בספר שמואל, נמנים גיבורי דוד ורשימה נוספת קיימת גם בספר דברי הימים א. שתי הרשימות כמעט זהות אך חלק משמות הגיבורים שונים במקצת.

 1. עדינו העצני[2]
 2. אלעזר בן דודו (בן אחוחי) – עליו מסופר שסייע לדוד במלחמתו נגד הפלשתים ובמלחמתו עשה לו ה' תשועה גדולה.[3]
 3. שמא בן אגא הררי – הציל את "חלקת העדשים" של ישראל מן הפלשתים, גם לו עשה ה' תשועה גדולה.[4]
 4. אבישי בן צרויה – אחיו של יואב והרג במסגרת אחת המלחמות שלוש מאות איש בחנית[5]
 5. בניהו בן יהוידע - מוגדר כ"איש חיל רב פעלים" ונקרא גם מקבצאל. עליו מסופרים סיפורי גבורה דוגמת הריגת אריה וניצחון מול איש מצרי חמוש.[6]
 6. עשהאל בן צרויה אחיהם של יואב ואבישי[7]
 7. אלחנן בן דודו אשר התגורר בבית לחם.[7]
 8. שמה החרודי/שמות ההרורי[8]
 9. אליקא החרודי[8]
 10. חלץ הפלטי/חלץ הפלוני על מקורו חלוקים הדעות, יש שאומרים שהיה מבני פלט שהתגוררו בדרום יהודה. אך מרשימת מפקדי העוצבות בדברי הימים א (פרק כז פסוק י) נאמר שהוא מבני אפרים, ולכן ייתכן שהכוונה שהוא ממשפחת היפלטי שנזכרת בגבול בית יוסף משבט אפרים.[9] הוא פיקד על מחלקת החודש השביעי, כלומר, עתודת מילואים ששירתה בחודש תשרי. על שמו נקראים חלץ, שדה הנפט חלץ, מסילת חלץ ורחובות חלץ בראשון לציון, חיפה, חולון וירושלים.
 11. עירא בן עקש התקועי, מן העיר תקוע. לפי הרד"ק היה שם משפחתו "היאירי", והוא אותו עירא שהוזכר גם בשמואל ב פרק כ' פסוק כ"ו שהיה "כהן לדוד", זאת אומרת שהיה מביא את מתנות הכהונה שלו לדוד.[10]
 12. אביעזר הענתותי מהעיר ענתות הנמצאת בהרי בנימין.[11]
 13. צלמון האחוחי/עילי האחוחי ממשפחת האחוחי שהיא משפחה ידועה בשבט בנימין שהתגוררה בנטופה שליד ירושלים.[12]
 14. מהרי הנטופתי גם הוא מנטופה שליד ירושלים.[12]
 15. חלב בן בענה הנטופתי, גם הוא מנטופה שליד ירושלים.[13]
 16. איתי בן ריבי מגבעת בני בנימין. את הגבעה מזהים בדרך כלל עם תל אל פול הנמצאת ממערב לשכונת פסגת זאב בירושלים.[13]
 17. בניהו/בניה הפרעתני מן העיר פרעתון.[14]
 18. הדי/חורי מנחלי געש. ייתכן שמדובר במקום באזור "הר געש" אשר מוזכר כמקום ליד תמנת חרס מקום קבורתו של יהושע בן נון[15]
 19. אביאל/אבי עלבון הערבתי. ייתכן שמקורו בבית הערבה שבמדבר יהודה.[16]
 20. עזמות הברחמי/הבחרומי. אשר מקורו מבחורים הנמצאת ליד ירושלים בנחלת שבט בנימין.[17]
 21. אליחבא השעלבני מהעיר הקדומה שעלבים.[18]
 22. בני ישן יהונתן שם הגיבור הוא יהונתן בן ישן.[18]
 23. שמה ההררי[19]
 24. אחיאם בן שרר האררי כנראה בן יששכר אשר התגורר בהר אפרים.[19]
 25. אליפלט בן אור/בן אחסבי[20]
 26. אליעם בן אחיתופל הגילוני. פרשנים שונים סוברים כי אליעם הוא אביה של בת שבע[21] ולכן הוא גם חותנו של אוריה החתי שגם הוא היה מגיבורי דוד. אליעם היה תושב גילה שבנחלת יהודה שם היה לאביו אחיתופל בית.[20]
 27. חצרי/ו הכרמלי אשר מוצאו מכרמל שביהודה.[22]
 28. פערי הארבי מהעיר ארב שביהודה (מוזכרת גם ביהושע טו נב).[22]
 29. יגאל/יואל בן נתן מהעיר צובה שבמחוז בית לחם.[23] - ברשימה המקבילה שבספר דברי הימים א', פרק י"א לא מופיע יגאל בן נתן, אך מופיע גבור בשם יוֹאֵל אֲחִי נָתָן. בפירוש דעת מקרא הציעו שמדובר באותו האדם, ולמעשה, יגאל היה אחי נתן, אבל בספר שמואל רצו להדגיש את עובדת היותו ממשפחת נתן הנביא, ולכן כינוהו "בן נתן".[24] יגאל היה כהן, כמו נתן אחיו.[25] קרבות שבהם לקח חלק: המלחמה בין שני בתי המלוכה בגבעון,[26] כבוש ירושלים מידי היבוסי, מלחמות דוד בפלשתים, כבוש פלשת מואב וארם
  כבוש אדום, הקרב הראשון במלחמה בבני עמון
  הקרב השני, כבוש רבת בני עמון והמלחמה ביער אפרים.[27]
 30. בני הגדי/הגרי מבני שבט גד או משבט ההגריאים.[23]
 31. צלק העמוני שתי אפשרויות במקורותיו: עמוני מהעם עמון, או שמקורו בכפר עמונה שליד עפרה המקראית.[28]
 32. נחרי הבארותי – נושא כלי יואב בן צרויה מבארות שבבנימין[28]
 33. עירה היתרי מקורו או ממשפחת "היתרי" אשר מוצאה מהעם החיווי שנבלעה ביהודה והתגוררה בקריית יערים, או שמקורו מיתיר שביהודה.[29]
 34. גרב היתרי אחיו של עירה.[29]
 35. אוּרִיָּה הַחִתִּי
 36. מבוני/סבכי החשתי מהעיר חושה.

ברשימת הגיבורים בספר שמואל ב כג נזכרים 36 גיבורים אך בסוף הרשימה המחבר מסכם את הרשימה במספר 37: כֹּל שְׁלֹשִׁים וְשִׁבְעָה (שמואל ב כג, לט). הסיבה לכך היא שהסיכום כולל את מפקד הצבא יואב בן צרויה שאינו מופיע ברשימה עצמה.

דברים הנלמדים מרשימות גיבורי דוד

עריכה

אומנם רשימת גיבורי דוד היא רשימת שמות בלבד (למעט הגיבורים הראשונים), אך אפשר להסיק ממנה כמה וכמה מסקנות, למשל:

 • אוריה החיתי היה מגיבורי דוד ולא סתם חייל זניח בצבאו. דבר זה מגביר את החומרה במה שעשה לו דוד.
 • גיבורי דוד שימשו במשרות מדיניות, כפי שאפשר לראות בספר דברי הימים, בהזכרת גיבורי דוד בכמה וכמה תפקידים.
 • דוד נעזר במגוון נרחב של אנשים, משבטים שונים, ואולי כמה מהם אפילו לא היו מישראל.
 • הקשר בין אחיתופל לבת שבע (ראה: אליעם בן אחיתופל), קשר שיכול אולי ללמד על סיבת בגידת אחיתופל בדוד.
 • נאמנותם של הגיבורים לדוד – נלמד מסיפור שואבי המים.
 • מאיר באור חדש כמה דמויות שהוזכרו בהקשרים אחרים: אבישי, בניהו, סבכי החושתי, עשהאל...
 • גיבורי דוד היו אנשים מיוחדים, לא כפי שהיה אפשר לחשוב מהאמור בתחילת דרכו של דוד, בבריחתו משאול (ש"א כב, ב): "וַיִּתְקַבְּצוּ אֵלָיו כָּל אִישׁ מָצוֹק וְכָל אִישׁ אֲשֶׁר לוֹ נֹשֶׁא וְכָל אִישׁ מַר נֶפֶשׁ וַיְהִי עֲלֵיהֶם לְשָׂר".

הזכרת יואב

עריכה

ברשימות גיבורי דוד מוזכרים ראשי חייליו של דוד כמו אבישי ועשהאל בני צרויה. יואב בן צרויה, שהיה הבכיר מאחיו ומכל צבאו של דוד דווקא אינו מופיע ברשימות. הובאו לכך כמה הסברים, למשל:

 • אין צורך להזכיר את יואב משום שאיננו עוד אחד מגיבורי דוד, אלא שר הצבא כולו, והוא כבר מוזכר בתפקידו זה לצד אנשים בכירים אחרים במלכות דוד.[30]
 • יש בחז"ל המזהים את עדינו העצני עם יואב בן צרויה, וממילא הוא כן מופיע, אך בשם אחר.

ראו גם

עריכה

קישורים חיצוניים

עריכה

הערות שוליים

עריכה
 1. ^ בדברי הימים נזכרו רק שניים מהשלישייה הראשונה: יָשָׁבְעָם בֶּן חַכְמוֹנִי (כינוי לעדינו העצני ה"יֹשֵׁב בַּשֶּׁבֶת תַּחְכְּמֹנִי") ואלעזר בן דודו.
 2. ^ שמואל ב', כ"ג, ח'
 3. ^ שמואל ב', כ"ג, ט'י'
 4. ^ שמואל ב', כ"ג, י"אי"ג
 5. ^ שמואל ב', כ"ג, י"חי"ט
 6. ^ שמואל ב', כ"ג, כ'כ"ג
 7. ^ 1 2 שמואל ב', כ"ג, כ"ד
 8. ^ 1 2 שמואל ב', כ"ג, כ"ה
 9. ^ שמואל ב', כ"ג, כ"ו,יהושע, ט"ז, ג'
 10. ^ שמואל ב', כ"ג, כ"ו
 11. ^ שמואל ב', כ"ג, כ"ז
 12. ^ 1 2 שמואל ב', כ"ג, כ"ח
 13. ^ 1 2 שמואל ב', כ"ג, כ"ט
 14. ^ שמואל ב', כ"ג, ל'
 15. ^ שמואל ב', כ"ג, ל'יהושע, כ"ד, ל'
 16. ^ שמואל ב', כ"ג, ל"איהושע, ט"ו, ס"א
 17. ^ שמואל ב', כ"ג, ל"א
 18. ^ 1 2 שמואל ב', כ"ג, ל"ב
 19. ^ 1 2 שמואל ב', כ"ג, ל"ג
 20. ^ 1 2 שמואל ב', כ"ג, ל"ד
 21. ^ שמואל ב', י"א, ג'
 22. ^ 1 2 שמואל ב', כ"ג, ל"ה
 23. ^ 1 2 שמואל ב', כ"ג, ל"ו
 24. ^ דעת מקרא שמואל ב כג לו
 25. ^ דעת מקרא מלכים א ד ה
 26. ^ ספר דברי הימים א', פרק י"א, פסוק י'
 27. ^ מלבי"ם שמואל ב כג ח
 28. ^ 1 2 שמואל ב', כ"ג, ל"ז
 29. ^ 1 2 שמואל ב', כ"ג, ל"ח
 30. ^ כך הוסבר למשל ב: רש"י, ש"ב כ"ג, ל"ט; הפירוש המיוחס לרש"י, דברי הימים א' י"א, כ'; רד"ק דברי הימים א' י"א, ל"ח.