התאזרחות (נָטוּרָליזציה) היא ההליך המשפטי שבו מי שאינו אזרח במדינה כלשהי יכול לקבל אזרחות שלה בהתאם לכללים ותנאים שבהם עליו לעמוד.

טקס התאזרחות בקנדה

כללי התאזרחות שונים ממדינה למדינה, וכוללים בדרך כלל דרישה לתושבות במדינה לזמן של מספר שנים במדינה עד לבקשת האזרחות, ולעיתים גם דרישות נוספות כגון הפגנת ידע ובקיאות בשפת המדינה, בתרבותה, בתולדותיה, בחוקיה, במבנה הפוליטי ולעיתים גם בדת שלה במידה ויש לה; ובדרך כלל גם הבטחה, הצהרה, התחייבות או שבועה לציית ולקיים את חוקיה של אותה המדינה. בנוסף, יש מדינות הדורשות מהמתאזרח לוותר על אזרחויות אחרות שבהן הוא מחזיק, כלומר הן אוסרות על אחזקה של יותר מאזרחות אחת.

במהלך מאות השנים האחרונות, ובפרט לאחר מלחמת העולם השנייה, עם העמקת הגלובליזציה הבינלאומית, אפשר לראות עלייה חדה במספרם של מהגרים ופליטים אשר עוזבים את מדינותיהם, ומבקשים לרכוש אזרחות זרה במדינות אחרות. רכישת אזרחות זרה נעשית בדרך כלל על-מנת לשפר את איכות החיים של המתאזרח, את זכויותיו הפוליטיות, קבלת הגנה כתוצאה מרדיפה פוליטית או אידאולוגית, רצון להשגת ביטחון אישי רב יותר, וסיבות נוספות אחרות.

תהליך ההתאזרחות עריכה

תהליך ההתאזרחות כולל בדרך כלל מגורי קבע של מספר שנים במדינת היעד, בקשת אזרחות, גיל סף מינימלי לבקשה, הפגנת ידע ובקיאות בשפת המדינה ובקורותיה, הצהרת נאמנות למדינת היעד, ולעיתים גם ויתור על אזרחויות אחרות שאינן של מדינת היעד, הוכחת עצמאות כלכלית, ועבר פלילי נקי.

רכישת תושבות עריכה

ברוב מדינות העולם הליך ההתאזרחות כולל חיוב לתושבות במדינה של מספר שנים קודם קבלת האזרחות (לרוב בין 3 ל-6 שנים). האפשרויות המובילות לרכישת תושבות ברוב המדינות היא קבלת אשרת שהייה במדינה, בדרך כלל באמצעות אשרת עבודה או אשרת לימודים במדינת היעד.

רכישת אזרחות עריכה

לאחר מגורים של מספר שנים במדינת היעד - עומדים למתאזרח מספר דרישות נוספות עד שיזכה באזרחות המקומית, השונות במעט ממדינה למדינה, המפורטות בטבלה שלהלן:

דרישות להתאזרחות במדינות שונות ברחבי העולם
דגל מדינה מגורים במדינה ידע ובקיאות אזרחות כפולה אחר
אוסטריה  אוסטריה ישנה דרישה לתושבות קבע 10 שנים קודם קבלת האזרחות. במקרים חריגים זמן המגורים הנדרש עשוי להתקצר (פליטים יכולים להסתפק ב-6 שנים וכך גם אזרחי מדינות החברות באיחוד האירופי ובאזור הכלכלי האירופי) נדרשת הפגנת ידע ובקיאות בשפה הגרמנית אזרחות כפולה אסורה במקרה והמתאזרח הא עובד בשירות הציבורי במדינתו, או ששירת שירות צבאי שאינו שירות חובה במדינתו, הוא מאבד את זכותו להתאזרחות
אוסטרליה  אוסטרליה ישנה דרישה לתושבות קבע 4 שנים קודם קבלת האזרחות נדרשת הפגנת ידע ובקיאות בסיסית בשפה האנגלית (פטור לאנשים בני 60 ומעלה). בנוסף, על המתאזרח לגלות הבנה לגבי הזכויות והחובות שלו מעצם היותו אזרח אוסטרלי (גם - פטור לאנשים בני 60 ומעלה) אזרחות כפולה מותרת לעיתים נדרשת גם תעודת יושר
איטליה  איטליה ישנה דרישה לתושבות קבע 10 שנים קודם קבלת האזרחות. במקרים חריגים זמן המגורים הנדרש עשוי להתקצר (פליטים יכולים להסתפק ב-5 שנים, ואזרחי מדינות החברות באיחוד האירופי יכולים להסתפק ב-4 שנים) אין צורך להפגין ידע כלשהו אזרחות כפולה מותרת על המתאזרח להוכיח שיש לו אמצעים כספיים מינימליים, ושהוא חסר עבר פלילי
אירלנד  אירלנד ישנה דרישה לתושבות קבע 5 שנים קודם קבלת האזרחות, כאשר גם תושבות בצפון אירלנד נחשבת למרות שזו להלכה טריטוריה בריטית אין צורך להפגין ידע כלשהו אזרחות כפולה מותרת, אך אסורה אזרחות שנרכשה (אזרחות שהאדם לא נולד אליה, אלא רכש במהלך חייו באמצעות התאזרחות) הענקת האזרחות נתונה לשיקול דעתו של שר המשפטים המקומי. בנוסף, על מנת לזכות באזרחות יש להפגין עצמאות כלכלית, ולהיות חסר עבר פלילי משמעותי
ארגנטינה  ארגנטינה ישנה דרישה לתושבות קבע 2 שנים קודם קבלת האזרחות נדרשת הפגנת ידע ובקיאות בשפה הספרדית מקנה עדיפות אזרחות כפולה מותרת לא זכאי לאזרחות אדם אשר היה מצוי בהליך פלילי משמעותי בתקופת התושבות שלה בה
ארצות הברית  ארצות הברית ישנה דרישה לתושבות קבע 5 שנים קודם קבלת האזרחות יש צורך להפגין בקיאות בסיסית בשפה האנגלית. בנוסף, יש לענות נכונה על שש שאלות מתוך עשר שאלות במסגרת מבחן על קורותיה של ארצות הברית ועל המבנה הפוליטי שלה אזרחות כפולה מותרת עדיפות לאנשים ששירתו בצבא ארצות הברית. להרחבה ראו: חוק האזרחות האמריקני
בולגריה  בולגריה ישנה דרישה לתושבות קבע 5 שנים קודם קבלת האזרחות נדרשת הפגנת בקיאות בשפה הבולגרית אזרחות כפולה אסורה (מלבד אזרחויות של שווייץ ומדינות החברות באיחוד האירופי ובאזור הכלכלי האירופי) לא זכאי לאזרחות אדם שנחקר או נשפט על ידי רשויות המדינה בתקופת התושבות שלו בה
בלגיה  בלגיה ישנה דרישה לתושבות קבע 5 שנים קודם קבלת האזרחות. פליטים ומחוסרי אזרחות יכולים להסתפק בשנתיים אין צורך להפגין ידע כלשהו אזרחות כפולה אסורה
הממלכה המאוחדת  בריטניה ישנה דרישה לתושבות קבע 5 שנים קודם קבלת האזרחות יש להפגין ידע ובקיאות בשפה האנגלית (ברך כלל ניתן פטור לבני 65 שנים ומעלה) אזרחות כפולה מותרת על מנת לזכות באזרחות יש להוכיח שפיות נפשית ו"התנהגות חיובית"
גרמניה  גרמניה ישנה דרישה לתושבות קבע 8 שנים קודם קבלת האזרחות נדרשת הפגנת ידע ובקיאות בשפה הגרמנית, בקורותיה של גרמניה ואודות המבנה הפוליטי שלה אזרחות כפולה אסורה (מלבד אזרחיות של שווייץ ומדינות החברות באיחוד האירופי ובאזור הכלכלי האירופי) על המתאזרח להוכיח עצמאות כלכלית. בנוסף, קורבנות התקופה הנאצית יכולים לבקש בקשת חריגים לאזרחות
דנמרק  דנמרק ישנה דרישה לתושבות קבע 9 שנים קודם קבלת האזרחות נדרשת הפגנת ידע ובקיאות בשפה הדנית ובתרבות וההיסטוריה המקומית אזרחות כפולה אסורה
הולנד  הולנד ישנה דרישה לתושבות קבע 5 שנים קודם קבלת האזרחות נדרשת הפגנת ידע ובקיאות בשפה ההולנדית ובקורות המדינה אזרחות כפולה אסורה (למעט מקרים חריגים) במקרה והמתאזרח ביצע עבירות פליליות משמעותיות במהלך שנות שהותו כתושב קבע, הוא איננו זכאי להתאזרחות
הונגריה  הונגריה ישנה דרישה לתושבות קבע 8 שנים קודם קבלת האזרחות נדרשת הפגנת ידע ובקיאות בשפה ההונגרית. בנוסף יש לעבור בהצלחה מבחן על היסודות החוקתיים של המדינה אזרחות כפולה מותרת על המתאזרח להיות חסר עבר פלילי
טורקיה  טורקיה ישנה דרישה לתושבות קבע 5 שנים קודם קבלת האזרחות נדרשת הפגנת בקיאות בשפה הטורקית אזרחות כפולה מותרת על המתאזרח להיות עצמאי כלכלית
ישראל  ישראל (מכוח חוק האזרחות ולא חוק השבות) ישנה דרישה לתושבות קבע 5 שנים קודם קבלת האזרחות נדרשת הפגנת בקיאות בסיסית בשפה העברית אזרחות כפולה אסורה (למעט מקרים חריגים) עדיפות לאדם ששירת שירות סדיר בצה"ל. הענקת האזרחות נתונה לשיקול דעתו של שר הפנים. להרחבה ראו: חוק האזרחות הישראלי
נורווגיה  נורווגיה ישנה דרישה לתושבות קבע 7 שנים קודם קבלת האזרחות נדרשת הפגנת ידע ובקיאות בשפה הנורווגית או בשפה הסאמית. יש גם אפשרות להסתפק בהפגנת ידע בשפות סקנדינביות אחרות (שוודית, דנית או פינית) אזרחות כפולה אסורה (למעט מקרים חריגים) על המתאזרח להיות חסר עבר פלילי
ספרד  ספרד ישנה דרישה לתושבות קבע 10 שנים קודם קבלת האזרחות (מתאזרחים אשר הוכרו כפליטים יכולים להסתפק ב-5 שנים, וכך גם אזרחי פורטוגל, הפיליפינים, אנדורה, מדינות שונות באמריקה הלטינית או יהודים המוכיחים כי הם צאצאי מגורשי ספרד) אין צורך להפגין ידע כלשהו אסורה החזקה של יותר משתי אזרחויות מלבד זו הספרדית
פולין  פולין ישנה דרישה לתושבות קבע 3 שנים קודם קבלת האזרחות, שנתיים לפליטים נדרשת הפגנת ידע ובקיאות בשפה הפולנית אזרחות כפולה מותרת, אך לא בכל המקרים על המתאזרח להוכיח שהוא מחזיק במקור הכנסה קבוע. להרחבה ראו: חוק האזרחות הפולני
פינלנד  פינלנד ישנה דרישה לתושבות קבע 6 שנים קודם קבלת האזרחות נדרשת הפגנת ידע ובקיאות בשפה הפינית אזרחות כפולה מותרת על המתאזרח להוכיח שיש לו אמצעים כספיים מינימליים, ושהוא חסר עבר פלילי
צרפת  צרפת ישנה דרישה לתושבות קבע 5 שנים קודם קבלת האזרחות. לסטודנטים אשר למדו לפחות שנתיים במוסד להשכלה גבוהה בצרפת - ישנה דרישה לתושבות קבע של שנתיים קודם קבלת האזרחות נדרשת הפגנת ידע ובקיאות בשפה הצרפתית אזרחות כפולה מותרת עדיפות לבעלי מקצועות אשר הממשלה המקומית רואה בהם מקצועות היכולים לתרום למדינה
קנדה  קנדה ישנה דרישה לתושבות קבע 3 שנים קודם קבלת האזרחות נדרשת הפגנת ידע ובקיאות בשפה האנגלית או הצרפתית. בנוסף, אדם שגילו בין 18 ל-54, צריך לענות נכונה על 15 שאלות מתוך 20 במסגרת מבחן על קורותיה של קנדה, הגאוגרפיה שלה, על המבנה הפוליטי שלה ועל הזכויות והחובות של אזרח קנדי אזרחות כפולה מותרת לא זכאי לאזרחות אדם שנמצא בהליך פלילי, או שמוכר כפושע מלחמה
רומניה  רומניה ישנה דרישה לתושבות קבע 8 שנים קודם קבלת האזרחות נדרשת הפגנת ידע ובקיאות בשפה הרומנית ובתרבות המקומית אזרחות כפולה מותרת יש לקבל תעודת יושר מהמשטרה המקומית
שוודיה  שוודיה ישנה דרישה לתושבות קבע 5 שנים קודם קבלת האזרחות. לאנשים אשר הוכרו כפליטים ישנה דרישה לתושבות קבע של 4 שנים קודם קבלת האזרחות ולתושבי מדינות המועצה הנורדית שנתיים בלבד אין צורך להפגין ידע כלשהו אזרחות כפולה מותרת
שווייץ  שווייץ ישנה דרישה לתושבות קבע 12 שנים קודם קבלת האזרחות. במקרה וגיל המתאזרח נמוך מ-20, הספירה של שנות התושבות כפולה נדרשת הפגנת ידע ובקיאות באחת מלשונותיה הרשמיות של שווייץ: גרמנית, צרפתית, איטלקית ורומאנש. בנוסף, יש להראות ידע בהרגלים, המנהגים והמסורות של שווייץ אזרחות כפולה מותרת האזרחות מוענקת על ידי הקנטונים של שווייץ ולא על ידי השלטון המרכזי

ראו גם עריכה

קישורים חיצוניים עריכה

  מדיה וקבצים בנושא התאזרחות בוויקישיתוף