התקופה הפלאוליתית העליונה

השלב האחרון בתקופת האבן הקדומה

התקופה הפלאוליתית העליונהאנגלית: Upper Paleolithic) היא התת-חלוקה השלישית והאחרונה בתקופת הפלאוליתית או תקופת האבן העתיקה. באופן רחב מאוד, תחילת התקופה מתוארכת לפני כ-50,000 שנים וסיומה לפני כ-12,000 שנים (תחילת ההולוקן), על פי כמה תיאוריות שחפפו להופעת המודרניות ההתנהגותית בבני האדם המודרניים המוקדמים (אנ'),[1] עד להופעת המהפכה הנאוליתית והחקלאות.

ארי-אדם ממערת שטאדל (Löwenmensch), פסל שנהב פרהיסטורי שהתגלה בהוהלנשטיין-שטאדל (אנ'). בן 40,000-35,000 שנים בערך.
התקופה הפרהיסטורית באזור הלבנט
תקופת האבן התקופה הפלאוליתית הפלאוליתית התחתונה
הפלאוליתית התיכונה
הפלאוליתית העליונה
התקופה האפיפלאוליתית
התקופה הנאוליתית
תקופת המתכות התקופה הכלקוליתית

מאמינים שבני אדם מודרניים מבחינה אנטומית (כלומר הומו סאפיינס) הופיעו באפריקה לפני כ-300,000 שנה. נטען על ידי אחדים שאורחות חייהם השתנו מעט יחסית מזו של בני אדם ארכאיים (אנ') מהתקופה הפלאוליתית התיכונה,[2] עד לפני כ-50,000 שנה, אז חלה עלייה ניכרת במגוון הממצאים שנמצאו וקשורים לשרידים אנושיים מודרניים. תקופה זו עולה בקנה אחד עם התאריך הנפוץ ביותר שהוקצה להתפשטות בני האדם המודרניים מאפריקה ברחבי אסיה ואירוסיה, אשר תרם להכחדת הניאנדרטלים (אנ').

לתקופה הפלאוליתית העליונה יש את העדויות הקדומות ביותר הידועות על יישובים מאורגנים, בצורת אתרי קמפינג, חלקם עם בורות אחסון. יצירה אמנותית (אנ') פרחה, עם ציור מערות, פטרוגליפים, גילופים וחריטות על עצם או שנהב. נמצאה גם העדות הראשונה לדיג אנושי וחפצי אמנות במקומות כמו במערת בלומבוס (Blombos Cave) בדרום אפריקה. הוקמו קבוצות חברתיות מורכבות יותר, הנתמכות על ידי מקורות מזון מגוונים ואמינים יותר וסוגי כלים מיוחדים. זה כנראה תרם להגברת ההזדהות הקבוצתית או האתניות (אנ').[3]

יישוב אוסטרליה התרחש ככל הנראה לפני כ-60,000 שנים. אירופה (אנ') הייתה מאוכלסת לאחר כ-45,000 שנים. בני אדם מודרניים מבחינה אנטומית התפשטו צפונה לתוך סיביר עד לקו רוחב 58 לפני כ-45,000 שנים (Ust'-Ishim man). התקופה הפלאוליתית העליונה מחולקת לפי המקסימום של עידן הקרח האחרון (LGM), מלפני כ-25,000 לכ-15,000 שנים. אכלוס של יבשת אמריקה התרחש בתקופה זו, כאשר אוכלוסיות מזרח ומרכז אסיה הגיעו לגשר היבשתי ברינג לאחר כ-35,000 שנים, והתפשטו לתוך אמריקה לפני כ-15,000 שנים. במערב אירואסיה, התקופה הפאליאוליתית הוחלפה במה שנקרא התקופה האפיפלאוליתית או התקופה המזוליתית מסוף המקסימום של עידן הקרח האחרון, לפני כ-15,000 שנים. הנסיגה הקרחונית של ההולוקן (אנ') התחילה לפני כ-11,700 שנים (האלף ה-10 לפנה"ס), נופלת היטב לתוך האפיפלאוליתית של העולם הישן, ומסמנת את תחילתן של צורות החקלאות המוקדמות ביותר בסהר הפורה.

סגנון חיים וטכנולוגיה עריכה

  ערכים מורחבים – ציידים-לקטים, התרבות האוריניאקית ומודרניות התנהגותית

הן ההומו ארקטוס והן האדם הניאנדרטלי השתמשו באותם כלי אבן גולמיים. הארכיאולוג ריצ'רד קליין (אנ'), שעבד רבות על כלי אבן עתיקים, מתאר את ערכת כלי האבן של הומינידים ארכאיים כבלתי אפשרית לקטלוג. הוא טוען שכמעט בכל מקום, בין אם אסיה, אפריקה או אירופה, לפני 50,000 שנה, כל כלי האבן דומים מאוד ולא מתוחכמים.

 
סכיני צור, התרבות האחמרית, נחל בוקר, ישראל, 47,000–40,000 לפנה"ס. מוזיאון ישראל.

ראשית, בין חפצי האמנות של אפריקה, ארכיאולוגים גילו שהם יכולים להבדיל ולסווג את אלה של פחות מ-50,000 שנה לקטגוריות רבות ושונות, כגון נקודות קליעה, כלי חריטה, להבי סכינים וכלי קידוח וניקוב. סוגי כלי אבן חדשים אלה תוארו כמובדלים זה מזה באופן מובהק; לכל כלי הייתה מטרה מסוימת. בני האדם המודרניים המוקדמים שהתרחבו לאירופה, המכונה בדרך כלל קרו-מגנונים, השאירו כלי אבן מתוחכמים רבים, חתיכות מגולפות וחרוטות על עצמות, שנהב וקרניים, ציורי מערות ופסלוני ונוס.[1][4][5]

הניאנדרטלים המשיכו להשתמש בטכנולוגיית ביתות כלי אבן מוסטרית ואולי בטכנולוגיה שטלפרונית. כלים אלה נעלמו מהתיעוד הארכיאולוגי בערך באותו זמן שהניאנדרטלים עצמם נעלמו מתיעוד המאובנים, כ-40,000 שנים לפני הספירה.[6]

 
ליבת אבן לייצור להבים עדינים, בוקר תחתית, הנגב, ישראל, כ-40,000 לפנה"ס

לעיתים קרובות נמצאו התיישבויות בתוך עמקים צרים, הקשורות אולי לציד של עדרי בעלי חיים חולפים. ייתכן שחלקם היו מיושבים כל השנה, אם כי נראה שהתיישבות עונתית הייתה נפוצה יותר. אנשים עברו בין האתרים כדי לנצל מקורות מזון שונים בתקופות שונות של השנה. ציד היה חשוב, ואיילי קריבו/בר "עשויים להיות המין בעל החשיבות הגדולה ביותר בכל הספרות האנתרופולוגית על ציד".[7]

ההתקדמות הטכנולוגית כללה התפתחויות משמעותיות בייצור כלי צור, כאשר תעשיות מבוססות על להבים עדינים ולא על נתזים פשוטים וקצרים יותר. בורינים ו-racloirs שימשו בעיבוד עצמות, קרניים ועורות. גם חצים מתקדמים וצלצלים מופיעים בתקופה זו, יחד עם קרסי דיג, מנורות שמן, חבלים ומחטים. אתרים מטימור ובוקה (איי שלמה) מעידים על דיג של מיני דגים החיים בים הפתוח וניווט באוקיינוס הפתוח.

השינויים בהתנהגות האדם לאורך התקופה יוחסו לשינויים באקלים, הכוללים מספר ירידות טמפרטורה גלובליות. אלה הובילו להחמרה של הקור העז ממילא של עידן הקרח האחרון. ייתכן ששינויים מעין אלו הפחיתו את היצע העצים לשימוש ואילצו אנשים לחפש חלופות עם חומרים אחרים. בנוסף, הצור הופך שביר בטמפרטורות נמוכות ואולי לא תפקד ככלי.

גיאוגרפיה ושינויי אקלים עריכה

בתקופה הפלאוליתית העליונה חלו שינויים דרמטיים באקלים באירופה, וכללו את "המקסימום של עידן הקרח האחרון" - השלב הקר ביותר בעידן הקרח האחרון - שנמשך בערך בין 26.5 ל-19 אלף שנים לפני זמננו, בהיותו הקר ביותר בסופו, לפני התחממות מהירה יחסית (כל התאריכים משתנים). קצת לתחומים שונים, ובמחקרים שונים). בתקופת המקסימום, רוב צפון אירופה היה מכוסה בשכבת קרח, מה שהכריח אוכלוסיות אנושיות להתכנס לאזורים המכונים Last Glacial Maximum refugia, כולל איטליה המודרנית וחבל הבלקן, חלקים מחצי האי האיברי ואזורים סביב הים השחור.

בתקופה זו נראו תרבויות כמו התרבות הסולוטרנית בצרפת ובספרד. חיי האדם המשיכו על גבי שכבת הקרח היבשתית, אך ידוע על תקופה זו מעט, ומעט מאוד על חיי האדם שקדמו לקרחונים האירופיים. בחלק המוקדם של התקופה, עד כ-30,000 שנים, הפך הפלוביאל המוסטרי את צפון אפריקה, כולל הסהרה, למים היטב ועם טמפרטורות נמוכות מהיום; לאחר סיום הפלוביאל הסהרה התייבשה.

אחרי המקסימום הקרחוני האחרון הגיעה תנודת Allerød, אינטרסטדיאל עולמי חם ולח שהתרחש בסביבות 13.5 עד 13.8 אלף שנים לפני זמננו. לאחר מכן החלה עלייה מהירה מאוד, אולי בתוך עשור בלבד, מתקופת האקלים הקרה והיבשה של הדרייס הצעיר, שיצרה תנאים תת-ארקטיים בחלקים גדולים בצפון אירופה. העלייה הקדם-בוריאלית בטמפרטורות החלה גם היא בחדות בסביבות 10,300 שנים, ובסופה בסביבות 9,000 שנים הביאה את הטמפרטורות כמעט לרמות היום, אם כי האקלים היה רטוב יותר. התקופה התרבותית המזוליתית הבאה.

ככל שהקרחונים נסוגו פני הים עלו; התעלה האנגלית, הים האירי והים הצפוני היו יבשתיים בתקופה זו, והים השחור אגם מים מתוקים. במיוחד קו החוף האטלנטי היה בתחילה רחוק מהים במונחים מודרניים ברוב האזורים, אם כי קו החוף של הים התיכון נסוג בצורה פחות משמעותית, למעט בצפון הים האדריאטי והאגאי. העלייה בגובה פני הים נמשכה עד לפחות 7,500 שנים לפני זמננו (5,500 לפני הספירה), כך שעדויות לפעילות אנושית לאורך חופי אירופה בפאליאוליתית העליונה אבדו בעיקרן, אם כי כמה עקבות נמצאו על ידי סירות דיג וארכאולוגיה ימית, במיוחד מדוגרלנד, אזור אבוד מתחת לים הצפוני.

ראו גם עריכה

הערות שוליים עריכה

  1. ^ 1 2 "'Modern' Behavior Began 40,000 Years Ago In Africa", Science Daily, July 1998
  2. ^ Rightmire, G. P. (2009). "Out of Africa: modern human origins special feature: middle and later Pleistocene hominids in Africa and Southwest Asia". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 106 (38): 16046–16050. Bibcode:2009PNAS..10616046R. doi:10.1073/pnas.0903930106. PMC 2752549. PMID 19581595.
  3. ^ Gilman, Antonio. 1996. "Explaining the Upper Palaeolithic Revolution". pp. 220–239 (Chap. 8) in Contemporary Archaeology in Theory: A Reader. Cambridge, Massachusetts: Blackwell
  4. ^ "Klein: Behavioral and Biological Origins of Modern Humans 3 of 3". Access Excellence.
  5. ^ "Klein: Behavioral and Biological Origins of Modern Humans 1 of 3". Access Excellence.
  6. ^ Higham, Tom; Douka, Katerina; Wood, Rachel; Ramsey, Christopher Bronk; Brock, Fiona; Basell, Laura; Camps, Marta; Arrizabalaga, Alvaro; Baena, Javier; Barroso-Ruíz, Cecillio; Bergman, Christopher; Boitard, Coralie; Boscato, Paolo; Caparrós, Miguel; Conard, Nicholas J.; Draily, Christelle; Froment, Alain; Galván, Bertila; Gambassini, Paolo; Garcia-Moreno, Alejandro; Grimaldi, Stefano; Haesaerts, Paul; Holt, Brigitte; Iriarte-Chiapusso, Maria-Jose; Jelinek, Arthur; Jordá Pardo, Jesús F.; Maíllo-Fernández, José-Manuel; Marom, Anat; Maroto, Julià; Menéndez, Mario; Metz, Laure; Morin, Eugène; Moroni, Adriana; Negrino, Fabio; Panagopoulou, Eleni; Peresani, Marco; Pirson, Stéphane; de la Rasilla, Marco; Riel-Salvatore, Julien; Ronchitelli, Annamaria; Santamaria, David; Semal, Patrick; Slimak, Ludovic; Soler, Joaquim; Soler, Narcís; Villaluenga, Aritza; Pinhasi, Ron; Jacobi, Roger (21 August 2014). "The timing and spatiotemporal patterning of Neanderthal disappearance". Nature. 512 (7514): 306–309. Bibcode:[2014Natur.512..306H. doi:10.1038/nature13621. hdl:1885/75138. PMID 25143113. S2CID 205239973.
  7. ^ "In North America and Eurasia the species has long been an important resource—in many areas the most important resource—for peoples' inhabiting the northern boreal forest and tundra regions. Known human dependence on caribou/wild reindeer has a long history, beginning in the Middle Pleistocene (Banfield 1961:170; Kurtén 1968:170) and continuing to the present. ... The caribou/wild reindeer is thus an animal that has been a major resource for humans throughout a tremendous geographic area and across a time span of tens of thousands of years." Ernest S. Burch, Jr. "The Caribou/Wild Reindeer as a Human Resource", American Antiquity, Vol. 37, No. 3 (July 1972), pp. 339–368.

קישורים חיצוניים עריכה