ויקיפדיה:ביורוקרט

תיבת כליו של ביורוקרט

ביורוקרט הוא משתמש בוויקיפדיה בעל שלוש הרשאות מיוחדות:

 • למנות ויקיפד רשום למפעיל מערכת או לביורוקרט.
 • להעניק לוויקיפד דגל בוט או לשלול אותו ממנו.
 • להעניק לוויקיפד הרשאת עורך ממשק או לשלול אותה ממנו.

בעבר הייתה לביורוקרט הרשאה לשינוי שמות משתמש, אך כיום השינוי מבוצע על ידי דיילים ברמה גלובלית. בנוסף, כל הביורוקרטים הם גם מפעילי מערכת, ומקבלים בשל כך גם את הרשאות המפעילים.

לביורוקרט אין סמכות לבטל הרשאת מפעיל - למטרה זו יש לפנות לדייל (לאחר החלטה של קהילת הוויקיפדים או ויתור של המפעיל על הרשאתו).

הפעילות המיוחדת לביורוקרט מתועדת ביומן התפקידים ובעבר גם ביומן שינויי שמות המשתמש.

ביורוקרט יכהן בתפקידו שלוש שנים. ביורוקרט שהשלים שלוש שנות שירות ומעוניין להמשיך בתפקידו, רשאי לפתוח דיון במפעיל נולד. אחרת, תוסר הרשאתו.

בוויקיפדיה העברית מקבל הביורוקרט מספר הרשאות נוספות:

 • ביורוקרט רשאי לכפות עצמו כבורר על צדדים יריבים במלחמת עריכה, כאשר אלה אינם מגיעים לידי הסכמה על זהות הבורר ביניהם.
 • יש לקבל אישור מביורוקרט כדי לחסום משתמש ותיק למשך תקופה העולה על יממה.
 • לביורוקרט מספר הרשאות הקשורות לבדיקות IP, המפורטות בדף ויקיפדיה:בודק.
 • מחלוקת באשר להגדרתו של ויקיפד מסוים עורך בתשלום מוכרעת על ידי הביורוקרטים ברוב קולות.

כעת ישנם 4 ביורוקרטים:

ביורוקרטים לשעבר:

 • Magister‏ (3 ביוני 2007 – 20 באוקטובר 2010)
 • Harel‏ (3 ביוני 2007 – 22 במרץ 2012)
 • עידו (10 בנובמבר 2010 – 10 בנובמבר 2012)
 • דורית (10 בנובמבר 2010 – 16 בנובמבר 2012)
 • Matanya‏ (16 בנובמבר 2012 - 22 באוקטובר 2014)
 • Slav4 ‏ (19 במרץ 2012 - 4 בפברואר 2017)
 • דוד שי (12 במרץ 2004 – 24 בנובמבר 2010 וגם 21 בנובמבר 2014 - 21 בפברואר 2017)