רבי חלבו

(הופנה מהדף חלבו)

רבי חלבו היה אמורא בדור השלישי. נראה שעלה מבבל לארץ ישראל.

רבי חלבו
לידה המאה ה־3 עריכת הנתון בוויקינתונים
פטירה המאה ה־4 עריכת הנתון בוויקינתונים
תקופת הפעילות ? – המאה ה־4 עריכת הנתון בוויקינתונים
תלמידיו Berechja עריכת הנתון בוויקינתונים
לעריכה בוויקינתונים שמשמש מקור לחלק מהמידע בתבנית

רבותיו, חבריו ותלמידיו עריכה

בבבל היה מתלמידיו החשובים של רב הונא[1] ומסר מפיו כמה מאמרים באגדה[2]. למד גם מפי רב חמא בר גוריא, תלמידו של רב ומסר בשמו שמועות רבות[3].

בארץ ישראל למד אצל רבי שמואל בר נחמני[4] ומסר בשמו מאמרים רבים באגדה[5]. כן למד מפי רבי אמי[6], רבי יצחק נפחא[7] ומסר משמם של עולא ביראה[8] ורבי אבדימי דמן חיפה[9]. חבריו בארץ ישראל היו רבי עוירא ורבי יוסי בר חנינא[10], וכן מוזכר שהיה בחברת רבי יהודה נשיאה (ר' יודן נשייא) באחת מתעניות הציבור[11].

תלמידו היה רבי ברכיה[12], שהרבה למסור משמו, בעיקר באגדה[13].

חייו האישיים עריכה

רבו, רב הונא היה מאריך בדרשותיו ובשיעוריו, ולכן רבים מתלמידיו, וביניהם רבי חלבו, התאפקו מלצאת לצורכיהם בשעת השיעור, כתוצאה מכך נעשו עקרים, ולא יכלו להוליד יותר[1]. לכן, לרבי חלבו לא היו בנים[14] ונראה שחי בבדידות. פעם אחת בעת שהיה חולה לא בא אף אחד לבקרו, עד שרב כהנא הודיע לחבריו על דבר מחלתו ושכנעם לבא לבקר אותו[15].

ממאמריו באגדה עריכה

 • לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו, שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו[16].
 • קשים גרים לישראל כספחת[17].
 • כל הנהנה מסעודת חתן ואינו משמחו - עובר בחמשה קולות, שנאמר: קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה קול אומרים הודו את ה' צבאות[2].

קישורים חיצוניים עריכה

הערות שוליים עריכה

 1. ^ 1 2 תלמוד בבלי, מסכת יבמות, דף ס"ד, עמוד ב'
 2. ^ 1 2 תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף ו', עמוד ב'
 3. ^ תלמוד בבלי, מסכת שבת, דף ל"ז, עמוד א'
  תלמוד בבלי, מסכת מגילה, דף י"ט, עמוד א'
  תלמוד בבלי, מסכת חולין, דף מ"ה, עמוד א'
 4. ^ תלמוד ירושלמי, מסכת מגילה, פרק א', הלכה א'
  תלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא, דף קכ"ג, עמוד ב'
 5. ^ בראשית רבה, פרשה ע"ח, פסקה א' ועוד
 6. ^ תלמוד ירושלמי, מסכת כלאים, פרק ט', הלכה ג'
 7. ^ תלמוד בבלי, מסכת גיטין, דף ס', עמוד א'
 8. ^ תלמוד בבלי, מסכת מגילה, דף ד', עמוד א'
 9. ^ תלמוד ירושלמי, מסכת ברכות, פרק ד', הלכה ד'
 10. ^ תלמוד בבלי, מסכת כתובות, דף קי"ב, עמוד א'
 11. ^ תלמוד ירושלמי, מסכת תענית, פרק ב', הלכה א'
 12. ^ בראשית רבה, פרשה ע"ח, פסקה א' אמר רבי ברכיה השבתי את רבי חלבו וכו'.
  תלמוד ירושלמי, מסכת כלאים, פרק ט', הלכה ג'
 13. ^ תלמוד ירושלמי, מסכת ברכות, פרק א', הלכה א' ועוד
 14. ^ תלמוד בבלי, מסכת יבמות, דף ס"ד, עמוד ב'.
  אם כי יש שאמרו כי רבי ברכיה היה בנו. ראו: שדה צופים על מסכת יבמות. וכן ויקרא רבה, פרשה ל"ו, פסקה ו'
 15. ^ תלמוד בבלי, מסכת נדרים, דף ל"ט, עמוד ב'
 16. ^ תלמוד בבלי, מסכת בבא מציעא, דף נ"ט, עמוד א'
 17. ^ תלמוד בבלי, מסכת קידושין, דף ע', עמוד ב'