יסודות כימיים

רשימה

טבלה זו מציגה את רשימת היסודות הכימיים, הערוכה לפי מספר אטומי, בסדר עולה. בתחתית העמוד ישנן הערות, המבארות את משמעותן של הכותרות בטבלה. כברירת מחדל היסודות מסודרים לפי המספר האטומי שלהם. ניתן לשנות את התצוגה כך שתסודר לפי כל טור שהוא, על ידי לחיצה על הסמל בתיבה שבראש הטור.

מס'[1] סמל כימי שם סיווג כימי פאזה[2] טמפ' התכה (קלווין)[3] טמפ' רתיחה (קלווין)[4] מסה אטומית[5] אלקטרונים[6] שנת גילוי[7]
1 H מימן (הידרוגן) אל-מתכת גז 14.025 20.268 1.00794 1 1776
2 He הליום גז אציל גז 0.95 4.22 4.002602 2 1868
3 Li ליתיום (אבנן) מתכת אלקלית מוצק 453.69 1,615 6.941 2,1 1817
4 Be בריליום (גלוצינום) מתכת אלקלית עפרורית מוצק 1,551.15 3,243.15 9.01218 2,2 1798
5 B בורון (בור) מתכת למחצה מוצק 2,349 4,200 10.811 2,3 1824?
6 C פחמן (קרבון) אל-מתכת מוצק 3,773 5,100 12.0107 2,4 עתיק
7 N חנקן (ניטרוגן, אזוט) אל-מתכת גז 63.14 77.35 14.0067 2,5 1772
8 O חמצן (אוקסיגן) אל-מתכת גז 50.35 90.18 15.9994 2,6 1771
9 F פלואור הלוגן גז 53.53 85.03 18.9984 2,7 1886?
10 Ne נאון גז אציל גז 24.56 27.07 20.1797 2,8 1898
11 Na נתרן (סודיום, נטריום) מתכת אלקלית מוצק 370.87 1,156 22.989770 2,8,1 1807?
12 Mg מגנזיום מתכת אלקלית עפרורית מוצק 923 1,363 24.305 2,8,2 1808?
13 Al אלומיניום (חמרן) מתכת מעבר עמידה מוצק 933.47 2,792 26.981538 2,8,3 1827
14 Si צורן (סיליקון) מתכת למחצה מוצק 1,687 3,173 28.0855 2,8,4 1787
15 P זרחן (פוספור) אל-מתכת מוצק 317.3 550 30.973761 2,8,5 1669
16 S גופרית (סולפור) אל-מתכת מוצק 388.36 717.87 32.065 2,8,6 עתיק
17 Cl כלור הלוגן גז 171.6 239.11 35.4 2,8,7 1774
18 Ar ארגון גז אציל גז 83.8 87.3 39.948 2,8,8 1894
19 K אשלגן (פוטאסיום, קליום) מתכת אלקלית מוצק 336.53 1,032 39.0983 2,8,8,1 1807
20 Ca סידן (קלציום) מתכת אלקלית עפרורית מוצק 1,115 1,757 40.078 2,8,8,2 1808
21 Sc סקנדיום מתכת מעבר מוצק 1,814 3,103 44.955910 2,8,9,2 1879
22 Ti טיטניום מתכת מעבר מוצק 1,941 3,560 47.867 2,8,10,2 1791
23 V ונדיום מתכת מעבר מוצק 2,175 3,682 50.9415 2,8,11,2 1801
24 Cr כרום מתכת מעבר מוצק 2,130 2,945 51.9961 2,8,13,1 ?
25 Mn מנגן מתכת מעבר מוצק 1,517 2,235 54.938049 2,8,13,2 1774
26 Fe ברזל (פרום) מתכת מעבר מוצק 1,808 3,023 55.845 2,8,14,2 עתיק
27 Co קובלט מתכת מעבר מוצק 1,768 3,200 58.933200 2,8,15,2 1735
28 Ni ניקל מתכת מעבר מוצק 1,728 3,186 58.6934 2,8,16,2 עתיק
29 Cu נחושת מתכת מעבר מוצק 1,357.6 2,840 63.536 2,8,18,1 עתיק
30 Zn אבץ (זינקום) מתכת מעבר מוצק 692.68 1,180 65.409 2,8,18,2 עתיק
31 Ga גליום מתכת מעבר עמידה מוצק 302.91 2,477 69.723 2,8,18,3 1875
32 Ge גרמניום מתכת למחצה מוצק 1,211.4 3,093 72.64 2,8,18,4 1886
33 As ארסן (זרניך) מתכת למחצה מוצק 1,090 887 74.92160 2,8,18,5 ?
34 Se סלניום אל-מתכת מוצק 494 957.8 78.96 2,8,18,6 1817
35 Br ברום הלוגן נוזל 265.8 332 79.904 2,8,18,7 1826
36 Kr קריפטון (מחבואן) גז אציל גז 115.79 119.93 83.798 2,8,18,8 1898
37 Rb רובידיום מתכת אלקלית מוצק 312.46 961 85.4678 2,8,18,8,1 1861
38 Sr סטרונציום מתכת אלקלית עפרורית מוצק 1,050 1,655 87.62 2,8,18,8,2 1798
39 Y איטריום מתכת מעבר מוצק 1,799 3,609 88.90585 2,8,18,9,2 1928
40 Zr זירקוניום מתכת מעבר מוצק 2,128 4,682 91.224 2,8,18,10,2 1789
41 Nb ניוביום (קולומביום) מתכת מעבר מוצק 2,750 5,017 92.90638 2,8,18,12,1 1801
42 Mo מוליבדן מתכת מעבר מוצק 2,896 4,912 95.94 2,8,18,13,1 1778
43 Tc טכנציום (מזוריום) מתכת מעבר מוצק 2,477 4,538 (98) 2,8,18,14,1 1937?
44 Ru רותניום מתכת מעבר מוצק 2,607 4,423 101.07 2,8,18,15,1 1844
45 Rh רודיום מתכת מעבר מוצק 2,237 3,968 102.90550 2,8,18,16,1 1803
46 Pd פלדיום מתכת מעבר מוצק 1,828.05 3,236 106.42 2,8,18,18,0 1803
47 Ag כסף (ארגנטום) מתכת מעבר מוצק 1,234.93 2,435 107.8682 2,8,18,18,1 עתיק
48 Cd קדמיום מתכת מעבר מוצק 594.22 1,040 112.411 2,8,18,18,2 1817
49 In אינדיום מתכת מעבר עמידה מוצק 429.75 2,345 114.818 2,8,18,18,3 1863
50 Sn בדיל (סטנום) מתכת מעבר עמידה מוצק 505.08 2,875 118.710 2,8,18,18,4 עתיק
51 Sb אנטימון (פוך, סטיביום) מתכת למחצה מוצק 903.78 1,860 121.760 2,8,18,18,5 ?
52 Te טלור מתכת למחצה מוצק 722.66 1,261 127.60 2,8,18,18,6 1782
53 I יוד הלוגן מוצק 386.85 457.4 126.90447 2,8,18,18,7 1811
54 Xe קסנון גז אציל גז 161.4 165.1 131.293 2,8,18,18,8 1898
55 Cs צזיום מתכת אלקלית מוצק 301.59 944 132.90545 2,8,18,18,8,1 1860
56 Ba בריום מתכת אלקלית עפרורית מוצק 1,000 2,143 137.327 2,8,18,18,8,2 1774?
57 La לנתן לנתניד מוצק 1,193 3,730 138.9055 2,8,18,18,9,2 1839
58 Ce צריום לנתניד מוצק 1,071 3,699 140.116 2,8,18,19,9,2 1803
59 Pr פרסאודימיום לנתניד מוצק 1,204 3,793 140.90765(2) 2,8,18,21,8,2 1885?
60 Nd נאודימיום לנתניד מוצק 1,297 3,373 144.24(3) 2,8,18,22,8,2 1885
61 Pm פרומתיום (איליניום) לנתניד מוצק 1,373 3,273 145 2,8,18,23,8,2 1945
62 Sm סמריום לנתניד מוצק 1,345 2,076 150.36(3) 2,8,18,24,8,2 1853
63 Eu אירופיום לנתניד מוצק 1,099 1,800 151.964(1) 2,8,18,25,8,2 1901?
64 Gd גדוליניום לנתניד מוצק 1,585 3,523 157.25(3) 2,8,18,25,9,2 1880?
65 Tb טרביום לנתניד מוצק 1,629 3,503 158.92534(2) 2,8,18,27,8,2 1843
66 Dy דיספרוסיום לנתניד מוצק 1,680 2,840 162.500(1) 2,8,18,28,8,2 1886
67 Ho הולמיום לנתניד מוצק 1,747 2,968 164.9034 2,8,18,29,8,2 1878
68 Er ארביום לנתניד מוצק 1,802 3,140 167.26 2,8,18,30,8,2 1843
69 Tm תוליום לנתניד מוצק 1,818 2,223 168.9342 2,8,18,31,8,2 1879
70 Yb איטרביום לנתניד מוצק 1,092 1,469 173.04 2,8,18,32,8,2 1878
71 Lu לוטציום (קסיופיום) מתכת מעבר מוצק 1,925 3,675 174.967 2,8,18,32,9,2 1907
72 Hf הפניום מתכת מעבר מוצק 2,506 4,876 178.49 2,8,18,32,10,2 1923
73 Ta טנטלום מתכת מעבר מוצק 3,290 5,731 180.9479 2,8,18,32,11,2 1802
74 W טונגסטן (וולפרם) מתכת מעבר מוצק 3,695 5,828 183.84 2,8,18,32,12,2 1781?
75 Re רניום מתכת מעבר מוצק 3,459 5,869 186.207 2,8,18,32,13,2 1925
76 Os אוסמיום מתכת מעבר מוצק 3,306 5,285 190.23 2,8,18,32,14,2 1803
77 Ir אירידיום מתכת מעבר מוצק 2,739 4,701 192.217 2,8,18,32,15,2 1803
78 Pt פלטינה מתכת מעבר מוצק 2,041.4 4,098 195.078 2,8,18,32,17,1 ?
79 Au זהב (אורום) מתכת מעבר מוצק 1,337.33 3,129 196.96655 2,8,18,32,18,1 עתיק
80 Hg כספית (הידרוגירום, מרקורי) מתכת מעבר נוזל 234.32 629.88 200.59 2,8,18,32,18,2 עתיק
81 Tl תליום מתכת מעבר עמידה מוצק 577 1,746 204.3833 2,8,18,32,18,3 1861
82 Pb עופרת (אבר, פלומבום) מתכת מעבר עמידה מוצק 600.61 2,022 207.2 2,8,18,32,18,4 עתיק
83 Bi ביסמוט מתכת מעבר עמידה מוצק 544.4 1,837 208.98038 2,8,18,32,18,5 1753?
84 Po פולוניום מתכת למחצה מוצק 527 1,235 209? 2,8,18,32,18,6 1898
85 At אסטטין (אלבמין) הלוגן מוצק 575 ? [210] 2,8,18,32,18,7 1940?
86 Rn רדון (ניטון) גז אציל גז 202 211.3 [222] 2,8,18,32,18,8 1900
87 Fr פרנציום (וירגינום) מתכת אלקלית מוצק 300 950 (223) 2,8,18,32,18,8,1 1939
88 Ra רדיום (אורית) מתכת אלקלית עפרורית מוצק 973 2,010 (226.0254) 2,8,18,32,18,8,2 1898
89 Ac אקטיניום אקטיניד מוצק 1,323 3,473 (227) 2,8,18,32,18,9,2 1899
90 Th תוריום אקטיניד מוצק 2,028 5,061 232.0381 2,8,18,32,18,10,2 1828
91 Pa פרוטאקטיניום אקטיניד מוצק 2,113 4,300 231.03588(2) 2,8,18,32,20,9,2 1913
92 U אורניום אקטיניד מוצק 1,405 4,091 238.0289 2,8,18,32,22,8,2 1789
93 Np נפטוניום אקטיניד מוצק ? ? 237.0482 2,8,18,32,23,8,2 1940
94 Pu פלוטוניום אקטיניד מוצק ? ? 244.06 2,8,18,32,24,8,2 1941
95 Am אמריציום אקטיניד מוצק ? ? 243.06 2,8,18,32,25,8,2 1944
96 Cm קיריום אקטיניד מוצק ? ? 247.07 2,8,18,32,25,9,2 1944
97 Bk ברקליום אקטיניד מוצק ? ? 247 2,8,18,32,27,8,2 1949
98 Cf קליפורניום אקטיניד מוצק ? ? 251 2,8,18,32,28,8,2 1950
99 Es איינשטייניום אקטיניד מוצק ? ? 252 2,8,18,32,29,8,2 1952
100 Fm פרמיום אקטיניד מוצק ? ? 257 2,8,18,32,30,8,2 1952
101 Md מנדלביום אקטיניד מוצק ? ? 258 2,8,18,32,31,8,2 1955
102 No נובליום אקטיניד מוצק ? ? 259 2,8,18,32,32,8,2 1958
103 Lr לורנציום מתכת מעבר מוצק ? ? 260 2,8,18,32,32,9,2 1961
104 Rf רתרפורדיום מתכת מעבר מוצק ? ? 261 2,8,18,32,32,10,2 1964
105 Db דובניום (האניום) מתכת מעבר מוצק ? ? 262 2,8,18,32,32,11,2 1967
106 Sg סיבורגיום מתכת מעבר מוצק ? ? 263 2,8,18,32,32,12,2 1974
107 Bh בוהריום מתכת מעבר מוצק ? ? 262 2,8,18,32,32,13,2 1976
108 Hs האסיום מתכת מעבר מוצק ? ? 265 2,8,18,32,32,14,2 1984
109 Mt מייטנריום מתכת מעבר מוצק ? ? 266 2,8,18,32,32,15,2 1982
110 Ds דרמשטטיום מתכת מעבר מוצק ? ? 269 2,8,18,32,32,16,2 1994
111 Rg רנטגניום מתכת מעבר מוצק ? ? 272 2,8,18,32,32,18,1 1994
112 Cn קופרניקיום מתכת מעבר נוזל ? ? 285 2,8,18,32,32,18,2 1996
113 Nh ניהוניום מתכת מעבר עמידה מוצק ? ? 285 2,8,18,32,32,18,3 2004
114 Fl פלרוביום מתכת מעבר עמידה מוצק ? ? 289 2,8,18,32,32,18,4 1999
115 Mc מוסקוביום מתכת מעבר עמידה מוצק ? ? 288 2,8,18,32,32,18,5 2004
116 Lv ליברמוריום מתכת מעבר עמידה מוצק ? ? 292 2,8,18,32,32,18,6 1999
117 Ts טנסין הלוגן? מוצק? ? ? 295 2,8,18,32,32,18,7 2010
118 Og אוגאנסון גז אציל? גז? ? ? 294 2,8,18,32,32,18,8 2006

יסודות משוערים עריכה

היסוד הבא בתור, שטרם יוצר הוא: אונונניום.

ראו גם עריכה

קישורים חיצוניים עריכה

הערות שוליים עריכה

  1. ^ מס' - מספר אטומי
  2. ^ פאזה - מצב צבירה בטמפרטורת החדר (גז, נוזל או מוצק)
  3. ^ טמפ' התכה (קלווין) - טמפרטורת התכה/קיפאון בסולם קלווין.
  4. ^ טמפ' רתיחה (קלווין) - טמפרטורת רתיחה/עיבוי בסולם קלווין.
  5. ^ מסה אטומית - ביחידות מסה אטומית (amu).
  6. ^ אלקטרונים - מערך האלקטרונים לפי קליפות.
  7. ^ שנת גילוי - על פי הלוח הגרגוריאני או על פי תקופה: "קדום" - יסוד מוכר מן התקופה הפרה-היסטורית; "עתיק" - יסוד מוכר מן העת העתיקה.