מאזן (פירושונים)

האם התכוונתם ל...

בכלכלה וחשבונאות
ביחסים בינלאומיים
בביולוגיה
אישים
אחרים

ראו גם