מבנה צה"ל

המבנה והארגון של צבא ההגנה לישראל

צבא הגנה לישראלראשי תיבות: צה"ל) הוא צבאה של מדינת ישראל, והארגון המרכזי לשמירת ביטחונה. מבנה צה"ל שוּנָה וחודש רבות מאז הקמתו, וגם כיום נתון צה"ל בהליכי שינוי ארגוני ומבני.

המבנה הארגוניעריכה

הדרג הפיקודי העליון בצה"ל הוא המטה הכללי, ובראשו עומד ראש המטה הכללי (הרמטכ"ל). הרמטכ"ל הנוכחי הוא רב-אלוף אביב כוכבי. לפי חוק יסוד: הצבא, צה"ל נתון למרוּת הממשלה, והשר הממונה מטעם הממשלה על הצבא הוא שר הביטחון.[א] הדרג הפיקודי העליון (כלומר, חברי פורום המטכ"ל) כולל את הרמטכ"ל וסגנו, ראשי אגפּי המטכ"ל, מפקדי הזרועות, מפקדי הפיקודים המרחביים וראשי גופים נוספים או מפקדיהם (כגון: בתי דין צבאיים, מפא"ת ודובר צה"ל).

אגפּי המטכ"ל אחראים לתכנון מדיניות צה"ל ולתיאומה, וכן להפעלת המערכים הקשורים לתחום התמחותו של כל אגף. מפקדי הזרועות אחראים לבניין הכוח (גיוסו, הכשרתו וטיפוחו) ומפקדי הפיקודים אחראים, עם הרמטכ"ל וראש אגף המבצעים, להפעלת הכוחות שבמרחב אחריותם. במקרה של זרוע האוויר וזרוע הים, מפקדי החילות אחראים גם להפעלת הכוחות האוויריים והימיים בהתאמה, נוסף על בניין הכוח. מבחינה מקצועית, צה"ל מחולק לגופים המכונים חֵילות.

חַיִל הוא גוף צבאי המופקד על תחום מקצועי מסוים. כל חיל כפוף לאגף או לזרוע. צה"ל מכיל 16 חֵילוֹת, המחולקים בין 3 זרועות ו-6 אגפּים של המטה הכללי. כל חייל בצה"ל משתייך מקצועית לחיל כלשהו, ולרוב עובר גם הכשרה במסגרת החיל. לאחר הכשרתם, מפוזרים כוחות החילות השונים ביחידות צה"ל בפיקודים המרחביים, באגפּי המטכ"ל ובזרועות.

תרשים המבנה הארגוני של צה"לעריכה

המטה הכללי
 
רב-אלוף אביב כוכבי
 
 
סגן הרמטכ"ל
אלוף אייל זמיר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
אגפּיםזרועותפיקודים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
אגף הטכנולוגיה
והלוגיסטיקה

 
אלוף יצחק תורג'מן
אגף כוח האדם
 
אלוף יניב עשור
 
 
אגף המבצעים
 
אלוף אהרון חליוה
זרוע היבשה
 
אלוף יואל סטריק
 
 
זרוע האוויר
והחלל

(חיל האוויר)
 
אלוף עמיקם נורקין
 
 
פיקוד הצפון
 
אלוף אמיר ברעם
 
 
בתי הדין
הצבאיים

 
אלוף דורון פיילס
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
חיל הטכנולוגיה והאחזקה
 
תא"ל אילן אליה
 
 
חיל משאבי האנוש
 
תא"ל צחי חפץ
 
 
דובר צה"ל
 
תא"ל הדי זילברמן
 
 
חיל הרגלים
 
תא"ל דן גולדפוס
 
 
זרוע הים
(חיל הים)
 
אלוף דוד סער סלמה
 
 
פיקוד המרכז
 
אלוף תמיר ידעי
 
 
 
 
הפרקליטות
הצבאית

 
אלוף שרון אפק
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
חיל הרפואה
 
תא"ל אלון גלזברג
 
 
חיל המשטרה
הצבאית

 
תא"ל יאיר ברקת
 
 
אגף המודיעין
 
אלוף תמיר היימן
 
 
חיל השריון
 
תא"ל אוהד נג'מה
 
 
פיקוד הדרום
 
אלוף אליעזר טולדנו
 
 
 
 
הרבנות הצבאית
 
תא"ל אייל קרים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
חיל הלוגיסטיקה
 
תא"ל רונן כהן
 
 
חיל החינוך והנוער
 
תא"ל אופיר לויוס
 
 
חיל המודיעין
 
תא"ל אבי קינן
 
 
חיל התותחנים
 
תא"ל נרי הורוביץ
 
 
פיקוד העורף
 
אלוף אורי גורדין
 
 
 
 
המכללות
הצבאיות

אלוף איתי וירוב
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
החיל הכללי
 
תא"ל יוסי מצליח
 
 
אגף התקשוב
וההגנה בסייבר

 
אלוף ליאור כרמלי
 
 
חיל ההנדסה הקרבית
 
תא"ל עידו מזרחי
 
 
מפקדת העומק
 
אלוף איתי וירוב
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  חילות הצבא

  גופים נוספים
אגף התכנון
 
אלוף תומר בר
 
 
חיל הקשר
והתקשוב

 
תא"ל יריב ניר
 
 
חיל הגנת
הגבולות

 
תא"ל עמית ימין
הגיס הצפוני
אלוף יעקב בנג'ו
 
 
 
 
 

גייסות ואוגדות בצה"ל

גיס הוא יחידה בדרג המבצעי שכפופה לפיקוד, כשהיא מתוכננת לפקד בשעת חירום על אוגדות סדירות ואוגדות מילואים, גיס הוא יחידה שאינה פעילה בזמני שלום.

בצה"ל קיימים שני גייסות ופיקודם עומדים שני אלופים בקבע המשמשים:

אוגדה בצה"ל היא יחידה בדרג המבצעי שכפופה לפיקוד או לגיס, ומורכבת משלוש עד חמש חטיבות.

יחידות והיררכיה פיקודיתעריכה

  ערך מורחב – דרגות צה"ל

ככל ארגון צבאי, צה"ל הוא ארגון היררכי. המבנה הפיקודי בו נתון על ידי היררכיה של בעלי דרגות, וכל רמה היררכית מפקדת על היחידות הכפופות לה ועל מפקדיהן. במקרים חריגים קיים מצב בו בעלי דרגה זהה בעלי פיקוד האחד על השני. מצב זה הוא לעיתים מובנה, ולעיתים נוצר עקב הענקת דרגה אישית לקצין.

היררכיית הדרגות ותפקידי הפיקוד בצבא הגנה לישראל
סימון יחידה יחידה[ב] הרכב היחידה מפקד היחידה דרגת מפקד היחידה
המטה הכללי
צבא הגנה לישראל
ראש המטה הכללי   רב-אלוף
סגן ראש המטה הכללי   אלוף
אגף או פיקוד מרחבי
מפקד פיקוד או ראש אגף   אלוף
זרוע היבשה
  זרוע היבשה כלל חילות השדה מפקד זרוע היבשה   אלוף
גיס שתיים עד ארבע אוגדות מפקד גיס
  חיל כוחות לוחמים בעלי אופי דומה קצין חיל ראשי   תת-אלוף
אוגדה שתיים עד חמש חטיבות מפקד אוגדה
  חטיבה שניים עד חמישה גדודים
(כ-3,000 חיילי חי"ר / כ-100 טנקים / כ-70 תותחים)
מפקד חטיבה   אלוף-משנה
  גדוד שתיים עד חמש פלוגות
(כ-800 חיילי חי"ר / כ-35 טנקים / 18 תותחים)
מפקד גדוד   סגן-אלוף
  פלוגה שתיים עד חמש מחלקות
(כ-200 חיילי חי"ר / 11 טנקים / 6 תותחים)
מפקד פלוגה  רב-סרן
  סרן
  מחלקה שתיים עד חמש כיתות
(כ-40 חיילי חי"ר / 3 טנקים / 3 תותחים)
מפקד מחלקה  סגן
  סגן-משנה
  כיתה שתיים עד חמש חוליות
(כ-10 חיילי חי"ר / טנק אחד / תותח אחד)
מפקד כיתה   סמל-ראשון

 סמל

זרוע האוויר
  זרוע האוויר והחלל כלל יחידות זרוע האוויר והחלל מפקד זרוע האוויר והחלל   אלוף
  להק יחידת מטה של זרוע האוויר והחלל מפקד להק   תת-אלוף
  בסיס טיסה שדה תעופה צבאי אחד מפקד בסיס טיסה   תת-אלוף
  אלוף-משנה
  טייסת מספר גפים
(12 עד 24 מטוסים או מסוקים)
מפקד טייסת  סגן-אלוף
  גף מספר מחלקות
(3 עד 6 מטוסים או מסוקים)
מפקד גף   רב-סרן
  סרן
  מחלקה מטוס או מסוק אחד מפקד מחלקה   סרן
  סגן
זרוע הים
  זרוע הים כלל יחידות זרוע הים מפקד זרוע הים   אלוף
  מספן יחידת מטה של זרוע הים מפקד מספן   תת-אלוף
  בסיס נמל ימי צבאי אחד מפקד בסיס   תת-אלוף
  אלוף-משנה
שייטת מספר פלגות
(כעשרה כלי שיט ומעלה)
מפקד שייטת/ בסיס
  פלגה מספר סיירות מפקד פלגה   סגן-אלוף
סער 5 ספינת טילים אחת מסוג סער 5 מפקד סטי"ל
צוללת צוללת מסוג דולפין מפקד צוללת
  סיירת מספר ספינות סיור קלות מפקד סיירת   רב-סרן
סטי"ל (למעט סער 5) ספינת טילים אחת שאינה סער 5 מפקד סטי"ל
  דבורה ספינת סיור אחת מסוג דבורה מפקד דבורה   סרן
מחלקה מספר אנשי צוות בכלי שיט גדול מפקד מחלקה

היסטורית המבנה הארגוניעריכה

קישורים חיצונייםעריכה

ביאוריםעריכה

  1. ^ אף על פי שרשמית שר הביטחון הוא הממונה על הכוחות המזוינים, בפועל ראש הממשלה הוא זה שמקבל את ההחלטות החשובות בעזרת כוחו כמרכז המוסדות הלאומיים במדינה, ביניהם גם ארגוני מודיעין וסייבר אשר משפיעים ישירות על צה"ל.
  2. ^ בקרב חלקים שונים בצה"ל נהוגים מינוחי כוחות השונים מכלל אלו הנוהגים בזרוע היבשה או האוויר. בחיל השריון, חיל התותחנים ומערך ההגנה האווירית היחידה המקבילה לכיתה נקראת צוות. בחיל התותחנים ומערך ההגנה האווירית היחידה המקבילה למחלקה היא פלגה והיחידה המקבילה לפלוגה היא סוללה. בחיל התותחנים היחידה המקבילה לחטיבה היא אגד.
זרועות, פיקודים ואגפּים
אגפּים אגף אסטרטגיה ומעגל שלישיאגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקהאגף כוח האדםאגף המבצעיםאגף המודיעיןאגף התכנון ובניין הכוח הרב-זרועיאגף התקשוב וההגנה בסב"ר
זרועות זרוע היבשהזרוע האוויר והחללזרוע הים
פיקודים מרחביים פיקוד הצפוןפיקוד המרכזפיקוד הדרוםפיקוד העורף
גופים נוספים דובר צה"להמכללות הצבאיותהגיס הצפוניהגיס המטכ"ליהפרקליטות הצבאיתהרבנות הצבאיתיחידת בתי הדין הצבאייםמערך התמרוןמפקדת העומקפיקוד ההכשרות והאימונים
חילות צה"ל
חילות השדה חיל הרגליםחיל השריוןחיל התותחניםחיל ההנדסה הקרביתחיל הגנת הגבולות
חילות נוספים חיל החינוך והנוערחיל הטכנולוגיה והאחזקהחיל הלוגיסטיקהחיל המודיעיןחיל משאבי האנושחיל המשטרה הצבאיתהחיל הכלליחיל הקשר והתקשובחיל הרפואה
חילות היסטוריים חיל המדעחיל נשיםחיל האיסוף הקרבי
שונות
מבנה צה"לאמצעי לחימהמילואיםיחידות מובחרותמבצעיםמדיםדרגותעיטוריםכומתותתגי כובעתג יחידהדגליםנס יחידהדין משמעתי