משתמש:1Or/מעקב/תב

 1. ארקסילאוס
 2. לאונידס השני
 3. אגיס הרביעי
 4. סופוניסבה
 5. תלמי הראשון
 6. זנון מקיטיון
 7. ליסימכוס
 8. חאן פיי דזה
 9. תלמי הרביעי
 10. ברניקי השנייה
 11. אפיוס קלאודיוס פולכר (קונסול 212 לפנה"ס)
 12. קראטס מאתונה
 13. טימון מפליוס
 14. עזרובעל ברקה
 15. פרסאוס, מלך מוקדון
 16. אפולוניוס מפרגה
 17. מרקוס פורקיוס קאטו קנסוריוס
 18. מגסתנס
 19. אריסטופאנס מביזנטיון
 20. אריסטופאנס מביזנטיון
 21. תלמי (בן פירוס)
 22. היירון השני
 23. פאביוס מאקסימוס
 24. פובליוס קורנליוס סקיפיו
 25. קאלימאכוס
 26. חניבעל
 27. קראטס מתבאי
 28. תאודורוס האתאיסט
 29. ארטוסתנס
 30. ארטוסתנס
 31. ארטוסתנס
 32. אפיקורוס
 33. אנטיפטרוס השני
 34. מנציוס
 35. אנטיוכוס הרביעי
 36. אנטיוכוס הרביעי
 37. פילופוימן
 38. טיטוס מאקיוס פלאוטוס
 39. פירון מאליס
 40. אפולוניוס מרודוס
 41. דמטריוס פוליורקטס
 42. טיטוס קווינטיוס קריספינוס
 43. תלמי (בן ליסימכוס)
 44. ארסינואי הראשונה
 45. אפיוס קלאודיוס קאיקוס
 46. אנטיגונוס השלישי דוסון, מלך מוקדון
 47. כריסיפוס מסולי
 48. גנאיוס קורנליוס סקיפיו קאלבוס
 49. אראוס השני
 50. לוקיוס אמיליוס פאולוס
 51. תלמי קראונוס
 52. ניקומדס הראשון
 53. פיליפוס החמישי, מלך מוקדון
 54. מרקוס קלאודיוס מרקלוס
 55. קווינטוס פאביוס פיקטור
 56. סלאוקוס הראשון
 57. גנאיוס פולביוס קנטומלוס
 58. אלכסנדר החמישי, מלך מוקדון
 59. אנטיוכוס הראשון
 60. אנטיוכוס הראשון
 61. מרקוס אטיליוס רגולוס
 62. גאיוס פלאמיניוס נפוס
 63. דמטריוס הנאה
 64. מלאגרוס (מלך)
 65. קלאנתס
 66. תיאוקריטוס
 67. מרקוס מינוקיוס רופוס
 68. לוקיוס אמיליוס פאולוס (קונסול בשנת 219 לפנה"ס)
 69. הרופילוס
 70. קוריי, קיסר יפן
 71. צ'אנקיה
 72. דמטריוס מפלרון
 73. אלכסנדר השני, מלך אפירוס
 74. אראוס הראשון
 75. לוקיוס קאיקיליוס מטלוס
 76. חניבעל (בן גיסקו)
 77. אראטוס מסיקיון
 78. אנטיוכוס השלישי
 79. סלאוקוס השלישי
 80. היפרכיה
 81. אולוס אטיליוס קלטינוס
 82. ארכימדס
 83. אדרבעל
 84. אנטיוכוס השני
 85. דמטריוס מפארוס
 86. תאופרסטוס
 87. גאיוס ליוויוס סלינטור
 88. מנאנדרוס
 89. גנאיוס סרוויליוס גמינוס
 90. ברניקי סירה
 91. דזואו ין
 92. אנטיגנוס איש סוכו
 93. מטרודורוס מלמפסקוס (אפיקוראי)
 94. מטרודורוס מלמפסקוס (אפיקוראי)
 95. מטרודורוס מלמפסקוס (אפיקוראי)
 96. מטרודורוס מלמפסקוס (אפיקוראי)
 97. פיליפוס הרביעי, מלך מוקדון
 98. ארסאקס הראשון
 99. תלמי השלישי
 100. פובליוס קורנליוס סקיפיו אפריקנוס
 101. ברניקי הראשונה
 102. ארסינואי השנייה
 103. קלאופטרה הראשונה, מלכת מצרים
 104. קסנדרוס
 105. טיבריוס סמפרוניוס לונגוס
 106. פוליביוס
 107. קטסיביוס
 108. קלאומנס השלישי
 109. אוטוליקוס
 110. עזרובעל המפואר
 111. סלאוקוס הרביעי
 112. קואן, קיסר יפן
 113. דמטריוס השני איטוליקוס, מלך מוקדון
 114. מסיניסה
 115. טיטוס קווינקטיוס פלמינינוס
 116. מאגו ברקה
 117. סטראטון מלאמפסאקוס
 118. לוקיוס פוסטומיוס מגלוס (קונסול 262 לפנה"ס)
 119. אקרוטאטוס השני
 120. מגאס מקירנה
 121. אוהמרוס
 122. מיתרידטס הראשון, מלך פונטוס
 123. צ'ין שה-חואנג
 124. נארכוס
 125. אשוקה
 126. המפסיקורה
 127. אגתוקלס (בן ליסימכוס)
 128. אריסטרכוס מסאמוס
 129. קרנאדס
 130. טיבריוס סמפרוניוס גרקכוס (קונסול בשנת 215 לפנה"ס)
 131. קראנטור
 132. קראנטור
 133. חמילקרת ברקה
 134. זארזאס
 135. תלמי החמישי
 136. ארסינואי השלישית
 137. אנטיגונוס השני גונאטס, מלך מוקדון
 138. אנטיפטרוס הראשון, מלך מוקדון
 139. ספנדיוס
 140. סיפאקס
 141. תלמי השני
 142. כארס מלינדוס
 143. פירוס
 144. ביון מבוריסתנס
 145. פרנוואז הראשון, מלך איבריה