רבי חלבו

רבי חלבו היה אמורא בדור השלישי. נראה שעלה מבבל לארץ ישראל.

רבי חלבו
לידה המאה ה־3 עריכת הנתון בוויקינתונים
פטירה המאה ה־4 עריכת הנתון בוויקינתונים
תקופת הפעילות ? – המאה ה־4 עריכת הנתון בוויקינתונים
תלמידיו Berechja עריכת הנתון בוויקינתונים
לעריכה בוויקינתונים שמשמש מקור לחלק מהמידע בתבנית

רבותיו, חבריו ותלמידיועריכה

בבבל היה מתלמידיו החשובים של רב הונא[1] ומסר מפיו כמה מאמרים באגדה[2]. למד גם מפי רב חמא בר גוריא, תלמידו של רב ומסר בשמו שמועות רבות[3].

בארץ ישראל למד אצל רבי שמואל בר נחמני[4] ומסר בשמו מאמרים רבים באגדה[5]. כן למד מפי רבי אמי[6], רבי יצחק נפחא[7] ומסר משמם של עולא ביראה[8] ורבי אבדימי דמן חיפה[9]. חבריו בארץ ישראל היו רבי עוירא ורבי יוסי בר חנינא[10], וכן מוזכר שהיה בחברת רבי יהודה נשיאה (ר' יודן נשייא) באחת מתעניות הציבור[11].

תלמידו היה רבי ברכיה[12], שהרבה למסור משמו, בעיקר באגדה[13].

חייו האישייםעריכה

רבו, רב הונא היה מאריך בדרשותיו ובשיעוריו, ולכן רבים מתלמידיו, וביניהם רבי חלבו, התאפקו מלצאת לצורכיהם בשעת השיעור, כתוצאה מכך נעשו עקרים, ולא יכלו להוליד יותר[1]. לכן, לרבי חלבו לא היו בנים[14] ונראה שחי בבדידות. פעם אחת בעת שהיה חולה לא בא אף אחד לבקרו, עד שרב כהנא הודיע לחבריו על דבר מחלתו ושכנעם לבא לבקר אותו[15].

ממאמריו באגדהעריכה

 • לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו, שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו[16].
 • קשים גרים לישראל כספחת[17].
 • כל הנהנה מסעודת חתן ואינו משמחו - עובר בחמשה קולות, שנאמר: קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה קול אומרים הודו את ה' צבאות[2].

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה

 1. ^ 1 2 תלמוד בבלי, מסכת יבמות, דף ס"ד, עמוד ב'
 2. ^ 1 2 תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף ו', עמוד ב'
 3. ^ תלמוד בבלי, מסכת שבת, דף ל"ז, עמוד א'
  תלמוד בבלי, מסכת מגילה, דף י"ט, עמוד א'
  תלמוד בבלי, מסכת חולין, דף מ"ה, עמוד א'
 4. ^ תלמוד ירושלמי, מסכת מגילה, פרק א', הלכה א'
  תלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא, דף קכ"ג, עמוד ב'
 5. ^ בראשית רבה, פרשה ע"ח, פסקה א' ועוד
 6. ^ תלמוד ירושלמי, מסכת כלאים, פרק ט', הלכה ג'
 7. ^ תלמוד בבלי, מסכת גיטין, דף ס', עמוד א'
 8. ^ תלמוד בבלי, מסכת מגילה, דף ד', עמוד א'
 9. ^ תלמוד ירושלמי, מסכת ברכות, פרק ד', הלכה ד'
 10. ^ תלמוד בבלי, מסכת כתובות, דף קי"ב, עמוד א'
 11. ^ תלמוד ירושלמי, מסכת תענית, פרק ב', הלכה א'
 12. ^ בראשית רבה, פרשה ע"ח, פסקה א' אמר רבי ברכיה השבתי את רבי חלבו וכו'.
  תלמוד ירושלמי, מסכת כלאים, פרק ט', הלכה ג'
 13. ^ תלמוד ירושלמי, מסכת ברכות, פרק א', הלכה א' ועוד
 14. ^ תלמוד בבלי, מסכת יבמות, דף ס"ד, עמוד ב'.
  אם כי יש שאמרו כי רבי ברכיה היה בנו. ראו: שדה צופים על מסכת יבמות. וכן ויקרא רבה, פרשה ל"ו, פסקה ו'
 15. ^ תלמוד בבלי, מסכת נדרים, דף ל"ט, עמוד ב'
 16. ^ תלמוד בבלי, מסכת בבא מציעא, דף נ"ט, עמוד א'
 17. ^ תלמוד בבלי, מסכת קידושין, דף ע', עמוד ב'