שינוי (תהליך)

שינוי הוא מעבר של אובייקט ממצב מסוים למצב אחר.

מדד המחירים לצרכן בישראל מתחילת 2004 ועד אמצע 2005, דוגמה להצגה גרפית של שינוי

מאפייני השינויעריכה

השינוי הוא לעיתים נקודתי - מעבר בין שני מצבים מובחנים היטב, כגון הדלקת נורה, ולעיתים הוא תהליך המתמשך על פני זמן רב, תוך מעבר הדרגתי על פני רצף של מצבים, כגון החיים, שהם רצף של שינויים מהלידה עד המוות.

השינוי הוא לעיתים מחזורי, כמו התחלפות עונות השנה, ולעיתים הוא חד-כיווני או בעל קצב שאינו נצפה מראש.

יש להבחין בין שינוי פנימי, שהוא שינוי בעצם עצמו, לבין שינוי חיצוני, שהוא שינוי במעמדו של העצם עקב שינוי בסביבתו. כאשר הצבע ברמזור מתחלף מאדום לירוק, זהו שינוי פנימי, המתרחש ברמזור עצמו. כאשר הוריו של אדם נפטרים והוא הופך ליתום, זהו שינוי חיצוני, משום שלא חל שינוי באדם עצמו, אך בכל זאת השתנה מעמדו.

חקר השינויעריכה

חקר השינוי הוא נושא מרכזי במדע. אחת הסיבות המרכזיות לקיומם של מדעי הטבע ושל מדעי החברה הוא הצורך להסביר את השינויים המתחוללים בטבע ובחברה בעזרת עקרונות שאינם משתנים, כמו חוקי הטבע והמתמטיקה:

 
סימולציה של אטומים זהים העוברים דעיכה רדיואקטיבית, החל מ-400 אטומים (מימין) או 4 אטומים (משמאל). המספר בראש האיור מציין כמה תקופות של מחצית חיים חלפו. שימו לב לחוק המספרים הגדולים: עם מספר גדול יותר של אטומים, הדעיכה הכללית אקראית פחות.

האמן ההולנדי מאוריץ קורנליס אשר פיתח את רעיון המטמורפוזה באמנות: אחדות מיצירותיו מציגות צורות המשתנות בהדרגה למשהו אחר לגמרי. ביצירה "שמים ומים" הופכים דגים לציפורים; ביצירה "שחרור" (1955), משולשים בתחתית הציור הופכים לציפורים מעופפות בחלקו העליון.

חיזוי השינויעריכה

חיזוי השינוי נמצא בלבו של המסחר בבורסות למיניהן: מסחר בניירות ערך, מסחר במטבע זר ומסחר בסחורות עתידיות. התחזית לגבי השינוי הצפוי במחירו של המוצר הנסחר הוא שמשמפיע על ההחלטה לקנותו או למוכרו.

חיזוי מסלול מעופה של רקטה ששוגרה, שהוא למעשה חישוב השינוי במיקומה עד לפגיעתה במטרתה, הוא הבסיס למערכות ירוט כדוגמת "כיפת ברזל".

התנגדות לשינוי אישי וחברתיעריכה

ניסיון לשינוי בפעילות אנושית נתקל פעמים רבות בהתנגדות. תפיסת עולם שמהותה התנגדות לשינוי חברתי קרויה שמרנות. בקרב החרדים רווח הביטוי שטבע החת"ם סופר: "חדש אסור מן התורה", ובא לשלול חידוש או שינוי במנהגים דתיים ביהדות או באורחות החיים בכלל, וזאת למרות הזמנים המשתנים. התנגדות אלימה לשינוי מאפיינת את הלודיטים - קבוצה של פועלים אנגלים בתחילת המאה ה-19 שמחו – לעיתים על ידי הריסת מכונות – נגד השינויים שגרמה המהפכה התעשייתית, שינויים שהם חשבו שמאיימים על פרנסתם.

לקריאה נוספתעריכה

קישורים חיצונייםעריכה

  • Change, Stanford Encyclopedia of Philosophy