בנקאות בישראל

תחום בכלכלה הישראלית
יש להשלים ערך זה: בערך זה חסר תוכן מהותי. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.
הנכם מוזמנים להשלים את החלקים החסרים ולהסיר הודעה זו. שקלו ליצור כותרות לפרקים הדורשים השלמה, ולהעביר את התבנית אליהם.

הבנקים מהווים את עמוד התווך של הפעילות הכלכלית במשק הישראלי. מרבית הפעילות הכלכלית מתבצעת במימונם.

בנק ישראל

עריכה
 
הבניין הראשי של בנק ישראל
  ערך מורחב – בנק ישראל

בנק ישראל הוא הבנק המרכזי של מדינת ישראל. בראש הבנק עומד נגיד בנק ישראל.

תפקידיו המרכזיים של בנק ישראל הם שמירה על יציבות המחירים באמצעות קביעת שער הריבית ונקיטת אמצעים משלימים במסגרת המדיניות המוניטרית, פיקוח ורגולציה על הבנקים, וניהול יתרות המט"ח הלאומיות.

בבנק ישראל יחידת הפיקוח על הבנקים אשר מקיימת פיקוח על מערכת הבנקאות הבנקים, ואלה תפקידיה:

 • פקוח על יציבות התאגידים הבנקאיים מהיבט ההגנה על כספי המפקידים.
 • שמירה על הניהול התקין של התאגידים הבנקאיים.
 • שמירת ההגינות ביחסים העסקיים שבין הבנקים ללקוחותיהם.

המשרדים הראשיים של הבנק שוכנים בקריית הממשלה בירושלים ויש לה סניפים בתל אביב וחיפה, אשר עוסקים בהנפקת מטבעות ושטרות לבנקים.

בנק ישראל מפרסם מחקרים בתחומי הבנקאות, רובם בכתב העת "סוגיות בבנקאות" ובסדרה "ניירות לדיון" וכן סקירות (שנתית וחצי-שנתית) המתארות ומנתחות את ההתפתחויות במערכת הבנקאות.

חקיקה

עריכה

בנוסף לחוקים כלליים, החלים על בנקים בהיותם חברות, מוסדרת פעילות הבנקים בחוקים ייעודיים אחדים:

הבנקים בישראל

עריכה

השחקנים העיקריים

עריכה

נכון לשנת 2024 פועלים בישראל עשרה בנקים מסחריים, ארבעה בנקים זרים, שש חברות סולקות כרטיסי אשראי וחברת שירותים משותפת לסליקה. כולם נתונים לפיקוח יחידת הפיקוח על הבנקים של בנק ישראל.

בישראל פועלות חמש קבוצות עיקריות ששולטות ברוב הפעולות הבנקאיות בארץ, הבנק הגדול שבהם הוא בנק לאומי,[1] שנוסד בלונדון בשנת 1902 על פי חזונו של בנימין זאב הרצל וביזמתו האישית ונועד לשמש זרוע כלכלית לתנועה הציונית הצעירה. הוא נקרא בראשיתו בנק אנגלו-פלשתינה. לאחר קום המדינה הוסב שמו ל"בנק לאומי" והוא שימש את המדינה בראשית דרכה כמעין בנק מרכזי. ניסיונות מתמשכים של המדינה להפריט את הבנק על ידי מכירתו כולו או לפחות את גרעין השליטה – לא צלחו. כישלון תוכניות ההפרטה ה"סטנדרטיות" הביאו את המדינה לתכנן את הפרטת הבנק בדרך של חלוקת מניותיו לכלל הציבור הרחב.

השני הוא בנק הפועלים,[2] שנוסד בשנת 1921 על ידי המוסדות המרכזיים של היישוב באותה עת – ההסתדרות הציונית וההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בא"י. בשנות קיומו, פיתח הבנק רשת סניפים ופעילות בנקאית מסחרית בכל תחומי הבנקאות, והוא מספק כיום מגוון רחב של שירותים בנקאיים ופיננסיים בישראל ומחוצה לה.

הבנק השלישי בגודלו הוא בנק מזרחי טפחות. הבנק נוסד בשנת 1923 על ידי תנועת המזרחי ונשלט כיום על ידי קבוצת עופר-ורטהיים, בנוסף מחזיק הבנק ב-50% מהשליטה בבנק יהב. בשנת 2022, מיזג לתוכו את הפעילות של בנק אגוד, כאשר רכש 100% ממניות הבנק.

הבנק הרביעי בגודלו בישראל הוא בנק דיסקונט. הבנק נוסד בשנת 1935 בשם "בנק א"י לדיסקונט" על ידי המשפחות קרסו, אלבו ורקנאטי. הבנק שרד את שנות המשבר הקשות של מלחמת העולם השנייה והפך לאחר קום המדינה לבנק גדול ומוביל. בשנים האחרונות חווה הבנק קשיים עקב החלטות עסקיות שגויות ויחסי עבודה רעועים בין ההנהלה וועד העובדים, אך התאושש מהם. הבנק שולט גם שליטה מלאה בבנק מרכנתיל דיסקונט והוא נשלט על ידי משפחת ברונפמן הקנדית-ישראלית.

הקטן מבין חמשת הבנקים הגדולים הוא הבנק הבינלאומי שנשלט על ידי קבוצה בראשות איש העסקים צדיק בינו. בבעלותו נמצא גם בנק מסד.

בנוסף לחמש הקבוצות העיקריות פועלים בישראל עוד שני בנקים מסחריים הנותנים שירות ללקוחות פרטיים ועסקיים: בנק ירושלים והבנק הדיגיטלי ONE ZERO, שהחל לפעול בשנת 2022. בדצמבר 2022, בנק ישראל אישר הקמה של בנק חדש נוסף "בנק אש ישראל"[3].

בנקים זרים להם סניף בישראל: Citibank N.A,‏ HSBC,‏ BNP פריבה, דויטשה בנק, קרדיט סוויס וסטייט בנק אוף אינדיה.

בנקים זרים שסגרו את פעילותם בישראל: ברקליס.

תחרותיות

עריכה

הריכוזיות בתחום הבנקאות בישראל מתבטאת בכך ששני הבנקים הגדולים, בנק הפועלים ובנק לאומי, שולטים יחד ברוב הפעילות הבנקאית. מסיבה זו הם מכונים על ידי מבקריהם דואופול. את נתח השוק הנותר חולקים שלושה בנקים נוספים. מניות חמשת הבנקים הגדולים נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

בנק ישראל פועל באמצעות הפיקוח על הבנקים להגברת התחרות בענף, בייחוד במגזר משקי הבית. בין הצעדים שננקטו:

למרות התפתחויות אלו, נותרה רמת הריכוזיות במערכת הבנקאית גבוהה בהשוואה לעולם המערבי, והתחרותיות בה נמוכה יחסית. המענה לכך נמצא בהמשך פיתוח השוק הפיננסי החוץ-בנקאי, לרבות פיתוח שוק הון משוכלל והסדרת הפעילות במכשירים פיננסיים מורכבים[7].

בניסיון לצמצם את הריכוזיות ואת ניגוד העניינים במערכת הבנקאית, אישרה הכנסת ב-2005 את רפורמת בכר, שעיקרה הפרדת קרנות הנאמנות וקופות הגמל מהבנקים ומכירתן לחברות השקעות פרטיות וחברות ביטוח.

ניסיון נוסף היה החלטת רשות התחרות בשנת 2020 לחייב את חמשת הבנקים הגדולים ששולטים במערכת מס"ב (מרכז סליקה בנקאי) לתת גישה למערכת לגופים נוספים העוסקים בהעברות כספים, כמו חברות האשראי שהופרדו מהבנקים בשנת 2018 והתקשו להתחרות בבנקים ללא גישה למערכת.[8]

מהלך נוסף שבוצע בניסיון לצמצם את הריכוזיות כונה "רפורמת המעבר המהיר" והתחיל בספטמבר 2021. כחלק מהמהלך עלתה לשימוש הציבור מערכת מקוונת המאפשרת ללקוחות הבנקים ניוד מהיר ופשוט לביצוע בין הבנקים, בהשוואה לתהליך מורכב ומסורבל יותר שהיה קודם לכן.[9] בחודשיים לאחר השקת המערכת השתמשו בה למעלה מ־10,000 איש כדי לבצע ניוד בין הבנקים, ועוד רבבות הגישו בקשות למעבר בחודשים שלאחר מכן. על פי טל הראל-מתתיהו, ראש מטה המפקח על הבנקים, בעקבות הרפורמה השתנתה מדיניות שימור הלקוחות בבנקים באופן המשפר את תנאי הלקוח הממוצע.[10]

בנקים שנסגרו

עריכה

פעמים אחדות הגיעו בנקים בישראל למצב של חוסר יכולת לפרוע את התחייבויותיהם, ולכן נתפסו על ידי בנק ישראל והועברו לפירוק. בכל המקרים פעל בנק ישראל לצמצום הפגיעה במפקידים. ברבים מהמקרים הועמדו לדין מנהלי הבנקים, על מעשים פליליים שלהם שגרמו להתמוטטות הבנק, ובחלק מהמקרים הוגשה תביעה אזרחית נגד דירקטורים, לפיצוי בנק ישראל על הנזק שנגרם לו. הבנקים שהתמוטטו הם:

בנקים שנרכשו ומוזגו

עריכה

בעבר פעלו בישראל כ-40 בנקים עצמאיים שנרכשו ומזגו לתוך בנקים אחרים, כולל כל הבנקים למשכנתאות שפעלו בישראל.

רשימה חלקית של בנקים שנרכשו ומזגו:

שם שנת הקמה שנת מיזוג בעלות הערות
בנק אפותיקאי כללי 1922 2012 בנק לאומי הפך ל"בנק לאומי למשכנתאות" מוזג לתוך לאומי[13]
בנק אגודת ישראל 1965 1972 בנק לאומי בסוף 1971 נקלע הבנק לקשיים ובתחילת 1972 נמכר לבנק לאומי[14]
בנק אוצר החייל 1946 2018 הבנק הבינלאומי בסוף 2018 הוחלט בבנק הבינלאומי למזג את אוצר החייל והוא חדל יותר מלהתקיים כבנק נפרד[15]
בנק אמריקאי ישראלי 1933 1999 בנק הפועלים [16]
בנק הולנד 1934 1968 בנק דיסקונט שלוחה של בנק זר שנמכרה
בנק הספנות 1962 2003 בנק הפועלים הוקם על ידי מדינת ישראל כדי לסייע במימון ענף הספנות בישראל
בנק טפחות למשכנתאות 1944 2005 בנק מזרחי טפחות
יובנק 1934 2015 הבנק הבינלאומי הוקם בשם "בנק א"י לתועלת האשראי" מוזג לתוך הבנק הבינלאומי ב-2015
בנק פועלי אגודת ישראל 1977 2015 הבנק הבינלאומי בשנת 2015 מוזג אל תוך הבנק הבינלאומי ומשמש כשלוחה שלו, תחת מותג נפרד
בנק פ.ק.או. 1930 2003 בנק הפועלים נרכש על ידי בנק הפועלים ב-2003[17]
בנק קונטיננטל 1974 2004 בנק הפועלים
בנק קופת העובד הלאומי לאשראי וחיסכון 1947 2005 בנק אוצר החייל
בנק אגוד 1951 2020 מזרחי טפחות הוקם בשנת 1951, נרכש על ידי בנק מזרחי בשנת 2020.

ניהול הפעילות הבנקאית

עריכה

פעילות הבנקים בישראל מנוהלת באמצעות שבעה מגזרי פעילות עיקריים. מגזרי הפעילות נקבעו על פי הנחיות המפקח על הבנקים בבנק ישראל, והיא מבוססת על מאפייני הלקוחות וסוגי המוצרים בכל מגזר, על פי קריטריונים שקובעת לעצמה הנהלת הבנק.

 1. מגזר בנקאות עסקית – משרת חברות גדולות ובעיקר מתן אשראי
 2. מגזר בנקאות פרטית – משרת לקוחות בעלי עושר פיננסי גבוה.
 3. מגזר בנקאות מסחרית – משרת לקוחות עסקיים בינוניים.
 4. מגזר משקי הבית - משרת לקוחות פרטיים כגון מקבלי משכורת ובעלי תיקי השקעות קטנים.
 5. מגזר עסקים קטנים – משרת לקוחות עסקיים קטנים.
 6. מגזר ניהול פיננסי – עוסק בפעילות ניהול הנכסים והתחייבויות של הבנק, כגון סיכוני שוק ונזילות וכן את ניהול תיק הנוסטרו.
 7. המגזר האחר - כולל הכנסות והוצאות אחרות שלא ניתן לשייך לאחד המגזרים האחרים.

משבר מניות הבנקים

עריכה
  ערך מורחב – משבר מניות הבנקים

משבר מניות הבנקים היה משבר כלכלי חריף, שהתרחש בישראל בשנת 1983 והביא להלאמת הבנקים הגדולים בישראל כדי למנוע את התמוטטותם, וירידה ניכרת בערכן של השקעות הציבור במניות הבנקים במסגרת "הסדר מניות הבנקים".

משבר המניות נוצר בעקבות פעולה מכוונת של רוב הבנקים הגדולים לווסת את שערי מניותיהם תוך הבטחת עלייה מתמדת ורצופה בשערי המניות (ומניעת ירידה או אף קיפאון ברמת השערים, ולו אף ליום אחד). בתהליך זה החל בנק הפועלים בראשות מנהלו יעקב לוינסון ואחריו נסחפו יתר הבנקים הגדולים והבינוניים שמניותיהם נסחרו בבורסה לניירות ערך (למעט הבנק הבינלאומי הראשון). כדי להבטיח זאת, הזרימו הבנקים, בהתמדה, מדי יום, ביקוש גדול למניותיהם (כאשר הם נסוגו ממנו בהגיע השער היומי לרמה הרצויה להם). בפעולה זו נעזרו הבנקים בכספי המשקיעים והחוסכים בבנקים, אותם שכנעו לרכוש את מניות הבנקים, כ"השקעה סולידית" ובטוחה, וכן בכספי קופות הגמל וקרנות הנאמנות, אותן ניהלו עבור הציבור. פעולת הוויסות הביאה לכך ששערי מניות הבנקים עלו באופן קבוע ומתמיד, כך שנראה כאילו מניות אלה חסינות מירידה ונושאות תשואה נאותה. עליית שערי מניותיהם אפשרה לבנקים להמשיך ולמכור מניות נוספות ולהגדיל את יכולתם להשקיע ולגייס כספים (מנוף פיננסי).

מאמצע שנת 1983 איבד הציבור את אמונו בבועת מניות הבנקים והחל מוכר את מניות הבנקים ורוכש במקומן מטבע זר. כעבור זמן קצר, החלו הבנקים להתקשות ברכישת היצע המניות של הציבור וב-6 בספטמבר 1983 הגיעו לקצה יכולתם ופרץ משבר. אובדן היכולת לספוג את ההיצע עלול היה להביא רבים מלקוחות הבנקים לפשיטת רגל, משום שרכשו את המניות באשראי שאותו לא יוכלו לפרוע, ולהביא את הבנקים עצמם לפשיטת רגל, משום שהבטוחות לאשראי רב שנתנו היו מניותיהם בלבד. כדי למנוע אפקט דומינו זה, שיביא לקריסה כלכלית, הופסק המסחר במניות ארבעת הבנקים הגדולים, ובתוך שבועיים גובש "הסדר מניות הבנקים", שבו נטלה הממשלה על עצמה התחייבות לפדות את המניות במועדים שונים, יחסית לערכן ערב סגירת הבורסה. השליטה בבנקים עברה לידי ממשלת ישראל, אך למנהליהם החדשים הושארה עצמאות עסקית מלאה, במטרה לאפשר לבנקים שמירה על כושרם לפעול בשוקי הכספים.

בשנים האחרונות משלימה הממשלה את הפרטת הבנקים, ורק בבנק לאומי נותרה הממשלה בעלים עיקרי.

עמלות הבנקים

עריכה

עמלות אלו נגבות בידי הבנקים בתמורה למתן שירותים. הן מהוות מרכיב בעלות המוטלת על הלקוח בעת ביצוע עסקה פיננסית. כאשר מדובר בפיקדון, העמלה העיקרית היא דמי ניהול חשבון. על הלוואה הלקוח משלם ריבית - ברמה התלויה בשיעורי הריבית בשוק הכספים. בנוסף לכך הוא יישלם עמלה על העבודה שהבנקאי השקיע לשם ביצוע ההלוואה.

כן ניתן לחייב בעמלה עבור מתן שירותים ללקוח: קניות ומכירות של ניירות ערך, או עמלות מיוחדות כמו עבור הזמנת דו"ח שמאות לנכס במטרה לקבל אותו לביטחון אשראי.

הבסיס לחישובי העמלה הבנקאיים הוא, בתאוריה, העלות הכרוכה בביצוע הפעולה. ואכן, חישובי העלות של פעולה בנקאית נדרשו מהרשויות המפקחות על הבנקים. אך קיים קושי אובייקטיבי בעריכת החישוב. בכל תמחיר מבחינים בין "הוצאות ישירות" לבין "הוצאות כלליות". את הראשונות קל לזקוף לחובת הפעילות המבוצעת. לעומת זאת, את ההוצאות הכלליות, בגין אוסף רחב של פעולות (כולל למשל הוצאות פרסום), קשה לאמוד את החלק היחסי שלהן בגין הפעילות הפיננסית הספציפית. ולכן, התחשיב אינו מבוסס במלואו על התמחיר. ככלל, אין עמלות הבנקים חורגות מן השיטה המקובלת לקביעת מחירים: עד כמה קיימת תחרות במכירת המוצר, האם ללקוח קל או קשה להפסיק את השימוש במוצר, ושאר חישובים כלכליים. זהו המפתח שמתאר לחובת אילו עסקאות יש לכלול יותר "הוצאות כלליות" במרכיב התמחיר של העמלה הבנקאית.

לוח העמלות

עריכה

בנק ישראל הגיע למסקנה כי הדרך היעילה לפיקוח על העמלות הוא אישורן מראש של העמלות העיקריות וחובת פרסומן בציבור. האישור מראש כרוך בהגשת חישוב העלויות, והוא, כאמור, אינו חד משמעי. לפיכך, הפרסום בפומבי של לוח העמלות נשאר המכשיר החשוב העומד לרשותו של הצרכן.

צעד חשוב שהונהג בבנקאות, בהתאם להוראות החוק, הוא החובה ליידע את הלקוח, לפני ביצוע העסקה, בכמה עמלה כרוכה ביצוע העסקה. לדוגמה, ניתן לראות במסכי המכשירים האוטומטיים בבנקים הודעה האומרת מהו התשלום הנדרש עבור מסירת מידע בנקאי באמצעות המכשיר האוטומטי. צעד נוסף הוא להפוך את ניוד לקוח מבנק אחד לשני לפשוט יותר - מכשול אשר מנע מעבר לקוחות אל בנקים שהציעו עמלות נמוכות יותר.

סוגי העמלות

עריכה

בעבר, העמלות הבנקאיות החשובות בבנקאות הישראלית היו אלו שניגבו על פעולות הקשורות בביצוע עסקאות סחר בינלאומי כמו אשראי דוקומנטרי. תפקיד הבנק בעסקאות אלה הוא הכרחי, שכן לא נעשית עסקה בתחום זה ללא הבנק. עם זאת, המומחיות הדרושה לביצוע העסקה היא רבה, ולכן ניתן היה לדרוש תשלום מיוחד מהעוסק בסחר הבינלאומי. גם היבואנים לא הביעו הסתייגות רבה מגובה העמלות, והם כללו אותן בעלות המוצר המיובא. רק בעסקאות ייצוא, שהמדינה בקשה לעודד, היה נהוג לתת פיצוי ממשלתי עקיף, אשר נועד בין השאר לכסות על העמלות הבנקאיות ושאר העמלות של עמילי המכס וחברות הביטוח בתחום זה.

העמלות על עסקאות במטבע חוץ החלו להיגבות כאשר הבנקים ביקשו להבחין בין העלויות של רכישת מטבעות ומכירתם הנקבעות בהתאם לתנאי השוק, לבין ההוצאות שלהן בגין ביצוע העסקאות. בעוד שהעלויות הראשונות היו ברורות וניתן היה לראות אותן בפומבי בכל עת, בעבר במכשירי רויטרס ובהווה באינטרנט, הרי העלויות מהסוג השני היו נתונות לשיקולים מסחריים כמו שאר העמלות.

העמלות בעסקאות ניירות הערך הן מסוגים אחדים: על ביצוע עסקאות קנייה ומכירה, על ניהול הפיקדון למשמרת של ניירות הערך ועמלות מיוחדות הקשורות בפעולות בניירות ערך. בתחום זה קיימת תחרות רבה שכן הפעילות של הגופים מחוץ לבנקים בשוק ההון היא רבה. לקוחות אשר להם תיקי השקעות גדולים עשויים לשלם עמלות נמוכות יותר בגין ניהול חשבונם. עם זאת, הם עשויים לשלם תשלום גבוה על ניהול תיק ההשקעות ובכך המוסדות הפיננסיים מפצים עצמם על העלויות.

עמלות על פעולות בחשבון הלקוח הפרטי בבנקאות הונהגו רק אחרי משבר מניות הבנקים בשנות ה-80 למאה הקודמת. עד אז השירותים ניתנו בחינם, בפועל "סובסדו" על ידי גביית העמלות בתחומים אחרים. לשם המחשה, הלקוח הפרטי לא היה מודע כי במחיר עבור הסוכר שהוא קונה בחנות כלולה עמלת ייבוא, אשר מכסה לבנק את השרות ללקוח הפרטי. לאחר משבר המניות הונהגה בבנקים מדיניות של "רציונליזציה" והוחל בגביית עמלות מלקוחות פרטיים: תחילה בשיעורים נמוכים ובהמשך, עדיין בשיעורים נמוכים, אבל על היקף רחב יותר של שירותים - כמו על ה"שורות" בדף ניהול החשבון.

במהלך השנים הונהגו עמלות שלא היו מקובלות בעבר: "דמי ניהול חשבון" - תשלום קבוע שנגבה מדי חודש, "רישום שורה" - סכום שנגבה על כל פעולה המבוצעת בחשבון ודמי "הקצאת אשראי" - תשלום על הנכונות להעמיד מסגרת אשראי ללקוח.

העמלות ככלי לעידוד המעבר לאמצעים הדיגיטליים

עריכה

אחד התהליכים המרכזיים שעובר על הענף הבנקאי הוא תהליך המעבר לאמצעים הדיגיטליים הכולל את החשבונות האישיים באתרי האינטרנט, יישומונים ומכונות האוטומטיות (כספומטים). תהליך זה נועד למצות את היעילות של הטכנולוגיה ובכך לצמצם את השימוש באמצעים הישנים, שזה כולל את הסניפים והפקידים (כספרים). במסגרת התהליך כל הבנקים (למעט מזרחי טפחות) סגרו סניפים, סגרו קופות וגם עשו שימוש בגובה העמלות על מנת לעודד את הלקוחות להשתמש באמצעים הדיגיטליים ולהיגמל מהתלות בפקידים. לשם כך, הבנקים קבעו עמלות נמוכות משמעותית על פעולות באמצעים הדיגיטליים בהשוואה לעמלות הנגבות על פעולות אצל הפקידים בשיעור של כ-70%.

לקריאה נוספת

עריכה
 • עו"ד גלעד נרקיס, פרקים בדיני בנקאות, המכון למחקרי משפט וכלכלה בע"מ
 • מאיר חת, הבנקאות בישראל במנהרת הזמן: 1965–2012, הוצאת ראובן מס, 2015.

קישורים חיצוניים

עריכה
  מדיה וקבצים בנושא בנקאות בישראל בוויקישיתוף

הערות שוליים

עריכה
 1. ^ בנק לאומי לישראל בע"מ: נתונים כספיים באתר מאי"ה.
 2. ^ בנק הפועלים בע"מ: נתונים כספיים באתר מאי"ה.
 3. ^ בנק ישראל אישר הקמה של בנק חדש נוסף: בנק אש ישראל, באתר בנק ישראל, ‏25 בדצמבר 2022
 4. ^ היום הפעילות של הבנקים הזרים היא בקרב לקוחות גדולים בלבד
 5. ^ דו"ח הוועדה לקידום התחרותיות במגזר הבנקאי
 6. ^ רחלי בינדמן, מכירת לאומי קארד דוחקת את ישראכרט לבורסה, באתר כלכליסט, 30 ביולי 2018
 7. ^ מקור: סקירה שנתית של המפקח על הבנקים 2007
 8. ^ שלב נוסף בפתיחת התחרות: מס”ב, באתר ביזנעס (ארכיון)
 9. ^ ליאל קייזר ושאול אמסטרדמסקי, רפורמת המעבר המהיר מבנק לבנק: איך זה יעבוד?, באתר כאן – תאגיד השידור הישראלי, 20 בספטמבר 2021
 10. ^ רועי ויינברגר, ‏הציבור לא ממהר "לעבור בנק בקליק", אבל נהנה מהתחרות, באתר גלובס, 2 בפברואר 2022
 11. ^ הבנק התמזג לתוך בנק הלואה וחסכון בשנת 1968, לבקשת בנק ישראל, לאחר שדיווח על הפסדים גדולים, ולאחר שבנק ישראל ערב להפסדי בנק זרובבל
 12. ^ בנק ישראל - פרסום הודעה לעיתונות על סיוע לבנק לפיתוח תעשייה למניעת התמוטטותו.
 13. ^ עירן פאר, ‏בנק לאומי למשכנתאות ימוזג לבנק-האם, באתר גלובס, 22 בינואר 2012
 14. ^ שאול אברון, בנק אגודת ישראל נמכר לבל"ל, מעריב, 14 בינואר 1972
 15. ^ עירית אבישר, ‏עכשיו זה רשמי: הבינלאומי ימזג לתוכו את בנק אוצר החייל, באתר גלובס, 20 בספטמבר 2018
 16. ^ אורנה רביב , ‏מיזוג בנק אמריקאי-ישראלי בבנק הפועלים יושלם השבוע, באתר גלובס, 28 ביוני 1999
 17. ^ דפנה צוקר, ‏בנק הפועלים השלים רכישת השליטה בבנק הזעיר פ.ק.או תמורת 30 מיליון ש', באתר גלובס, 29 בספטמבר 2003