האלפבית הפונטי האוראלי

האלפבית הפונטי האוּראליאנגלית: Uralic Phonetic Alphabet; בראשי תיבות: UPA) או שיטת התעתיק הפינו-אוגריתאנגלית: Finno-Ugric transcription system) הוא שיטת טרנסקריפציה המשמשת בעיקר לתעתיק השפות הפינו-אוגריות. את השיטה פרסם לראשונה הבלשן הפיני אמיל נסטור סטלה בשנת 1901.

בניגוד לאלפבית הפונטי הבינלאומי, שהוא שיטת תעתיק מדויקת חד-חד ערכית לפונמות הקיימות בשפות המדוברות, מטרת האלפבית הפונטי האוראלי לייצג את הקטגוריות התפקודיות של שפות, ואת ערכיהן הפונטיים. מסיבה זו, אין אפשרות להמיר תעתיק כזה לאלפבית הפונטי הבינלאומי באופן ישיר.

הסימנים הבסיסיים של האלפבית מבוססים בעיקר על סימני האלפבית הפיני, אבל גם על סימני האלפבית היווני והקירילי. בין סימני התעתיק כוללים גם אותיות רישיות מוקטנות וסימנים דיאקריטיים.

כללי

עריכה

בניגוד ל־IPA שנכתב באותיות ישרות, תעתיקי UPA נכתבים בדרך כלל בכתב נטוי. למרות זאת שחלק גדול מהאותיות שבשימוש ב־UPA נמצאות בשימוש בלטינית, ביוונית, באלפבית הקירילי או ב־IPA, ונמצאות באזורי היוניקוד התואמים, רבות מהן אינן נמצאות בשימוש כזה, וקודדו באזורים Phonetic Extensions ו־Phonetic Extensions Supplement של יוניקוד. גופנים התומכים בתווים אלו הם נדירים מאוד. Code2000 הוא דוגמה לאחד הגופנים בהם יש תמיכה בתווים הללו.

תנועות

עריכה

בטרפז התנועות משמאל מוצגות התנועות שקיימות ב־UPA. תנועה משמאל לנקודה היא תנועה בלתי מעוגלת ותנועה מימין לנקודה היא תנועה מעוגלת. תנועות נוספות מצוינות בעזרת סימנים דיאקריטיים (ראו למטה).

בנוסף, באלפבית הפונטי האוראלי ישנם שלושה סימנים לציון תנועות שאיכותן איננה מוגדרות:

  • ɜ - תנועה בלתי-מוגדרת
  • - תנועה אחורית בלתי-מוגדרת
  • ᴕ́̈ - תנועה קדמית בלתי-מוגדרת

עיצורים

עריכה

בטבלה הבאה מוצגים העיצורים המוגדרים באלפבית הפונטי האוראלי. ב־UPA אין הבחנה בין עיצורים חוככים קוליים לעיצורים מקורבים, ואינה מכילה סימנים רבים המופיעים ב־IPA, כגון [ɹ].

עיצורי האלפבית הפונטי האוראלי
סותמים חוככים צידיים רוטטים אפיים מצוצים
דו-שפתיים p ʙ b þ ŵ φ β φ' β' ψ m p˿ b˿
שפתיים-שיניים ʙ͔ ŧ w f v f' v' ᴍ͔
שיניים τ ς ϑ δ ф б ф' б'
מכתשייםבתר-מכתשיים) t d ҵ s z š ž ʟ l ʀ r ɴ n t˿ d˿
מכתשיים מחונככים ť ᴅ́ ď j' k' ś ᴢ́ ź š́ ž́ ʟ́ ĺ ʀ́ ŕ ɴ́ ń
וילוניים מחונככים ɢ́ ǵ χ́ j ᴎ́ ŋ́
וילוניים k ɢ g χ γ ŋ k˿ g˿
בתר-וילוניים ɢ͔ χ͔ γ͔ ᴎ͔ ŋ͔
ענבליים q ɢ̆ ğ ρ

כאשר מוצג יותר מסימן אחד באותה עמודה, הימני קולי והשמאלי אטום. כאשר יש שלושה, האמצעי אטום למחצה.

סימנים דיאקריטיים

עריכה

בטבלה הבאה מוצגים הסימנים הדיאקריטיים של האלפבית הפונטי האוראלי ומשמעויותיהם:

סימנים דיאקריטיים באלפבית הפונטי האוראלי
תו קוד יוניקוד תמונה תיאור שימוש
U+0323   נקודה תחתית ואריאנט חכי של תנועה
U+032F   ברווה תחתית ואריאנט וילוני של תנועה
ā U+0304   קו עילי תנועה ארוכה
U+0354   ראש חץ תחתי פונה שמאלה הרחבת הלוע על ידי תנועה של בסיס הלשון קדימה
U+0355   ראש חץ תחתי פונה ימינה הצרת הלוע ויצירת לעלוע חלקי על ידי תנועה של בסיס הלשון לאחור
U+032D   גג תחתי קצה הלשון מורם מעט יותר מהתו אליו מתייחס הסימן הדיאקריטי
U+032C   קארון (מעין ויק קטן) תחתי קצה הלשון נמוך מעט יותר מהתו אליו מתייחס הסימן הדיאקריטי
ă U+0306   ברווה תנועה קצרה או מופחתת
U+032F   ברווה הפוכה תחתית חצי-תנועה
ʀ   אות רישית קטנה גרסה בלתי-קולית או קולית למחצה של עיצור קולי
xi אות בכתב עילי צליל קצר מאוד
xə אות בכתב תחתי קוארטיקולציה (הידמות או חיתוך במספר בסיסים) בהשפעת צלילים קרובים
  תו מהופך (ב-180°) או על צידו (‎−90°) חיטוף של הצליל

דוגמות

עריכה

בטבלה למטה מוצגות מספר דוגמות של מילים פינו-אוגריות ואנגליות (תוך שימוש בהגייה האוסטרלית) מתועתקות בעזרת האלפבית הפונטי האוראלי ובעזרת האלפבית הפונטי הבינלאומי:

דוגמות לשימוש באלפבית הפונטי האוראלי
אנגלית שפה UPA IPA
ship אנגלית šip ʃɪp
ran אנגלית rän ræn
bored אנגלית bo̭o̭d boːd/boɹd (תלוי במבטא)
I sow מוקשה və̂ďán vɤ̈dʲæn

קישורים חיצוניים

עריכה