פתיחת התפריט הראשי

מעוגלות התנועות

מעוגלוּת תנועות היא מידת המעוגלות של השפתיים בעת הגיית התנועה. בעת הגיית תנועות מעוגלות מתבצע כיווץ של השפתיים ליצירת פתח עגול ואילו בעת הגיית תנועות בלתי מעוגלות השפתיים מצויות במצב רפוי.

ברוב השפות תנועות קדמיות נוטות להיות בלתי מעוגלות בעוד שתנועות אחוריות נוטות להיות מעוגלות. למרות זאת, בשפות כמו גרמנית, וצרפתית ישנה הבחנה בין תנועות מעוגלות לבלתי מעוגלות באותם מיקום וגובה.

קיימות שתי דרכים ליצירת תנועות מעוגלות: באמצעות החצנת השפתיים ובאמצעות הפנמת השפתיים. הפנמת השפתיים בעת הפקת תנועה מעוגלת מאפיינת בדרך כלל תנועות קדמיות מעוגלות ואילו החצנת השפתיים בעת הפקת תנועה מעוגלת מאפיינת בדרך כלל תנועות אחוריות מעוגלות.


מאפייני תנועה בלתי־מעוגלת מעוגלת
תנועה אחורית, סגורה ɯ u
תנועה אחורית, חצי סגורה ɤ o
תנועה אחורית, חצי פתוחה ʌ ɔ
תנועה אחורית, פתוחה ɑ ɒ
תנועה מרכזית, סגורה ɨ ʉ
תנועה מרכזית, חצי סגורה ɘ ɵ
תנועה מרכזית, חצי פתוחה ɜ ɞ
תנועה כמעט קדמית, כמעט סגורה ɪ ʏ
תנועה קדמית, סגורה i y
תנועה קדמית, חצי סגורה e ø
תנועה קדמית, חצי פתוחה ɛ œ
תנועה קדמית, פתוחה a ɶ


מעוגלות תנועות בעבריתעריכה