עיצורים מצוצים

עיצורים מצוצים (Click) הם עיצורים סותמים לא ריאתיים שבמהלך הגייתם זרם האוויר מווסת באמצעות תנועת הווילון ולא באמצעות תנועת הסרעפת. במהלך הגיית העיצורים המצוצים ניתן להבחין בכמה שלבים: בשלב הראשון נסתם בסיס החיתוך, בשלב השני תנועת הווילון יוצרת לחץ אוויר שלילי בחלל הפה מאחורי הסתימה, בשלב השלישי נפתחת הסתימה ומאפשרים לאוויר לחדור פנימה בצליל של מציצה.

עיצורים מסוג זה משמשים בתרבויות שונות כסימנים שאינם חלק מן השפה עצמה, כדוגמת קריאת שלילה בעברית (צקצוק). ניתן למצוא עיצורים מצוצים המשמשים חלק מאוצר העיצורים ה"רגיל" של השפה רק בשפות אפריקאיות (ובעיקר בשפות קויסאן המדוברות באפריקה הדרומית).

בעיצור הווילוני המצוץ /ʞ/ זרם האוויר מווסת באמצעות תנועת המכתש ולא באמצעות תנועת הווילון ומשוחרר מאחור, בניגוד לרוב העיצורים המצוצים.

אחוריים קדמיים שפתיים
וילוני חכי כפוף בתר־
מכתשי
מכתשי שיני לשוני
־שפתי
דו־שפתי
מצוץ ʞ ǂ ˞ǃ ǃ ǀ ʘ̼ ʘ
מצוץ צידי ǁ ǁ̪

עיצורים מצוצים עריכה

  • עיצור חכי, מצוץ [ǂ]
  • עיצור כפוף, מצוץ [ǃ˞]
  • עיצור בתר-מכתשי, מצוץ [ǃ]
  • עיצור שיני, מצוץ [ǀ]
  • עיצור דו-שפתי, מצוץ [ʘ]

עיצורים מצוצים צידיים עריכה

עיצורים מצוצים אשר בעת הגייתם זורם האוויר פנימה מצד אחד או משני צידי הלשון.

  • עיצור מכתשי, מצוץ צידי [ǁ]

קישורים חיצוניים עריכה

  מדיה וקבצים בנושא עיצורים מצוצים בוויקישיתוף
צלילי שפות העולם
עיצורים
בסיסי החיתוך אופני החיתוך
דו־שפתיים - שפתיים־שיניים - שיניים־שפתיים - לשוניים־שפתיים
שיניים - מכתשיים - בתר־מכתשיים - מכתשיים־חיכיים - כפופים
חיכיים - וילוניים - ענבליים - סדקיים - כיסוי־גרוניים - לועיים
בסיס חיתוך משני: מלועלעים - מוולנים - מחונככים - משופתתים
ריאתיים: אפיים - סותמים - חוככים - מקורבים
מקישים - רוטטים - צידיים - מחוככים
לא ריאתיים: מסודקים - מפונמים - מצוצים
תנועות
מיקום התנועות גובה התנועות
אחוריות - כמעט־אחוריות - מרכזיות - כמעט־קדמיות - קדמיות סגורות - כמעט־סגורות - חצי־סגורות - אמצעיות
חצי־פתוחות - כמעט־פתוחות - פתוחות
ראו גם: אלפבית פונטי בין־לאומי - פורמנט