איסור הכאת הורים

(הופנה מהדף הכאת אב ואם)

איסור הכאת הורים הוא ציווי מקראי האוסר על אדם להכות את אביו או אמו. עונשו של המכה הוא מוות בחנק.

איסור הכאת הורים
(מקורות עיקריים)
מקרא שמות, כ"א, ט"ו
משנה תורה ספר שופטים, הלכות ממרים, פרק ה'
שולחן ערוך יורה דעה, סימן רמ"א
ספרי מניין המצוות ספר המצוות, לאו שי"ט
ספר החינוך, מצווה מ"ח
לעריכה בוויקינתונים שמשמש מקור לחלק מהמידע בתבנית

מקור המצווה

עריכה

המקרא אינו אוסר על הכאת הורים, אך הוא מציין את עונשו של המכה: ”ומכה אביו ואמו מות יומת” (ספר שמות, פרק כ"א, פסוק ט"ו). האיסור לעשות כן נלמד מהאיסור הכללי להכות כל אדם מישראל[1]. מלבד האיסור, מבטל המכה גם שתי מצוות עשה: מצוות כיבוד הורים ומצוות מורא הורים.

דיני המצווה

עריכה

אסור להוציא מההורה דם בעודו בחיים, העובר על האיסור אינו חייב מיתה, עד שיכה את הוריו מכה שכתוצאה ממנה יצא דם מגוף ההורה. אם, למשל, המכה הייתה באוזן וכתוצאה ממנה ההורה נתחרש, אומרים שחזקה שיצא דם וחייב בעונש.

עבור גוי שהתגייר, האיסור להכות את הוריו הוא מדברי חז"ל בלבד, שכן הוריו הביולוגיים אינם נחשבים כהורים לעניינים ההלכתיים; ”גר שנתגייר כקטן שנולד”[2]. הורה שהוא רשע אסור להכותו, אך על הכאתו אין עונש מוות.

על פי ההלכה אם הכה אדם את הוריו ולא יצא דם, אם חייב לשלם על ההכאה להורה, משלם, ואם לא - עונשו מלקות[דרוש מקור]; זאת על פי הכלל "אין אדם לוקה ומשלם"[3].

מותר לבן להוציא דם מאביו אם הדבר הוא לצורך רפואי, אך ההלכה היא שהדבר מותר רק כאשר אין אפשרות שאדם אחר יעשה זאת[4], וכאשר הבן יותר מומחה או שיש להם צער רב ואביו מבקש ממנו מותר[5].

בספר החינוך נאמר שנוסף לחיוב מיתה יש בעונש זה גם חיוב כרת, אולם כרת זה אינו נזכר ברשימת הכריתות במשנה, מסכת כריתות, פרק א', משנה א' או במקורות אחרים, ודעת החינוך היא דעת יחיד[6]

ראו גם

עריכה

קישורים חיצוניים

עריכה

הערות שוליים

עריכה
  1. ^ שכן על פי הכלל ההלכתי "אין עונשין אלא אם כן מזהירים", לא ייתכן מתן עונש לחוטא, ללא שהתורה הזהירה על איסור עשיית החטא, מקור הדרשה מכילתא דרבי ישמעאל פרק כא. פרופסור אברהם סופר אברהם, הלכות מילה, אתר המכון לחקר הרפואה על פי התורה
  2. ^ תלמוד בבלי, מסכת יבמות, דף כ"ב, עמוד א'
  3. ^ משנה תורה לרמב"ם, הלכות סנהדרין והעונשין המסורין להם, פרק ט"ז, הלכה י"ב
  4. ^ פניני הלכה משפחה הלכות כיבוד הורים הלכה כא
  5. ^ הרב יחיאל מיכל הלוי אפשטיין, ערוך השולחן, רמא, סימן א'
  6. ^ ראו בספר המצוות, לאו שנ"ב וברש"י, מסכת כתובות, דף ל"ז, עמוד ב', ד"ה אלא. ובתוספות שם ד"ה מיתות, הכותבים בפירוש שאין בו כרת.

הבהרה: המידע בוויקיפדיה נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו פסיקה הלכתית.