משתמש:נריה הרואה/ארגז החול שלי

התפילה ביהדות הקראיתעריכה

משתמש:נריה הרואה/ארגז החול שלי/התפילה ביהדות הקראית

תיאודיצאהעריכה

משתמש:נריה הרואה/ארגז החול שלי/תיאודיצאה

ארגז חול?!? משתמש:נריה הרואה/ארגז החול שלי/כללים לתעתיק מערבית

לשון התנ"ך לשון חז"ל ולשננועריכה

אבא בנדויד הציג בספרו "לשון מקרא ולשון חכמים" דוגמאות ל"תרגום" של לשון המקרא ללשון חז"ל.
לשון המקרא (שמואל ב' פרק יב) לשון חז"ל לשוננו
ויאמר דוד אל עבדיו: המת הילד? ויאמרו: מת.

ויקם דוד מהארץ וירחץ ויסך ויחלף שמלתו,

ויבא בית ה', וישתחו

ויבא אל ביתו וישאל וישימו לו לחם ויאכל.

ויאמרו עבדיו אליו: מה הדבר הזה אשר עשיתה?

בעבור הילד חי צמת ותבך,

וכאשר מת הילד, קמת ותאכל לחם!

ויאמר: בעוד הילד חי,

צמתי ואבכה,

כי אמרתי: מי יודע,

וחנני ה' וחי הילד;

ועתה מת, למה זה אני צם?

האוכל להשיבו עוד?

אני הולך אליו, והוא לא ישוב אלי.

אמר להם דויד לעבדיו: מת התינוק? אמרו לו: הן.

מיד עמד דויד מן הארץ, רחץ וסך ושינה כליו.

בא לו למקדש ונשתחווה

ונכנס לביתו, ביקש ונתנו לפניו פת וסעד.

אמרו לו עבדיו: מה ראית לעשות כן?

בשביל תינוק החי היית מתענה ובוכה

וכיוון שמת אתה עומד וסועד!

אמר להם: כל זמן שהיה התינוק קיים,

הייתי מתענה ובוכה,

כסבור הייתי: מי יודע,

אפשר המקום חן אותי והתינוק חיֶה.

עכשיו שמת, תענית למה לי?

וכי יכול אני להחזירו?

אני הולך אצלו, והוא אין חוזר אצלי.

דוד אמר לעבדיו: האם הילד מת? והם אמרו לו: מת.

דוד קם מהארץ, התרחץ, מרח שמן על בשרו והחליף את שמלתו,

ובא אל בית ה', והשתחווה שם

ונכנס לביתו; ביקש ונתנו לו לחם לאכול.

עבדיו אמרו לו: מה הדבר הזה אשר עשיתה?

כשהילד היה חי צמת ובכית,

וכאשר הילד מת , קמת ואכלת לחם!

אמר להם: כל עוד הילד היה חי,

צמתי ובכיתי,

כי אמרתי: מי יודע,

אולי יחנני ה' והילד יחיה;

ועכשיו כשהוא מת, למה לי לצום?

האם אוכל להשיבו?

אני הולך אליו, והוא לא ישוב אלי.


פורטל יהדות חדשעריכה

המאמר המלא: יהדות
זרמים ביהדות - קטגוריה
כתות ימי בית שני:  · פרושים  · צדוקים  · איסיים  · בייתוסים
יהדות קראית  · יהדות רבנית
זרמים ביהדות הרבנית:  ·יהדות אורתודוקסית  · יהדות רפורמית  · יהדות קונסרבטיבית
פלגים ביהדות האורתודוקסית:  · דרדעים  · דתיים לאומיים  · העדה החרדית  · חרדים  · חסידים  · נטורי קרתא
שפות יהודיות - קטגוריה
עברית  · ארמית  · יידיש  · לדינו
חגי ישראל ומועדיו - קטגוריה
מועדים מהתורה:  · פסח  · שבועות  · ראש השנה  · יום הכיפורים  · סוכות  · שמיני עצרת
תעניות:  ·עשרה בטבת  · צום גדליה  · שבעה עשר בתמוז  · תענית אסתר  ·תשעה באב
רשימת חיבורים ביהדות - קטגוריה
ספרי התנ"ך - קטגוריה
תורה: בראשית | שמות | ויקרא | במדבר | דברים
נביאים: יהושע | שופטים | שמואל (א' וב') | מלכים (א' וב') | ישעיה | ירמיה | יחזקאל | תרי עשר
כתובים: תהילים | משלי | איוב | שיר השירים | רות | איכה | קהלת | אסתר | דניאל | עזרא - נחמיה | דברי הימים (א' וב')
סדרי המשנה - קטגוריה
סדר זרעים | סדר מועד | סדר נשים | סדר נזיקין | סדר קודשים | סדר טהרות