פורטל:כדורגל/כרונולוגיה

גרסאות ראשוניותעריכה

  • המאה השנייה או השלישית לפני הספירה - הגרסה הידועה המוקדמת ביותר של הכדורגל: משחק בשם קוג'ו, תרגיל אימון סיני הדורש דיוק ומיומנות .
  • רומא העתיקה - הרומאים משחקים "הרפסטרום", משחק המזכיר את הכדורגל המודרני.
  • ימי הביניים - וריאציות שונות של משחקי כדורגל, שיחסית לכדורגל המודרני כללו חוקים מעטים, נפוצו ברחבי אירופה. המשחק נחשב לאב הקדמון של הכדורגל המודרני.

הקמה והתארגנותעריכה

התבססות מעמד הכדורגלעריכה

התגבשות והתחזקותעריכה

גלובליזציהעריכה