צוות חקירה מיוחד

צוות חקירה מיוחד (צח"ם) במשטרת ישראל הוא צוות של שוטרים מיחידת חקירה אחת או מיחידות חקירה שונות, שמונה לבצע חקירה של עבירה מסוג פשע, חקירה שיש בה עניין ציבורי, או חקירה מסועפת[1], או חקירת עומק של תאונת דרכים חמורה, שחקירתה עלולה להיות מסועפת או בעלת חשיבות ציבורית רבה[2].

מינוי צח"םעריכה

צח"ם ממונה על ידי בעלי תפקידים בכירים מסוימים במשטרה, בכתב מינוי כמפורט בפקודות המשטרה[1], והוא יכול להתמנות אד הוק, או להיות יחידת חקירות אורגנית קבועה שאליה מועברים תיקי החקירה הדורשים מינוי צח"ם, בכפוף לכתב מינוי.

כתב המינוי מפרט מי יהיו ראש הצח"ם, חבריו, מקום מושב הצח"ם, נושא החקירה, כללי עבודת הצח"ם, כגון תדירות הדיווח על עבודת הצח"ם לגורם הממונה, הוראות לליווי מקצועי של פרקליט מחוז או תובע משטרתי, שירותי ייעוץ חיצוניים לפי הצורך, דוברות, אמצעים, כגון כלי רכב, קשר עם יחידות אחרות או גורמי חוץ, כגון צה"ל, שב"כ וכדומה, ולעיתים קשר עם האינטרפול או משטרות זרות. מינוי חברי הצח"ם לוקח בחשבון את נושא החקירה ואת תחומי הידע של חבריו, לדוגמה, לחקירת נושאים שבמהותם הם מודיעיניים, עבירות גוף, עבירות כלכליות וכו' ימונו חוקרים, או אנשי מודיעין, מתחומים מתמחים.

נהלי עבודת צח"םעריכה

בכל צח"ם מנוהל יומן צח"ם הכולל את תאריך תחילת עבודת הצח"ם, שמות החברים, הנחיות ראש הצח"ם לחברים, תיעוד מפורט של כל פעולות החקירה, ישיבות עבודה ורישום תמצית הדברים וההחלטות שנתקבלו במפגשים של חברי הצח"ם עם גורמים בתוך המשטרה או מחוץ לה.

הצח"ם פותח תיק חקירה, לפי העניין. לעיתים קרובות עצם הפעילות החקירתית המעמיקה והמסועפת של הצח"ם חושפת מידע אודות אירועים פליליים נלווים נוספים שדורשים חקירות נפרדות מנושא החקירה הראשי, ובהתאם לכך פותח הצח"ם תיקים נוספים וחוקר אותם בעצמו, או מעביר ליחידות חקירה אחרות לפי העניין.

כאשר מגבש הצח"ם ראיות לכאורה נגד עבריין או עבריינים, מעביר הצח"ם את תיק החקירה לפרקליטות או ליחידת התביעות, להמשך טיפול משפטי.

בנוסף לדיווחים השוטפים, על ראש הצח"ם להודיע בכתב לממנה הצח"ם על סיום עבודת הצח"ם.

צח"ם בתיקי תאונות דרכיםעריכה

במקרה תאונת דרכים מוקם צח"ם במקרים הבאים[2]:

  • תאונה קטלנית שנגרמה כתוצאה מליקוי הנדסי או כשל במכלולי הרכב.
  • תאונה שהיא בעלת סממנים זהים לתאונות קודמות שאירעו באותו מקום או באותן נסיבות.
  • תאונת פגע וברח קטלנית, או שקיים חש לחיי הנפגע.
  • תאונה חמורה, או בעלת היבט ציבורי רחב, שחקירתה עלולה להיות מסועפת והיקף החקירה רב.

צח"מים בולטיםעריכה

באירועים רבים שדורשים חקירות משטרה מיוחדות ומסועפות, שחלקם גם מתוקשרות, ממונה צח"ם. בין הצח"מים המפורסמים היו אלה שחקרו אישי ציבור, אירועי פח"ע וכדומה, כגון:

בתרבותעריכה

בסדרות הטלוויזיה הישראליות "המיוחדת" בערוץ 2, "פמת"א" בערוץ כאן 11 ועיר מקלט ב-Yes, משמשים חלק מגיבורי הסדרות כחברים בצח"מים.
הבלש הבדיוני מיכאל אוחיון, בסדרת הספרים של בתיה גור, משמש כחבר בצח"ם.

הערות שולייםעריכה