שיחת משתמש:טישיו/ארכיון6

שיחות פעילות

חייא בר אבין מסר שמועתיועריכה

מה הכוונה מסר שמועתיו? יש לזה מקור בתלמוד כדי שאוכל לתרגם מהתלמוד אנגלית את המילה "שמועותיו"? (אני מתרגמת את הערך לאנדלית)? --Midrashah - שיחה 17:51, 25 במאי 2011 (IDT)

הכוונה היא שאם בתלמוד כתוב "אמר רבי חייא בר אבין אמר שמואל" (תלמוד בבלי, מסכת קידושין, דף ע"ב, עמוד א'), זה אומר שרבי חייא בר אבא העביר מתורתו של שמואל לדור הבא. הוא אמר תורה משמו של שמואל והוא המקור היחיד לכך, ובכך הוא גרם שהתורה נמסרה לדורות הבאים. כך כאשר בתלמוד בבלי, מסכת מגילה, דף ו', עמוד ב' ובתלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף כ"ט, עמוד ב' כתוב "אמר רבי חייא בר אבין אמר רבי יוחנן", הכוונה כנ"ל. מובן? בברכה, טישיו - שיחה 21:09, 25 במאי 2011 (IDT)

כן. כמו כן, בערך רב עוירא (אני מתרגמת גם את זה) רשום שהוא בדור השני, ואילו בתבנית:אמוראים מופיע בדור שלישי. לפי Jewish Encyclopedia 'AWIRA, RAB הוא בדור שלישי ורביעי? --Midrashah - שיחה 21:24, 25 במאי 2011 (IDT)

הוא היה אכן בדור השלישי והרביעי. תיקנתי בערך. --בברכה, טישיו - שיחה 21:40, 25 במאי 2011 (IDT)

יישוב דעתעריכה

כשלתי מלהבין את מטרת העברת רוב הטקסט לערך חדש, בד בבד עם הצבעתך להשארת הערך שכבר קיים. דומה שיש להכריע אם הנך תומך בערך הישן המערבב בין מושגים שונים שאינם זהים וטוען לזהות ביניהם, לבין תמיכה בערך החדש, אשר אשמח אם תוכל גם להתייחס להערות שלי בדף השיחה לגביו. בתודה על תרומותיך הרבות ובברכה. ALC • כ"ב באייר ה'תשע"א • 09:12, 26 במאי 2011 (IDT)

טישיו, אני מאוד מיצר על כך שיצרת ערך [1] שכל כולו משונה מאוד, גם מלבד הטענה השגויה החוזרת ונשנית בו על קשר בין יישוב הדעת ליישוב תירוצים או ליישוב סכסוכים. העובדה שהטקסט במקורו נכתב על ידי משתמש אחר, אינה מסירה את האחריות ממך בתור יוצר הערך, ובפרט כאשר הדבר נעשה תוך כדי דיון שבו הביעו רבים את דעתם על כך שהטקסט הזה רחוק מאוד מלהיות ערך ראוי. אני-ואתה שיחה 17:31, 26 במאי 2011 (IDT)
שלום לכם אני-ואתה וALC. הערך הקודם, ישוב (דעת) הכיל מספר משפטים שגויים, הנחות לא נכונות בקשר שבין ישוב דעת לישוב מחלוקות שכמובן אין לו מקור וכנראה אינו נכון כלל ועיקר. למרות זאת, מכיוון שרוב הערך הכיל תוכן יפה וראוי לערך יישוב הדעת, הצבעתי בעד השארת הערך בתקווה שאוכל להפוך אותו לערך על יישוב הדעת. לאחר הערתו של עוזי ו. שעדיף לפצל את התוכן לערך אחר פעלתי כעצתו, אך מכיוון שלא היה ברור לי אם תהיה הסכמה למהלך זה, וכדי לא לעבוד לשווא, לא עברתי בעיון על הערך, והסתפקתי בכך שבמבט מלמעלה התוכן שפיצלתי עסק אך ורק ביישוב הדעת. משנתברר שהקהל מסכים למהלך, לא נותר לי אלא למחוק את הצבעתי על הערך הישן, מכיוון שכמובן איני בעד השארתו. --בברכה, טישיו - שיחה 20:04, 26 במאי 2011 (IDT)
אינני יודע מי זה בדיוק הקהל שמסכים למהלך, ובכל מקרה בעיניי שגוי מאוד ליצור ערכים בלי עיון. מדובר בערך גרוע ביותר, וחבל מאוד שיצרת אותו. אני-ואתה שיחה 20:38, 26 במאי 2011 (IDT)
כאמור עברתי על הערך לפני שיצרתי אותו, והתכוונתי להמשיך ולעבור עליו שוב בעיון נוסף היום. מה הבעיה בערך במצבו העכשווי? בברכה, טישיו - שיחה 20:39, 26 במאי 2011 (IDT)
ספרתי 2 מאוד ו-1 ביותר - אצל אני ואתה. האמנם כצעקתה? יעל - שיחה 20:47, 26 במאי 2011 (IDT)
אפילו את ההערה הפשוטה שיש למחוק מהערך את התייחסות ליישוב סתירות וקושיות עדיין לא יישמו. אבל כל הערך הוא סתם ליקוט חלקי משפטים מהמקורות היהודיים שהשתמשו בשורש יישוב, במקום לכתוב משהו מהותי על הנושא האנציקלופדי של שלווה נפשית. הרבה משתמשים העירו על כך בדף ההצבעה. אני-ואתה שיחה 20:53, 26 במאי 2011 (IDT)
אפילו. לא מדובר בשלווה נפשית, אלא ביישוב הדעת. יישוב אינו שלווה. במקרים מסוימים הוא כמעט ההיפך משלווה. נא לעיין בחילוק בינהם. יעל - שיחה 20:55, 26 במאי 2011 (IDT)
אני ואתה, אתה צודק, התייחסות ליישוב סתירות וקושיות אינה קשורה ליישוב הדעת (מחקתי) אך הציטוטים בערך והדוגמאות קשורים באופן ישיר ליישוב הדעת, והם מסמלים דוגמאות רבות לסוגים שונים של יישוב הדעת, שבכללם יישוב הנפש ו/או שלוותה, יישוב המחשבה, וכיו"ב. כמובן שיש הרבה מה להרחיב. כולם מוזמנים. בברכה, טישיו - שיחה 21:23, 26 במאי 2011 (IDT)
רבינו בחיי למשל אינו מדבר בכלל על יישוב הדעת, לבטח לא במשמעות המדוברת בערך. הפרק "מקור המילה" אינו אומר שום דבר על מקור המילה, אלא רק מציין לביטוי אחר ("התיישבות") שיש לו משמעות שונה, וכך גם הרלב"ג שמובא בהמשך ומדבר על: "חקירה והתיישבות אם ראוי שיעשה אם לא" [2] לא קשור ליישוב הדעת. אין שום חשיבות להביא את דברי ריה"ל שלא אמר שום דבר על יישוב הדעת, אלא רק ציין אותה כתכונה. גם הדברים המובאים מהרי"ף (ולא ברור מדוע היה צריך להרחיק עד לשם כדי למצוא יישוב הדעת במובן הזה) הם רק משמעות אחרת של הביטוי שלא מתאים לפתיח של הערך. אני-ואתה שיחה 23:00, 26 במאי 2011 (IDT)
לדעתי, המשמעויות השונות של המילה התיישבות דווקא כן קשורות לזו של יישוב הדעת ומדובר במושג אחד. אנו חלוקים ככל הנראה בנושא זה, ואתה מוזמן לפתוח דיון בדף השיחה של הערך. דבריו של ריה"ל הובאו כדי לשמש כדוגמא לשימוש מסויים יישוב הדעת, ולמעלתה. הפרק "מקור המילה" עוסק במשמעות המילה בעבר. ואכן חסר בה את המקור המדוייק של המילה (אם יש דבר כזה) ואתה מוזמן להשלים. בנוגע לדבריו של הרי"ף (יותר נכון: התלמוד ירושלמי) - הוא עוסק באחד מהמובנים, אם יש לך מקור קדום יותר, אדרבה. בכל אופן, זה לא סוד שהמומחיות שלך מיוחדת במינה, והערך רק ירויח מהתערבותך בגוף הערך ובדף שיחתו. בברכה, טישיו - שיחה 02:12, 27 במאי 2011 (IDT)
מומחיות מיוחדת במינה? אני מניח שאתה מתכוון למומחיות במתיחת ביקורת.. אני לא יודע להגיד שום דבר על יישוב הדעת, בפרט מכיוון ששנינו יודעים שאין שום הגות יהודית מיוחדת העוסקת בנושא (מעולם לא שמעתי על הרבנים לפין וזיו), ובטח שאינני מתערב בדפי שיחה של ערכים שכתבה יעל. את הנעשה אין להשיב. אני-ואתה שיחה 02:32, 27 במאי 2011 (IDT)
כדי להגיד ביקורת כמו שאתה אומר אותה, צריך בקיאות מיוחדת, שאין לי מושג מהיכן שאבת אותה. לדוגמא אציין רק את הביקורת על הערכים חזקה (הלכה), ספק (הלכה), ובמיוחד קרבן מנחה בברכה, טישיו - שיחה 02:52, 27 במאי 2011 (IDT)

רבי חנינא בר פפי ו-Hanina ben Pappaעריכה

אני חושדת שרבי חנינא בר פפי ו-Hanina ben Pappa הם אותו מאמר. הערך שלך וגם הערך באנגלית מצטט את גיטין כט ע"ב, שבו כתוב "חנינא בר פאפא" (שזה בעצם "חנינא בן פאפא"). אני צודקת? לעשות קישור "בינויקי" בין המאמרים? --93.172.54.159 17:01, 26 במאי 2011 (IDT) --Midrashah - שיחה 17:53, 26 במאי 2011 (IDT)

בערך חנינא בר פפי הצעתי את האפשרות שהוא אותו רבי חנינא בר פפא, מכיוון ששניהם היו בזמנים חופפים, באותו מקום ובאותו בית מדרש, ובהתאם לשמם המאוד דומה, ובקשר לכך, הביא את הגמרא בגיטין כ"ב ע"ב. אך בוודאי שאין זו יותר מאפשרות, ובנתיים אין עלינו להסיק מסקנות כאלו על דעת עצמינו. יצרתי היום את הערך חנינא בר פפא, והוא כמובן הבין ויקי המתאים לערך Hanina ben Pappa. בהערכה מרובה על העבודה המרובה שאת משקיעה בנושא, --בברכה, טישיו - שיחה 20:43, 26 במאי 2011 (IDT)

תודה. אצור את הקישור בהתאם לדבריך. --Midrashah - שיחה 22:21, 26 במאי 2011 (IDT)

בכיף. בברכה, טישיו - שיחה 02:18, 27 במאי 2011 (IDT)

רב הושעיא, דור שלישי א"יעריכה

יש את רב הושעיא, דור שלישי א"י המופיע בתבנית:אמוראים ואני רוצה למקם אותו בטבלה שתרגמתי Template:Amoraim. אין עליו ערך בעברית אבל באנגלית יש את הערך Hoshaiah - הכוונה כאן לאותו אחד - נכון? --Midrashah - שיחה 18:04, 27 במאי 2011 (IDT)

כמוכ כן, בערך של רב חנינא כתוב שהוא דור ראשון-שני לא"י, ואילו מופיע בתבנית:אמוראים בדור השלישי לא"י ? --Midrashah - שיחה 18:20, 27 במאי 2011 (IDT)

עמלתי בנושא זה זמן רב, ועלו בידי הנתונים הבאים, שעדיין אינם ברורים כל צורכם במאת האחוזים:

היו בארץ ישראל שני זוגות של אמוראים בשם חנינא ואושעיא. הזוג הראשוו, היו רבי חנינא ורבי אושעיא, תלמידיו של רבי יהודה הנשיא. שניהם נקראו בתואר רבי, והם חיו בדור הראשון לאמוראי ארץ ישראל. שם אביו של רבי אושעיא היה ללא ספק "רבי חמא בן ביסא" (תלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא, דף נ"ט, עמוד א'). שם אביו של רבי חנינא היה "חמא", ולא ידוע האם מדובר באותו אחד או לא (לא הוכח עד עכשיו), וממילא כנראה שלא היו אחים.

לעומת זאת, מסופר בתלמוד על שני אמוראים שנקראו בשם רב חנינא ורב אושעיא, שהיו בדור השני לאמוראי ארץ ישראל. רב חנינא למד אצל רבי ינאי ומכאן שהוא היה בן דורו של רבי יוחנן שהיה בדור השני. מצד שני יש בערך רב חנינא ראיות שהוא היה גם תלמידו של רבי יוחנן, ולכן ככל הנראה הם היו בדור השני והשלישי לאמוראי ארץ ישראל.

תיקנתי בערכים, ואני מקווה שעכשיו העניין ברור. שבת שלום! אגב, האם את מתגוררת בחו"ל? ארה"ב? --בברכה, טישיו - שיחה 21:01, 27 במאי 2011 (IDT)

ורבי אושעיא הראשון שדיברת עליו ובדור הראשון, הבן של "רבי חמא בן ביסא" הלו הוא Hoshaiah Rabbah, יש שם הודעה בערך באנגלית להבדיל בין שניהם, זה ברור. לגבי שני החנינא, אין לי מושג.
בכל מקרה, השאלה שלי זה האם Hoshaiah הוא אותו רב אושעיא שפתחת עליו ערך כרגע? (שאוכל לעשות קישור "בינויקי" בינהם)?
אגב לא גרה בחו"ל, פשוט נהנת לתרגם, בברכה --Midrashah - שיחה 01:02, 28 במאי 2011 (IDT)
התשובה -כן וודאי מדובר באותו ערך, יש לעשות קישור בין וויקי. בברכה, טישיו - שיחה 05:09, 29 במאי 2011 (IDT)
בערך באנגלית Hoshaiah כתוב שאחיו הוא Hanina ואולם הקישור הפנימי של Hanina מוביל לHanina ben Papa, קרי - חנינא בר פפא. האם יש טעות בערך באנגלית? בברכה, --Midrashah - שיחה 21:26, 29 במאי 2011 (IDT)
לא ידוע לי מקור לכך שמדובר באותו אדם. אשמח מאוד אם תוכלי לברר אצל הכותבים שם, בפרט אצל מי שכתב את המידע. אשמח לשמוע תשובה. אגב. בברכה, טישיו - שיחה 21:54, 29 במאי 2011 (IDT)

המלצות לערכים חדשים לקריאהעריכה

ערב טוב, לבקשתך נוצרה המלצה לערכים חדשים שעשויים לעניין אותך. את הההמלצה ניתן למצוא במשתמש:ערן בוט/ביקורת עמיתים/טישיו. בהנאה, ערן בוט - שיחה 19:05, 28 במאי 2011 (IDT)

ערב טוב, המלצות לשבוע זה ניתן למצוא במשתמש:ערן בוט/ביקורת עמיתים/טישיו. קריאה בנעימים, ערן בוט - שיחה 18:57, 4 ביוני 2011 (IDT)

ספר עמוס, פרק ד', פסוק ב'

נטף האמור בתורה הוא עצי הקטף שיוצא מהן הצרי והשחלת היא הצפורן שנותנין אותה בני האדם במוגמרות והחלבנה כמו דבש שחור וריחו קשה והוא שרף אילנות בערי יון וזהו שמות הסמנים בלשון ערבי: עוד בלסאן ואצפאר טיב ומיעה ולכאן ומוסקי וקציעה וסנבלי אלנטורין וזעפרן וקושט ועוד הירדי וקסבר סליכה וענבר

לעיונךעריכה

(לפחות מבחינה טכנית) תבנית:חסידויות --Akkk - שיחה 10:31, 29 במאי 2011 (IDT)

מצויין! חסרונה של התבנית הורגש כבר מזמן. הגהתי קצת, בעיקר בעברות המילים. ייש"כ! --בברכה, טישיו - שיחה 22:01, 29 במאי 2011 (IDT)
תודה. כמו שכתבתי בדף השיחה, צריך להחזיר את הערך לחסידות פינסק קרלין. היא משולבת בצורה לא לעניין בערך של חסידות קרלין, והיא ראויה לערך עצמאי. --Akkk - שיחה 23:45, 29 במאי 2011 (IDT)
היה פעם ערך יפה על החסידות, אין לי מושג להיכן נעלם. אני רואה שהוא נמחק, ומישהו יצר היום הפניה לחסידות קרלין. מה פשר הדבר? --בברכה, טישיו - שיחה 01:07, 30 במאי 2011 (IDT)
זכור לי איזה מישהו בדף שיחה כלשהוא שאומר שאפשר לאחד את הערך לתוך חסידות קרלין. המחיקה נראה לי טריה מהיום. דיגיטל יצר את הערך מחדש. --Akkk - שיחה 01:26, 30 במאי 2011 (IDT)
נראה מוזר. בדקות אלו הגשתי בקשה למפעיל מערכת בבקשה לבדוק את העניין. --בברכה, טישיו - שיחה 01:27, 30 במאי 2011 (IDT)
תרגיע תרגיע. המקף שיבש אותנו. חסידות פינסק-קרלין. --Akkk - שיחה 01:33, 30 במאי 2011 (IDT)
בטח התכוונת לומר "תרגע"  . נרגעתי והרגעתי. אכן המקף שיבש אותנו. בברכה, טישיו - שיחה 01:36, 30 במאי 2011 (IDT)
סלנג. דרך העביר את כל הדף לחסידות קרלין. יעויין בתקציר העריכה האחרונה. יש להחזיר לערך חסידות פינסק קרלין (בלי מקף, כנהוג) ולתמצת את עיקרי המחלוקת + הפנייה בערך חסידות קרלין. --Akkk - שיחה 01:39, 30 במאי 2011 (IDT)
לא הבנתי את החלק השני בדבריך. איפוא לתמצת את המחלוקת ולמה? אם אתה חושב שיש לבטל את עריכתו של דרך, תבטל אותה. אבל אני לא בטוח שהתוכן שהיה שם מתאים. אבדוק זאת בקרוב. בברכה, טישיו - שיחה 01:42, 30 במאי 2011 (IDT)
שלב א': להחזיר את הערך חסידות פינסק קרלין. שלב ב':להשאיר בערך חסידות קרלין תמצות אודות המחלוקת. אני לא אוהב להתעסק עם נושאים שנויים במחלוקת (ויקיפדית). --Akkk - שיחה 01:45, 30 במאי 2011 (IDT)
מכיוון שהאיחוד נעשה אחרי הצבת תבנית איחוד בערך הנ"ל, לא ביטלתי את העריכה. הצבתי תבנית פיצול בערך חסידות קרלין, ופתחתי דיון בדף השיחה. אחרי שבוע נפעל לפי דעת הרוב. מקובל? בברכה, טישיו - שיחה 01:53, 30 במאי 2011 (IDT)
מקובל. תודה. צריך לעשות אותו דבר בחסידות נדבורנה. --Akkk - שיחה 02:04, 30 במאי 2011 (IDT)
בחסידות נדבורנה? איזה ערך אתה רוצה לפצל? בברכה, טישיו - שיחה 02:12, 30 במאי 2011 (IDT)
כתבתי שם בדף השיחה. הערך צריך להתמקד בחסידויות הנקראות נדבורנה כיום. הגזע צריך לקבל הפניה בתחילת הערך למאיר הגדול מפרמישלאן ולהכניס שם את כל הגזע. בנוסף יש לפתוח ערכים לכל הגזעים. בתור התחלה לחסידות קרעטשניף ולרבי יששכר בער מסאטמר. --Akkk - שיחה 02:36, 30 במאי 2011 (IDT)
לא מצאתי שם שום התנגדות לפיצול, תוכל לפצל את הערכים. אך אני חושב שאם אין עוד מידע, אין טעם לפיצול. אם יש מידע נוסף, אז כמובן כדאי אכן לפצל את הערכים. אינך צריך לחכות להסכמה נוספת מכיוון שאין כל התנגדות כאמור, וגם אין סיבה שתהיה. בברכה, טישיו - שיחה 02:48, 30 במאי 2011 (IDT)
הערך לא קריא. זו סיבה מספקת. מלבד זאת חסידות קרעטשניף 'מקופחת'. --Akkk - שיחה 10:46, 30 במאי 2011 (IDT)
צודק אתה. יש לפצל. בברכה, טישיו - שיחה 02:02, 31 במאי 2011 (IDT)

הלכות צניעותעריכה

נפלה טעות בתיקון הערך הלכות צניעות (אישות). אנא התייחס לדעת הרמב"ם שמותר לנשק בכל מקום; "אשתו של אדם, מותרת היא לו; לפיכך כל מה שאדם רוצה לעשות באשתו, עושה - בועל בכל עת שירצה, ומנשק בכל אבר שירצה" - הלכות איסורי ביאה, פרק כא,י [ט] Yosichen - שיחה 07:47, 30 במאי 2011 (IDT)

הכוונה היא לכל האיברים באופן כללי (וכלומר - לא רק במקומות מקובלים), ולא לאותו מקום. הראיה: גם הרמ"א מעתיק את לשונו של הרמב"ם באבן העזר סימן כ"ה, והמפרשים (באר היטב) שם כותבים שהכוונה היא באופן כללי אבל חוץ מאותו מקום. (חוץ מהראיה הפשוטה, שאותו רמ"א עצמו אינו חולק באורח חיים סימן ר"מ על הבית יוסף האוסר לנשק). כמו כן, גם הב"ח הובא כותב באבן העזר סימן כ"ה, שלמרות שהטור כותב "בכל אבר שירצה", אין כוונתו באותו מקום, שהרי הוא עצמו כתב באורח חיים סימן ר"מ שאסור. --בברכה, טישיו - שיחה 01:58, 31 במאי 2011 (IDT)
בספר "אנציקלופדיה הלכתית רפואית" (קיים במאגר התורני "אוצר החכמה"), הביא את הרמב"ם כיש מתירים, והסיבה היא, שברמב"ם עצמו לא כותב את האיסור לנשק באותו מקום. Yosichen (שיחה | תרומות | מונה) שכח לחתום
כבר הבהרתי לעיל את הטעות. בברכה, טישיו - שיחה 07:41, 31 במאי 2011 (IDT)
מה שאני מנסה להסביר, זה שזוהי פרשנות שלך בדברי הרמב"ם (כהרמ"א לחלק מהמפרשים) אבל ספר מוסמך בעניין רואה אחרת את הדברים, על כן יש לציין דעה זו בויקיפדיה. Yosichen - שיחה 07:49, 31 במאי 2011 (IDT)
ראה את עריכתי האחרונה בערך. בברכה, טישיו - שיחה 07:56, 31 במאי 2011 (IDT)
תודה רבה Yosichen - שיחה 08:05, 31 במאי 2011 (IDT)
בכבוד. בברכה, טישיו - שיחה 08:07, 31 במאי 2011 (IDT)

כיבוש (נפש)עריכה

מה דעתך לפעול אולי כמו בערך יישוב הנפש להעברת תכנים רלוונטיים לערך חדש בשם "כיבוש היצר" או שם אחר מדויק יותר במקום סתם "כיבוש" ולשנות בהתאם את ההצבעה?

כבר רציתי להגיב שם בתודה על הצעתך אך ראיתי שביטלת אותה. ALC • כ"ז באייר ה'תשע"א • 22:32, 30 במאי 2011 (IDT)
פתחתי כבר את הערך כיבוש היצר והכנסתי לשם את המידע המתאים. --בברכה, טישיו - שיחה 01:52, 31 במאי 2011 (IDT)
למרבה הצער - כל ניסיון שלי לשפר את הערך שם - בוטל ללא נימוק ענייני. לאחר שגם תבנית שכתוב שהוספתי הוסרה, כנראה שלא תהיה ברירה אלא להציב גם שם תבנית חשיבות. ALC • כ"ז באייר ה'תשע"א • 02:59, 31 במאי 2011 (IDT)
העניין סודר (ראה דף שיחה). אשמח תמיד לעזור. בברכה, טישיו - שיחה 03:15, 31 במאי 2011 (IDT)
תודה על הסיוע. שים לב כיצד כל פעולת עריכה שלי שם מבוטלת מיידית על ידי יעל וללא נימוק ענייני כלשהו. אודה לבדיקתך הנוספת את עניין ההרחבה בנושא הגבורה על פי חז"ל בדף השיחה שם ובהסטוריית הגרסאות של הערך. ALC • כ"ז באייר ה'תשע"א • 03:28, 31 במאי 2011 (IDT)
אבדוק בקרוב בל"נ. בברכה, טישיו - שיחה 05:41, 31 במאי 2011 (IDT)
אודה לתגובתך לדברי יעל, לפיהם אני "מתעלל בערכים מכל כיוון אפשרי" ו"פועל נגדך ונגדה". בתודה ובברכה. ALC • כ"ז באייר ה'תשע"א • 04:27, 31 במאי 2011 (IDT)
הגבתי. בברכה, טישיו - שיחה 05:40, 31 במאי 2011 (IDT)

רבי חלקיה ו-רבי זריקאעריכה

  1. בערך רבי חלקיה מצוין שהוא אמורא א"י - ואולם בתבנית חז"ל רשום שבית המדרש שלו היה ישיבת פומבדיתא?
  2. בערך רבי זריקא רשום שהוא דור שלישי א"י, ואולם בתבנית:אמוראים מופיע בדור רביעי?

בברכה --Midrashah - שיחה 20:46, 31 במאי 2011 (IDT)

כל הסתירות והבעיות תוקנו בגוף הערכים. תודה על ההערות. --בברכה, טישיו - שיחה 21:18, 31 במאי 2011 (IDT)
אני צריכה להודות לך (לא ההפך). אני פשוט מתרגמת לאנגלית את הערכים שלך, ונסמכת על מה שכתבת, לך אני שואלת את כל השאלות כדי לברר שאני אכן אתרגם נכון... --Midrashah - שיחה 15:27, 1 ביוני 2011 (IDT)
אני חייב לך הכרת הטוב על כך שאת מכפילה את תפוצת הערכים שכתבתי, והם מופיעים בשני ויקיפדיות גדולות, בזכותך. --בברכה, טישיו - שיחה 20:09, 1 ביוני 2011 (IDT)

דוד בן שמואל מאישטילא - הז"י?עריכה

הי, הערך החדש הזה מריח כמו הפרת זכויות יוצרים. האם יש לך במקרה גישה למקורות המצוינים שם, כדי לראות אם אכן מדובר בהעתקה? אביעדוסשיחה כ"ח באייר ה'תשע"א, 22:46, 31 במאי 2011 (IDT)

יש לי גישה לשני המהדורות של הספר שצויינו, מהדורת הירשלר נמצאת בארון הספרים שבביתי, והמהדורה השניה של הרב בלוי נמצאת על כל שלושת כרכיה בספריית היברובוקס, שגוגל מוצא את ספריה בקלות. והמאמר לא הועתק משם, לפי בדיקתי.
הבעיה היא, שאין לי גישה למקור הראשון, ואני משער שמשם הוא הועתק (אם הועתק).סביר יותר שלכותבים אחרים יש את הספר הזה, אולי גרש או דרך. אני משער ומקווה שישכתבו את הסגנון שאינו ראוי לאנציקלופדיה, וממילא שאלת ההז"י תיפתר. --בברכה, טישיו - שיחה 01:54, 1 ביוני 2011 (IDT)
צודק. טוב, יש גישה מוגבלת לספרו של הלברטל בגוגל ספרים, ולא גיליתי משהו מועתק. תודה, אביעדוסשיחה כ"ח באייר ה'תשע"א, 16:00, 1 ביוני 2011 (IDT)
בכיף. --בברכה, טישיו - שיחה 16:10, 1 ביוני 2011 (IDT)

התמדה (נפש)עריכה

בוקר טוב טישיו. ראיתי את בקשתך בהצבעה. אני יכולה לשחזר את הערך לארגז החול שלך, אבל מכיוון שהערך נמחק כי לא הייתה הבהרת חשיבות, אזי אם לאחר השחזור אתה רואה בסוף שאינך מצליח לעבוד על הערך, תבקש את מחיקת ארגז החול. ושנית , מאחר והערך כבר נמחק בשל אי הבהרת חשיבות, אז לאחר שתעבוד על הערך ותשפרו, לא תחזירו למרחב הערכים על דעת עצמך, אלא תקדים לכך דיון בדף השיחה של הערך. אם זה מקובל עליך כתוב לי בבקשה. Hanay שיחה 08:50, 1 ביוני 2011 (IDT)

אני מסכים לתנאים. --בברכה, טישיו - שיחה 20:08, 1 ביוני 2011 (IDT)
הערך עומד לרשותך במשתמש:טישיו/ארגז חול/ התמדה (נפש) . בהצלחה עם הערך Hanay שיחה 23:02, 1 ביוני 2011 (IDT)
תודה! --בברכה, טישיו - שיחה 01:52, 2 ביוני 2011 (IDT)
טישיו, אני מצטערת , אבל החזרתי את הערך למשתמש:טישיו/התמדה. לא מקובל עלי שהערך שהה פחות מיממה בארגז החול, בכדי להחזיר ערך שנמחק. סוכם שאתה תפנה בקול קורא לערך. אמנם רחל החזירה את הערך למרחב הערכים, אבל אני לא בטוחה שהיא מכירה את הסיפור. אני מבקשת שתפרסם בלוח המודעות, ותזמין את כולם לארגז החול שלך כדי שיחוו את הדעה על הערך, יש לתת לויקיפדים שבוע להגיב. לאחר מכן תפנה אלי כדי שאני אקרא את מה שנאמר, אני אתייעץ עם לוסטם שמחק בזמנו את הערך, לפני העברה למרחב הערכים. Hanay שיחה 01:30, 3 ביוני 2011 (IDT)
ועכשיו את בטח מבינה את מה שכתבתי בדף ההצבעה (ואין לי טענות על אף אחד). --בברכה, טישיו - שיחה 01:59, 3 ביוני 2011 (IDT)
טישיו, אני בטוחה שאין לך טענות, וכוונתך הייתה רק לטובה. אבל כדי שיצליח צריך לפעול כמו שסיכמנו. חשוב מאד לקבל את חוות הדעת של הויקיפדים האחרים, כי הערך נמחק, ויש לכך משמעות רבה. אנא פעל במתווה שסיכמנו עליו. תודה Hanay שיחה 06:26, 3 ביוני 2011 (IDT)
העתקתי את הערך לוורד, כדי שאם פעם ארצה לשוב ולעבוד עליו, לא אצטרך להטריח את המפעילים. מחקי נא את הערך כעת, כי ברגע זה אין לי כבר יותר חשק להשקיע בו. בברכה, טישיו - שיחה 06:38, 3 ביוני 2011 (IDT)
אתה בטוח? Hanay שיחה 06:49, 3 ביוני 2011 (IDT)
אני לא רוצה שיהיה לי עול, שיש לי ערך שנמחק בארגז חול, שכך שאני חייב לשחזר אותו ואם לא עברתי על אחד מהכללים האמורים לעיל. לכן העתקתי אותו לוורד, ואז כשיחזור לי החשק לכתוב את הערך אני אעלה את הערך לפי הכללים. בברכה, טישיו - שיחה 06:53, 3 ביוני 2011 (IDT)
או קי, כשתרצה, רצוי שתפנה אלי לא לאחרים, כי אני מכירה את הסיפור. תענוג לעשות איתך עסקים   Hanay שיחה 06:55, 3 ביוני 2011 (IDT)
יש לי את הערך בוורד. כשארצה להעבירו למרכז הערכים, אפנה אלייך בל"נ. יום נהדר. בברכה, טישיו - שיחה 06:56, 3 ביוני 2011 (IDT)

ממש שימחתניעריכה

יישר כחך על הגהתך לארגזי.. ברכה והצלחה וירצו מעשה ידך--פרץ הכהןשיחההנך מענג שבת קודש באכילת בשר בקר? וודא שהוא נקי וגלאטט מחשש גזל מהכהנים• כ"ט באייר ה'תשע"א • 00:50, 2 ביוני 2011 (IDT)

אברכך שבקרוב תזכה להשלים את העבודה על הערך הכל כך חשוב! --בברכה, טישיו - שיחה 01:52, 2 ביוני 2011 (IDT)

התמדהעריכה

אני אשמח להסביר מדוע הערך אינו ראוי, אבל זה כנראה יהיה רק מחר בשעות הצהריים. כהערה ראשונה רק אכתוב אנקדוטה, שבכך רחבי המרשתת לא כתב אף אחד מעולם את צירוף המילים המדויק "משמעויותיה הקרובות" מחוץ למספר ערכים מסוימים מאוד בוויקיפדיה [3]. אני-ואתה שיחה 01:37, 3 ביוני 2011 (IDT)

לערך "התמדה" יש וודאי מקום בויקיפדיה. אם יש מילה או אחרת שאינה מקובלת עליך, תוכל למחוק בעצמך. הבעיה היא רק שקיבלת על עצמך לא ליגוע בערכים של יעל. שיהיה. --בברכה, טישיו - שיחה 02:00, 3 ביוני 2011 (IDT)
אני ואתה, הערך הוחזר לארגז החול, אני מציעה שתעיר את הערותיך בדף השיחה שם, דכי שהוא יהיה זמין לכולם במקום הנכון. תודה Hanay שיחה 06:27, 3 ביוני 2011 (IDT)
מדוע מחקתם אותו? ברור שהיה צריך להרחיב אבל הבסיס היה טוב לטעמי Mysterion - שיחה 10:29, 3 ביוני 2011 (IDT)
אני רואה שכבר לא נשאר איפה (ולמה) לכתוב. טישיו, אני מצטער על עוגמת הנפש במהלך העניינים. אני-ואתה שיחה 15:57, 3 ביוני 2011 (IDT)
אני לא מבין מה הבעיה. האם רצית להרחיב את ארגז החול? אוכל לשלוח לך את התוכן באימייל. נגרמה לי אכן עוגמת נפש, אך אני מאמין שהכול משמים. --בברכה, טישיו - שיחה 20:06, 3 ביוני 2011 (IDT)

שלום לךעריכה

איפה לדעתך צריך להכניס את המחלוקת הגדולה בענין זריעה והשקה הנסובה סביב נתן סאה ונטל סאה? - בברכה - רבנןשיחה • א' בסיוון ה'תשע"א • 10:54, 3 ביוני 2011 (IDT)

ראוי לערך נפרד. אשמח לעזור. --בברכה, טישיו - שיחה 20:07, 3 ביוני 2011 (IDT)
הכחיל. אשמח אם תעזור - בברכה - רבנןשיחה • ג' בסיוון ה'תשע"א • 13:31, 5 ביוני 2011 (IDT)
הוספתי לערך חומר רב ומעניין מאוד. להנאתך. --בברכה, טישיו - שיחה 22:12, 5 ביוני 2011 (IDT)
ישר כח גדול על ההוספה הרבה והחשובה. (גנבת לי את הערך, כמעט לא נותר לי מה להוסיף...). ועוד משהו, באמת לא איכפת לי כי אני שמח שהוספת כל כך הרבה , אבל סתם: זה מקובל להוריד תבנית בעבודה של מישהו אחר? ושוב, באמת לא נפגעתי רק רציתי לדעת. - בברכה - רבנןשיחה • ד' בסיוון ה'תשע"א • 14:06, 6 ביוני 2011 (IDT)
בכבוד. למעשה, אכן לא מקובל להוריד תבנית בעבודה של מישהו אחר, במקרה זה בה ביקשתי את עזרתי ושותפתי בערך, התרתי לעצמי להוריד את התבנית למשל כמה שעות, מכיוון שרציתי שגרש יגיה את הערך, ותכננתי להחזירה (אתה עוד יכול להחזירה אם אתה רוצה). --בברכה, טישיו - שיחה 21:02, 6 ביוני 2011 (IDT)
עוד משהו, מה זה "הערות טורים"? וגם, הרגע ערכתי שם ובטעות נמחק לי שם בשיטת חבד ורציתי לתקן אז הרימון חסם לי במפתיע. אודה לך אם תתקן (פשוט תעשה העתק הדבק) תודה רבה רבה! - בברכה - רבנןשיחה • ד' בסיוון ה'תשע"א • 15:08, 6 ביוני 2011 (IDT)
יש תבנית {{הערות שוליים}}, וישנה אפשרות להוסיף בה את האפשרות "טורים=כן", כך {{הערות שוליים|טורים=כן}} כדי שההערות יופיע בשני טורים ולא בטור אחד ארוך. אחזיר את מה שנמחק לך. אגב, אשמח אם תוכל להשיג תמונות נוספות הקשורות למקוואות, כמו למשל בור הזריעה, בור ההשקה, הנקבים המפרידים, בור על גבי בור, וכו'. בהצלחה. --בברכה, טישיו - שיחה 21:02, 6 ביוני 2011 (IDT)

התמדה (לימוד תורה)עריכה

מוקדש לך. אני מקווה להמשיך במוצאי שבת. אני-ואתה שיחה 19:07, 3 ביוני 2011 (IDT)

  --בברכה, טישיו - שיחה 20:05, 3 ביוני 2011 (IDT)

ערכים אבסטרקטייםעריכה

רציתי לשאול אותך מי אחראי לאחרונה להצפה של ערכים אבסטרקטיים (מופשטים) ולדעתי לא ראויים כמו ישוב הדעת ו[[אור (נפש)]] ועוד רבים ללא בסיס איכותי לכתיבתם. לעניות דעתי כדאי לפעול לעצור זאת שאם לא כן ההצפה תהיה בלתי נמנעת ותוריד לחלוטין את רמתו של המיזם. כבר עכשיו אני יכול להציע לך עוד עשרות ערכים טיפשיים דומים כמו מניעות (רוחניות) ויפוצו וזיצפלייש... אשמח לשמוע דעתך - בברכה - רבנןשיחה • ג' בסיוון ה'תשע"א • 01:23, 5 ביוני 2011 (IDT)

כל ערך לגופו. מה רע למשל בערך ישוב הדעת? --בברכה, טישיו - שיחה 05:46, 5 ביוני 2011 (IDT)

גרשם שלוםעריכה

טישיו, עכשיו כבר לא ברור לי מה קורה. בדקתי את בקשתך, ראיתי שהמידע נמצא בערך, ראיתי שלא יתנהל דיון וביצעתי אותה. עכשיו שינית בערך גרשם שלום. אז מה קורה עכשיו? Hanay שיחה 09:07, 5 ביוני 2011 (IDT)

האם לא כתבתי הסבר בדף השיחה שלך? יום נהדר. --בברכה, טישיו - שיחה 09:10, 5 ביוני 2011 (IDT)

ערכיםעריכה

טישיו במוצצע אתה כותב ערך כמעט כל יומיים איך אתה מצליח ואיך את מספיק? --כיכר השבת - שיחה 03:50, 8 ביולי 2011 (IDT)

אני כותב בנושאים בהם אני עוסק בחלק נכבד מיומי.--בברכה, טישיו - שיחה 03:51, 8 ביולי 2011 (IDT)
אבל אתה בנאדם איך אתה מספיק לכתוב כך כל כך הרבה ועוד להשאיר זמן לעיסוקים אחרים? ברכות להמשך הדרך! --כיכר השבת - שיחה 03:58, 8 ביולי 2011 (IDT)
ברכות גם לך. מה התקדם עם האימייל? האם שאלת מישהו מחבריך הטובים כיצד פותחים מייל מהמחשב שלך? --בברכה, טישיו - שיחה 03:59, 8 ביולי 2011 (IDT)
לפתוח אימייל ברוך ד' אני יודע. כיצד לשלוח אימייל זה לא הצד הכי חזק שלי... --כיכר השבת - שיחה 04:05, 8 ביולי 2011 (IDT)
לחץ כאן. משהו מוכר? --בברכה, טישיו - שיחה 04:06, 8 ביולי 2011 (IDT)
חוץ מזה שיש שם את התמונה שלי... בבקקשה טישיו יש לי עוד מקבץ של מאות מונות רק תבקש ואתן לך. הבעיה היא שאני רוצה להעלות לויקיפדיה ואינני יודע כיצד לפתוח דף בוויקישיתוף כדי שאני יוכל לשמור שם את כל התמונות שלי. --כיכר השבת - שיחה 04:13, 8 ביולי 2011 (IDT)
יש לי עצה בשבילך: בדוק את כל התמונות, ונסה לחשוב על כל אחת אם ייתכן שהיא תתאים לאיזה ערך. לדוגמא: אם מופיע בתמונה שם של רחוב, הרי התמונה מתאימה לערך הנושא את שם הרחוב (אם קיים כזה) ולערך של נשוא שם הרחוב. אם יש בתמונה בניין שעליו יש ערך (ראה למשל התמונות שלך ששילבתי בערכים חסידות דושינסקי, חסידות רדומסק ולב לאחים) אם מדובר בפעולה מסויימת שיש עליה ערך וכו'. כמעט תמיד ניתן למצוא ערך שהתמונה תסייע לו, אך אין טעם להעלות סתם עוד תמונות של אנשים בבני ברק וירושלים. זה פשוט מיותר. אתה יכול גם לשלוח לי תמונות, והם יתקבלו בברכה, אך אני בהחלט לא מתחייב לעסוק בהעלאתם (אלא אם כן אמצא תמונה שאני חושב שהיא נחוצה) בברכה, טישיו - שיחה 04:16, 8 ביולי 2011 (IDT)
כן, את זה אני יודע וכרבנתנו לי את העצה הזו אך אני רוצה שיהיה לי דף שיכלול את כל התמונות שהעלתי לויקיפדיה כמו שהעלתי לפני רבע שעה תמונה של ישיבת מאה שערים. הציעו לי לבנות דף: משתמש:כיכר השבת/תמונות וכמה דקות לפני שיצרתי את הדף הציעו לי ליצור דף משלי בוויקישיתוף רק הבעיה שניסיתי ואין לי שמץ של מושג איך ליצור לעצמי שם דף. לך יש שם דף? כי אם לא היכן אתה מאכסם את כל התמונות שלך? --כיכר השבת - שיחה 04:29, 8 ביולי 2011 (IDT)
אני לא מעלה תמונות לויקישיתוף מפני סיבות שונות, אין לי דף משתמש שם, ואיני מרכז את התמונות שלי בשום מקום, שכן איני רואה כל צורך בכך. אם אתה רוצה תעבור לויקישיתוף, פתח שם דף משתמש, ורכז שם את כל תמונותיך. אך איני רואה כל טעם בהעלאת מאות תמונות לויקישיתוף שימחקו רובם תוך זמן קצר, ולכן אני חושב שעדיף שתפעל לפי עצתי. אם תשלח לי את התמונות, אשתדל בל"נ לבדוק איזה תמונות מהם ראויים להעלאה. (ועדיין לא הבנתי. האם אתה מקבל את המיילים שנשלחים אליך?) בברכה, טישיו - שיחה 04:32, 8 ביולי 2011 (IDT)
אני מקבל את המיילים אך אני לא זה שקורא אותם או פותח אותם במשפחה. בכל אופן האם אתה מציע שאפתח משתמש:כיכר השבת/תמונות. אוכל לרכז שם את כל התמונות שלי ופשוט משתמשים אחרים כמוך יוכלו לעשות בהם שימוש בויקיפדיה. --כיכר השבת - שיחה 04:35, 8 ביולי 2011 (IDT)
אני חושב שזה לא הוגן לרכז תמונות רבות בדף המשתמש שלך, בעוד שהתמונות תופסות מקום על חשבון שרתי קרן ויקימדיה, אם אין בהם תועלת לשום ערך. לכן, אני חושב שאולי אכן טוב שתרכז את התמונות בדף הנ"ל (תזכר מי הציע לך...), ולאחר תקופה מסויימת (אולי חודשיים?) אם תראה שאין בהם שימוש, תבקש את מחיקת התמונות שאין בהם שימוש. תוכל להפנות מוק:למ לדף זה, ולבקש ממי שבקי למצוא ערכים לתמונות אלו. אקווה לעזור בכך כפי זמני. אז מה אתה אומר?בברכה, טישיו - שיחה 04:41, 8 ביולי 2011 (IDT)
אני שואל אותך אתה שואל אותי אני מרגיש כמו בחתונה קטולית (סתם...) אכן אני עונה לך בחיוב כלומר אם הבנתי נכון (ותקן אותי אם אני טועה) אפתח דך משתמש:כיכר השבת/תמונות (בכל זאת אני כמה שיותר רוצה שהדף משתמש שלי השאר כמו שהוא עכשיו). ואעלה את התמונות ואם כעבור תקופה מסויימת של חודשיים אין איש המתשמ בתמונות אבקש למחוקן. ואני אשתדל להעלות תמונות לאחר חשיבה של "האם כדאי להעלות את התמונה?" שבת שלום ומבורך! --כיכר השבת - שיחה 04:49, 8 ביולי 2011 (IDT)
הבנת טוב מאוד. (ויש שאלה שלי, 12 שורות קודם שמחכה למענה) בברכה, טישיו - שיחה 04:52, 8 ביולי 2011 (IDT)
הכוונה ל"דף זה" היא לדף השיחה שלך? --כיכר השבת - שיחה 04:54, 8 ביולי 2011 (IDT)
כן בברכה, טישיו - שיחה 04:56, 8 ביולי 2011 (IDT)
כן בשמחה!. אתחיל להעלות את התמונות בערך כשהשמש תזרח על ארה"ק ואני אתפוס שינה שלך זמן מה. שבת שלום ומבורך!--כיכר השבת - שיחה 04:58, 8 ביולי 2011 (IDT)
חזרה לדף המשתמש של "טישיו/ארכיון6".