אמוראי בבל

אמורא שפעל בבבל בתקופת התלמוד

אמוראי בבל הם אמוראים שפעלו בבבל בתקופת התלמוד.

היסטוריה עריכה

בבל הייתה מרכז תורני גדול בתקופת התלמוד, ופעלו בה שתי ישיבות שתחילתן בישיבת סורא מיסודו של רב וישיבת נהרדעא מיסודו של שמואל, כשבמהלך התקופה נדדו הישיבות למקומות שונים.

תלמידי הישיבות הבבליות שחיו ופעלו בערי בבל מסרו את מסורות התורה שבעל פה שלמדו בישיבות, ולימים הועלו מסורותיהם בתלמוד הבבלי.

תקופת אמוראי בבל נמשך מאז ימי רב ושמואל, עד לתקופת רבינא ורב אשי. תקופה זו נמשכה כשמונה דורות ונסתיימה בחתימת התלמוד.

רשימת אמוראי בבל בולטים עריכה

ראו גם עריכה

  ספר: אמוראים
אוסף של ערכים בנושא הזמינים להורדה כקובץ אחד.

לקריאה נוספת עריכה

קישורים חיצוניים עריכה

ספרים מקוונים עריכה

מאמרים עריכה

מתוך אתר פשיטא:

מאמרים מהספר מבוא לתורה שבעל פה (בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה, 1991-1996):