Wikignome crop.gif משתמש זה הוא ויקיגמד

התחלתי לכתוב כאן בפברואר 2007. (מונה פעילות)
לא רק "חובב שירה", אלא מתעניין בתחומים רבים ומגוונים.

כיום אני מתרכז בעיקר בהוספת תמונות לערכים, כולל תמונות שצילמתי.

חלק מהתמונות שצילמתי, והערכים בהם שובצועריכה