משתמש:Mikimik/כשלים לוגיים

רשימה של כשלים לוגייםעריכה

כשלי היסקעריכה

כשלי היקשעריכה

כשלי רטרודוקציהעריכה

כשלי ערפולעריכה

כשלי מעגליותעריכה

כשלי סילוגיזםעריכה

כשלי מתאםעריכה

נון סקוויטורעריכה

כשלים אחריםעריכה

אחרעריכה

הומורעריכה