עיצורים בתר-מכתשיים

עיצורים בָּתַר-מכתשיים (postalveolar) הם עיצורים הנחתכים באזור שבין המכתש ובין החלק הקדמי של הלשון כאשר הלשון מכונסת לצורת כיפה או מעגל.

העיצורים הכפופים, המכתשיים-חכיים והבתר-מכתשיים נחתכים באותו המקום באזור בין המכתש לחך הקשה, וההבדל בין בסיסי החיתוך שלהם תלוי בצורת הלשון היוצרת עם אזור זה את בסיס החיתוך. העיצורים הכפופים מופקים כאשר הלשון מוטה לאחור, המכתשיים-חכיים נחתכים כאשר הלשון שטוחה, והבתר-מכתשיים נחתכים כאשר הלשון מכונסת בצורת כִּפָּה או פעמון. כאשר מופיעים בטבלה שני עיצורים באותה משבצת, הימני קולי והשמאלי אטום.

קדמיים
בָּתַר־מכתשי
אפי n̠̊
סותם
חוכך
(צדי)
ʒ ʃ
ɮ̠ ɬ̠
מקורב
(צדי)
ɹ̠ ɹ̠̊
l̠̊
מקיש
(צדי)
ɾ̱ ɾ̱̊
ɺ̠ ɺ̠̊
רוטט r̠̊
מחוכך
(צדי)
ʤ ʧ
d̲ɮ t̲ɬ
מפונם ɗ̠ ɗ̠̊
מסודק t̠ʼ
חוכך מסודק
(צדי)
ʃʼ
ɬ̠ʼ
מחוכך מסודק
(צדי)
ʧʼ
t̲ɬʼ
מצוץ ǃ
 • עיצור בתר-מכתשי, אפי [n̠]
 • עיצור בתר-מכתשי, אפי, אטום [n̠̊]
 • עיצור בתר-מכתשי, סותם, קולי [ḏ]
 • עיצור בתר-מכתשי, סותם, אטום [ṯ]
 • עיצור בתר-מכתשי, חוכך שורק, קולי [ʒ]
 • עיצור בתר-מכתשי, חוכך שורק, אטום [ʃ]
 • עיצור בתר-מכתשי, חוכך-מקורב [ɹ̠]
 • עיצור בתר-מכתשי, חוכך-מקורב, אטום [ɹ̠̊]
 • עיצור בתר-מכתשי, מקיש [ɾ̱]
 • עיצור בתר-מכתשי, מקיש, אטום [ɾ̱̊]
 • עיצור בתר-מכתשי, רוטט [r̠]
 • עיצור בתר-מכתשי, רוטט, אטום [r̠̊]
 • עיצור בתר-מכתשי, חוכך צדי, קולי [ɮ̠]
 • עיצור בתר-מכתשי, חוכך צדי, אטום [ɬ̠]
 • עיצור בתר-מכתשי, חוכך-מקורב צדי [l̠]
 • עיצור בתר-מכתשי, חוכך-מקורב צדי, אטום [l̠̊]
 • עיצור בתר-מכתשי, מקיש צדי []
 • עיצור בתר-מכתשי, מקיש צדי, אטום []
 • עיצור בתר-מכתשי, מחוכך שורק, קולי [ʤ]
 • עיצור בתר-מכתשי, מחוכך שורק, אטום [ʧ]
 • עיצור בתר-מכתשי, מחוכך צדי, קולי [d̲ɮ]
 • עיצור בתר-מכתשי, מחוכך צדי, אטום [t̲ɬ]
 • עיצור בתר-מכתשי, מסודק [t̠ʼ]
 • עיצור בתר-מכתשי, חוכך מסודק [ʃʼ]
 • עיצור בתר-מכתשי, מחוכך מסודק [ʧʼ]
 • עיצור בתר-מכתשי, מצוץ [!]

עיצורים בָּתַר-מכתשיים בעברית

עריכה
 
עיצורים חוככים
 • האות שי"ן מייצגת עיצור בתר-מכתשי חוכך אטום.
 • הסימנים ז', ג', צ' המשמשים לתעתק מילים ממקור זר (כמו בשמות: ז'ורז', ג'ורג' וצ'ארלי) מייצגים בהתאמה בתר-מכתשי חוכך קולי, בתר-מכתשי מחוכך קולי ובתר-מכתשי מחוכך אטום.

ראו גם

עריכה
צלילי שפות העולם
עיצורים
בסיסי החיתוך אופני החיתוך
דו-שפתיים - שפתיים-שיניים - שיניים-שפתיים - לשוניים-שפתיים
שיניים - מכתשיים - בתר-מכתשיים - מכתשיים-חיכיים - כפופים
חיכיים - וילוניים - ענבליים - סדקיים - כיסוי-גרוניים - לועיים
בסיס חיתוך משני: מלועלעים - מוולנים - מחונככים - משופתתים
ריאתיים: אפיים - סותמים - חוככים - מקורבים
מקישים - רוטטים - צידיים - מחוככים
לא ריאתיים: מסודקים - מפונמים - מצוצים
תנועות
מיקום התנועות גובה התנועות
אחוריות - כמעט-אחוריות - מרכזיות - כמעט-קדמיות - קדמיות סגורות - כמעט-סגורות - חצי-סגורות - אמצעיות
חצי-פתוחות - כמעט-פתוחות - פתוחות
ראו גם: אלפבית פונטי בינלאומיפורמנט
אלפבית פונטי בין-לאומי