עיצורים מפונמים

ערך מחפש מקורות
רובו של ערך זה אינו כולל מקורות או הערות שוליים, וככל הנראה, הקיימים אינם מספקים.
אנא עזרו לשפר את אמינות הערך באמצעות הבאת מקורות לדברים ושילובם בגוף הערך בצורת קישורים חיצוניים והערות שוליים.
אם אתם סבורים כי ניתן להסיר את התבנית, ניתן לציין זאת בדף השיחה.

עיצורים מפונמיםאנגלית: Implosive) הם עיצורים סותמים (או מחוככים) שהמעורר העיקרי שלהם הוא מעורר סדקי של יניקה ובו בזמן יכול להתאפשר גם מעורר ריאתי הגורם למפונם להיות הגה קולי. כלומר המעורר העיקרי הוא תיבת הקול הכמעט סגורה שיורדת ויוצרת זרימת אוויר אל פנים חלל הפה, ומצד שני תיתכן בו בזמן גם זרימה ריאתית רגילה שיכולה להרטיט את שפתות הקול. העיצור המפונם הנפוץ ביותר הוא הדו-שפתי.

ניתן להבחין בשלבים אחדים בהגיית העיצורים המפונמים: בשלב ראשון נסתם בסיס החיתוך, בשלב השני יורדת פיקת הגרון כך שנוצר לחץ אוויר שלילי בתוך חלל הפה מאחורי הסתימה ובשלב השלישי נפתחת הסתימה בבסיס החיתוך ומאפשרת לזרם האוויר לחדור פנימה.

אחוריים קדמיים שפתיים
ענבלי וילוני חיכי כפוף בתר־
מכתשי
מכתשי שיני שיני־
שפתי
שפתי
־שיני
לשוני־
שפתי
דו־
שפתי
מפונם ʛ ʛ̥ ɠ ɠ̊ ʄ ʄ̥ ᶑ̊ ɗ̠ ɗ̠̊ ɗ ɗ̥ ɗ̪ ɗ̪̊ ɓ͆ ɓ̥͆ ɓ̪ ɓ̪̊ ɓ̼ ɓ̼̊ ɓ ɓ̥

עיצורים מפונמים עריכה

 • עיצור ענבלי, מפונם [ʛ]
 • עיצור ענבלי, מפונם, אטום [ʛ̥]
 • עיצור וילוני, מפונם [ɠ]
 • עיצור וילוני, מפונם, אטום [ɠ̊]
 • עיצור חכי, מפונם [ʄ]
 • עיצור חכי, מפונם, אטום [ʄ̥]
 • עיצור כפוף, מפונם []
 • עיצור מכתשי, מפונם [ɗ]
 • עיצור מכתשי, מפונם, אטום [ɗ̥]
 • עיצור שיני, מפונם [ɗ̪]
 • עיצור שיני, מפונם, אטום [ɗ̪̊]
 • עיצור דו-שפתי, מפונם [ɓ]
 • עיצור דו-שפתי, מפונם, אטום [ɓ̥]
צלילי שפות העולם
עיצורים
בסיסי החיתוך אופני החיתוך
דו־שפתיים - שפתיים־שיניים - שיניים־שפתיים - לשוניים־שפתיים
שיניים - מכתשיים - בתר־מכתשיים - מכתשיים־חיכיים - כפופים
חיכיים - וילוניים - ענבליים - סדקיים - כיסוי־גרוניים - לועיים
בסיס חיתוך משני: מלועלעים - מוולנים - מחונככים - משופתתים
ריאתיים: אפיים - סותמים - חוככים - מקורבים
מקישים - רוטטים - צידיים - מחוככים
לא ריאתיים: מסודקים - מפונמים - מצוצים
תנועות
מיקום התנועות גובה התנועות
אחוריות - כמעט־אחוריות - מרכזיות - כמעט־קדמיות - קדמיות סגורות - כמעט־סגורות - חצי־סגורות - אמצעיות
חצי־פתוחות - כמעט־פתוחות - פתוחות
ראו גם: אלפבית פונטי בין־לאומי - פורמנט