פתיחת התפריט הראשי

עיצורים כפופים

עיצורים כפופים (Retroflex) הם עיצורים הנחתכים בין האזור שבין המכתש לבין קצה החלק הקדמי של הלשון כאשר הלשון מוטה אחורנית. ניתן למצוא עיצורים כפופים בשפות הודו איראניות, שוודית, נורווגית, מנדרינית. באלפבית הפונטי הבינלאומי מצוינים העיצורים הכפופים באמצעות סימני הבסיס של העיצורים המכתשיים המקבילים עם קרס תחתון הפונה ימינה.

העיצורים המכתשים-חכיים, העיצורים הבתר-מכתשיים והעיצורים הכפופים נחתכים באותו המקום באזור בין המכתש לחך הקשה כאשר ההבדל בין בסיסי החיתוך שלהם תלוי בצורת הלשון היוצרת עם אזור זה את בסיס החיתוך. העיצורים המכתשיים-חכיים נחתכים כאשר הלשון שטוחה, הבתר-מכתשיים נחתכים כאשר הלשון מכונסת בצורת כיפה או פעמון, והכפופים נחתכים כאשר קצה הלשון מוטה אחורנית. כאשר מופיעים בטבלה שני עיצורים באותה משבצת, הימני קולי והשמאלי אטום.

קדמיים
כפוף
אפי ɳ ɳ̊
סותם ɖ ʈ
חוכך
(צדי)
ʐ ʂ
ɬ̢
מקורב
(צדי)
ɻ ɻ̊
ɭ ɭ̊
מקיש
(צדי)
ɽ ɽ̊
˞ɺ ˞ɺ̊
רוטט ɽ͡r
מחוכך
(צדי)
ɖʐ ʈʂ
ʈɬ̢
מפונם ᶑ̊
מסודק ʈʼ
חוכך מסודק
(צדי)
ʂʼ
ɬ̢ʼ
מחוכך מסודק
(צדי)
ʈʂʼ
ʈɬ̢ʼ
מצוץ ˞ǃ
 • עיצור כפוף, אפי [ɳ]
 • עיצור כפוף, אפי, אטום [ɳ̊]
 • עיצור כפוף, סותם, קולי [ɖ]
 • עיצור כפוף, סותם, אטום [ʈ]
 • עיצור כפוף, חוכך, קולי [ʐ]
 • עיצור כפוף, חוכך, אטום [ʂ]
 • עיצור כפוף, חוכך צדי [ɬ̢]
 • עיצור כפוף, מקורב [ɻ]
 • עיצור כפוף, מקורב, אטום [ɻ̊]
 • עיצור כפוף, מקורב צדי [ɭ]
 • עיצור כפוף, מקורב צדי, אטום [ɭ̊]
 • עיצור כפוף, מקיש [ɽ]
 • עיצור כפוף, מקיש, אטום [ɽ̊]
 • עיצור כפוף, מקיש צדי [˞ɺ]
 • עיצור כפוף, מקיש צדי, אטום [˞ɺ̊]
 • עיצור כפוף, רוטט [ɽ͡r]
 • עיצור כפוף, מחוכך, קולי [ɖʐ]
 • עיצור כפוף, מחוכך, אטום [ʈʂ]
 • עיצור כפוף, מחוכך צדי, קולי [d̲ɮ]
 • עיצור כפוף, מחוכך צדי, אטום [t̲ɬ]
 • עיצור כפוף, מפונם [ᶑ]
 • עיצור כפוף, מפונם, אטום [ᶑ̊]
 • עיצור כפוף, מסודק [ʈʼ]
 • עיצור כפוף, חוכך, מסודק [ʂʼ]
 • עיצור כפוף, חוכך צדי, מסודק [ɬ̢ʼ]
 • עיצור כפוף, מחוכך, מסודק [ʈʂʼ]
 • עיצור כפוף, מחוכך צדי, מסודק [ʈɬ̢ʼ]
 • עיצור כפוף, מצוץ [˞ǃ]

ראו גםעריכה