עיצורים חיכיים

עיצורים חיכיים (Palatal) הם עיצורים הנחתכים בבסיס החיתוך הנוצר בין גב הלשון לבין החך הקשה. העיצור החיכי המקורב נפוץ יחסית וניתן למצוא אותו בשפות רבות. את החיכי החוכך האטום ניתן למצוא בגרמנית מיוצג כצירוף האותיות ch לאחר התנועות הקדמיות. החיכי האפי והחיכי המקורב הצדי מצויים יחסית בהרבה שפות רומאניות ושפות סלאביות. כאשר מופיעים בטבלה שני עיצורים באותה משבצת, הימני קולי והשמאלי אטום.

אחוריים
חיכי חיכי
משופתת
אפי ɲ ɲ̊
סותם ɟ c
חוכך
(צדי)
ʝ ç
ʎ̝ ʎ̝̊
מקורב
(צדי)
j ɥ ɥ̊
ʎ ʎ̊
מקיש צדי ʎ̯ ʎ̯̊
מחוכך
(צדי)
ɟʝ
ɟʎ̝ cʎ̝̊
מפונם ʄ ʄ̥
מסודק
חוכך מסודק
(צדי)
çʼ
ʎ̝̊ʼ
מחוכך מסודק
(צדי)
cçʼ
c͡ʎ̝̊ʼ
מצוץ ǂ
 • עיצור חיכי, אפי [ɲ]
 • עיצור חיכי, אפי, אטום [ɲ̊]
 • עיצור חיכי, סותם, קולי [ɟ]
 • עיצור חיכי, סותם, אטום [c]
 • עיצור חיכי, חוכך, קולי [ʝ]

 • עיצור חיכי, חוכך, אטום [ç]

 • עיצור חיכי, מקורב [j]
 • עיצור חיכי, מקורב, אטום [j̊]
 • עיצור חיכי, מקורב צדי [ʎ]
 • עיצור חיכי, מסודק []
 • עיצור חיכי, מפונם [ʄ]
 • עיצור חיכי, מפונם, אטום [ʄ̥]
 • עיצור חיכי, מצוץ [ǂ]

חיכיים משופתתים

עריכה

עיצורים הנחתכים במידה שווה בחך ובשפתיים.

 • עיצור חיכי משופתת, מקורב [ɥ]

חיכיים בעברית

עריכה
 • האות יו"ד מייצגת עיצור חיכי מקורב, בעל זיקה לתנועות הקדמיות חיריק וצירי.

ראו גם

עריכה
צלילי שפות העולם
עיצורים
בסיסי החיתוך אופני החיתוך
דו-שפתיים - שפתיים-שיניים - שיניים-שפתיים - לשוניים-שפתיים
שיניים - מכתשיים - בתר-מכתשיים - מכתשיים-חיכיים - כפופים
חיכיים - וילוניים - ענבליים - סדקיים - כיסוי-גרוניים - לועיים
בסיס חיתוך משני: מלועלעים - מוולנים - מחונככים - משופתתים
ריאתיים: אפיים - סותמים - חוככים - מקורבים
מקישים - רוטטים - צידיים - מחוככים
לא ריאתיים: מסודקים - מפונמים - מצוצים
תנועות
מיקום התנועות גובה התנועות
אחוריות - כמעט-אחוריות - מרכזיות - כמעט-קדמיות - קדמיות סגורות - כמעט-סגורות - חצי-סגורות - אמצעיות
חצי-פתוחות - כמעט-פתוחות - פתוחות
ראו גם: אלפבית פונטי בינלאומיפורמנט
אלפבית פונטי בין-לאומי

קישורים חיצוניים

עריכה