עיצורים מסודקים

ערך מחפש מקורות
רובו של ערך זה אינו כולל מקורות או הערות שוליים, וככל הנראה, הקיימים אינם מספקים.
אנא עזרו לשפר את אמינות הערך באמצעות הבאת מקורות לדברים ושילובם בגוף הערך בצורת קישורים חיצוניים והערות שוליים.
אם אתם סבורים כי ניתן להסיר את התבנית, ניתן לציין זאת בדף השיחה.

עיצורים מסודקים (Ejective) הם עיצורים סותמים לא ריאתיים שבמהלך הגייתם זרם האוויר מווסת באמצעות פיקת הגרון ולא באמצעות הריאות. עיצורים מסודקים הם לרוב גרסאות לא ריאתיות של עיצורים סותמים אטומים או עיצורים חוככים אטומים. העיצור המסודק הנפוץ ביותר הוא הווילוני.

ניתן להבחין בכמה שלבים בהגיית העיצורים המסודקים: בשלב הראשון יורדת פיקת הגרון ומאפשרת לאוויר לחדור לחלל הפה, בשלב השני נסתם בסיס החיתוך, בשלב השלישי עולה פיקת הגרון ויוצרת לחץ בתוך חלל הפה מאחורי הסתימה ובשלב הרביעי נפתחת הסתימה בבסיס החיתוך ומאפשרת לזרם האוויר לפרוץ החוצה.

קיצוניים אחוריים בינוניים קדמיים שפתיים
לועי ענבלי וילוני חכי מכתשי
־חכי
כפוף בתר־
מכתשי
מכתשי שיני שיני־
שפתי
שפתי
־שיני
לשוני
־שפתי
דו־
שפתי
מסודק t̠ʲʼ ʈʼ t̠ʼ t̪ʼ p͆ʼ p̪ʼ p̼ʼ
שורק מסודק ɕʼ ʂʼ ʃʼ s̪ʼ
חוכך מסודק
(צידי)
ħʼ χʼ çʼ θ̱ʼ θʼ f͆ʼ ɸ̼ʼ ɸʼ
ʟ̝̊ʼ ʎ̝̊ʼ ɬ̢ʼ ɬʼ ɬ̪ʼ
שורק מחוכך מסודק ʨʼ ʈʂʼ ʧʼ ʦʼ ʼʦ̪
מחוכך מסודק
(צידי)
Qħʼ qχʼ kxʼ cçʼ tθ̱ʼ t̪θʼ p͆f͆ʼ p̪fʼ p̼ɸ̼ʼ pɸʼ
kʟ̝̊ʼ cʎ̝̊ʼ ʈɬ̢ʼ tɬʼ t̪ɬ̪ʼ

עיצורים מסודקים עריכה

סותמים מסודקים עריכה

 • עיצור ענבלי, מסודק []
 • עיצור וילוני, מסודק [ ]
 • עיצור חכי, מסודק []
 • עיצור כפוף, מסודק [ʈʼ]
 • עיצור מכתשי, מסודק []
 • עיצור שיני, מסודק t̪ʼ
 • עיצור דו-שפתי, מסודק []

שורקים מסודקים עריכה

 • עיצור מכתשי-חכי, חוכך שורק, מסודק [ɕʼ]
 • עיצור כפוף, חוכך שורק, מסודק [ʂʼ]
 • עיצור בתר-מכתשי שורק, חוכך, מסודק [ʃʼ]
 • עיצור מכתשי, חוכך שורק, מסודק []
 • עיצור שיני, חוכך שורק, מסודק [s̪ʼ]

חוככים מסודקים עריכה

 • עיצור לועי, חוכך, מסודק [ħʼ]
 • עיצור ענבלי, חוכך, מסודק [χʼ]
 • עיצור וילוני, חוכך, מסודק []
 • עיצור חכי, חוכך, מסודק [çʼ]
 • עיצור מכתשי, חוכך, מסודק [θ̱ʼ]
 • עיצור שיני, חוכך, מסודק [θʼ]
 • עיצור שפתי-שיני, חוכך, מסודק []
 • עיצור דו-שפתי, חוכך, מסודק [ɸʼ]

חוככים צידיים מסודקים עריכה

 • עיצור וילוני, חוכך צידי, מסודק [ʟ̝̊ʼ]
 • עיצור חכי, חוכך צידי, מסודק [ʎ̝̥ʼ]
 • עיצור כפוף, חוכך צידי, מסודק [ɬ̢ʼ]
 • עיצור מכתשי, חוכך צידי, מסודק [ɬʼ]
 • עיצור שיני, חוכך צידי, מסודק [ɬ̪ʼ]

שורקים מחוככים מסודקים עריכה

 • עיצור מכתשי-חכי, מחוכך שורק, מסודק [ʨʼ]
 • עיצור כפוף, מחוכך שורק, מסודק [ʈʂʼ]
 • עיצור בתר-מכתשי, מחוכך שורק, מסודק [ʧʼ]
 • עיצור מכתשי, מחוכך שורק, מסודק [ʦʼ]
 • עיצור מכתשי, מחוכך שורק, מסודק [ʼʦ̪]

מחוככים מסודקים עריכה

 • עיצור ענבלי, מחוכך, מסודק [qχʼ]
 • עיצור וילוני, מחוכך, מסודק [kxʼ]
 • עיצור חכי, מחוכך, מסודק [cçʼ]
 • עיצור מכתשי, מחוכך, מסודק [tθ̱ʼ]
 • עיצור שיני, מחוכך, מסודק [t̪θʼ]

מחוככים צידיים מסודקים עריכה

 • עיצור וילוני, מחוכך צידי, מסודק [kʟ̝̊ʼ]
 • עיצור חכי, מחוכך צידי, מסודק [cʎ̝̥ʼ]
 • עיצור מכתשי, מחוכך צידי, מסודק [tɬʼ]

ראו גם עריכה

צלילי שפות העולם
עיצורים
בסיסי החיתוך אופני החיתוך
דו־שפתיים - שפתיים־שיניים - שיניים־שפתיים - לשוניים־שפתיים
שיניים - מכתשיים - בתר־מכתשיים - מכתשיים־חיכיים - כפופים
חיכיים - וילוניים - ענבליים - סדקיים - כיסוי־גרוניים - לועיים
בסיס חיתוך משני: מלועלעים - מוולנים - מחונככים - משופתתים
ריאתיים: אפיים - סותמים - חוככים - מקורבים
מקישים - רוטטים - צידיים - מחוככים
לא ריאתיים: מסודקים - מפונמים - מצוצים
תנועות
מיקום התנועות גובה התנועות
אחוריות - כמעט־אחוריות - מרכזיות - כמעט־קדמיות - קדמיות סגורות - כמעט־סגורות - חצי־סגורות - אמצעיות
חצי־פתוחות - כמעט־פתוחות - פתוחות
ראו גם: אלפבית פונטי בין־לאומי - פורמנט